EEN
NIEUWE
FORMULE VOOR SCHEPPING

HET WONDER VAN

ONSTERFELIJKE LIEFDE

Enak-Kee-Na en Laiolin door Judith K. Moore

Laiolin en de Council van Abboraha
door Judith K. Moore 2006

“Judith Moore haar nieuwe boek, Een Nieuwe Formule voor Schepping: Het Wonder van Onsterfelijke Liefde, is een ‘must’ om te lezen als je wilt weten hoe het Goddelijke plan de transformaties manifesteert die nu op de planeet Aarde plaatsvinden. Een nieuwe multidimensionele kosmische orde van aaneenschakeling op de micro- en macro niveaus wordt in een nieuw licht uitgelegd, van de ultieme bron van bewustzijn tot de uitstroming van trillingen, tot klank en licht, tot vorm en dan tot materie. Nieuwe betekenissen van onze wezenlijke natuur – van levendigheid, orde, ruimte, tijd, resonantie, alchemie, perceptie, potentiëel en liefde, zowel persoonlijk als collectief – wachten op je in dit boek waarvan er slechts één in zijn soort is. Toen ik dit boek begon te lezen kon ik niet ophouden.” – Fadel Behman, PhD , Founder of the Holistic Health Energy Institute in Montreal and developer of the Behman Technique of Vibrant Living

“Wat ik denk?  Wow !  Het is beslist een geestverruimende ervaring. Ik kan me slechts voorstellen hoe dit Judith uitgedaagd moet hebben tijdens het “geboorte”-proces. Misschien zal de holografische boodschap in dit boek uiteindelijk de  “kritische massa” voortbrengen die nodig is om het menselijk denken te verheffen boven de tegenwoordig nog alomheersende egocentrische macht van de geest. Hoe dan ook, er breekt een nieuw tijdperk aan! Dit boek herinnert ons er voortreffelijk aan dat deze dageraad veel verder reikt dan even een opfrissing van onze geduldige kleine Moeder Aarde.” – Dr. Edwin M. Young

Voorwoord

Zo, je vraagt je af waarom je tot deze publicatie werd aangetrokken. Je vermoedt al dat het niet echt bij toeval of een toevalligheid is dat een of andere leidende hand van achter de schermen in de fysieke wereld werkt. En je moet toegeven, al was het maar aan je zelf, dat je bij meer dan één gelegenheid deze leidende hand hebt gevoeld, die je heel zacht, doch vastberaden een duwtje gaf een bepaald pad op waarvan je eerder niet de bedoeling had dit te volgen. Bovendien heb je dat rusteloze gevoel dat iedere dag sterker wordt, dat er iets wezenlijk belangrijks gaande is. Je bemerkt het in jezelf en vraagt je af of enkele van de ongebruikelijke dingen die je om je heen ziet gebeuren, soms zelfs dingen die je in het avondnieuws opmerkt, misschien het resultaat kunnen zijn van dezelfde roeringen die je binnenin voelt. En je durft zelfs te speculeren, al was het alleen in de afzondering van je eigen hart, dat je misschien wel een zekere rol te spelen hebt in wat het dan ook is dat zo belangrijk is dat daarginds in de grote wereld gaande is.

Laat me je aanreiken dat wat je op dit moment voelt en ziet het best beschreven kan worden als het Grote Ontwaken. Het is zich op het ogenblik heel weloverwogen aan het ontvouwen hier op de planeet Aarde, en het wordt weerspiegeld in absoluut ieder facet van het leven, van het ogenschijnlijk onbeduidende en microskopische tot het drama op de meest grote schaal. In de afgelopen jaren merkten meerdere mensen één of méér aspecten van dit Ontwakingsproces op. Het meest fundamentele dat dit met zich mee brengt is het verbreken van de boeien die lang het denken van de mens op aarde gebonden hebben zodra ze langonderdrukte mogelijkheden in de wetenschap toegankelijk maakt en langverborgen waarheden in de menselijke geschiedenis blootlegt. Dit Ontwaken is het omverwerpen van een op slavernij gebaseerde sociale structuur die de mensheid werd opgelegd door zogenaamde koningen. Het Ontwaken is een groeiend bewustzijn van ons ware erfgoed als leden van een uitgebreide galactische, en zelfs kosmische, broederschap. Maar zo diepgaand wakker schudden als dit Grote Ontwaken hier op planeet Aarde is, is datgene wat wij ervaren slechts een plaatselijke echo van iets veel omvangrijkers dat nu door de hele Schepping heen rimpelt.

Het is deze grotere kosmische transformatie die het aandachtspunt van deze publicatie vormt dat jullie gidsen zojuist voor je geestesoog hebben gebracht. Geniet van de rit en speel jouw deel goed, want jij – ja, jij ! – bent  veel belangrijker voor hetgeen onze liefhebbende Schepper in beweging heeft gezet dan je waarschijnlijk vermoedt. – Dr. Edwin M. Young

Introductie

Dit manuscript bevat vitale informatie over het Goddelijke Plan tot uitbreiding van de aard van de gehele Schepping zoals op dit cruciale tijdstip in de geschiedenis van de Aarde onthuld wordt. Bekend als zijnde “De Verschuiving van de Tijdperken” gaat het ver voorbij de externe manifestaties die als Aardeveranderingen waargenomen worden. Zijn grootsheid is van kosmische proporties en vertegenwoordigt het Goddelijk Plan voor de uitbreiding van de bestaande Schepping zoals die gekend wordt. De huidige veranderingen op Aarde weerspiegelen de omvangrijke metamorfose van de totaliteit van Schepping, van Alles Dat Is.

Judith is een bewust trance medium. Laiolin is Judiths goddelijke zielsaanwezigheid, hij zocht in 1992 contact met haar. Laiolin is ook lid van de Raad van Abboraha, een energieveld van goddelijke wezens waarnaar in de derde dimensie soms verwezen wordt als Elohim. De Elohim in deze tekst zijn wezens die niet onderhevig zijn aan historische interpretatie of vervorming. Zij zijn de puurste vibratie van de God-Bron voordat de energie de dualiteit van de derde dimensie binnengaat. Sinds 1992 heeft de Council van Abboraha Judith geleid en terzijde gestaan in haar werk. In de loop van vele jaren heeft zij vele mystieke initiaties ervaren. Haar reizen leidden haar naar aloude heilige plaatsen over de hele wereld, geleid door de stroom van goddelijke synchroniciteit.

Judith werd meester in multidimensionaal journey-werk, leerde gegrond te blijven tijdens expansieve verhoogde staten van bewustzijn. Ze is in mystieke visionaire trancetoestanden gegaan. Haar visioenen resulteerden in haar inwijding als priester in de Oriental Eastern  Orthodox Catholicate of St. Thomas. Ze ontving voortdurend bevestigingen van onafhankelijke bronnen van buitenaf, die zowel haar ervaringen als de inhoud van de boodschappen die ze ontving valideerden. Deze bevestigingen stelden haar gerust wanneer de grootsheid van de informatie en de energie overweldigend werd.

Over de Verloren Tafelen van Abraham

Vervat in dit manuscript zijn hoofdstukken over de Verloren Tafelen van Abraham. Judith heeft boodschappen ontvangen over deze tafelen en er vele jaren etherisch mee gewerkt. Een taalexpert herkende één van deze transmissies als zijnde in het Chaldees, de taal van Abraham.

Tijdens de zomer van 2005 reisde Judith naar Europa om met de graancirkels in Wiltshire, Engeland, te werken. Daar ontmoette ze een man genaamd Peter, een adept van de Mysteriescholen. Tijdens hun gesprekken noemde Judith haar werk met de Verloren Tafelen van Abraham. De adept legde uit dat overeenkomstig de geheime kennis van de Grote Witte Broederschap zeven tafelen aan Abraham waren gegeven toen hij negen-en-negentig jaar was. Hij reisde naar zeven heilige plaatsen en plantte  etherisch op elke plaats een tafel. De leiding werd erg sterk voor Judith om naar een van deze heilige plaatsen te reizen waar gezegd was dat Abraham één van de Verloren Tafelen geplaatst zou hebben. Volgens Peter hadden vele adepten zonder sukses getracht door de rijken te reizen om de tafel te zien en daardoor toegang tot zijn energie te krijgen, dit lukte Judith echter wel. De reis bevestigde voor Judith de omvangrijkheid van de aloude welwillende mysteries die zowel haar als deze recente publicatie leiden.

Over Enak-Kee-Na en Raqui-Sha-Ma

Dit zijn gechannelde transmissies die Judith ontving in samenwerking met een vrouw waarnaar verwezen wordt als Raqui-Sha-Ma. Hun werk omspant vele jaren. Het was een mystieke reis in de hogere dimensies die een activatering van hun lichtlichamen vereiste, zodat ze deze – verhoogde – niveaus konden bereiken. Het was dus zowel een initiatie als een kosmische ervaring.

Om dit manuscript tot stand te brengen verankerden Raqui-Sha-Ma en Judith interdimensionaal intense energieën met Enak-Kee-Na, terwijl ze werkten in het patroon van de heilige geometrie van de drie-eenheid en een manifestatie werden van een holografisch veld van heilige resonantie. Wees je bewust dat dit manuscript ten alle tijde alchemistisch van aard is en het resultaat is van Goddelijke krachten die holografisch in de derde dimensie verankerd zijn. Elke passage opent de bibliotheek van Licht in je DNA en dit roept vervolgens het collectieve planetaire DNA tevoorschijn en het DNA van de Schepping.

De namen Enak-Kee-Na en Raqui-Sha-Ma zijn de hogerdimensionele namen voor de frequenties van een echtpaar dat in menselijke lichamen incarneerde. Zij is nog steeds in het aarderijk; hij heeft zijn aardse lichaam getranscendeerd en spreekt van voorbij de sluier. Ze zijn onsterfelijke geliefden. Liefde – wat leven is – is in de Schepping werkzaam via de harten van belichaamde wezens. Op het kosmische niveau hadden ze  complementaire DNA, wat betekent dat de één incompleet was zonder de ander. De liefdesvereniging van hun harten schiep een kracht waardoor ze in staat waren datgene te doen waarop zij zich voorbereid hadden op andere bestaansniveaus. De kracht van hun liefde creëert een brug tussen de dimensies. Hun frequenties overstijgen de dimensies, passeren de lichtbrug en vormen  een energieveld dat niet-lineair is en sferisch van aard. Dit veld van resonantie overstijgt de bekende Schepping die de emanatie is van de Goddelijke Bron in manifestatie.

Enak-Kee-Na is in eenheid met de Bron van alle Schepping en communiceert via de negende octaaf van het volgende niveau van schepping, terwijl Raqui-Sha-Ma zich op de achtste octaaf bevindt van het huidige niveau van schepping. Hun harten worden verbonden door een gouden draad, dit stelt hem in staat te communiceren via Judith tijdens haar sessies met Raqui-Sha-Ma die de basis voor dit manuscript vormen. Enak-Kee-Na is een Meester, verbonden met de Council van Abboraha, en hij gebruikte deze communicatie om belangrijke informatie over te brengen met betrekking tot de veranderingen die momenteel in de Schepping plaatsvinden.

Over het Manuscript

Het niveau van de frequenties van Enak-Kee-Na was zo hoog dat de Raad van Abboraha moest dienen als geleider om hen terug te laten treden tot een niveau dat veilig was voor Judith’s zenuwstelsel. Uiteindelijk ontwikkelde zij het vermogen zijn frequentieniveau van communicatie rechtstreeks te ontvangen. Tenzij anders aangegeven op de hoofdstuk-titelpagina, wordt de informatie in dit manuscript gechanneld van de Raad van Abboraha in hun funktie als overbrengers van de boodschappen van Enak-Kee-Na.
Passages die rechtstreeks van Enak-Kee-Na komen worden in de vorm van de eerste persoon “ik” uitgesproken. Deze passages zijn bijzonder krachtig, want zij dragen trillingen van de Bron zonder filters of overbrengers. Aanbevolen wordt dat de lezer tijd neemt om met deze passages te meditateren en zich met deze bron van kosmische kennis en wijsheid verbindt.

Over de Sterrenglief Taal

Het is van belang de betekenis te benadrukken van de illustraties in het manuscript. Judith channelde ze allemaal rechtstreeks van Enak-Kee-Na in een taal genoemd Sterrengliefs, de Universele Taal van Licht. Ieder hoofdstuk en ieder citaat van betekenis wordt geïllustreerd met een heilige glief die de trilling uitdrukt van de in de tekst uitgedrukte informatie. Aanbevolen wordt om de sterrengliefs in meditatie als een gereedschap voor persoonlijke spirituele verlichting en ascensie te gebruiken.

In 1999 begon Judith de taal van de Sterrengliefs te channelen. Deze taal vormt de basis van de boodschappen van de graancirkelmakers, weergegeven in haar boek Graancirkels Onthuld: Taal van de Lichtsymbolen – geschreven samen met Barbara Lamb, evenals in later volgende gechannelde informatie over de graancirkels. De sterrenglief taal is een niet-lineaire taal en wordt gecommuniceerd via de universele of kosmische denkgeest – de Geest van God. Dit is afkomstig van de Archieven van Schepping, gecodeerd in de Grote Centrale Zon (de Archieven van RA of de Archieven van de Zon van de Schepping) en bevat codes die kosmisch bewustzijn activeren.

Deze krachtige symbolen communiceren informatie en energie die lineaire boodschappen niet over kunnen brengen. De afbeeldingen van de gliefs openen omvangrijke archieven die gecodeerd maar slapend in het kristallijnen DNA van de lezer liggen. Ze bevatten sleutels tot de levende bibliotheken van licht gecodeerd in het kristallijnen DNA. Zodra deze energievelden bij een kritisch aantal mensen geactiveerd worden, bereiken ze een kwantumveld en activeren het collectieve brein van universeel bewustzijn in dit rijk van schepping. De taal van de sterrengliefs bevat codes die oneindig bewustzijn activeren. Het Woord God’s werd vervormd toen het vertaald werd in lineaire talen die het bewustzijn beperken. De vervormingen in het bestaande holografische veld in iedere dimensie beperken de boodschappen die vanuit de Bron van Schepping werden ontvangen. De sterrenglief-taal overstijgt de dimensies en stelt deze beperkingen buiten werking.

Over Jouw Reis

Jij, beste lezer, staat op het punt je te begeven op een kosmische reis van grote omvang. De bedoeling van dit manuscript is om via het ontwaken van je kosmische bewustzijn  transcendentie van de gekende Schepping teweeg te brengen. Jullie zijn de pioniers van een nieuw bewustzijn dat via de Verschuiving van de Tijdperken op komst is, het ontwaken van de Hemel op Aarde.

ENAK-KEE-NA SPREEKT

Ik ben Enak-Kee-Na. Ik, Enak-Kee-Na, spreek vanuit een dimensie voorbij jullie werkelijkheid die eeuwig is en geen (af)scheiding kent. Ik ben van de energie van Goddelijke Schepping en als zodanig manifesteer ik energie en vorm in vele aspecten van Schepping.

Wat betreft verwijzingen naar de Raad van Abboraha, participeer ik in die trilling. Het woord “raad” beperkt de perceptie van het denken tot een politieke structuur van een functionerend lichaam. Dit is niet het geval. Abboraha is het Licht van de Schepping, een energieveld dat ten diepste is afgestemd op het Goddelijk Plan. Het stroomt uit als een trilling van Primaire Schepping, waar alle machten van Schepping zich manifesteren. Als zodanig kan dit bewustzijn gedachte en vorm multidimensionaal  manifesteren.

Wij zijn de Elohim, maar we zijn voorbij de aardse interpretatie van de naam want deze bevat verstoringen die beperken. Deze macht van de Schepping is onmetelijk. Het is het Licht dat de machten van Schepping manifesteert. Het is zuivere trilling die de ware wortel van de vorm van alle Schepping is en de voorloper van Geluid en Licht. Om bewustzijn door de indrukwekkende metamorfose die zich nu voordoet te leiden, manifesteren we onszelf in fysieke vorm als leden van de Galactische Federatie, de Galactische Raden van Licht en op Aarde als leden van de Grote Witte Broederschap. Ons bewustzijn als totaliteit wordt niet beperkt tot godheden of gedefiniëerde uitdrukkingen van de Goddelijke Essentie van het Licht van Schepping.

Mijn bewustzijn als Enak-Kee-Na treedt in de plaats van dat van de Raad van Abboraha, daar ik een emanatie in die trilling uitkoos om de Goddelijke Intentie te dienen en het werk van het organiseren van Kosmische Orde mogelijk te maken. Mijn uitgestrektheid overstijgt dat gebied, want ik ben de Meester van frequentie. Ik organiseer Schepping. Ik ben geen wezen, eerder een zuivere manifestatie van de Ik Ben Aanwezigheid.

HEILIGE GEOMETRIE EN

DE AARD VAN SCHEPPING

Laiolin en de Raad van Abboraha

Goddelijke Schepping is een myriade (tienduizendtal) van potentiële werkelijkheden gemanifesteerd in meetkundige vorm. De trillingen die zich manifesteren als Licht en Geluid, vormen een uitdrukking van de Primaire Essentie, gefocust door prisma’s die het best als Poorten van Transcendentie beschreven kunnen worden. Trilling neemt dan vorm aan en organiseert zichzelf in een matrix die meetkundig van aard is. Deze matrix is de basis, of de blauwdruk, voor de vorming van massa en materie.

De Ene is het wezenlijke hart van Schepping. Daaropvolgend is de Primaire Universele Matrix, de spiraal die alle potentieel bevat. De Oneindige Ene vaardigt een bedoeling uit en schept een reflectie van Zichzelf. Die wordt tot de Alpha en Omega, de Goddelijke energetische complementen. Zij polariseren tot tegendelen en zetten de Scheppingsdynamiek in beweging.

De Goddelijke bedoeling of adem brengt de winden van de Hemel door het prisma van de “Baarmoeder van Sophia,” het oneindige zwarte gat, om de Scheppingskrachten te activeren. Deze adem, of Heilige Geest, is de voorloper van vorm en geeft geboorte aan Schepping.  Een matrix wordt geschapen en een zichzelf kopiërend kwantumveld wordt geactiveerd, en veroorzaakt het manifesteren van andere meetkundige codes, die de matrix uitbreiden en trillingsvelden organiseren ter voorbereiding van vorm. Het Kosmische Ei van Schepping wordt dan gemanifesteerd.

Drie-enigheid is de structuur die Schepping organiseert en het zichzelf kopiëren van kwantumvelden toelaat. De driehoek is het symbool van drie-enigheid en is een uitdrukking van de Universele Wet van balans en cocreatie. De polariteiten Alpha en Omega worden gesymboliseerd door twee elkaar snijdende driehoeken, die de Davidster of “merkaba” vormen. Een punt in het centrum vertegenwoordigt de Heilige Geest die de twee polariteiten verenigt en in evenwicht brengt en aldus een triniteit vormt. Deze triniteit wordt door de manifestatie van mannelijke en vrouwelijke polariteiten een persona.

De merkaba vertegenwoordigt Manifeste Schepping, in staat tot oneindige kopiëring van zichzelf en aldus Schepping uitbreidend. Meetkunde is de universele taal van de Matrix van Oorspronkelijke Schepping.  De driehoek is een belangrijk principe van die meetkunde en wordt door het spectrum van Schepping heen op alle niveaus gebruikt om het principe van de Heilige Drie-eenheid uit te drukken.

Planeet Aarde, of Terra Gaia, is de manifestatie in de derde dimensie van het centrum van het oneindigheidssymbool, het ontmoetingspunt van het kosmische dualiteitsprincipe Alpha en Omega. Multidimensionaal is zij de belichaming van de Baarmoeder van Sophia, het zwarte gat prisma, waardoor Schepping geactiveerd wordt.

UITGEBREID BEGRIP VAN DNA

Laiolin en de Raad van Abboraha

Dit manuscript is alchemistisch van aard. Het doel van alchemie is het activeren van een energieveld dat de ware aard van massa en materie transformeert. Dit manuscript draagt alchemistische formules in zich en draagt bij tot het activeren van een kracht voor de transformatie van bewustzijn, ter voorbereiding van de geboorte van een Nieuwe Schepping. De kosmische alchemie die in harmonische resonantie is met de Goddelijke Bedoeling wordt in stand door de Meester Alchemist van Primaire Schepping die de meetkundige matrices van Schepping in een oneindige variëteit organiseert om diversiteit en duurzaamheid van energievelden te scheppen. Al deze energieën zijn in de holografische microkosmos en macrokosmos verankerd.

DNA is alchemistisch verbonden met het collectieve bewustzijn. Het is holografisch van aard wat betekent dat ieder deel de informatie van het geheel bevat. Dit maakt klonen mogelijk. De sleutel tot DNA en het collectieve hologram is inderdaad alchemistisch. Alles wat in de derde dimensie wordt waargenomen is een illusie bepaald door holografische projecties vanuit het collectieve bewustzijn.

De diepzinnige aard van DNA is onbekend aan het beperkte begrip van de wetenschappers die in deze tijd op Aarde zijn. Maar zij staan op het punt van doorbraken die de wetenschap voor altijd zal veranderen.

Wanneer een significant aantal individuen een bepaalde informatie accepteert en integreert, beïnvloedt dit het perceptievermogen van de groepsgeest. Om echt de alchemistische aard van DNA te onderzoeken moet men in de kwantumfysica en het concept van kritische massa duiken, zoals geïllustreerd wordt door het spreekwoordelijke honderdste aap-effect.

Een goed voorbeeld van dit mechanisme is de verandering die in het collectieve bewustzijn teweeg werd gebracht door de reis van Columbus, die bewees dat de Aarde niet plat is. Sommige individuen van wie het DNA hen in staat stelde de waarheid van deze bevindingen waar te nemen, herkenden die, en als resultaat ontving de massa van het volk het Licht.  Men zou kunnen zeggen dat Columbus een alchemist was die, door een kritische massa mensen in beweging te brengen, de perceptie van de aard van de realiteit op Aarde veranderde. Als consequentie daarvan werd de werkelijkheid zelf gewijzigd, daar dit een holografische illusie is, geprojecteerd door de collectieve denkgeest. Misschien was dit een voorloper van de huidige gebeurtenissen, waarbij een nieuw bewustzijn begint te ontwaken. Door het bereiken van een kritische massa zal de aard van de werkelijkheid op deze planeet en in de Schepping als geheel veranderen.

Liefde is de ultieme kracht van Schepping, het bewustzijn van de Ene. Bij de bron van schepping bestaat geen vervorming; schepping is een verenigd veld. Het innerlijk heiligdom en de Bron van Goddelijke Schepping kennen geen beperkingen. Koninkrijken, vorstendommen of beperkingen van de rijken begrenzen niet de macht van God. Als deze machtige scheppingsenergie uitstroomt door de dimensies, moet iedere dimensie de trilling vertalen en via het bestaande holografische sjabloon in een brandpunt samenbrengen voor manifestatie van massa en materie in dat speciale rijk van Schepping. De kracht die de energie interpreteert is de Goddelijke Alchemie. Frequentie is energie geleid en gericht met de bedoeling tot manifestatie. Energie ontspringt vanuit de bron van Goddelijke Schepping, wordt dan licht- en klank-frequentie die door een holografisch veld als door een prisma gebroken wordt om massa en materie te scheppen, wat perceptuele werkelijkheid [een bepaalde structuur] oplegt. Bewustzijn in iedere dimensie bepaalt, via de formules van de Meester Alchemist en de kracht van manifestatie, de perceptuele werkelijkheid.

Perceptuele werkelijkheid is in verschillende dimensies veranderlijk, afhankelijk van de beschikbaarheid van de trilling van de Een (de God-Bron),  die het zuivere licht van Schepping is, onvoorwaardelijke liefde. De totaliteit is opgebouwd uit dertien dimensies.  De hogere dimensies zijn in staat frequentie van de Bron te ontvangen met weinig vervorming, dus de essentie van de hogere dimensies ervaart zichzelf als een zuivere spirituele trilling die afgestemd is op Liefde, de God-Bron. Er zijn meer vervormingen in de dimensies lager dan de vierde dimensie, wat resulteert in afscheidingsbewustzijn, angst, hebzucht en haat.

De Meester Alchemist is manifest in alle dimensies en is het element van Schepping dat trilling organiseert tot gemanifesteerde vorm, wat als massa en materie uitgedrukt wordt. Echter, de manifestatie van de Meester Alchemist is onderhevig aan de beperkingen van de vervormingen in iedere dimensie. St. Germain is één van de aspecten van de Meester Alchemist, die zich in fysieke vorm in de derde dimensie manifesteert. De manifestatie van deze persona is onderhevig aan de vervormingen van de derde dimensie. De formules van alchemie worden echter door de Scheppingscodes en Goddelijke Blauwdruk geleid, wat de Universele Wet is. Het is eenvoudig: Alchemie werkt niet wanneer deze wetten niet worden waargenomen en begrepen door de alchemist. Als de alchemist in alle aspecten van de psyche het evenwicht van de Universele Wet verwezenlijkt, wordt dit gekend als het geschenk van het omvormen van lood en koper tot zilver en goud.

De ware aard van alchemie omvat vanzelfsprekend méér dan het omvormen van lood tot goud; het is de transmutatie van bewustzijn naar hogere staten. Alchemie is mystiek; de aard ervan omzeilt het logische denken en schakelt de essentie van multidimensionaal bewustzijn in. Het wordt aanbevolen dit in gedachten te houden terwijl je [deze woorden] leest.

Het is bekend dat DNA en RNA de codes van genetisch gestel bevatten. Het is de blauwdruk van alle vorm. Overerfde kenmerken worden ontvangen van de ouders, door een combinatie van hun DNA-codes. Holografisch zijnde, bevat iedere cel het potentieel om het gehele lichaam te kopiëren. Recessieve genetische imperfecties worden van generatie op generatie doorgegeven en kunnen dominant worden wanneer ze gecombineerd worden met X en Y chromosomen en zo de soort verzwakken.

Onderzoekers zoeken sleutels tot deze genetische zwakke schakels om vernietigende ziekten te elimineren. Op dit moment tracht de wetenschap de mensheid van dienst te zijn. Niet al het wetenschappelijk onderzoek is integer. “Eugenetica” (rasverbetering) of genetische manipulatie is sinds het begin van de twintigste eeuw het aandachtspunt van wetenschappelijk onderzoek geweest. Hoewel de wetenschap tijdelijk inferieure of superieure wezens, robotachtige soldaten, briljante wetenschappers of wereldleiders kan bewerken, heeft de Schepping een groter plan, en dat plan is alchemistisch.

Deze wetenschappers beseffen niet dat de codes die zij in het DNA hebben ontdekt niet onbezield zijn. Sterker nog, ze zijn in staat tot bewustzijn en reageren primair op het Goddelijke Plan van wat de Denkgeest van God kan worden genoemd. Het zogenaamde junk-DNA is in feite inactief DNA, tijd-gecodeerd om geactiveerd te worden als het wordt blootgesteld aan verhoogde trillingen van versterkte Lichtvelden. De DNA-codes zijn gevoelig voor ultraviolette frequenties. Zodra zonneresonantie duizendmaal versterkt wordt door in kracht toenemende zonnevlammen, zal het ultraviolette lichtspectrum op de planeet worden gewijzigd. De toegenomen megahertz-frequentie van het planetaire veld bewerkstelligt een metamorfose van de genetische structuur, wat een snelle evolutie van de soort tot gevolg zal hebben. Het nieuwe spectrum bevat lichtfrequenties, die slapende codes in het DNA van alle levensvormen stimuleren en de planeet voorbereiden op een kwantumsprong in evolutie.

De tijd-gecodeerde genetische codes die bewustzijn dragen zullen holografische velden scheppen, die op hogere vibraties zullen responderen. Die alchemistische macht zal, op zijn beurt, de krachtige Adam Kadmon-blauwdruk activeren, die het Goddelijke Plan voor de perfecte mens vormt. DNA is de sleutel tot de Blauwdruk van de Nieuwe Schepping. Dit Plan kan niet worden gewijzigd door wetenschappers in witte laboratoriumjassen of door wezens van de lagere rijken van Schepping. Het wordt georkestreerd door de Ene Bron van alle Schepping.

Momenteel is slechts één aspect van het DNA ontdekt, namelijk het fysieke. Vanwege beperkt bewustzijn en primitieve apparatuur zijn wetenschappers niet in staat tot het waarnemen van het volledige DNA-spectrum. Er opende zich een nieuwe wereld toen, door de ontdekking van de Kirlian fotografie, auravelden zichtbaar werden. Spoedig zullen nieuwe ontdekkingen diepgaand de menselijke kijk op zich zelf, hun DNA en de Kosmos veranderen.

DNA is een levende bibliotheek van Licht. Zijn potentieel is onmetelijk en gaat de verbeelding te boven. De kristallijnen aspecten van het DNA bevatten de sleutels tot de Lichtcodes. In die kristallijnen structuren liggen tijd-gecodeerde vezels die op het veranderingspunt van de belangrijke tijdcycli van twee-en-vijftig-duizend-jaar geactiveerd worden. Deze vezels reageren op lineaire tijdlijnen, maar worden gecodeerd door niet-lineaire of kosmische tijdcoderingen. Ieder subatomair deeltje is een holografische blauwdruk voor de gehele Schepping. De sleutel tot die blauwdruk is het holografische DNA.

Er zijn drie aspecten van DNA: het fysieke, ziels- en kosmische aspect. Het fysieke DNA bevat genetische codes voor het fysieke erfgoed. Het ziels-DNA draagt de herinnering van alle aspecten van de ervaring van de ziel in alle tijdlijnen. Het kosmische DNA draagt de herinnering van de kosmische essentie van een individu, zoals die in relatie staat tot de Schepping. De omvangrijkheid van kosmische bewustzijn en herinnering zijn gecodeerd in het kosmisch DNA.

Het celprotoplasma bevat een microkosmisch omloopveld, dat in harmonische resonantie is met kosmische krachten. Het kosmisch DNA is de ontvanger van dit veld. Zodra de Kosmos transformeert, zich aanpast voor de Verschuiving van der Tijden, stemt de microkosmos binnen het protoplasma zich af op de trillingsvelden van kosmische energie die het ontvangt, wat op zijn beurt het potentieel voor het leven op aarde wijzigt.

Dit manuscript is gecodeerd met formules van trillingsenergie die het kosmische DNA bij de lezer alchemistisch activeert, van microkosmos tot macrokosmos. Het pad naar de Kosmos wordt gevonden door het binnentreden van een staat van gedachteloosheid, waarin de zoeker één wordt met de Ene, de Bron van Goddelijke Schepping.

Het menselijk lichaam is holografisch van aard. Dit betekent dat alles in de Schepping toegankelijk is via de cellulaire denkgeest die de verbinding met het collectieve bewustzijn vormt. Het microkosmische, cellulaire omloopveld vormt toegang tot de Bron.

De levende bibliotheek van Licht, gecodeerd in het kristallijnen DNA, is een onmetelijk archief aan informatie, waartoe toegang te verkrijgen is via de verschillende DNA-aspecten. Deze archieven zijn holografisch van aard. Het is mogelijk toegang te krijgen tot andere tijdlijnen, en het energieveld ervan binnen te gaan via het DNA. Een adept kan deze velden binnengaan en, door  tijdlijnen te activeren in het huidige holografische patroon, een alchemistisch transformatie in het heden scheppen vanuit vroegere mystieke ervaringen.

Het ziels-DNA bevat de archieven van alles wat de ziel in incarnatiecycli ervaren heeft. Toegang tot vroegere ervaringen kan verworven worden om de holografische instap, die een herhaling van traumatische patronen in de huidige levenssituatie veroorzaakt, te zuiveren. Het DNA vormt de sleutel tot het transcenderen van de huidige werkelijkheid. Vele zielen hebben een mystieke reis voor hun incarnaties gekozen, door het opeenstapelen van een serie heilige levens die bijdragen aan het Goddelijke Doel. De stapeling van heilige spirituele reizen is het pad naar ascensie en verlichting. Bij de meeste mensen ontbreekt het geheugen voor vorige levens, wat het heden sterk beïnvloedt. Vele genezers, bijvoorbeeld, hebben genezende gidsen die een spiritueel aspect van ervaringen uit hun vorige levens vormen.

Er zijn dertien aspecten van DNA, die in verbinding staan met het bestaan in vorige levens, nummer dertien is een complete reïncarnatie-code – “de een en de vele”.  Ieder persoon is een computer met onbeperkt toegang tot de heilige plaatsen en andere levens die door de ziel zijn ervaren. Het geschenk van de alchemie is de activering van deze energievelden voor het wekken van het bewustzijn.

Meesters verspreidden hun holografische DNA-veld over vele mensen. Hierdoor geloven velen dat zij in een vorig leven een of andere belangrijke heilige waren. Een persoon met één tot zes Licht-coderingen van een Meester kan de energie van die Meester channelen. Degenen met zeven tot dertien coderingen kunnen gemakkelijk herinneringen aan vorige levens ervaren en de volledige trilling van de Meester in hun energieveld brengen.

Het kosmisch DNA bevat kristallijnen bibliotheken van Licht, welke het bestaan van de ziel in de derde dimensie transcenderen. Een verlicht wezen is iemand die toegang heeft verkregen tot andere dimensies en parallelle werkelijkheden. Verlichte leraren dienen tot gidsen voor het bevaren van hogere dimensies, omdat zij in hun kosmische DNA de sleutels bezitten. Nu worden deze Poorten van Transcendentie geopend voor alle menselijke wezens. Jezus verwees hiernaar als het Koninkrijk der Hemelen  binnenin.

De Bijbelcodes bevatten codes die voorbij de coderingen reiken die deze reis verlichten en dienen tot ankers voor de Lichtformules in het collectieve bewustzijn. Sommige aanwijzingen worden verborgen in Bijbelse parabels, zoals “Het ontwaken van de 144.000” en “De zaden die in vruchtbare grond vallen.” Het getal 144.000 vertegenwoordigt niet een aantal mensen, maar vormt een wiskundige formule voor de activering van het God-Code DNA. Dienaren van de Goddelijke Schepper hebben een DNA dat gecodeerd is naar de 144.000.

De macht van dit Goddelijk Plan is dat zodra de 144.000 DNA-codering in een aantal wezens geactiveerd is, deze in alle zes miljard wezens zal ontwaken, d.w.z. in iedere ziel op deze planeet. Deze activering zal plaatsvinden zodra een kritisch aantal mensen tot hogere bewustzijnstoestanden zijn ontwaakt. Dat zal het hologram van de collectieve denkgeest veranderen en daardoor het hologram van de aard van werkelijkheid.

Het getal dertien is de kosmische DNA-code voor de formule van Manifeste Schepping en voor de wiskundige formule van de merkaba, de gebalanceerde triniteit van polariteiten met de Heilige Geest. Deze kosmische DNA-code verleent toegang tot de Poort van Transcendentie, de toegangspoort tot de God-Essentie, en wordt vertegenwoordigd door het 13/13 DNA, de Goddelijke Blauwdruk van de perfecte mens. Jezus, de twaalf apostelen, Maria Magdalena en haar geheime twaalf apostelen activeerden alchemistisch het 13/13 DNA, het “geheim van de Heilige Graal,” wat de code is voor het ontwaken van het planetaire Goddelijke bewustzijn. Deze alchemistische formule bevat de sleutels om de Kosmische Matrix van Schepping te ontsluiten.

Verlichting komt wanneer men in staat is toegang te verkrijgen tot het holografische veld van de Goddelijke Code via de Poort van Transcendentie in het eigen kosmische DNA. Alle belangrijke filosofen, mystici, avatars en goeroes ontvingen hun geschenken door de activering van dit aspect van hun DNA. Zodra de vezels van Licht, gecodeerd in het kosmisch DNA, worden geactiveerd, worden zij harmonische middelen van resonantie die het collectieve bewustzijn implanteren met trillingsfrequenties die gemakkelijk toegankelijk zijn voor de gehele soort. Het resultaat is een massaal ontwaken.

Tijdens pieken van beschavingen zijn deze trillingsvelden in een kwantumeffect, wat een zichzelf kopiërend veld van geometrische formules is, die een kritische massa bereiken. Zodra dit is bereikt breidt bewustzijn zich uit. Tijdens de donkere eeuwen zijn de velden in sluimertoestand, maar zodra de collectieve denkgeest geïmplanteerd wordt met nieuwe frequenties, zelfs door één individu, zijn de geschenken nooit verloren. Mettertijd zal een avatar, wiens DNA-tijdcode wordt geactiveerd, opnieuw het holografische veld openen en de planetaire DNA-geest stimuleren. Dit zal een renaissance of een expansie van bewustzijn veroorzaken. Niets is ooit verloren, want deze cyclus herhaalt zichzelf in een voortdurende staat van evolutie.

De Atlantische wetenschappers, in partnerschap met beheersende krachten van buiten de planeet, dachten dat zij de DNA-coderingen onder de knie hadden toen zij genetisch het bewustzijn van de menselijke soort beperkten. Deze wetenschappers waren zich er niet van bewust dat kunstmatig geïmplanteerde DNA-beperkingen een begrensde halfwaardetijd hadden en bestemd waren te verlopen. Ze zijn nu afgebroken, en er zullen nieuwe kinderen worden geboren met (ver) gevorderde DNA-coderingen, niet begrensd door de beperkingen van hun ouders. Aarde-wetenschappers hebben niet de basis-Wet van Schepping geleerd: de Primaire Schepper staat aan het Hoofd.

Het andere niet overwogen aspect in Atlantis waren de recessieve genen, geplant door vergevorderde buitenplanetaire civilisaties tijdens de tijden van kolonisatie. Deze genenpools werden gecreëerd ter bevordering van het menselijk bewustzijn en worden door enorme aantallen van de soort gedragen. Zodra de wereld een smeltkroes wordt en rassen samenkomen door gemengde huwelijken, zullen de recessieve genen hun chromosomen met elkaar in overeenstemming brengen, wat resulteert in genetisch superieur en in hoge mate verlicht nageslacht.

Op het huidige punt van wetenschappelijk onderzoek zijn de Aarde-wetenschappers net kinderen die met hun speelgoed spelen. Tot nu toe hebben zij niet beseft hoe onmetelijk DNA echt is. Eén van de beperkingen is de scheiding tussen wetenschap en spiritualiteit. Recent werd gedemonstreerd dat een “gecontroleerd experiment” niet bestaat, omdat de resultaten worden gewijzigd door de bedoeling van de onderzoekers. Dit illustreert het grondprincipe dat de bewuste denkgeest besloten ligt in alle cellen, waarvoor de codes zich in het DNA bevinden.

Als de krachten van Schepping de bedoeling hebben zich op het Aarderijk te manifesteren, wordt er een straal van Goddelijk Licht door het DNA-hologram gezonden en dit intensiveert het resonantieveld.

Judith K. Moore

Vertaling Lina Hille © 2009

De hoofdstukken 1, 2 en 3 uit: A New Formula for Creation. The Miracle of Immortal Love, Light Technology Publ., Flagstaff, Arizona, 2006.