9 – 9 – 9 De tijd van de oproep is aangebroken  

Laiolin en de Raad van Abboraha via Judith Moore 

Voorbij tijd en ruimte is een energieveld, genaamd de Omni-geest. Het is een harmonische resonantie die de zuivere trilling van eenheid is. De grootste schatten aan bewustzijnsinspiratie zijn door de eeuwen heen vanuit dit veld ontvangen. Dit was de inspiratiebron voor spiriuele en esthetische teksten die de menselijke ziel aangezet hebben het goddelijke te zoeken. Door de inspiratie vanuit deze rijken werd de mensheid door de donkere tijden geleid.

De boodschappers van de Omni-geest zijn op Arde geïncarneerd om een erfgoed van licht en liefde te creëren dat de mensheid aanzet tot het zoeken van vrede. Deze boodschappers zijn profeten, heiligen en avatars. Hun woorden zijn onsterfelijk en hun intentie zuiver. Het erfgoed dat ze voor jullie, de kinderen van de dageraad, achterlieten heeft de mensheid geleid naar de Tijd van de Grote Oproep – en de tijd van de grote oproep is nu aangebroken. De profeten van het verleden hebben de weg gewezen tot dit moment. Nu daagt er een nieuw tijd en jullie, de kinderen van de dageraad, moeten een nieuw ascensiepad banen.

De Bron van het Levende Woord

De passages van deze profeten en het erfgoed van Licht kwamen het aardse rijk binnen in de vorm van Gouden Archieven, genaamd de “Zeven Gouden Schijven van Profetie”. Ze werden in velerlei vorm door alle verschillende culturen van de mensheid ontvangen. De boodschap die ze brachten was dezelfde boodschap van liefde en eenheid, uitgedrukt in vele verschillende talen.

De Zeven Gouden Schijven van Profetie hebben gediend als Gewijde Archieven voor de reis van de menselijke ziel, want zij vormen de Bron van het Levende Woord. Alle profetieën werden ontvangen vanuit deze zeven heilige gouden schijven.

Hoe krachtig ook de trilling van het Levende Woord was in die tijden, de menselijke geest zat toch nog in een proces van het uitwerken van dualiteit. Door de tijd heen werd het Woord gemanipuleerd door hen die macht zochten vanuit hebzucht en overheersing. Zo werd de capaciteit van de menselijke geest om te communiceren met de Omni-geest vervormd. De Tijd van de Oproep is een tijd waarin de kracht van het levende woord teruggegeven zal worden aan de wereld.

De poorten openen zich

Er zijn drievoudige poorten – ascensieportalen die tijd en ruimte overstijgen – waar de kracht van de zeven gouden schijven van profetie werd ontvangen. Deze poorten zijn gelokaliseerd in gebieden over de hele wereld en zijn krachtcentrales voor de communicatie van de menselijke geest met de hoge Geest van de Schepping, ofwel de Omni-Geest. Dit zijn de poorten waardoor de Omni-Geest profetieën communiceerde naar de goddelijke boodschappers. De drievoudige poorten openden zich om de Zeven Gouden Schijven van Profetie te ontvangen. Dit zijn de Archieven van het Levende Woord, die naar de Aarde gezonden worden vanuit de Schepper-Bron. Deze krachtige ascensiepoorten sloten zich toen de mensheid zich naar de profetieën uit het verleden wendde voor geestelijke leiding. Het Levende Woord werd doctrine en dogma, oude boeken die niet meer leven. De vroegere profeten gidsten de mensheid, ongeacht de pogingen van de machtsmanipulators om de oorspronkelijke trilling en boodschap te vervormen. Hun werk was welgedaan. 

Nu is er een tijd aangebroken voor nieuwe profetieën om de mensheid door het ascensieproces te leiden. De kosmische ascensiepoorten zijn zich aan het openen. De Nieuwe Aarde komt tevoorschijn. Het Levende Woord van de Nieuwe Aarde moet manifest gemaakt worden als het Woord van God dat vlees geworden is, zonder vervorming. Het hart is de tempel waardoor de nieuwe boodschappen binnenkomen. De drievoudige poorten zullen opnieuw open gaan. De Zeven Gouden Schijven van Profetie zullen door de poort van Helios geslingerd worden en vernieuwd op Aarde terugkeren. 

De opening van dit krachtige fenomeen op Aarde geschiedt op 9-9-9 en duurt tot 27-9-9. De sluier van Isis zal gedurende deze 18 dagen in september opgetild worden. 

Omni-vreugde, Ellen Noome www.yoursoulmandala.com 

De kracht van de goddelijke vrouwelijke Christos-energie zal ongehoord zijn gedurende deze tijdsperiode. De kracht is absoluut en zonder weerga. Deze kracht doet de mensheid ontwaken tot een nieuwe vereniging van de goddelijke mannelijke – en vrouwelijke aspecten van het God-Zelf. De Aarde zal een nieuwe vribratie binnengaan, een vibratie van de ‘Eeuwige Vereniging met de Geliefde.’ We spreken over de ascensie van Moeder Gaia.

Jullie zijn de boodschappers

Wij sturen een liefhebbende oproep uit naar de gehele gemeenschap van licht. Jullie zijn geïncarneerd met een afspraak om de nieuwe ascensiecodes binnen te brengen. Jullie zijn nu aan het ontwaken; jullie zijn actief als vertegenwoordigers van de alchemistische transformatie van jullie wereld. Deze boodschap komt van de Kosmische Elohim via de Raad van Abboraha.

De tijd voor de oproep is NU. Velen zijn geroepen maar weinigen zijn uitverkoren – jullie zijn degenen die de heilige gelofte aflegden om de gehele mensheid te laten ontwaken. Jullie zijn voertuigen van licht, die de nieuwe trilling van eenheid het hologram van de Aarde instralen. Jullie zijn de boodschappers van de Nieuwe Tijd van Vrede. 

Zie de toekomst tegemoet als een tijd van goddelijke flow, een tijd van genade en zegeningen. Terwijl je deze nieuwe vibratie binnengaat zul je de goddelijke synchroniciteiten op nieuwe en krachtige manieren door de manifestatie van jullie levens zien (heen)stromen. Het universum ondersteunt nu het nieuwe visioen van Eenheid en jullie zijn de visionairs voor de gehele mensheid.

Jullie zijn de boodschappers: jullie zijn de profeten van de nieuwe boodschap die de ziel van de mensheid zal inspireren te ontwaken. 

Deze doorgeving dient om een vibratie door te stralen die deze kracht in jouw veld activeert. Deze boodschap doet jullie goddelijke geest ontwaken en nodigt jullie uit om een staat van communie binnen te gaan van de Geliefde met de Goddelijke Schepper-Bron. Wees de zegen, dans de vreugde en zing lofliederen, want de tijd van wonderen is op handen.

Gepubliceerd in de Shield of the Command, september 2009.Vertaling Jill van Maasdijk. Redactie Lina Hille. De Shield of the Command is een maandelijkse nieuwsbrief over actuele spirituele ontwikkelingen, uitgegeven door Jill van Maasdijk, Prinseneiland 63e Amsterdam. Email jillvanmaasdijk@chello.nl

Afbeelding geplaatst met toestemming van Ellen Noome.