De integratie van de Avatar-lichtlichamen

Uit de transmissie van 27 november 2010

Jakobsladder

Judith: Wat ik met deze transmissie zie, is dat het niveau van Brahm – wat het niveau is dat extreme dualiteit in alle bewustzijn schept, maar in het bijzonder in spiritueel bewustzijn – een infrastructuur opzet waarbij een goeroe of een priester jou moet leiden opdat je de hogere vlakken van bewustzijn bereikt. Maar het systeem dat wij nu bouwen, dit lichtsysteem voor de planeet, is natuurlijk om zo te zeggen een Fibonacci spiraal, een Jakobsladder, een brug door de werelden heen. Het is een systeem dat energie van ons uitstraalt, van ons hart, naar de kosmos toe en constant energie terugontvangt van kosmische vlakken en van het bewustzijn van de grootste intelligentie in de schepping. Dit heeft de capaciteit voor menselijk bestaan om zich te verbinden overstegen. Ons bestaan was relatief ten opzichte van de werkelijke formules die aan de basis van Creatie staan, de basis zelf van hoe het universum werkt en wat leven op deze planeet vormde en wat het essentiële deel is van de rol van de Aarde in de kosmos en in Creatie.

Datgene waarover ik spreek is een ascensie-sjabloon. Toen de harmonische trillingen van de zesde kosmische golf eenmaal de diepe velden van energie op de planeet begonnen te integreren, werd het een trilling gebaseerd op de formule waarover ik nu spreek. De zesde kosmische golf heeft [een veld] uitgezonden via de ingewikkelde patronen van fractals in het bewustzijn van onze holografische geesten, het holografisch heelal en het hologram van de levende Tempels van Licht op de heilige plaatsen en de groepen waarmee we hebben gewerkt. Het [sjabloon] is als een massaal kristallijn veld.  

Gisteren was een 26 ofwel een 13:13 dag. Er was een piek aan golven omdat toen de zesde kosmische golf eenmaal massaal kwam, deze golf dit kristallijne veld binnenkwam en als een fractal werd. Gisteren schiep de golf letterlijk een kristallijne, fractal-achtig, geometrische harmonie in het bewustzijn van de 13:13:13 [zielengroep] die het ascensie-bewustzijn van het hart, het denken, de ziel en de geest is van de vele ascensiewerkers op de planeet, niet alleen van onze te identificeren groep.  Deze ascensiewerkers over wie ik spreek zijn niet noodzakelijkerwijs degenen die we als lichtwerkers zouden identificeren. Zij kunnen mensen in Birma of in Thailand zijn en niets over ons weten. Maar zij reageren op dezelfde kosmische sensaties als wij en hun bewustzijn heeft de grenzen overschreden van eerdere dogmatische structuren die spirituele groei alleen tot een bepaald niveau toelieten. En bij dit niveau moet je je verlaten op de meester of de goeroe of de priester om jou informatie te geven en om een ervaring met de Godbron te hebben.

Het gaat om alle mensen op de planeet die soevereine ervaringen met de Godbron hebben en de Weg spreken, die de Weg spreken en kennen, de weg van compassie, de weg van vergeving, de weg van barmhartigheid en creatieve intelligentie die door ons heen komt. Herinner je dat de harmonische trillingen van de zesde kosmische golf de diepe velden van bewustzijn doordringt die ondoordringbaar waren. Maar om te spreken van hen die reeds ontwaakt zijn, bij hen ontsteekt de golf binnen hun lichtlichamen, binnen hun bewuste geest een doordringbaar veld aan betrekkingen waarin de essentie van creatie binnenstroomt.

Dit is een fundamentele verschuiving in de capaciteit voor bewustzijn om toekomstige spirituele betrekkingen te genereren, omdat de 9 sleutels van profetie [op 22 oktober]  het veld van Serpentine Genesis bij Serpent Mound [in Ohio Valley] binnengingen en [iets nieuws] deden ontkiemen. De kracht van dit zaad ontkiemde.

 

 De transmissie van 28 november 2010

Judith ervaart een buitengewone vermoeidheid. Zij wil graag helderheid daarover en heeft tijdens een meditatie ervaren dat er een integratie van lichtvelden gaande is, van de lichtlichamen uit het Avatar-vlak. Daarover wil zij nu een dieper begrip.

Judith: Ik focus nu op de Bron van Eenheid en de Grote Wijsheid en vraag om helder begrip rond de energetische status van hoe de energetica van de planeet mijn lichaam beïnvloedt en welk begrip ons gegeven kan worden in het licht van de Grotere Wijsheid om ons te helpen deze energieën te integreren.

De energetica van transformatie en transcendentie van de capaciteit die de Aarde heeft voor het laten binnenstromen, genereren en gebruiken van licht is veranderd. Terwijl iedere golf van energie vanuit de Galactische Bron binnenkomt, zijn er nieuwe niveaus in verschuivingen van integraties in energie noodzakelijk. De zesde kosmische golf doordrong de ondoordringbare velden en de instabiliteit van jullie planeet werd beïnvloed door de pseudodimensies van chaos. Deze pseudodimensies zijn als holografische films die door cycli van ineenstorting en verval en opbouw van beschavingen heengaan. Deze holografische films zijn disharmonische energievlakken die bewustzijn genereren in het collectief en in het bijzonder richtlijnen verstrekken aan machtsstructuren van wereldregeringen die disharmonische energiesystemen vormen. Door de geschiedenis heen zijn deze holografische films meer complex geworden omdat de energie ervan werd opgebouwd op grond van verwoesting, chaos en lijden. Dit is het ondoordringbare veld waar de zesde kosmische golf is binnengestroomd. 

Het uitzenden van licht op jullie planeet heeft een uiterste waarde bereikt. De kracht van de emanatie mag niet op een simplistische wijze beschouwd worden of veronachtzaamd. Het is essentieel om te begrijpen dat jullie planeet nooit eerder door de frequenties is beïnvloed die ieder niveau van bewustzijn binnenstromen van het microkosmische vlak en het cellulaire vlak tot aan een collectief veld.

Alles dat naar herhaling neigde en gevangen zat in de holografische geschiedenis van jullie planeet, al die zich herhalende holografische films onderwerpen zich nu [aan het licht] terwijl de pseudodimensies in elkaar storten. Deze verschuiving heeft de lichtcentra en de bronnen van grote verlichting gebaat [en voorzien van] de capaciteit voor een grotere kwantumkracht, een machtiger veld van goddelijke vibratie om energie de kosmos in te genereren en energie terug te ontvangen van de kosmische vlakken.

Jullie planeet heeft de capaciteit bereikt om een massale instroom van Avatarlicht te beginnen. Dit Avatarlicht, het licht van het Avatarvlak wijzigt de basis zelf van de lichtprincipes van jullie lichtlichaam. Het lichtlichaam is versneld. Daarop is het lichtlichaam machtig uitgebreid wat de capaciteit betreft om de kosmische frequenties te genereren, de heilige trillingen en het gouden licht van Creatie. Ieder van jullie die een begin gemaakt heeft met het lichtlichaam van hogere frequentie is er klaar voor om kanaal van licht te zijn voor de integratie van Avatarlicht op de planeet. Die velden van weerstand, sommige van de intelligente krachten achter die velden van weerstand, zijn aan het worstelen. Velen worstelen om controle te houden binnen de individuele psyche, de collectieve psyche, via manipulatie van illusies. Omdat die machtige kracht die succesvol is geweest in het dicteren van de realiteit op jullie planeet aan het verbrokkelen is. En we gebruiken de woorden ‘het dicteren van de realiteit op jullie planeet’ [met opzet]. Omdat vrije wil, hoewel afkomstig van de bron van de verlichte zielen, een reis van lessen is geweest en [daarbij] een punt bereikte waar vrije wil werkelijk verlaten was en een dictatuur van jullie planeet de grenzen bepaalde waarbinnen jullie konden deelnemen aan en open toegang hadden tot de grotere realiteit. En dit is de macht en kracht van onderdrukking. De onderdrukking van spirituele soevereiniteit, de onderdrukking van emotionele vrijheid en de onderdrukking van creativiteit. Dus de marge waarbinnen jullie konden functioneren was klein. Jullie bewustzijn was gereduceerd tot een nauw vlak van potentiële realiteit. Alle muren die de infrastructuur vormden die dit vlak op zijn plaats hielden zijn aan het verkruimelen.

Als het nieuws zou weerspiegelen wat er werkelijk gebeurt binnen de machtsstructuren, zou er waarlijk op dit punt het potentieel zijn voor massapaniek. Omdat die machtsstructuren sneller verkruimelen dan degenen die hen zouden kunnen stutten kunnen handelen ten behoeve van het handhaven van controle. Dit is het ultieme aan machtige kracht van het versmelten van het Avatarlicht met de velden van vervorming en met deze holografische films van verdrukking, onderdrukking en terreur. Dit is in vele opzichten waarover in Openbaringen wordt gesproken. Maar dit wordt niet gezien omdat de perceptie van de individuen beperkt is in hun mogelijkheid om met deze massale ineenstorting om te gaan. En daarom wordt de realiteit op zijn plaats gehouden door een breekbaar, breekbaar perceptueel continuüm dat wordt versterkt door jullie compassie. Jullie mededogen voor ieder individu die in de chaos zit versterkt het veld van energie dat de realiteit op dit punt op zijn plaats houdt, [deze]  holografische realiteit. Jullie compassie voor jezelf en jullie bereidheid om in het moment te zijn, volledig beschikbaar voor jullie Avatarlicht, is de essentiële sleutel tot dit bijzonder uitdagende onderdeel van transcendentie en transformatie van bewustzijn op jullie planeet.       

Wanneer deze vooruitgang is gemaakt, wanneer eenmaal jullie Avatar-lichtlichamen volledig verankerd zijn en jullie capaciteiten als nieuwe lichtwezens geïntegreerd zijn, zal er een verlichting van de druk zijn. Maar op dit punt is de druk van de versmelting van de Avatar-lichtlichamen met de ineenstorting van deze disharmonische perceptuele velden die onderdrukkende machtsstructuren overeind hielden een botsing waarnaar [het Boek der] Openbaringen verwijst als de grootste strijd, de eindstrijd. Het is microkosmisch en jullie broeders van de sterren erkennen de rol die de Wakkerschudders hebben gespeeld bij het stabiliseren van het hologram van de Aarde en het stabiliseren van de wereldraster, via jullie eigen individuele rollen, in jullie eigen perceptuele velden en via jullie collectieve werk met de machtspunten op de planeet.

Dit collectieve werk heeft waarlijk een microgenerator gecreëerd voor kosmische deeltjes, kosmische vorm, om frequenties te genereren in de multidimensionale vlakken van realiteit op jullie planeet die het fysieke en emotionele lichaam van deze planeet stabiliseren. En wanneer het emotionele lichaam van de planeet gestabiliseerd is, is er minder waarschijnlijkheid voor massale, sociale onrust en blijft er toch het hoogste potentieel voor transformerende energieën, als het Avatarlicht versmelt en ieder veld van weerstand zich overgeeft. Omdat die velden van weerstand zich vanuit de innerlijke vlakken aan de zesde kosmische golf overgeven. En het potentieel voor extremen bestaat wel, maar vormt geen onderdeel van jullie realiteit op dit punt. Jullie hebben het hologram van deze Aarde op zijn plaats gehouden en nog steeds toegestaan dat de macht van deze perceptuele transformatie optimaal is voor het nu ontluikende paradigma.

Dit zijn de extremen van de vlakken van bewustzijn en jullie zullen deze extremen ervaren bij de versmelting ervan via jullie eigen individuele drama’s en jullie individuele emotionele en psychologische uitdagingen, jullie uitdagingen in geloof.

In wezen betreden jullie een tijd waarin de realiteit zich in een overgang bevindt. Jullie betreden een tijd met een overgangsrealiteit. Daarom zijn de voorspelbare velden die in jullie voorbije ervaring voorspelbaar waren niet langer van toepassing in deze [huidige] ervaring. En jullie moeten nieuwe punten van betrekking ontwikkelen, nieuwe vermogens en nieuwe vaardigheden in perceptueel contact met de ontluikende realiteit. En jullie zijn de uitdaging waard. Jullie zijn bereid, jullie zijn er klaar voor.

Diegenen van jullie die bewust hieraan deelnemen kunnen zeer goed extreme uitputting gedurende deze tijd ervaren. [Opnameapparatuur valt uit: hier mist een stukje.]  Jullie nemen deel aan de overgangsrealiteit. Jullie vlak van bewustzijn is in een uitgestrekt veld uitgespreid en meer effectief dan waartoe je hiervóór toegang had, voordat je je ervan bewust was multidimensionaal te zijn. Omdat besef het vermogen versterkt voor effectieve betrekkingen in de multidimensionale vlakken.

Deze transmissie biedt een essentieel begrip als een stuk gereedschap voor deze komende tijdsperiode die zijn hoogtepunt bereikt met [de komst van] de zevende kosmische golf. De zevende kosmische golf zal beginnen met de lente equinox en een piek bereiken tijdens de zomerzonnewende van 2011. Kijk naar deze maanden vanaf nu tot aan de lente equinox als naar een tijd van betrekkingen met de overgangsrealiteit.

De zevende kosmische golf komt met een bedoeling. Zij verschaft een grote hoeveelheid aan frequentie en licht voor het nieuwe hologram om te kunnen gebruiken, want de zesde kosmische golf doordrong ondoordringbare velden en versterkte het licht vanuit innerlijke vlakken. De zevende kosmische golf zal een nieuw holografisch potentieel bekrachtigen. Jullie zullen in staat zijn toegang tot dat potentieel te krijgen met deze Avatar lichtlichamen die nu geïntegreerd worden. Op het Avatarvlak hebben jullie ascensie bereikt.

Deze transmissie is berekend en met een bedoeling. Zij heeft het vermogen om jullie potentieel met betrekking tot de overgangsrealiteit te vergroten en jullie vermogen om de Avatar lichtlichamen te integreren in een veld van chaos, terwijl de perceptuele vlakken van de holografische films van disharmonische realiteit ineenstorten.

De transmissie is een wezenlijk stuk gereedschap.

Zo zij het en zo is het.  

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens  © 2010