Oneindig punt van vereniging

Boodschap ontvangen via Judith Moore, 21 april 2009

Wij zijn het stiltepunt in het centrum van Creatie en we zijn de beweging van oneindige kosmische energie, grenzeloos en in perfect evenwicht stromend met het goddelijk bewustzijn van de Bron van Creatie. Dit evenwicht is de vrede die alle andere energievormen overstijgt, aangezien deze vrede en dit bewustzijn van ultieme aard is. Diep binnenin ons is een oproep en een vertrouwen aanwezig om deze parel te vinden, deze grote schat die het eenvoudige en ultieme is.

Wij betreden gezamenlijk de heilige cirkel en openen ons voor Goddelijke doelstelling en Goddelijke genade. We openen onze hartchakra’s:

“Ik zie ons als bewegende oneindigheidspatronen die de oneindigheidspatronen van licht door ons hartcentrum en door het centrum van Al Wat Is laten stromen. Als we adem halen en ons focussen op mededogen, genade en innerlijke vrede, worden we ons ervan bewust dat wij via de oneindige vereniging van bewustzijn één zijn met het centrum van Creatie omdat dit centrum geen ver verwijderd deel van het heelal buiten ons bereik is. Het is een constant veld van liefde, oneindig en glorieus. Ons hart is via de oneindigheidspoort de weg naar de gewaarwording van ons punt van vereniging met het heilige centrum. Als we ons bewust zijn van die toegang binnenin ons eigen wezen, worden we onszelf als energievelden, als energiezielen van licht, ook bewust van onze beweging in de oneindige energie van Schepping. We zijn niet enkel één punt van licht in het centrum van Creatie. Wij zijn uit de Leegte en toch zijn we in ieder opzicht een constante stroom van oneindige levenskrachtenergie.

Re-allignment of self

We kunnen deze oneindige stroom van levenskrachtenergie zien als een stroom vanuit ons hart in een oneindigheidspatroon (lemniscaat), en als we ons in meditatie met andere zielen verbonden hebben, dan kunnen we de verbinding van die stroom van oneindige levenskrachtenergie voelen en met elkaar een bloem vormen. We kunnen die oneindige levenskrachtenergie naar het hart van hen zenden die we hebben geroepen om zich met ons te onderhouden, van hen die we hebben gekozen en die ons hebben gekozen om de reis van het fysieke bestaan te delen via de weg van licht die zich voorbij bewustzijn uitbreidt, voorbij onze bewuste geest tot in het bewustzijn van de uitgestrekte, grenzeloze energie van Creatie.

Dit vloeibare licht dat de essentie van Creatie vormt stroomt vanuit ons hart naar een punt van eenheid en verbindt ons met hen die we hebben gekozen en die ons hebben gekozen om de reis met elkaar te delen in een bestemming van lot en liefde. Wij kunnen ons dan bewust worden van het oneindige Eén-zijn dat wij delen, aangezien wij het stiltepunt in het centrum van Creatie zijn en de beweging van oneindige kosmische energie, grenzeloos en in perfect evenwicht stromend met het goddelijk bewustzijn van de Bron van Creatie. Dit evenwicht is de vrede die alle andere energievormen overstijgt, aangezien deze vrede en dit bewustzijn van ultieme aard is. Dit is de persoonlijke relatie van het zelf tot het Goddelijke Zelf en het collectieve Zelf.

De mensheid verkeert in een toestand van verdoving en onvermogen om zich te onderhouden met de krachten van Creatie. Dit stompt het vermogen af voor de geest, ziel, denkgeest en lichaam om zichzelf te ervaren als de oneindige stroom van universele levenskrachtenergie die zij in werkelijkheid zijn. Dit besef, deze boodschap is een weg, een geschenk, want wanneer de reis wordt gemaakt, wordt het geschenk gegeven vanuit het hoge bewustzijn van de universele denkgeest in een context die onsterfelijk bestaan vereenvoudigt. Op die manier wordt aan de intellectuele geest de mogelijkheid verleend om waarheid te omarmen en te accepteren. Het doel hiervan is zowel individueel als collectief.

Het hart van deze boodschap is dat je niet gescheiden bent van de Levende God. Het hart van deze boodschap is dat oneindige genade het ultieme patroon van universele orde is.

Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan dit besef en je kunt anderen uitnodigen om het met jou te delen en via deze boodschap wordt een trilling overgebracht. De trilling is wezenlijk, wezenlijk besef van vereniging met de God Bron en de capaciteit die je als menselijk wezen hebt om dat patroon in je relatie met je gemeenschap te vestigen. Dit is het mechanisme van Creatie dat jouw zonnestelsel veroorlooft om in evenwicht in patronen, ringen, cirkels en omloopbanen te stromen. Het mechanisme is zowel microkosmisch als macrokosmisch. Als je zou weten, werkelijk de macht van deze boodschap zou weten, dan zou je begrijpen dat dit de parel van wijsheid is in het centrum van alle ideologieën die een persoonlijke relatie met de Bron (van) Creatie zoeken. […] Mogen de bruggen van bewustzijn zich openen en de Kinderen van de Mens, de Kinderen van God doen ontwaken zodat zij niet langer tevreden zijn met een bestaan van onbehagen. Diep in hun wezen weerklinkt een roep en is een vertrouwen aanwezig om deze parel te vinden, deze grote schat die het eenvoudige en ultieme is.

Op deze wijze gaat de Oproep uit, de Oproep die via deze doorgeving tot de mensheid is gekomen, de Oproep die jou thuis verwelkomt en je bestaan viert.

Deze doorgeving doordringt de aard zelf van de moleculaire relatie tot bewustzijn via de trilling van Malaupi Aya die dit rijk [van de Aarde] is binnengetreden en de energie van deze doorgeving is het doel ervan.”

Zo zij het en zo is het. Gij zijt oneindig met genade gezegend. Aho.

Noot: Malaupi Aya is de naam van een kosmisch wezen dat van de walvissen op Aarde de boodschap vernam dat de tijd van de Grote Oproep was gekomen.