Welkom op deze site. Gegroet!

Welkom op een persoonlijke reis van ascensie voorbij de sluier..

Dit is een reis van ascensie en jij bent niet bij toeval naar deze ervaring geleid.  Als je deze website verkent, zul je een activering en versnelling van je lichtlichaam ervaren. De tijd van het Grote Ontwaken is nabij en je hebt ermee ingestemd om in deze tijd te incarneren, om bij te dragen aan de geboorte van een Nieuwe Schepping, het ontwaken van de Hemel op Aarde. De profetieën hebben grote aardverschuivingen voorspeld, maar die zijn afgewend door het ontwaken van het grote licht en de verhoging van de trillingen van de planeet. Bedenk dat liefde een hogere elektromagnetische trilling heeft dan angst.

Wees – en denk – altijd LIEFDE.

Ieder wezen heeft een eigen plaats in de schepping en een roeping om het Goddelijk Plan voor de mensheid en de aarde in deze tijd te dienen.

Deze website helpt je om deze herinnering diep verborgen in je DNA te doen ontwaken. Je bemerkt wellicht op dat je leven steeds synchronistischer verloopt en dat de tekens om je heen je naar een volledig ontwaakt mens-zijn leiden. De principes van deze site ondersteunen Wereldvrede, Eenheid door Verscheidenheid en Soevereiniteit voor de hele Mensheid. Het is ons geloof dat iedere ziel zich beweegt naar grotere aanwezigheid van Licht.

Herinner je altijd dat waarheid zich bevindt in de bron van wijsheid in je eigen hart. Het Universum ondersteunt jouw reis van ascensie, deze website vergemakkelijkt je ontwaken.

De kracht van ‘het Geloof van het Mosterdzaadje’ ligt binnen in jezelf en dit geloof zal jou door deze tijden van transformatie (heen) leiden.

De tijd van wonderen is aangebroken om onze planeet te genezen.

De mensheid voelt de metamorfose op een diep niveau en zal wonderen manifesteren via haar ontwaakt bewustzijn.

Het lezen van de transmissies biedt een geestverruimende ervaring. De taal van de gliefen, kleuren en symbolen spreekt tot een ander niveau van het bewustzijn dan de woorden. Verwacht niet van je zelf dat je alle aspecten en mysteries die de verschillende doorgevingen bevatten, zult begrijpen. Ervaar ze dan, tril mee, neem ze in je op en straal ze uit – door dit te doen zul je de mensheid een onmetelijke dienst bewijzen. Besef dat we onmetelijke kosmiche principes trachten te vertalen in een lineaire taal die niet in staat is uit te drukken wat er zich afspeelt. Het gaat er niet om of  je het [wel of niet] kunt begrijpen. De Kosmische Geest die Zichzelf uitdrukt is omni-bewust. Het is pure Compassie en pure Eenheid. Wanneer je meer uitgebreide toestanden van bewustzijn binnengaat, schep je een nieuw frequentiepatroon dat duurzaam en in balans met de wet is, die een trilling van compassie is. Compassie is de sleutel.

Geniet van de reis!