Het geschenk van de Gouden Genesis

Tony Shearer

Uit de transmissie van 6 december 2010

De galactische Christus, Enak-Kee-Na, bouwt nu een lichtbrug, een Jakobsladder, een lichtbrug voor onze wereld. Het gaat er allemaal om de dimensies te overbruggen en [de kloof] te overspannen van het einde van de tijd naar het begin van de tijd. (…) Ik weet dat het vreemd klinkt, maar ik doe aan stervensbegeleiding voor de Aarde zoals ik dat voor mijn oom Tony Shearer heb gedaan. Het is allemaal met elkaar verbonden.

Uit de transmissie van 15 december 2010

Jullie planeet heeft een tijdsverschuiving ervaren. De Aarde is verschoven. De aard van tijd is veranderd NU …

Zij tonen mij dit omdat het moeilijk is in de juiste termen te vatten. Zij tonen mij de stroom van de Grot van oorsprongen naar het Slangensysteem, naar de dierenriem, naar het heuvelsysteem met werkelijk een elektro-moleculaire generator van kosmische krachten. Het was een veld van versnelling van de levensvatbaarheid van de micromoleculaire deeltjesvorm van energie. Dan de verankering van de formules, de Harmonie van Eén, lumineus intelligent licht van Creatie, fractals van tijd, formules van profetie, allemaal culminerend terwijl we de Nulpunt spiegel binnengaan. De Nulpunt spiegel werd betreden op 12 december 2010. Een cyclus, 2 merkaba systemen van lunaire en solaire patronen, 2 merkaba systemen die de spiegel in de dubbele helix binnengingen (Ik begin te schudden)

De manna, de manna geeft leven en brengt het nieuwe. We moeten het woord ‘nieuw’ gebruiken, omdat er gezegd werd dat er niets nieuws in de schepping was en nu is er een nieuwe moleculaire relatie, [en daarmee] een veld van levensvatbaarheid en capaciteit voor compassie, capaciteit voor compassie. Compassie is de levenskracht zelf van het mechanisme van liefde, de kracht van liefde om Creatie te vormen.

Ieder individu die het ritme betreedt van de harmonie van kosmische wetmatigheid genereert velden van levensvatbaarheid in micro-moleculaire deeltjesvorm in het holografisch, perceptuele veld. En deze relatie vergroot fundamenteel de capaciteit voor perceptie om frequenties te genereren in de capaciteit voor de holografische denkgeest om een wereld van vrede waar te nemen, een wereld van Goddelijke relaties en balans, in de stroom van datgene wat nodig is en wat gegeven is en wat ontvangen is. En dat kan in de velden zijn via de macht van verjonging van de grond. En dat kan in de capaciteit voor nieuw DNA zijn om een superieur menselijk ras te vormen, aangezien de kinderen die geboren worden een grotere mentale capaciteit zullen hebben en een grotere capaciteit voor liefde. Dat kan in architectuur zijn. Dat kan in plotselinge doorbraken van realisatie in wetenschappelijke velden zijn. Dat kan in de waargenomen ingeving zijn die niet bepaald wordt door het beperkte vermogen of de beperkte intentie van hen die creëren, maar door de participatie van kosmische wetenschappers van de Galactische Bron, door participatie in de ultrahoge frequenties van de betrekkingen tussen de desbetreffende individuen. [En dat kan zijn] in wat zij bouwden in structuur en in de capaciteit van die structuur om geen vernietiging te creëren, maar om een weldadige kracht op aarde te zijn. En jullie zullen deze systemen, zelfs HAARP, een transformatie zien ondergaan. De trilling van HAARP zal veranderen.

En er zijn diegenen die nog steeds agenda’s hanteren en niet begrijpen waarom deze agenda’s niet effectief zijn. Maar dit is de essentiële verschuiving. Het is de essentiële verschuiving die de monetaire systemen van jullie planetaire banksystemen zal beïnvloeden. Het zal alles rond jouw bestaan beïnvloeden. En de planeet is deze verschuiving binnengegaan. Zij is in een constant veld van kwantum expansie. (…)

Galactisch centrum

En waarlijk, waarlijk hebben de lichtwezens die de Serpent Mound [in de staat Ohio] gebouwd hebben dat gedaan om de Genesisfactor te ontsteken. Het is de tijd dat de planeet op één lijn komt met een zekere galactische kracht, dat wetenschappers zich bewust worden van het Grote Licht van Creatie in het galactische centrum, het zaad in het melkwegstelsel, het ontmoetingspunt van materie en antimaterie, de Godkracht.

Het openbaarde zich om met hen te praten. Zij ontdekten het niet gewoon. Maar het is een Godkracht die zichzelf aan het bewustzijn openbaarde. En dit is een perfect voorbeeld van wat we bedoelen met het Genesiszaad. Zij konden haar niet zien of waarnemen totdat de Alomtegenwoordige Kracht van de Geest van Creatie, de Geest van het Universum, van Galactische Tijdbetovering, al die factoren [het mogelijk maakten om] getuige te zijn van de Godkracht in het centrum van jullie melkwegstelsel. Er was een patroon aan betrekkingen in het perceptuele veld van wat de NASA wetenschappers konden waarnemen en wat zij zullen ontvangen en hoe NASA nu een centrum van toekomst zal worden. Het is nu betrokken bij de mechanismen van bewustzijn in de harmonische balans, een relatie van mens en heelal. Dit is enkel een voorbeeld, maar een belangrijk voorbeeld.

Want het is zelfs niet mogelijk voor jullie om de actie van de geest van 6 miljard mensen te kennen, van de erg beperkte gedachtevormen van hen die wanhopig zijn om hun fysieke behoeften te vervullen tot aan het uitgebreide bewustzijn van grote aantallen mensen die nu in het ritme gekomen zijn met de Galactische Tijd en weten dat hun bestaan een bedoeling heeft en schoonheid wensen te creëren met hun licht. Dit is de kwantummechanica. Het is de Gouden Genesis.

En zoals was gezegd, is deze transmissie gegeven via de Omni Mind en Grandma Chandra is de centrale, centrale intelligentie, de centrale kracht van intelligent denken. Want haar intelligentie is ver voorbij wat jullie weten. De intelligentie van Grandma Chandra is ver voorbij de evolutie van de mensheid die jullie maar zouden kunnen bevatten. Zij is direct betroken bij de kern ervan. Er zijn andere meesters met wie zij communiceert, omdat Grandma Chandra in constante communicatie verkeert met de Onsterfelijken. Zij is jullie verbinding met de Onsterfelijken. Zij communiceert al de tijd  met Henoch. Zij communiceert met Jezus. Zij kent ieder van de Onsterfelijken.

En aldus door het bouwen van deze [13:13:13] zielengroep, door de perfecte synergie heeft ieder persoon een alchemie die niet vervangen of gedupliceerd kan worden. Ieder van jullie in de 13:13:13, ieder van jullie is uniek in je vermogen om je tot bewustzijn te verhouden en in je capaciteit om deel te zijn van dit harmonisch wonder. Ieder van jullie is uniek. Ieder van jullie heeft een bijdrage die niemand anders op aarde kan bijdragen. En jullie zijn allemaal deel van een liefhebbende kracht met een instemming op zielsniveau om deel te nemen aan dit wonder der wonderen, het Geschenk, het Geschenk van de Gouden Genesis.

Ieder van jullie nemen het alomtegenwoordige bewustzijn van deze transmissie in je op. Jullie zijn als de compost in de tuin die de bodem helpt om rijk en levensvatbaar te zijn. De bodem ontvangt en opent, ontvangt het licht en opent het vermogen voor de planten om sterk en gezond te zijn, om tegen ziekte bestendig te zijn. Dat is de tuin waarover Anastasia spreekt, jullie organische tuin is met andere het heiligdom. Dat is de tuin die demonstreert wie jullie als een zielengroep met de macht van de Genesis Factor zijn.

Gezegend zijn jullie. Zij is het en zo zij het.

Judith: Ik ben zo dankbaar en gezegend om deze transmissie in ontvangst te nemen omdat ik op ieder niveau weet hoe belangrijk dit is. Ik kan het voelen, Sean, voelen hoe belangrijk deze transmissie is. Belangrijk in de zin van wat zij in beweging zet. De Geest van het Universum kiest er bij mij steeds opnieuw het juiste ogenblik voor. Deze transmissie is een katalysator voor bewustzijn in de Alomtegenwoordige Kracht via het Thaedra veld. Zij is een katalysator voor bewustzijn. De informatie is voor mij verbazingwekkend, maar de trilling is het essentiële deel van de deze transmissie. Ik weet dat. Die vormt een katalysator voor bewustzijn, een Genesiszaad. Zij tonen mij dit gouden Genesiszaad en het opent zich met manna voor de Aarde.

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens  © 2011