13:13:13 Zielengroep bijeenkomst op 11 april 2010 te St. Oedenrode.

Uiteindelijk was dit dan de dag waarop we, de 13:13:13 zielengroep, betrokken bij Judith’s werk,  voor de eerste maal bijeenkwamen in  lichtwerkcentrum ‘Opthoff’ in St. Oedenrode, waar Jos en Eric ons  met ongeveer 45 mensen gastvrijheid boden.

Het idee van deze 13:13:13 zielengroep-ontmoeting was om de energetische verbinding met alle betrokkenen hier in Nederland te versterken. De intentie was om in een open co-creatieve atmosfeer te laten ontstaan wat zich wilde ontvouwen. Hier volgt een korte indruk van de dag.

Groepsfoto

Het was een intensieve en mooie dag op deze prachtige gastvrije en stille plek, deze eerste keer dat de zielengroep bijeenkwam, omhuld door liefde en nog veel meer. Bij binnenkomst werden we liefdevol gesmudged en na Judith’s opening tilden lichte energieën ons op. We lunchten in overvloed, hoefden nauwelijks op te ruimen dank zij 4 engelen die dat met liefde op zich namen. Er waren prachtige kunstwerken in de ruimte, en een overzicht  van werk van verschillende kunstenaars binnen de 13-13-13 zielengroep werd gepresenteerdd in een powerpoint presentatie. Er waren vele bijzondere bijdragen deze dag. Het verheffende fluitspel en de aardse drums brachten ons steeds weer terug bij onszelf en voorbij wat tastbaar is. En niet in de laatste plaats waren er deze dag hart- en zielsontmoetingen of flitsen van herkenning zonder veel woorden. Velerlei bijdragen waren er, in allerlei vormen, zichtbaar, onzichtbaar en achter de schermen, en van alle dimensies. Een aantal mensen en zielen vergezelden ons in de geest omdat het fysiek die dag niet lukte, maar namen hun plaats in het geheel in. Een schat aan potenties was voelbaar, al was er niet voor alles plek of tijd. We tipten aan het hoge bereik dat we kúnnen hebben, daalden af naar schaduwaspecten, reinigden onszelf en elkaar en heelden de Aarde. Wellicht bood deze bijeenkomst ons, als gezamelijke groep, een voorproefje van wat – individueel én collectief in het verschiet ligt voor de mensheid.

Mogen alle dromen-wensen-idealen-initiatieven en missies die we gezamenlijk via een prachtige levensboom  in de ruimte leven inbliezen, zich verder in de atmosfeer verspreiden en tot leven brengen.  In licht en liefde. Lina Hille.

Opmerking: Het ligt momenteel niet in de bedoeling hier een regelmatig terugkerende aktiviteit van te maken. Het was bedoeld als een eenmalige ontmoeting en bekrachtiging van de zielsenergie.