24 februari 2008, workshop in Taos

Judith als kanaal voor de Meesters van het Universum:

In het begin was het Woord manifest als een trilling vanuit de Bron. En jullie hebben jullie energielichamen afgestemd op die oorspronkelijke trilling. Het is de eerste toon van schepping. Het heelal is [geschapen] zoals jullie harmonische energielichaam en afgestemd op de trilling van de oorspronkelijke schepping. En als je een staat van een-zijn binnengaat, wordt je herinnering hersteld. Door vele velden van vervorming was jouw besef van een-zijn en oorspronkelijke trilling vervormd. Die oorspronkelijke trilling is van een zuiverheid die ultiem, oneindig en alomtegenwoordig is. (…)

Jullie zijn degenen over wie gesproken is, de kinderen van het licht, en zo zijn ook de 6 miljard andere mensen op deze planeet, want jullie zijn in laatste instantie één. En aangezien schepping nu manifest is, zijn de gouden letters, de trillingen van de mantra’s van schepping als zaden van de vader-God ontvangen in de schoot van moeder Aarde, de dertien tonen van de nieuwe schepping. Wees je hiervan bewust in ieder deel van je wezen. Het is waar, het is nu. Het is de gelegenheid waarmee je instemde rond de tijd van de geboorte van je ziel, om de manifestatie mee te scheppen van een nieuwe wereld van vrede, een nieuwe Hemel, een nieuwe Aarde, het gouden Jeruzalem. En bereid je nu erop voor om deze trillingen in toon te brengen via deze dertien heilige mantra’s.* Wees je bewust van deze gelegenheid. Maak haar reëel in je wezen, zelfs als je het niet volledig begrijpt. Kom bereidwillig naar deze gelegenheid toe of kom helemaal niet. Want of je deze mantra’s vandaag opzegt of niet, zij zijn in trilling op deze Aarde en zijn zuiver bekrachtigd met liefde. En wanneer je hen opzegt, verhoog je de trilling in je eigen energielichaam. Jullie zullen dus de eerste groep zijn.

[Je werd] geboren in de wereld van de mens. Je had gewaarzijn, herinnering. Je kon geen woorden of vorm vinden. Want je had het vocabulaire van de taal van je ouders niet geleerd. En toch was de herinnering vers in jou, de herinnering van een-zijn. Gedurende een korte tijd als kind had je het volle besef van de totaliteit van je bestaan. En als je naar je ouders keek, kon je je hen herinneren, want je was hier misschien eerder met hen geweest. Maar je had geen woorden om tegen hen te zeggen: ‘Ik ken jullie, want we zijn deze weg eerder gegaan. Ik herken jullie.’ En wanneer je als kind naar mensen om je heen keek, was je in staat meer te weten dan je ogen konden zien. Want in de ogen van een kind is een oneindig vermogen om andere dimensies en herinneringen aan het verleden van de ziel te ervaren, aangezien de sluier voor een korte tijd omhoog getrokken, transparant is. En wanneer je ziel dan voor het eerst de integratie ervaart van al die diverse en vaak erg moeilijke reacties van al die mensen om je heen en alles wat zij met zich meedragen – ladingen vol energie van voorbije trauma’s waarvan zij hun schuld niet hadden ingelost of die zij zichzelf niet vergeven hadden – dan was het alsof je een lange, diepe sluimerslaap binnenging op het moment dat al die dingen die mensen met zich meedragen jou bekend werden. En daarop sloot je je derde oog, je bracht de sluier omlaag en je begon te leren wat het was om mens te zijn. En je leerde van alles in je omgeving om lief te hebben of pijn met liefde te ervaren, maar in ieder geval liefde. Je begon onmiddellijk op celniveau te leren wat de samenleving van je verwachtte, namelijk om te voldoen aan verwachtingen en je te gedragen in plaats van te zijn (to be-have, in stead of, be). En op die manier stapte je verder weg van het zelf dat je kende en zoveel herinneringen in zich droeg.

Ik nodig je nu uit om terug te keren naar het moment dat je als kind je eerste adem haalde en je ogen opende en oneindige liefde zag. Voordat je de emotionele lading van schuld en angst en schaamte ervoer. Op dat moment dat je ademde, je eerste adem haalde… op dat moment was je in staat om dat te ervaren vanuit de Bron van een-zijn. En je kende jezelf als een multidimensionaal zijn en besef voorbij de fysieke beperkingen van de wereld. Voer jezelf terug naar die eerste adem en ontvang die eerste adem. Doe dit als een volwassene met de volle intentie om het visioen vast te houden, om het licht te zijn en je multidimensionaal besef en een-zijn te ervaren. Vanaf dit moment, deze adem, de eerste adem die je vandaag gaat ervaren. Ga terug naar de herinnering van geboren worden en te voorschijn komen. En herinner je. Je kwam te voorschijn uit de Bron van Al-Een-zijn. En vanaf die plek van niet-adem, toen je longen nog niet met de lucht van deze wereld gevuld waren, kom je [nu] te voorschijn en haal je je eerste adem. En je neemt het leven in ontvangst en je opent je ogen naar de wereld. En je herinnert je: ‘Oh, ik herinner mij! Mijn ouders waren samen op reis in een test van liefde en geloof. Oh ik herinner mij waarom ik hierheen kwam! Ik kwam hier met een afspraak om liefde te zijn, ik kwam hier met een afspraak om een goddelijk doel te vervullen. Ik herinner mij dat ik één met God ben! Ik ben de God-bron! Ik herinner mij het! We zijn multidimensionale wezens! Ik ben een multidimensionaal wezen! Oh kijk, ik kan mijn grootmoeder zien, zij is terug en staat achter mijn vader. En kijk eens naar al die voorouders, ik zie ze allemaal!!! Oh, we zijn de familie mens! Oh, we zijn één! We zijn liefde! Ik herinner me het nu! Ik herinner mij het!’

A New Formula for Creation

A New Formula for Creation

En terwijl je je het herinnert, bind die herinnering aan geloof met een integrale belofte aan deze Bron van kennen: ‘Ik herinner mij eenheid en ik zal dit visioen van een-zijn niet opgeven. Ik ben Alles Wat Is. Ik ben een deel van de familie mens. Ik ben liefde! En alle reizen die mijn ziel in het lichaam heeft gemaakt waren om een reden en ik herinner mij die redenen nu. Ik herinner mij het doel van mijn bestaan! Ik weet – dat mijn leven een doel heeft! Ik weet dat ik een manifestatie van een-zijn ben! En ik kan het goddelijk plan van de Schepper voor mijn leven voelen en ik verbind mij ertoe met een integrale belofte om nu mijn droom te leven en de sluier omhoog te houden, om het besef diep in mijn hart en mijn denkgeest (‘mind’), mijn lichaam, geest (‘spirit’) en mijn ziel te vast te houden… dit besef van de eerste adem, dit zelf-besef.’

Zend nu vanuit je geest, vanuit je hart een boodschap naar iedere lichaamscel: ‘Herinner je je het? We zijn vrij van schuld geboren! We zijn vrij van schaamte! We zijn onschuldig geboren. (Grote geeuw…) Ik herinner mij dat ik in onschuld ben geboren! Ik ben onschuldig! Ik ben vrij van schuld! Ik ben vrij van schaamte! Ik ben eenheid… Ik ben een perfecte schepping van mijn eigen bestaan, ik ben hier, wereld! En ik ga ieder moment van deze dag leven, terwijl ik de vreugde van mijn wezen omarm.’ En zend deze gedachte nu voort vanuit je denkgeest, vanuit je hart, vanuit je ziel en je geest, zend haar uit via je DNA naar de mensheid. Zend haar voort naar al je familieleden, fysiek en niet-fysiek. Dit is de kennis – kosmische wijsheid, de kennis van de herinnering. Die is hier en nu hersteld in deze groep mensen [in Taos], is nu manifest in deze groep mensen, de kennis, de macht, het geloof dat we niet gescheiden zijn; we zijn één.

En zend deze waarheid nu voort vanuit de trilling van verbinding die het kind-zelf is aangegaan met jouw volwassen lichaam, denkgeest en geest. De waarheid zal ons vrij maken. Zend deze waarheid uit naar ieder deel van de mensheid. En treed nu, daar je geest een hologram is, in vereniging met de holografische geest van het collectieve bewustzijn, de bron van alle denken voor de hele mensheid. En zend vanuit die bron de verkondiging voort: ‘De herinnering is voor de mensheid hersteld. We werden in onschuld geboren. En in onschuld zullen we leven, in onschuld zullen we opbloeien en in onschuld zullen we een nieuwe wereld van vrede manifesteren. Ik ben de zegen. Ik ben de weg. Ik ben het licht. Ik ben de oneindige goddelijke Liefde. Ik ontvang mijzelf in de vele delen van mijn bewustzijn als één (met de Bron).’

We brengen deze communicatie nu over naar jouw leercentrum in je brein en naar iedere plek waar je een geloofssysteem schiep via een traumatische ervaring of een gedachtevorm die jou minder waard deed voelen. Sta dat deel van je geest toe om te weten dat de waarheid vandaag ontvangen is en vraag aan alle delen van jouw zelf om deze waarheid te accepteren en om er werkbare energie van te maken als je vanaf deze plek verder gaat om het proces van evolutie en bewustzijn te helpen, om je eigen geboorteproces te helpen en je te leiden op een weg van het zelf naar het zelf, een weg van ultieme manifestatie van vreugdevolle doeleinde. En vertel aan je zenuwstelsel, aan jouw neuronen: ‘Dit is de waarheid! Ik vraag aan mijn lichaam om het reëel te maken. Het is een deel van mijn vlees, het is een deel van mijn gewaarzijn, het is iets wat ik niet achter mij zal laten, wanneer ik deze kamer verlaat. Het is echt!’ En bedank je lichaam dat het jou op deze reis van geloof heeft gedragen. En bedank diegenen om je heen die je leraren en je spiegels zijn en weet dat iedere keer dat iemand jou iets spiegelt wat jou van streek maakt het een gelegenheid is om in jezelf heelheid te scheppen. [Weet] dat wanneer je de spiegel van het zelf in anderen vindt, de spiegel, de Geliefde, aan het ontwaken is. Want wanneer je jezelf als één met de Bron weet, dan weet je dat ook van je broers en zusters. Je bent de spiegel van hun liefde, hun geloof, hun hoop en hun dromen. En zo zal een heel nieuw holografisch veld zich openen voor de mensheid, een sferisch veld, sferisch [dus niet-lineair] zoals de schepping, sferisch zoals de wetten van het leven, sferisch, zoals de trilling van het heelal. In laatste instantie zal de aard zelf van het bestaan (…) holografisch veranderen. Jullie projecteren holografisch je eenheid met de Bron en door die affirmatie worden jullie de spiegels van liefde en licht die de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen manifesteren. Zo eenvoudig is het. Als je het moeilijker maakt, stel je het onvermijdelijke alleen maar uit. Vertraag je pas als dat nodig is vanwege je twijfels en je angsten, maar wees bereid hen los te laten. Wees bereid het geloof van het mosterdzaadje in jezelf wakker te maken en vertrouw erop dat het zaadje Oneindig Alom-bewustzijn is, dat je in een toestand van eenheid bent binnengegaan.

En breid nu je bewustzijn uit voorbij deze fysieke wereld, voorbij de derde dimensie en de Aarde. Breid jouw gewaarzijn uit tot in het niet-fysieke heelal. Het fysieke is trilling in illusie, het is holografisch. Schepping is trilling, schepping is trilling van geluid en licht. En breid dit gewaarzijn nu uit tot in het bewustzijn van schepping: ‘Ik ben één met het niet-fysieke heelal. Ik ben één met de Meesters van schepping. Ik ben één met ultieme goddelijke wijsheid.’ En breng je gewaarzijn nu terug naar het fysieke heelal met de kennis dat je niet gescheiden bent van het niet-fysieke heelal. En de trillingen van Alom-bewustzijn zijn beschikbaar voor de mensheid, nu zoals nooit tevoren. De sluier is erg dun. Benut de gelegenheid optimaal in je dagelijks leven, en wees dankbaar. Wees gezegend.

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens ©

– Judith: ‘Deze heilige mantra’s werden ontvangen in de grot van Perrillos in Frankrijk en de ‘Womb Space’ (de Schoot) van Massada in Israël in april en mei 2007. De mantra’s van Frankrijk zijn de Gouden Mantra’s voor de Nieuwe Schepping. De mantra’s van Massada zijn de mantra’s van manifeste schepping en mede-schepping. Zij kunnen het best ten gehore worden gebracht tijdens een heilige ceremonie, op een heilige plek met een groep of alleen.’ John Consemulder heeft het op zich genomen de mantra’s op cd vast te leggen en daarmee beschikbaar te stellen aan de wereld. Voor nadere informatie zie: Healing Sound Movement