Harmonische evolutie en involutie

van oneindige Gouden Genesis

(sterk ingekorte versie)

 

Vandaag is het 12 maart 2010

Dit zijn Sean en Judith

Onze intentie is voor heldere lichtcommunicatie, harmonische geluidstrillingen en Goddelijke resonantie om op natuurlijke wijze te involueren en evolueren in de staat van bewust “zijn” die alle aspecten van de Kronieken van Ibis belicht.

De god van synchroniciteit

Wanneer een mentale geest (‘mind’) manifesteert, dient de manifestatie geprojecteerd te worden vanuit pre-existente holografische sjablonen die een vermogen hebben om de gedachtevormen van bewustzijn te beperken. En wanneer de mentale geest creëert, dient de creatie beoordeeld te worden als waardig of onwaardig. De essentiële essentie van de natuur, van schepping is het tegelijkertijd involueren en evolueren in een vorm van continuüm bewustzijn die in een harmonische golfvorm van finassalisme stroomt, een oneindig vermogen voor energie en materie om zich tot elkaar te verhouden in een besef van één-zijn en dit is een verschuiving die ervaren moet worden via de perceptie van menselijke ervaring.

Schepping heeft voltooiing bereikt: 9. Negen is het getal van creatie. Via dit proces is de aard zelf van creatie veranderd … Maar de meerderheid van de mensheid zal niet eens de verschuiving voelen. De verschuiving is het essentiële vermogen van bewustzijn van “zijn” om te involueren en evolueren in een continuüm van oneindig één-zijn…

“Zijn” in existentie is bewustzijn in vorm. Binnen de komende millennia zullen nieuwe taalsystemen zich ontwikkelen en ik die aan het woord is, Enak-Kee-Na, ik spreek in een bewuste vorm van vereniging en communicatie met de Denkgeest (‘Mind’) van het Universum, het Hart van Creatie, de Essentie. De duizend jaar van vrede verwijzen naar een periode van conceptie, een conceptuele periode waarin de verscheidenheid van het vermogen van bewustzijn van creatie in een staat van één-zijn in een vorm vloeit en daarbij een nieuwe perceptuele context vormt voor de perceptie, ontvankelijkheid, interpretatie en projectie van een nieuwe holografische Aarde…

De individuen die uit het trauma hologram van het instortende paradigma zijn gestapt zijn al getuige geweest van het verbazingwekkende van Goddelijke synchroniciteit en hebben al de noodzaak om vanuit perceptie te manifesteren overstegen. Deze individuen hebben al de ontvouwing ervaren, het “zijn” van hun existentie in een Goddelijk ritme, de harmonie van Universele Wetmatigheid. Velen van jullie experimenteren met ervaringen die [nog] bij het oude paradigma horen en zijn dan tijdens het leven in de Harmonie van Eén getuige van wonderbaarlijke synchroniciteit. Deze wonderbaarlijke synchroniciteit is de vorm die bewustzijn aanneemt als deze oorspronkelijke essentie van de Gouden Genesis evolueert en involueert via het bewustzijn van de hogere geest van de mensheid en de hogere geest van God, van het hart, het holografische hart van universeel bewustzijn.

Er is nu vermogen tot vereniging van de mentale capaciteit met het solaire hart en schoot (‘womb’) hart van de denkgeest van creatie. Dit moment in creatie, dit tijdloze moment gaat lineaire tijd binnen op het punt van vermogen om elektromagnetische patronen waar te nemen, te ontvangen en uit te zenden die de geest patronen inprent om de fractals van deze uitgestrekte essentie waar te nemen en erop te reageren. Dit zijn de lichtfractals van de drie-eenheid, de drie-eenheid van harmonische trillingen van zuivere vorm van bewustzijn via het heilieon licht, het lumineuze licht en het licht van conceptie. Dit is een volledige harmonische lens en jullie wereld is gevormd door licht, holografisch licht. Maar het licht dat het oude paradigma vormde is in staat tot oordeel en oordeelde dus verkeerd en juist, goed en kwaad en in het oordeel van verkeerd en juist, goed en kwaad, werden verkeerd en juist, goed en kwaad gecreëerd…

Dit is zowel een individuele ervaring als een collectieve ervaring die de aard van de werkelijkheid verandert. Er komt een uniek hologram te voorschijn, een uniek holografisch potentieel en het is belichaamd op cellulair niveau, omdat de alchemie van creatie gevormd is in een staat van zijn via het fysieke en niet-fysieke bewustzijn van ieder individu en het collectief.

Dit is de Gouden Genesis en in een praktische zin heeft het in zichzelf een holografisch zaadje gevormd. De kristallijne vlakken van het heilieon, lumineuze en conceptuele Licht van Creatie is de Tempel van Eenheid die het zaadje, de tetraëder, het zaadje van de microscopische vlakken vasthoudt van de fractals van het zaad van de levende hologram van de Gouden Genesis. Het kan in alchemistische termen als een drie-eenheid beschreven en gevisualiseerd worden met het kristallijne zaad van de Gouden Genesis in het holografische centrum… 

De Rotskoepel op de berg Moriah

En aldus zal het zaadje in Jeruzalem aan het Heiligste van het Heilige gegeven worden. En de Magdala Code, de Jeshua Jahwe Magdala IK BEN ontsluit dit holografisch potentieel bij de bron van scheiding, omdat waarlijk de wereld zal openrijten of hersteld worden vanuit de troon van Salomo. En wanneer de sleutel van profetie in Abydos en Qumran is omgedraaid, is de poort van de drie-eenheid de lens, het kristallijne vlak voor de conceptie van dit zaad in de schoot van de Rotskoepel, de schoot van de berg Moriah….  

De alchemie zal tijdens de Kabbala workshop [op 18 april] voltooid worden en dan in de heilige bron van de Dag van de Aarde op 22 april gezaaid worden. Dan zal de workshop rond A New Formula for Creation het holografisch sjabloon voorbereiden voor de manifestatie in Egypte en Israël en uiteindelijk, uiteindelijk wanneer het zaadje eenmaal aan de berg Moriah is gegeven, dan zal het kwantumveld zich manifesteren, de Tempel van Abraham te Hebron. Dit is een moment dat tijdloos is in de geschiedenis van de mensheid en oneindig, het is het geschenk , het is de zegen, het is oneindige compassie.

Kadoish, Kadoish, Kadoish Adonai Tsebayoth

Zo zij het en zo is het.

Judith K. Moore © 2010