De alchemie van graancirkels – Herbert van Erkelens

De alchemie is een oude wetenschap waarin een transformatieproces centraal staat. Het gaat om de wederopstanding uit de dood. Het alchemistische transformatieproces kent minstens drie fasen: de zwartwording, de witwording en de roodwording. Zwartwording treedt op als je door inhouden uit het onbewuste wordt overspoeld. Het licht van je bewuste instelling dooft en je bent overgeleverd aan de elementen. De archetypische inhouden waarmee je geconfronteerd wordt kun je alleen in je leven integreren als ze witgewassen worden. Dan komt er weer licht in de duisternis: het licht van de maan, van zelfreflectie. De laatste stap is die van de roodwording. Die treedt op als je na alle verwarring je eigen passie ontdekt. Passie is de sleutel tot co-creatie. Je kunt alleen vanuit passie je eigen werkelijkheid creëren.

Ook de mensheid als geheel gaat door een alchemistisch transformatieproces heen. Duistere krachten hebben zich ooit over onze planeet ontfermd. Ze worden vaak de Anunnaki genoemd. De zwarte fase van vermurwing was lange tijd voor de Aarde de normale fase. Er was veel angst en geweld op onze planeet. Wij ontwaakten pas rond 1967 uit een diepe duisternis. Toen verschenen de eerste graancirkels en er werd een nieuw bewustzijn naar de Aarde gebracht. Deze opvatting is te vinden in De Taal van Graancirkels van Judith Moore en Johan Keijser. Daarin wordt ook het jaar 1987 genoemd. Toen zouden volgens voorspellingen van de Maya’s en de Azteken de negen hellen zijn afgelopen. Die negen hellen waren in 1519 begonnen met de opmars van de Spaanse veroveraar Hernan Cortes door Midden-Amerika:

‘Een krachtige wijze van verlichting begon in het jaar 1967 en werd toen maximaal rond de tijd van de Harmonische Convergentie in 1987. Maar 1967 was de opening van het eerste portaal voor dit ontwaken. En als je de onderzoeksrapporten bekijkt, zul je ontdekken dat een toename in het aantal verslagen van gewascirkels plaatsvond in de jaren zeventig, omdat de manifestatie van 1967 het Christusbewustzijn binnenbracht.’

Beatles, All You Need Is Love

Beatles, All You Need Is Love

Verder wordt gezegd: ‘De plaats waar deze cirkels verschenen is een vitaal pulsarpunt (acupunctuurpunt) om de ruggengraat van Schildpadeiland te stimuleren; het was een activering van de oorspronkelijke creatie, of de oerblauwdruk, die geactiveerd moest worden op een met Schildpadeiland verbonden pulsarpunt. Dit deed toen een energie-matrix ontstaan die coderingen vrijgaf door middel van de planetaire ethers (‘love is in the air’), om alle dingen te manifesteren die er in 1967 waren, deze golf van ontwaken, de bloemenkinderen en de vredesbeweging.’

Er was een nieuw tijdperk aangebroken met vrijere opvattingen op sociaal, seksueel, politiek en religieus gebied. Het was ook de tijd dat voor het eerst satellietverbindingen tot stand kwamen. Er kwam een uitzending op tv waarbij diverse werelddelen betrokken waren (Our World). Vanuit Londen werd een opnamesessie van The Beatles uitgezonden. Eerst klonken de eerste maten van de Marseillaise waarop The Beatles hun All You Need Is Love ten uitvoering brachten. Dat was op 25 juni 1967 en een mooi begin van het ontwaken van de mensheid.

Het keerpunt voor de Aarde

In 1992 heeft Judith Moore contact met het lichtwezen Laiolin gekregen. Laiolin vroeg haar of zij wilde helpen Moeder Aarde te genezen. Dit genezingsproces is van alchemistische aard. Het doel van alchemie is in de visie van Laiolin de activering van een energieveld dat de aard van massa en materie transformeert. Met alchemie kun je de werkelijkheid echt veranderen. Daarom omvat alchemie meer dan enkel de transformatie van het individu. De hele planeet is erbij betrokken. Na 1987 ging de Aarde als geheel door een proces van dood en transformatie heen. Op 26 juni 1995 werd er bij Longwood Barren een graancirkel gevonden waarin het binnenste deel van het zonnestelsel was afgebeeld. Ook de baan van de Aarde stond erop, maar de planeet zelf ontbrak. Er kwamen allerlei duidingen van dit pictogram. Sommige onderzoekers dachten dat we de Aarde zozeer vervuild hadden dat het einde nabij was.

Het binnenste deel van het Zonnestelsel zonder Aarde

Het binnenste deel van het Zonnestelsel zonder Aarde

Judith kwam jaren later in Crop Circles Revealed (2001) namens Laiolin met de volgende interpretatie: ‘Het jaar 1995 duidt het te voorschijn komen van de Aarde aan uit wat de Maya-voorspellingen omschrijven als “de negen hellen die overgaan in de dertien hemelen.” Het jaar was een keerpunt in de geschiedenis van de Aarde… Is de Aarde werkelijk uit haar omloop om de zon verdwenen? Jullie aardwetenschappers zouden zeggen van niet, maar in de etherische rijken ondergaat Moeder Gaia inderdaad een transformatieproces en gaat ze door een nauwe poort heen die bekend staat als het oog van de naald. De oude wereld geregeerd door doodsangst moet sterven opdat de nieuwe kan verrijzen. Het jaar 1995 was kritiek voor de metamorfose. In de grond van de zaak keerde het tij in het jaar 1995. Vele ondergrondse bases van negatieve buitenaardsen werden geneutraliseerd en allianties werden gesloten met de Galactische Federatie. De beginfasen van de complete gedaanteverwisseling van de machten die het aardse vlak regeerden ondergingen een verschuiving. Dat is in de graancirkel getoond door de afwezigheid van de Aarde in het omloopvlak van het zonnestelsel.’

De frequentie van liefde

Judith is van mening dat het transformatieproces van Moeder Aarde nauw verbonden is met de verschijning van graancirkels. Op 18 augustus 1996 verscheen bij Zutphen een graancirkel die duidelijk een menselijke gestalte uitbeeldde. Laiolin merkt over dit pictogram in De Taal van Graancirkels op: ‘Moeder Aarde is een kosmische moeder. Vanaf de tijd van de schepping van deze planeet is zij op een weg van groei en evolutie geweest. Haar ziel heeft een goddelijk plan, evenals dat van jullie. Het goddelijk plan voor Aarde wordt het Eden-project genoemd. Wanneer het bewustzijn op deze planeet zich ontwikkelt en de DNA-code voltooit die de Adam Kadmon blauwdruk wordt genoemd, zal Moeder Aarde zaaddozen voortbrengen, vol trillingen en materie die andere planeten zal inzaaien met vreedzaam ontwikkelde bewoning.’

Graancirkels zijn onder meer bedoeld om ons kosmische-, ziele- en fysieke DNA te activeren en om de verbinding tussen onze beide hersenhelften uit te breiden. Ooit hadden we 13 actieve strengen DNA en dientengevolge een veel ruimer bewustzijn. Maar er is genetisch aan ons gerommeld: ‘De Adam Kadmon blauwdruk is de blauwdruk voor het volledig ontwikkelde menselijke DNA, wat een 13-strengen DNA is. Deze blauwdruk wordt ook genoemd de dertiende stam van Israël. Gedurende de tijden die op de planeet verlopen zijn is de mensheid genetisch veranderd en is zijn DNA beperkt. De wetenschappers van Atlantis die de mensheid wilden controleren werden geholpen door laag trillende ET’s die de menselijke soort in DNA beperkten. De donkere broeders van de Anunnaki knoeiden met menselijk DNA door een genencode te creëren voor conflict tussen culturen op basis van angst. Het verhaal van de toren van Babel beeldt deze vervorming af.’

Deze graancirkel is een holografische formule voor het schonen van de vervormingen in onze DNA-blauwdruk

Deze graancirkel is een holografische formule voor het schonen van de vervormingen in onze DNA-blauwdruk

Graancirkels zoals die bij Zutphen kunnen ons helpen om de oorspronkelijke blauwdruk te herstellen: ‘Deze graancirkel is een holografische formule voor het schonen van de vervormingen in onze DNA-blauwdruk. Instinctmatig conflict is één zo’n vervorming die gecodeerd is in de taalpatronen. De mensheid was in DNA beperkt om conflicten en vooroordeel tussen culturen te creëren, wat uiteindelijk de menselijke ziel veel belangrijke lessen heeft geleerd. De formule in deze graancirkel herstelt de Goddelijke blauwdruk en is de DNA-code voor eenheid in verscheidenheid… De graancirkel is de formule voor de transformatie van taal en de ontwikkeling van heilige taal overal in de wereld.

In feite lagen er twee pictogrammen in hetzelfde veld. Zij werden door de boer snel weggemaaid, zodra De Gelderlander er aandacht aan had besteed. Op 19 augustus waren er vier cirkels in het veld verschenen. Volgens Laiolin gaat het hierbij om bronnen van goddelijke liefde: ‘De frequentie van liefde is gemeten en is van een hogere trilling dan angst. Liefde is de machtigste kracht in het universum. Het is de kracht van schepping.’ Verder merkt Laiolin op: ‘Het collectief van de groepspsychologie van de meerderheid van de mensheid is ongunstig beïnvloed. De 144.000 is een geometrische code voor het ontwaken van het Christusbewustzijn, dat wil zeggen de activering van de zuivere bron van Gods Goddelijke liefde in het bewustzijn van de mensheid. De 144.000 is een wiskundige formule waardoor grote hoeveelheden liefde als infuus kunnen binnengaan in de frequentie van de planeet, de trillingen verhogend en bewustzijn transformerend.’

Het getal 144.000 is een code die in ons DNA verborgen zit. Het getal komt in de Openbaring van Johannes voor als het aantal uitverkorenen voor de troon van God. Dit betekent niet dat alle andere mensen zijn verdoemd. In A New Formula for Creation wordt opgemerkt: ‘De kracht van het goddelijk plan is dat wanneer de 144.000 DNA-code eenmaal in een paar mensen is geactiveerd, deze code ook in alle zes miljard, d.w.z. in iedere ziel op aarde zal ontwaken. Deze activering is voorbestemd plaats te vinden wanneer een kritische massa aan individuen in hogere bewustzijnstoestanden is ontwaakt. Dat zal de hologram van het collectieve bewustzijn veranderen en vandaar het hologram dat de aard van onze werkelijkheid bepaalt.’

De vier cirkels in het veld bij Zutphen helpen hierbij. Ook al zijn de uiterlijke vormen weggemaaid, als energetische plekken zijn de graancirkels blijven bestaan om het geschenk van de 144.000 te activeren: ‘Deze vier energetische plekken voeden de liefdestrillingen om dit geschenk te helpen doorgeven. Het zijn zuivere bronnen waaraan Gods Goddelijke liefde ontspringt, om te worden bekrachtigd tot in het raster van de planeet, en om voort te snellen zoals fonteinen van liefde bij sleutelpunten van het raster om de planeet. Het onmiddellijke effect is transformeren van het bewustzijn van het culturele milieu in Nederland. Het effect op lange termijn is om het bewustzijn van de wereld te transformeren.’

Ontpopping

We leven in een tijd dat er een omkering van de magnetische polen dreigt. Dit gaat normaal gesproken met grote veranderingen op aarde gepaard. Maar alles is in gereedheid gebracht om rampen te voorkomen. Op 28 juli 2004 verscheen er bij Stanton St. Bernard in het graafschap Wiltshire een prachtige graancirkel waaraan in drie opeenvolgende nachten extra elementen werden toegevoegd. De kunstenaar Janosh uit Amsterdam is gevoelig voor de betekenis van graancirkels. Bij deze bijzondere graancirkel ervoer hij de energie van een vlinder die uit zijn cocon kruipt: ‘De energie van Ontpopping helpt je zonder twijfel en onzekerheid nu volledig uit je cocon te stappen, je vleugels uit te slaan en jezelf te laten zien wie je werkelijk bent.’

Graancirkel, Ontpopping

Graancirkel, Ontpopping

In de duiding door Judith als boodschapper voor de Cirkelmakers wordt deze ontpopping opnieuw met de formule 144.000 in verband gebracht. De formule wordt daarbij de Graalcode genoemd. De verschuiving van de polen zou onvermijdelijk zijn. Maar dankzij de activering van de Graalcode zou de overgang zonder ongelukken kunnen verlopen: ‘We hebben vastgesteld dat de frequenties van de planeten die de poolomkering overleefd hebben resoneren met [een] golfpatroon dat van het DNA-patroon wordt uitgezonden en dat in de formule van de 144.000 gedragen wordt. Deze formule wordt de Graalcode genoemd… De geweldig grote principes van deze formule gaan het begripsvermogen van het menselijk verstand te boven. Probeer alsjeblieft geen moeite te doen om te proberen de principes van deze formule te begrijpen, open gewoon je hart, ontvang hem via je hoger bewustzijn en laat hem op je inwerken. De eenvoudige manier om dit uit te leggen is dat de formules die door deze graancirkel gedragen worden formules van wederopstanding genoemd kunnen worden.’

Tenslotte merkt Laiolin bij deze graancirkel op: ‘Straal liefde uit van je hart naar iedere cel in je lichaam. Herhaal de mantra: “Ik maak mijn Graalcodes wakker, ik ben het levende lichaam van het Christusbewustzijn. Ik straal het Christuslicht uit naar ieder elektrondeeltje van de schepping op aarde.” Verbeeld je dan dat het elektronenevenwicht van de polen verandert en de elektronen in je lichaam zich aanpassen aan de nieuwe poolvelden, gebruikmakend van de trillingen van [deze graancirkel]. Geef de intentie aan om de harmonische tonen over te brengen naar de elektronen van alle massa en materie op de planeet.’

De Heilige Graal

Waarom wordt de formule 144.000 de Graalcode genoemd? Wij kennen de Graal als de kelk waarin Jozef van Arimathea na de kruisiging bloed van de Christus heeft opgevangen. Ook wordt de baarmoeder van Maria Magdalena wel als de Graal opgevat. De kinderen van Jezus en Maria Magdalena zouden het eigenlijke geheim van de Graal vormen. Deze visie, die door De Da Vinci code van Dan Brown wereldwijd populair is geworden, wordt bevestigd door het werk van Judith Moore. Laiolin merkt over Jezus en Maria Magdalena op: ‘De gezegende Jezus de Christus en zijn goddelijke complement Maria Magdalena kwamen om de blauwdruk van het hologram van de werkelijkheid te veranderen opdat zuivere energie ontvangen kon worden. De vereniging van dit goddelijke paar voltooide een DNA-code die een scheppingskracht activeerde die in jullie mythologie gecodeerd is als de Heilige Graal. De Heilige Graal is de blauwdruk voor de nieuwe schepping. Het Heilige Graal DNA is het volledig ontwikkelde 13/13 DNA. Het is de trilling van de zuivere liefde van goddelijke schepping die het goddelijke plan vergroot en de lichtcodes voltooit om te ontwikkelen tot de volle dertien strengen van DNA.’

De Graal heeft dus ook betrekking op een familie van mensen, de bloedlijn van Jezus en Maria Magdalena die zich over de planeet heeft verspreid. Het gaat daarbij echter niet om een of ander koningschap. Via hun dochter Sarah is het 13/13-DNA ook bij de Merovingische koningen terechtgekomen. Maar het ontwaken van het Christusbewustzijn in het hart is niet het eigendom van enige uitzonderlijke groep of koningshuis op aarde. Het DNA van het Huis van David ligt als zaden verborgen in een uitgebreide zielengroep: ‘De benaming voor deze zielengroep is de 144.000. De “144.000” is een codering die een geometrische DNA formule is voor de nieuwe schepping.’

Er heeft volgens Laiolin wel een fysieke kelk bestaan. Deze is bewaard en beschermd door de Tempeliers. Deze fysieke Graal kan best bij de Rosslyn Chapel in Schotland verborgen zijn. Maar het is niet de bedoeling naar de uiterlijke Graal te gaan zoeken. De Graal is een vat dat de hele code voor de activering van het Eden-project draagt. En blijkbaar zijn wij zelf ook een dergelijk vat. Als we de violette straal van St. Germain voor alchemistische transcendentie aanroepen en onze eigen trillingsfrequentie verhogen, worden wij zelf de dragers van de scheppingskracht van liefde en mededogen: ‘Want, mijn geliefden, de Graal is de liefde van de schepping. Deze Graal is de nieuwe schepping. Jullie zijn de Graal.’

Ross(a)lyn Chapel

Ross(a)lyn Chapel

In dit verband merkte Judith in november 2007 tijdens een personal reading op: ‘De mensheid is het levende boek van God en de Graalcode is nodig om dit boek te openen.’ De Graalcode activeert het Eden-beginsel en brengt de Hemel op Aarde. De graancirkels vormen de meetkundige representaties van de Graalcode. Zij zijn verweven met fractale geometrie. Een fractal is een meetkundig patroon met elementen die zich bij inzoomen of uitzoomen blijven herhalen en zo de micro- en de macrokosmos tot elkaars holografische spiegelbeelden maken. Daarom meent Laiolin: ‘De graancirkels zijn de fractale juwelen, de holografische voorstelling van dit hele project dat het Eden-beginsel wordt genoemd. Al deze formules zijn gecodeerd in de Graal.’

Februari 2009