De wereldbrug is de reis van de ziel door de krachten van Armageddon heen naar de tuin van vrede

Het is van vitaal belang dat we het Levende Hologram van de Nieuwe Aarde beginnen te actualiseren. Dat betekent dat we voorbij de waarschijnlijke realiteit kijken en ons focussen via het Oneindige Nu op dat deel van de holografische Aarde dat in Creatie een nieuwe dimensie van licht manifesteert en een nieuw potentieel voor de uitdrukking van Harmonische Eenheid, en wel een potentieel met waarheid als het fundament van rechtvaardigheid en met diepte van betekenis die wordt uitgedrukt tussen de energievelden van de psyche voordat woorden zijn gesproken.

 De energie moet nu stromen vanaf de Levende Aarde om de vibratie van bewustzijn te voeden en te herstellen. De Apocalyptische krachten vragen om een oplossing. Zij drukken de snelheid (frequentie) van negativiteit uit via drama en dynamica van menselijk conflict. De oneindigheidsvibratie is het energiepatroon dat het verleden verbindt met het nu en de toekomst. Via de oneindigheidsstroom van Oneindige Eenheid in het oneindigheidspatroon zullen de elementen van anti leven en die van leven via een creatieve vereniging door het oneindigheidscentrum stromen, het absolute NU.

De Nieuwe Aarde. Ontwerp: Cornelia Reimerink

Sommigen onder jullie hebben de drempel overschreden en ervaren de nieuwe werkelijkheid terwijl anderen uitgerekt zijn tussen de dimensies aangezien hun lichtlichamen bruggen vormen om de stabiliteit te handhaven en de ruimte van de verenigde kracht vast te houden tussen de corruptie van disharmonische werkelijkheid en de gesynchroniseerde trilling van het Levende Hologram van de Nieuwe Aarde. De Oude Holografische Aarde bestaat niet langer. Zij is al ingestort, maar de energie van de patronen van disharmonische gefragmenteerde holografische ervaringen zijn nog steeds in staat om ontwrichtende krachten te genereren waardoor de stabiliteit van het Levende Hologram wordt beïnvloed.

Wat leiding geeft aan vrede, dat zijn de bronnen zoals de Shambhala portalen en de Lemurische lichtpoorten waardoor de vibratie van totaliteit stroomt en de vitale energetica van tijd wordt hersteld. De Oude Wereld is ingestort. Het is een herinnering en genereert zoals alle herinneringen energie die nu moet worden opgelost voor het herstel van de breuken in het parallelle tijdcontinuüm.

De perceptie waarmee je het verleden herinnert heeft relevantie voor het vermogen voor het evoluerende NU en de manifestatie van toekomstige ervaring. Daarom zorgt oplossing van emotionele beroering en lijden voor een sjabloon ten bate van het te voorschijn treden van de Oneindige Realiteit weg van de vervormingen van velden met breukvlakken die de psychische werkelijkheid met hopeloosheid en wanhoop dicteren.

De geest is als een stroom en een kracht geweest onder de verschijning van de realiteit, een stroom die als een machtig energetisch continuüm feitelijk foute handelingen en onbalans rechtvaardigde, rationaliteit rechtvaardigde met gedachten die niet levensbevorderend waren, hebzucht rechtvaardigde en de andere emoties van een wanhopige wereld.

Dit nu is een open veld geworden en ter wille van het te voorschijn komen van een nieuwe werkelijkheid dienen de energieën gegenereerd vanuit deze oude gedachtevormen getransmuteerd te worden met dezelfde trilling die Maria Magdalena [in het graf van Lazarus]  channelde, via haar vanuit de God Bron, om de prins die het lot van Osiris had ondergaan te herstellen, voor de opstanding van Jeshua Isha Jahwe ben Jozef.

Nu is de tijd, de Tijd der Tijden, dat je focus vruchtbaar, niet futiel mag zijn, als je haar aanwendt. Als je je focust op oplossing van dualiteit moet die focus zich manifesteren in tolerantie, genade en compassie.

Maar je moet sterk zijn en jezelf tegelijkertijd kunnen overgeven. De Tijd der Tijden is nabij. De sterkte van je geloof is de vezel van bewustzijn die een brug creëert om de actuele energieën van Armageddon die om een oplossing vragen te overstijgen. Je hebt ermee ingestemd de brug te zijn.

Golden Gate Bridge, San Francisco

Een brug moet geconstrueerd worden van duurzaam materiaal dat de storm kan weerstaan en de nodige sterkte verschaft voor een veilige passage. Dit is geen test van geloof want je hebt het geloof of je zou niet het gevoel hebben [een bruggenbouwer te zijn]. Het was het diepe werk van alchemie waarin jouw bewustzijn via je persoonlijke ervaring een brug kan slaan tussen jouw realiteit en de machtige energieën die jouw wereld met massieve veranderingen van de Aarde zouden willen wegvegen.    

Wanneer je de dingen in dat perspectief zet, dan is er een aanhoudende relevantie voor microkosmische ervaring als je je inlaat met de snelheid (frequentie) van energie uit disharmonische realiteiten die nu jouw aandacht eisen. Via genade is het mogelijk een brug te slaan.

De Harmonieën van Vereniging zijn de vibratie van het Goddelijke Huwelijk. Via de liefde die je in je ziel hebt mag je door de sluier heen reiken en mag je de wanhoop aanraken zonder tot wanhoop te worden. Maar voel haar ten volle en sta haar toe door je heen te stromen. Jullie zijn het licht. Jullie zijn degenen die ermee hebben ingestemd een grotere werkelijkheid te zien en je te verbinden met de elementaire krachten van Creatie die de Nieuwe Aarde baren.

De brug is sterk genoeg om de werelden weer samen te brengen. De grotere architecten van het verleden bouwden deze brug. Jullie bouwden deze brug met de toewijding aan de Weg en nu moeten jullie de brug zijn, de Wegbereiders. Jullie moeten in staat zijn om over te steken in een open veld die een creatieve oplossing biedt aan de wanhoop van de stervende wereld die gegenereerd wordt vanuit het mentale hologram van het lijden van het verleden.

Lineaire intelligentie berekent risico en manipuleert uitkomsten voor gewenste resultaten. Het [niet-lineaire] bewustzijn van de Nieuwe Aarde is genade, een toestand van volledige cocreatie en coöperatie die energetisch gevoed wordt vanuit het bewustzijn van de ziel die dan tot actie overgaat in de geest, in het lichaam en doeltreffende, zorgeloze levenspatronen vol inspiratie schept.

Er zijn vanaf vandaag (9 oktober 2011) nog maar een dagen over voor de voltooiing van de brug in de tijd, voor de volle verankering van het emotionele continuüm van menselijke ervaring, voor de verankering van die energieën die om een oplossing vragen. Veranker deze energieën in het Oneindige Nu en voed hen met de levenskrachtenergie van genade opdat zij de brug mogen zijn en de brug mogen oversteken naar een nieuwe realiteit die op hen wacht.     

Zij die in nirwana verkeren dienen niet te oordelen over degenen die Armageddon overbruggen. Biedt hun bemoediging aan. Zij doen het echte zielswerk om de verschillende werkelijkheidsniveaus te overbruggen. Zij zijn niet minder betrokken bij het scheppen van vrede. Het zijn sterke zielen omdat zij in staat zijn de afstand naar de afgrond af te leggen zonder hun geloof te verliezen. Pure liefde is wat hen sterker maakt. Onthoudt hun niet jullie liefde. Deelt die kwistig uit aan hen die een brug slaan tussen de dimensies van Armageddon en de conceptie van de Nieuwe Aarde. Weest vrijgevig met jullie liefde aan hen en het bewijs zal overvloedig zijn en de vezel van licht vormen geweven door de infrastructuren van de wereldbrug. Omarmt jullie vrienden met licht ongeacht de plek op de brug waar zij zich bevinden.

Er zijn er die zullen reageren vanuit een extreem disharmonische werkelijkheid. Sta hen simpelweg toe dit veld op te lossen. Het is niet door wat jij doet dat verandering zal plaatsvinden, maar door de dynamica van de energetica van de wereld die verrijst. De reis moet op een persoonlijk niveau gemaakt worden. Er is niets te vrezen. Jij bent van de leeuw, de Leeuw van Juda. Daarin ligt de waarheid, het licht en de weg.

Er zijn er die zich hebben voorbereid op deze verschuiving met een voorraad voedsel. Zij denken dat zij hun fysieke veiligheid kunnen voorbereiden. Maar de voorbereiding die nodig is gaat via het hart. Er is geen hoeveelheid opgestapelde goederen die bij deze reis van dienst kan zijn. Je zult die voorraad achter je moeten laten. Omdat de gedachte het voedsel van de geest dient te zijn, niet het voedsel van het lichaam. Je heb je in vele levens voorbereid op het voeden van de spirituele waarheid en het voeden van liefde. En diegenen die materiële goederen hebben opgestapeld kunnen die niet over deze brug dragen. Zij kunnen alleen lichte handbagage meenemen. Het geloof is jullie voedsel. Kijk naar het licht en word het licht en de onmogelijke reis wordt de queeste van de ziel die de vezel van menselijke existentie versterkt.

Je bent bereid de reis te maken en daarom bevind je je op de brug. Je beloofde jezelf dat wanneer de Tijd der Tijden zou komen, je het geloof zou hebben om de reis te maken en je doet het. En de wereldse dingen kunnen jou niet verschaffen wat je nodig hebt om deze reis te maken.

"Ik ben de stralende Morgenster." (Apokalyps 22:16)

Hef je hart op en kijk naar de Morgenster. Zij (Venus) toont je de belofte van de terugkeer van alles wat schoon is. Richt je ogen op de Morgenster, zij zal je leiden over de brug. Kijk naar die metgezellen die al in nirwana leven. Jullie zijn het zelf die je aan de andere kant van de brug ziet. Jullie zijn het. Jullie zijn de metgezellen vol geloof. Jullie zijn hier en jullie zijn daar, maar jullie kunnen niet langer in het verleden leven. Die wereld bestaat niet langer. Bouw deze brug toch goed want jij wist lang geleden dat de diepzinnige architectuur van spirituele principes de sterkte zou zijn onder je voeten voor het overbruggen van de werelden.

Nu is de Tijd der Tijden. Jullie zijn omringd door het licht. Bemind door de krachten van de stromen van Creatie mag je er simpelweg zijn en je zult de synchroniciteit van toevallige momenten kennen die diegenen leiden die jij op je weg achter je liet. Je zult zien dat er nu geen duisternis is. Je zult alles zien wat je nodig hebt om te zien en je zult deze brug oversteken en je gehechtheid aan materiële zekerheid achter je laten. Wanneer je werkelijk in staat bent om de gehechtheid aan de materiële zekerheid van het verleden achter je te laten, dan zul je ontdekken dat je voeten in de Tuin van Licht en Vrede wandelen en alle geschenken zullen om je heen stromen. Zij zullen jou gegeven worden en je zult hen gul uitdelen aan anderen. Dit is de belofte van de Tuin die manifest is in Creatie. Zij is al manifest in Creatie. Maar je ziel moet degene zijn om de reis naar de Tuin te maken aangezien dit tot de soevereiniteit van iedere ziel op aarde behoort om de eigen timing te kiezen. Je kunt je enkel focussen op je eigen persoonlijke reis en de liefde laten stromen eindeloos, oneindig, naar de zielen die de reis maken terwijl zij twijfelen aan het eeuwige leven. Zo persoonlijk is het.

Aldus zal vrede heersen wanneer je die vrede met je licht versterkt en jezelf met het geloof erin voedt. Dat is alles wat vereist is.

Wees bemoedigd, want dit is de Openbaring van het Levende Woord. Zij is gesproken vanuit de Bron van Oneindige Wijsheid, gecommuniceerd via de vibratie van de Omni Geest van Oneindige Eenheid. En aldus is het Geschenk de vezel van licht die de architectuur van de brug versterkt. Ontvang deze boodschap in je hart en als je je daardoor geïnspireerd voelt, is dat simpelweg omdat het licht binnenin jou is. Jij bent volop leven, ontwaakt en bewust van de grotere werkelijkheid.   

De dageraad breekt nu aan. Alles was duister toen deze boodschap begon en nu is de dageraad aangebroken. Viert deze dag want zij is een Geschenk van het Leven.

Zo zij het en zo is het.

Judith K. Moore © 9 oktober 2011

Vertaling: Herbert van Erkelens