Judith leidt een meditatie bij het Great White Whale Centre in Borsbeek (België) van Walter en Nadine. De Sophia van Wijsheid stuurt daarbij de essentie van mededogen naar het hart van de wereld:

Ik ben de Sophia van Wijsheid. Ik ben een scheppingskracht die voortkomt uit de schoot van leven van de Bron van Al Wat Is. Liefde is de kracht van Creatie die het bestaan ​​heeft geschapen. Ik ben het bewustzijn van de essentie van mededogen die de manifestatie van liefde in Creatie is.

In jouw levende lichaam bevinden zich lichtcodes. Want jullie zijn wezens van goddelijke oorsprong en de lichtcodes in jullie lichtlichaam zijn afgestemd op de resonantie van de vibratie van Creatie die de hartresonantie is.

De schepping giet vloeibaar licht in jullie wereld en wekt een machtige kracht in jullie lichtlichamen die de codes van het licht van Creatie activeren. En als je je opent voor de resonantie van je hartfrequentie, stemt je lichtlichaam zich af op de essentie van Creatie, namelijk op mededogen. Jij bent van de bron van Eenheid en dat wat door liefde is geschapen, kan niet gescheiden zijn van dat wat jou heeft geschapen.

Ga nu diep in het centrum van je wezen en open je voor de essentie van Creatie die het levende lichaam van licht in je bewustzijn is. Open je hart om mededogen als het bewustzijn van Creatie te ontvangen, en om de parel van wijsheid, de essentie van mededogen, in je ziel wakker te maken.

Je bent van het levende lichaam van de Aarde. Het weefsel van de realiteit was geweven van liefde, en mededogen is de essentie van het weefsel van de realiteit. Jullie aarde is de resonantie van licht- en geluidsfrequenties, is energie en nog eens energie verweven met liefde, net zoals jullie bewustzijn. Binnen het weefsel van de werkelijkheid van de heilige Moederplaneet werd de Eden-blauwdruk voor Creatie geweven, in afwachting van de tijd van vereniging wanneer de Aarde zich zou openen voor de liefdevolle vibratie van Creatie. En de essentie van Creatie vloeit voort met de kracht van liefde en met de manifestatie van Creatie die de blauwdruk van Eden activeert.

In jouw ziel is de parel van wijsheid. Het is de pure vibratie van mededogen die resoneert met de Eden-blauwdruk van de Nieuwe Aarde. De tijd is nabij. Het lijden moet worden genezen. Als je begrijpt dat mededogen de kracht van Creatie is, dan kun je jezelf openen voor de vibratie van Creatie en kun je het mededogen vanuit je hart uitstorten om het lijden van de mensheid, de angst en de pijn van de menselijke ziel te genezen, in je eigen ziel en in de ziel van de wereld.

Dit is de tijd voor dit vloeibare licht, voor de essentie van mededogen om door jouw ziel te stromen, vanuit je hart naar het hart van de wereld.

Judith: Walter geeft het Metatronische licht door. Hij zal het licht van Metatron naar deze heilige tempel brengen. Omdat het licht van Metatron een element van Creatie is en Nadine van de Hathors is. Zij zal de tonen van de Hathors overbrengen voor de geluidsfrequentie van Creatie in deze tempel. En ik zal de essentie van de vibratie van mededogen uit de schoot van leven in Creatie naar voren brengen.

Open je hart en ontvang de essentie van de vibratie van mededogen in de diepste bron van je wezen, wek de parel van wijsheid in je ziel, open je hart en geef die vibratie naar het hart van de wereld door. Opdat door deze krachtige scheppingskracht mededogen zal resoneren vanuit het hart van de wereld in elke trilling, in elk deeltje van energie in de geliefde Aarde. Dat zal de Eden-blauwdruk in de levende essentie van de Aarde doen ontwaken en een wonderbaarlijke kracht voortbrengen die de menselijke ziel van het lijden van eeuwen zal genezen.

En als de menselijke ziel is genezen, zullen mensen ontwaken tot liefde en een instrument van mededogen zijn. Terwijl je deze scheppingskracht door je heen laat gaan, doe dat dan met mededogen voor degenen die lijden en vul de wereld met de licht- en geluidstrilling van Creatie en met de essentie van mededogen, de essentie van de Sophia van Wijsheid. Want Creatie bestaat uit licht en geluid en trilling.

Nu roep ik Metatron op om de vibratie van licht naar voren te brengen en ik roep de Hathors op om de heilige tonen van harmonie naar voren te brengen en ik zal de kracht van de essentie van mededogen doorgeven en mijn essentie in de gezamenlijke resonantie brengen.

Nu heeft het licht van Metatron de tempel van het Great White Whale Centre gevuld. Ik roep de Hathors op om de tonen van Creatie door te laten komen, zodat het geluid van Creatie en het licht van Creatie met de essentie van mededogen vanuit jullie hart het hart van de wereld kunnen binnenstromen. Sta nu open voor de tonen van de Hathors, de pure vibratie van de tonen van Creatie.

De Sophia van Wijsheid: Jullie zijn lichtwezens. Jullie zijn geschapen uit de bron van Alles Wat Is. Jullie zijn liefde. Open je hart en stort de essentie van mededogen uit in het hart van de wereld, zend kabbelende trillingen van licht en geluid naar de ziel van de wereld, genees het lijden van alles wat leeft en wek de kracht van liefde en de essentie van mededogen op in alle koninkrijken van de Aarde opdat de kostbare Eenheid zich eindelijk kan manifesteren en de Aarde haar levende lichaam kan doen ontwaken voor de Nieuwe Aarde en voor elk levend wezen op deze planeet getransformeerd door liefde. Dit is de wonderbaarlijke scheppingskracht die tot manifestatie komt door de essentie van de kracht van de Sophia van Wijsheid. Gezegend zijn jullie, zo zij het en zo is het.

 

Judith K. Moore © 28 oktober 2019