De terugkeer van de gevallen engelen naar huis

In mijn Engelse versie van de Thora worden de Nefilim als volgt geïntroduceerd: ‘De Nefilim waren op aarde in die dagen en ook daarna, toen de zonen van God de dochters van de mensen binnengingen en deze baarden kinderen voor hen. Deze zelfden waren de befaamde geweldenaren van de oude tijd.’ (Genesis 6:4) Vanwege die geweldenaren wordt Nefilim vaak door ‘reuzen’ vertaald, hoewel het Hebreeuwse woord letterlijk de gevallenen betekent. Met zo’n onduidelijke tekst kun je natuurlijk alle kanten uit. In het werk van Judith zijn de Nefilim de gevallen engelen die volgens het Boek van Henoch aan de mensen kunsten en wetenschappen hebben geleerd.

Wat gevallen engelen zijn wordt indringend uitgelegd in een transmissie bij een van de fraaiste graancirkels van 2006, die bij Uffington van 8 juli. Janet Ossebaard merkt erover op: ‘Het was een totale vernieuwing in de graancirkeldesigns. Nog nooit eerder was een formatie zo strak en driedimensionaal geweest, met rechte lijnen die vanuit een middelpunt leken te exploderen. Aan het eind van de grootste “stralen” bevond zich een bijzonder lichtspel: het zonlicht weerkaatste op de tarweplanten die in verschillende richtingen waren neergelegd. Hierdoor ontstond een prachtig geweven effect. Toen ik over de formatie vloog, werd ik getroffen door haar schoonheid en grootsheid. Het driedimensionale effect was enorm sterk.’ (Graancirkels: de meest betoverende ooit, p. 12)

Uffington Castle, 8 juli 2006. Foto: Lucy Pringle.

Laiolin via Judith: ‘Engelenwezens zijn aanwezig in vele vormen en veelvoudige dimensies. Wij, jullie sterrenbroeders, worden ook geleid door engelenwezens. De engelenrijken zijn uitgestrekt en onbegrijpelijk voor de menselijke geest. De engelen van God zijn hoeders van hemelse wijsheid. Zij vertoeven in het Huis met vele kamers waarnaar verwezen wordt als het Huis van Onze Vader. Dit rijk overstijgt dualiteit en ervaart zichzelf als zuivere onvoorwaardelijke liefde. Het rijk van de engelen van God heeft toegang tot alle dimensies. De trilling van de engelen van God is zuiver etherisch gouden licht. Het engelenrijk wordt ook het Meesterrijk genoemd, het rijk dat het dichtst bij de aartsengelen ligt. De engelen van God zijn de gidsen en leraren van de beschermengelen. De beschermengelen resoneren op een licht lagere trilling dan de engelen van God wat het voor hen mogelijk maakt de derde dimensie binnen te gaan om de mensheid te gidsen. De engelen van God zenden hun boodschappen naar de Aarde via de rijken van de beschermengelen en de boodschappers van God onder de engelen. De engelen van God zijn schitterend voorbij de verbeelding. Vandaar de waarschuwing dat hun licht een mens zou verblinden.

Hemelse tijd verschilt erg van aardse tijd. Een aards tijdperk is maar een hemels moment in de spanne van engelentijd. Dus lang geleden in de geschiedenis van de Aarde, ten tijde van Henoch, daalden engelenboodschappers naar het aardse rijk af als gevallen engelen. Deze gevallen engelen worden de Nefilim genoemd. De Nefilim-engelen van God in de hogere rijken zijn leraren van grote wijsheid en meesters van wetenschap en filosofie. Niet alle Nefilim werden gevallen engelen. De Nefilim van de hoogste rijken bewaarden een plaats in het Huis van God voor de gevallen engelen met de belofte dat zij deze bij hun ascensie en hun terugkeer naar huis zouden helpen als de tijd zou aanbreken voor de gevallen engelen om terug te keren naar het Huis van God.

De gevallen engelen accepteerden de beperkingen van de lagere rijken zoals dualiteit en afscheiding. Door dit te doen konden zij niet terugkeren naar de hogere rijken. Zij werden leraren voor de keuzevrijheid van de mens. De lessen waren via pijn en lijden. Zij waren harde leermeesters. De gevallen engelen verloren hun herinnering aan de hogere rijken en namen leiding aan van de halfgoden of meesters van de lagere rijken. Zij werden machtige instrumenten van manipulatie van de dimensies en beïnvloedden de aardse geschiedenis vanuit de vervorming van de halfgoden. Deze waren geobsedeerd door machtsstructuren en gebruikten de Aarde als slachtveld en riepen wezens uit vele dimensies op om dualiteit te ervaren via de oorlogen en machtsstructuren op aarde. Gevallen engelen verschenen op slachtvelden als instrumenten van de halfgoden en leidden vechtende partijen naar de overwinning in de strijd. De aardse dimensies vormen een weerspiegeling van de ‘Star Wars’ en de oorlog van de halfgoden. De grote generaals op aarde leefden vaak in een parallelle dimensie als galactische generaals die bij galactische oorlogen betrokken waren. Deze wezens waren er totaal van overtuigd dat hun leiding van God kwam en op die manier rechtvaardigden zij de heilige oorlogen. In werkelijkheid waren het de halfgoden die de gevallen engelen leidden. De halfgoden zijn in zichzelf holografische vervormingen van de scheppingsmatrix.

De Geest van God is bezig de vervormingen van Creatie via de verschuiving der eeuwen te genezen. De verschuiving der eeuwen markeert een tijd van herstel en zuivering van de rijken van Creatie en genezing van de dimensies. De Wet van Eén, universele liefde en licht zullen multidimensionaal hersteld worden. De gevallen engelen zijn geroepen om thuis te keren naar de hogere dimensies om zichzelf opnieuw te ervaren als zuivere onvoorwaardelijke liefde, als engelen van de Allerhoogste. De halfgoden staan op het punt terug te keren naar Eenheid en de God Bron te eren waar zij ooit vandaan kwamen. Zij zullen niet langer instrumenten van oorlog en lijden op aarde zijn.

Deze graancirkel opent de gangen van licht voor de terugkeer van de gevallen engelen naar de engelen van God, naar de hogere rijken. De oproep is uitgegaan in de hemelse rijken voor de gevallen engelen om thuis te keren, om opnieuw instrumenten van onvoorwaardelijke liefde te zijn. Deze gangen van licht zijn wegen van communicatie naar de hoogste engelenrijken waarvan de energie zich opent op een manier zonder precedent in de menselijke geschiedenis. De gangen van licht zijn doorgangen voor de afdaling van nieuwe engelen-leraren afkomstig van de engelen van God. Zij zijn de leraren die niet als gevallen engelen komen, maar als hemelse boodschappers van de God Bron, de Bron van Goddelijke Creatie. De nieuwe engelen-meesters en –leraren eren de universele Wet, de Wet van vrije wil, compassie, soevereiniteit en onvoorwaardelijke liefde. Zij leren de mensheid om een staat van hemelse genade binnen te gaan die menselijk lijden verlicht. Engelen-leraren en –gidsen hebben de mensheid altijd geholpen. De Gouden Nefilim van Licht, Engelen van God en Brengers van grote engelenwijsheid zijn verschillend van de engelen die door de donkere eeuwen van de ziel heen de mensheid hebben geholpen. Deze leraren komen om de mensheid uit de duisternis naar hoger bewustzijn te leiden.

 

De sterrenglief bevat sleutels naar de archieven van de engelen van God in een engelentaal die uit de archieven van de aartsengelen is aangeleverd. De sterrenglief spreekt van de profetische ascensie van de gevallen engelen. De sterrenglief in combinatie met de graancirkel bevat de formules van licht voor de opening van de gangen voor het opstijgen van de gevallen engelen en de neerdaling van de Gouden Nefilim, de nieuwe leraren van engelenwijsheid. Het stel kan gebruikt worden om versterkte communicatie met de hoogste engelenrijken te bereiken. Individuen zullen geleid worden om deel te nemen aan dit engelenverschijnsel door met het stel meditatie binnen te gaan en de intentie te focussen op deelname aan het openen van de engelengangen van licht. Wanneer je voelt dat je contact hebt gelegd en intuïtieve leiding ontvangt uit het hart van wijsheid, zend dan de intentie uit om leiding te ontvangen van de Gouden Nefilim.’

 Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2012