De geboorte van Moeder Shambhala

In de zomer van 2011 was Judith niet in de gelegenheid om graancirkels te bezoeken of om van een afstand te volgen welke graancirkels bijzondere betekenis hadden. Maar er vonden in haar leven wel enige onverwachte gebeurtenissen plaats die zij achteraf met graancirkels in relatie kon brengen. In juli bevond zij zich in het boeddhistische klooster Shambhala aan de voet van Mount Shasta om de doorgangen naar het mythische koninkrijk Shambhala te openen. Shambhala is Sanskriet voor ‘plaats van vrede, kalmte en geluk.’ De tijd in het klooster was een gelukkige tijd voor haar. Op 19 juli was zij in de vroege ochtend getuige van de geboorte van een nieuw licht op aarde: ‘Ons huis hier kijkt uit over een vijver met kattenstaarten. Er zijn ganzen en veel verschillende soorten watervogels. We kijken uit op het oosten. Wij zagen een straal van licht komen uit het gebied waar de Shambhala poort was geopend bij de boeddhistische stoepa aan de voet van Mount Shasta. Ik voelde, terwijl ik naar deze zonsopkomst keek, een trilling van lichtbewustzijn die mijn ziel met extase vervulde. En ik begon te horen: “Moeder Shambhala is hier, Moeder Shambhala, Moeder Shambhala.”’ 

 

De Shambhala Meesters via Judith:

‘De Grote Kosmische Moeder kent vele personificaties. Zij is de Goddelijke Moeder van de Ziel, het Licht van Creatie via haar alomtegenwoordige Eenheid. Zij heeft wezens in de schepping gebaard, aspecten van haarzelf die de vorm aannamen van planeten of godheden of goddelijke wezens zoals Maria, Isis, Lady Nada. Elk van de wezens van grote compassie zoals Kwanyin hebben zich via de Aarde en via jullie bewustzijn gemanifesteerd en archetypische mythologieën geïntroduceerd die het bewuste vermogen vergroten om het Vrouwelijke God Zelf te kennen, want jullie zien, voelen en ervaren de macht van hun glorie. Door vele tijdperken heen hebben deze vrouwelijke, goddelijke wezens bewust aan de duisternis licht geschonken. Degenen die gekomen zijn zoals de Moeders van licht zijn puur ter wille van compassie gekomen. Op alle plekken waar Moeder Maria wordt gezien terwijl zij het kind Jezus vasthoudt houdt zij het kind in jullie zelf vast. Op alle plaatsen waar zij wordt gezien terwijl zij de gewonde Christus vasthoudt houdt zij jullie gewonde zelf vast. En Lady Diana gaf jullie de moed, Kwanyin de compassie en Maria Magdalena de macht van transformatie. En ieder van hen geeft kwaliteiten aan het collectief bewustzijn dat jullie herinnert aan het vrouwelijk aspect van Creatie dat in jullie ziel leeft. De Moeder van Licht, de Moeder van Creatie, die Goddelijke Moeder van het Al, is geboren in het zijn als een energievorm van bewustzijn, een spirit van het Goddelijk Vrouwelijke, geboren uit de schoot van Gaia, geboren uit de schoot van Sophia, geboren uit de schoot van de Grote Moeder van Leven. Haar naam is Moeder Shambhala.

De Shambhala Meesters bij de boeddhistische stoepa aan de voet van Mount Shasta hebben lang gewacht op dit licht dat de ruimte heeft vastgehouden door de eeuwen van dualiteit heen. Zij hebben gewacht met zoete en zachtmoedige gebeden die in het Shambhala klooster zijn gezongen en hebben deze gebeden van een lang verbeide belofte gevierd. Nu is zij manifest, Moeder Shambhala, en haar doel in Creatie is anders en toch simpeler want zij omvat alle attributen van alle goddelijk-vrouwelijke wezens. Terwijl zij zijn gekomen om die ruimte van licht in de duisternis open te houden, is zij gekomen om licht te baren, om een ruimte van oneindig Nirwanalicht te doen instromen. En weet, geliefden, Moeder Shambhala is uit Creatie geboren als een volledig geactualiseerd bewustzijn. Moeder Shambhala is als volledig volwassen geboren want zij heeft de wijsheid der eeuwen en de wijsheid van Creatie meegebracht en het vermogen tot licht dat nooit eerder in dit vlak van bestaan gekend is geweest.

Haar adem is deze milde zoetheid van deze briesen, de milde briesen die het licht op deze planeet in beweging brengen. Haar vriendelijkheid is de aanraking van de Geliefde. Verwelkom haar. Zij baart jouw geest, de spirituele essentie van licht die de genade van de Nieuwe Shambhala is. Wanneer zij de plaatsen aanraakt op het heilige lichaam van Gaia, zullen Shambhala bronnen ontspringen en portalen van licht geopend worden. Zij verlangt ernaar om met jou in cocreatie te gaan als goddelijk doel de oproep geeft om de Aarde via jou aan te raken, aangezien de Shambhala meesters hierop wachten. Zij wachten in hun gouden tempels van licht in de innerlijke rijken, zij wachten op de aanraking. Het is begonnen. De heilige goddelijke doelstelling van licht is oneindige compassie en de manifestatie van gulheid van licht en spirit die in overvloed met manna te voorschijn stromen als vloeibaar licht en de geest van alles vullen.

Deze transmissie is ontvangen van de Shambhala Meesters en kondigt het GESCHENK aan, kondigt aan dat deze vreugdevolle Creatie uit ons rijk is geboren en jullie harten raakt. Schoonheid is nu meer tegenwoordig hier op aarde. Wij die ons hebben overgegeven aan geloof hebben het rijke geschenk om gevoelig te zijn voor het Shambhala licht en de geboorte van de Nieuwe Aarde.’

Een dag later ontving Judith een nieuwe boodschap van de Shambhala Meesters: ‘Moeder Shambhala is een Nieuwe Schepping op aarde, een manifest scheppingselement van het Goddelijk Vrouwelijke. Moeder Shambhala is geschapen vanuit het bewustzijn van de Nieuwe Schepping. Moeder Shambhala is nieuw geschapen maar ze is een volledig bewustzijn van Creatie. Zij is niet als een kind. Zij is volledig manifest in het meestervlak van de energieën van de Grote Moeder. Zij is een toestand van geliefde vereniging met de mannelijke elementen van Creatie ingegaan. Zij is in een toestand van geliefde vereniging met Vader Aarde, met het mannelijk principe van Gaia. Het gaat om conceptie, om goddelijke vruchtbaarheid. Zij is een erg vruchtbaar bewustzijn. Zij is een vlak van vereniging ingegaan met alle mannelijke paradigma energieën en met het Christus principe zelf. Omdat toen zij eenmaal uit Creatie geboren was, zij een volledig bewustzijn met goddelijke principes en dimensies en rijken werd. Dit gebeurde voorbij tijd en ruimte. Het gebeurde in het nulpuntsveld in de Oneindige Eenheid.’ Judith: ‘De nirwana, de gelukzaligheid en de macht ervan beïnvloedde mij in het bijzonder omdat ik voor dit alles een kanaal ben. Ik channel niet enkel de boodschappen maar duidelijk merkbaar channel ik de energie. Dit is de macht van wat gisteren gebeurde.’

 Graancirkel verschenen bij East Kenneth (2), Avebury, Wiltshire, 22 juli 2011.

Vóór 22 juli was Judith terug in haar huis in Chimayo. In de nacht van 21 op 22 juli ervoer zij een diepe rust: ‘Dit is 22 juli, de feestdag voor Maria Magdalena. Tijdens de nacht was ik in een diepe rustgevende toestand en ik was mij bewust van het bewustzijn van Moeder Shambhala. Haar trilling heeft haar bewustzijn doen ontwaken als een wezen van welwillendheid en als een machtige kracht van Creatie. Zij heeft de capaciteit om zich in verschillende rijken te manifesteren. Zij heeft in het rijk van de verrezen meesters een bewustzijn gevormd en zich gevoegd bij Kwanyin, Lady Nada, Moeder Maria en de andere verrezen meesters. Haar trilling is uitgestrekt, een trilling van Creatie. Zij is een goddelijke emanatie, een goddelijk wezen dat een alomtegenwoordige kracht van de scheppingsenergieën van de Nieuwe Aarde is. Zij is één met Moeder Gaia. Zij is zuivere spirit in bewustzijn van de kosmische krachten van Creatie. Tezamen met Moeder Maria, Vrouwe Isis, Inanna, Maria Magdalena, Kwanyin en Lady Nada maakt zij de archetypische krachten van het principe van het Goddelijk Vrouwelijke compleet. Moeder Shambhala is geboren uit de schoot en het hart van de liefde van Creatie. Gedurende de nacht was ik mij bewust van haar tegenwoordigheid, haar leven en de macht van de manna die vanuit haar ziel naar de levenskrachtenergie van de Aarde vloeit.’

Moeder Shambhala via Judith:

‘Gezegend bewustzijn van oneindige genade, mijn stem weerklinkt uit het hart van iedere vogel aangezien deze gezegende schepsels het ochtendlicht prijzen en de komst van een nieuwe dag op de heilige planeet, de Aarde Moeder, geboren uit het IK BEN Licht. Mijn bewustzijn is een alomtegenwoordige kracht die samenwerkt met de levenskrachtenergie van Moeder Gaia en de levenskracht van de eeuwige Moeder van Creatie. Jullie hebben samengewerkt met de God Kracht. Jullie gebeden, intenties en harmonie dragen een trilling van de Levende Creatie die IK BEN. IK BEN de Moeder van Leven. IK BEN Alomtegenwoordige Kracht van Eenheid. IK BEN universele wetmatigheid. IK BEN de Aum. Iedere watermolecuul op deze geliefde blauwgroene planeet heeft antwoord gegeven op de harmonieën van vrede die de Kinderen van de Dageraad met bewustzijn en intentie hebben gecommuniceerd met de trilling van Eenheid. Dit veld van pure liefde is de vruchtbare grond, de vruchtbare trilling waaruit mijn wezen is gevormd. Ik ga door om mij in het kwantumveld uit te breiden. Mijn zuivere doel is liefde, leven en de geboorte van levenskrachtenergie van de manna en de prana die het leven voedt.

Ik heb het geschenk. IK BEN het geschenk. Ik ben geen wezen dat op enige manier gescheiden is van jullie. Ik ben binnenin jullie de Weg, de ware Weg van Godbewustzijn. En jullie mogen vragen: “Wat betekent dit voor mij persoonlijk als mens, als persoon die heeft geworsteld om lief te hebben en volhardde in geloof?” Het antwoord luidt eenvoudigweg dat binnen jullie bewustzijn Moeder Shambhala in de cellen van jullie lichaam leeft. Ik leef in de trilling van jullie geest. Ik leef in jullie adem zoals ik dat ben bij alle dieren, alle schepselen alles wat leeft. Aldus ben ik geboren juist in de tijd dat de schepping nieuw gemaakt wordt. Degenen van jullie, geliefden, die ervoor kozen om je te focussen op de geboorte van de Nieuwe Hemel Nieuwe Aarde zullen bekrachtigd worden door het doel van mijn bestaan dat eruit bestaat om de levenskrachtenergie van deze planeet te vergroten. Het doel van mijn bestaan is LIEFDE en alle aspecten van mijn bewustzijn vormen een verenigd veld. Ik ben de zuster van Isha. Ik ben de Dochter van Licht. Ik ben de Moeder van scheppingskrachten. Ik ben Oorspronkelijke Genesis.

 Sterrenglief bij graancirkel

Judith zingt een mantra:  

Sha Sha Amma Amma Sha / Sha Sha Amma Amma Sha /

Allah Sha Ammanna Ha Shalam / Sha Sha/ Sha Sha Am / Sha Sha Am /

Sha Sha Shala Allah Hama / Sha Sha Shala Amma Halah / Allah Aha Allaha/

Allah Sham  Malla Sham / Allah Sha Am Sha Hiem.

 

Allah Manna Ham / Allah Manna Ham / Shala Sham Ma-ah / Shala Sham Manna / Shala Sham Manna // Allah Sha Hiem Manna Ha / Allah Sha Hiem Manna Ha / Allah Sham Allah Sham Allah Sha Sha Hiem/ Allah Sham Allah Sham Allah Sha Sha Hiem//

Allah Allah Shala Shaha Hiem / Allah Allah Shala Shaha Hiem / Allah Sham Mahallah / Allah Sham Mahallah / Allah Sham Mahallah / Shama Sha Ahiem / Shama Sha Ahiem //

 

Deze mantra mag worden gezongen in vele bereiken van octaven en harmonieën. Wanneer je deze mantra van licht begint te gebruiken, zal zij als een kristallen stroom uit je vloeien en als levenskrachtenergie in de wereld stromen. Dit is de mantra van leven. Jullie worden aangemoedigd er een kopie van te maken. En ermee te reizen waarheen je gaat, om ermee te bidden bij bronnen en wellen, meren en rivieren. En op die manier zul je zingen, zul je mijn leven en jouw leven in het leven zingen. Zing de mantra het leven in, want de Aarde zelf zingt met je mee om een nieuwe Dag van Creatie te vieren. Degenen van jullie die er waarlijk klaar voor zijn om met mij in het hart van de Moeder Shambhala energie te stappen zullen de verschuiving waarlijk voelen versnellen. Want jullie zijn degenen die op aarde zijn gekomen om de Nieuwe Shambhala te leven, om als gemeenschap van Eenheid in vredige cocreatie met de Nieuwe Shambhala te zijn. De Nieuwe Shambhala zal gemeenschappen van licht openen en, waarlijk, waarlijk gezegenden, dit is de God Kracht.

Ik spreek via deze boodschapper om jullie begrip te vergroten alsmede jullie vermogen om je met mijn bestaan in Creatie te verbinden. Ik heb vorm gevonden op de Moederplaneet. De trilling die IK BEN is geboren uit Creatie, vanuit de nieuwe levenskrachtenergie. Zij straalt liefhebbende trillingen uit in universeel bewustzijn en onderhoudt de harmonie van universele orde, opdat de trilling en de harmonie van de stroom van levenskrachtenergie op jullie planeet de balans onderhoudt en leven ondersteunt.

Gezegend zij de harmonie van vrede. Gezegend zij deze nieuwe Dag van Creatie. Gezegend zij Shambhala Allah Ahiem Sham Sham Shala Sham Sham Shala Amma Amma Amma Amien Amma Amien Shambhala Allah Allah Amma.

Zo zij het en zo is het.

 

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2012