Boodschap van verlichting uit het hart van de vrouwelijke Christus

31 december 2011

 

Geboorte van het Licht

Wij focussen ons nu op het hart van de Oneindige Eenheid die aan de mensheid het geschenk van verlichting geeft, het licht binnen het licht binnen het licht, het geschenk dat wat bekend staat als het Licht van God, de bron van stralend bewustzijn dat gegeven wordt vanuit de ziel. Het geschenk is de macht van de God Kracht die, wanneer ontwaakt binnen een wezen, de goddelijke aard van Creatie verlicht en de ziel leidt op een weg van genade die de Weg, de hemelse Weg of de weg naar de Hemel wordt genoemd.

 Diep binnen het besef van de weldoeners van dit geschenk is de kennis van de komst van de eeuw van de verlichting. De stralenden zijn de instrumenten van het goddelijke, de kosmische wezens van licht en de hemelse wezens die het licht uitstorten en de ziel naar hoger bewustzijn leiden. De krachten van Creatie zelf storten nu licht over de Aarde uit, de goddelijke wezens zijn collectief bezig samen met Creatie de manifestatie van de macht van Eén op aarde te scheppen zodat mensen niet langer gescheiden zijn van verlichting en zij open staan voor de straling van wezens bij de bron van goddelijk licht.

De verschijning van de Negende Kosmische Golf mondt uit in de dagen van wonderen. Deze dagen waren voorzien en bekend in het verleden, nu is de tijd van wonderen nabij. Laat het een last zijn die van je schouders wordt gelicht, een last die jou neerdrukte in strijd en zorg, dat is waarlijk een wonder als die last van je schouders wordt gelicht en je hoofd niet langer in zorg gebogen gaat. Je gezicht keert zich naar het licht en de straling ervan wordt gezien door de uitdrukking van de ziel in je ogen. Of laat het een wonder zijn dat deze wereld verlicht met de kennis van de Oneindige Eenheid en met de wijsheid, genade en compassie die door de God Kracht wordt onderhouden, een sterkte waarop gebouwd kan worden en die niet in de wereld te gronde gaat, omdat zij niet louter één licht in de duisternis is, maar een verlichting vanuit de innerlijke vlakken en een verlichting van de ziel die met het licht van Creatie samengaat en de wereld verlicht.

Vier de kennis dat de mensheid deze drempel overschrijdt ongeacht de verschijning van de chaos van deze tijden. De elementen van bewustzijn breiden zich uit en resoneren met de verlichtende krachten van de kosmische Eenheid. Kijk uit naar de tekenen, de tekenen van het Licht, want je zult steeds meer lichtafwijkingen zien en getuige zijn van de macht van dit wonder via wonderbaarlijke genezing en transformatie van zelfs de meest moedelozen. De macht van waarheid zal volharden en sterker blijken dan de illusies van chaos en afscheiding. 2012 is het jaar waarop waarheid oplicht en de bron van wijsheid zich manifesteert. Het grote licht komt over de wereld, deze dag, als de zon de dageraad brengt, het aanbreken van de dag van de drempel. Op deze dag zullen zielen zich en masse, in kwantumgetallen openen naar de verlichting van de Oneindige Eenheid, de macht die door alle eeuwen heen aanwezig is. Alle bronnen van verlichting worden Eén Bron, alle licht die op aarde is ontwaakt in de eeuwen der eeuwen wordt Eén Licht, alle leringen van de Weg zullen weerklinken door de Hal der Archieven en daarbij aan sterkte en kracht winnen opdat de onsterfelijke leringen één stem, één macht, één licht, één bron van verlichtende wijsheid zijn. Niets is op aarde verloren gegaan en alle bronnen worden nu geroepen naar het heilige centrum om te versmelten met de macht van Eén, om het licht te zijn dat de wereld verlicht.  

Houd deze waarheid innig tegen je hart, geliefden. Sta het licht toe te schijnen door je ogen terwijl je naar de wereld kijkt op een nieuwe manier omdat grote sectoren van jullie holografische Aarde op deze dag van het licht vijfde-dimensionaal worden.* Waarlijk, waarlijk, geliefden, de tijd van verlichting is nabij. Wees vreugdevol en geef jezelf over aan de hoop en de macht van geloof die in deze boodschap is geopenbaard, ontvang haar diep in je hart. Deze boodschap is een Poort van Licht. Deze boodschap is jou gegeven om je hoofd op te richten en naar de hemelen te kijken en je armen op te heffen. Hef je handen in vreugdevol gejubel terwijl je het licht op aarde verwelkomt. En alles wat je bent en alles wat je ooit bent geweest is Liefde, en de kennis daarvan is de verlichting door de God Bron.

Spreek en je woorden zullen de vibratie van licht en straling dragen; handel en je handelingen zullen gebouwd zijn op waarheid en de glorie van de hemelse rijken. Heb lief en de omarming van jouw liefde zullen dieper in de ziel van de Geliefde gaan dan je ooit hebt gekend. Vier het licht en het gejubel zal de wereld vervullen. Aarzel niet, geliefden. Stap over de drempel van genade. Je bent welkom thuis. Wees gezegend. Zo zij het en zo is het.

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2012

* De vijfde dimensie is de dimensie van onvoorwaardelijke liefde en mededogen.