Het innerlijk heiligdom van de ziel

Laiolin via Judith Moore

Meditatie: een voertuig voor zuiver zielsbewustzijn, afstemming op de Geest van de Schepping. Met de bedoeling dat je de dagelijkse wereld in kunt gaan in een diepe staat van harmonie en afstemming met jouw innerlijke vlam, met de Geest van het Goddelijk Bewustzijn, met het bewustzijn van jullie soort en met de innerlijke vlam van de ziel van Moeder Aarde.

Geliefden, jullie maken deel uit van een collectieve groep die wij, van de Raad van Abboraha, de ‘Ontwaakten’ noemen; de ‘144.000’. De 144.00 is niet een aanduiding van het aantal individuen, maar verwijst naar de voltooiing van DNA-lichtcodes voor het ontwaken van het Christusbewustzijn op jullie planeet.

De werkelijkheid zoals jullie die kennen wordt onderbouwd door een holografische projectie. Ieder van jullie draagt kristallijnen codes van het Christuslicht in je DNA, hetgeen holografische energievelden zijn. Wanneer je DNA wordt geactiveerd, projecteer je holografisch een aspect van het Christus-bewustzijn. Wanneer een kritieke massa individuen ontwaakt, voltooit dit de coderingen voor het ontwaken van het Christusbewustzijn in zes biljoen gekerstende wezens.

De kritieke massa is bereikt. De codes van de 144.000 zijn nu voltooid en vormen een holografische lens, het “Roze Venster” genaamd.

Middels de Harmonische Concordantie is er een hoeveelheid energie ontvangen die zijn weerga niet kent. De Ster van David die zich boven jullie planeet formeerde is het Zegel van Salomo. Middels gericht gebed en meditatie tijdens de periode van de Harmonische Concordantie beantwoordde de mensheid de (op)roep vanuit jullie zielen, verhoogden jullie je bewustzijn en openden het Zegel van Salomo. De Aarde ontving een krachtig kosmisch ontwaken toen het Zegel van Salomo opende om het Licht van God door het Roze Venster te ontvangen. De Schepping breidt zich momenteel uit en de werkelijkheid zoals jullie die kennen wordt veranderd. Het resultaat is dat de energie die het bedrijfskapitaal vormt voor ontwaking en ascensie, nu voor de mensheid beschikbaar is als nooit tevoren.

De Ontwaakten zijn de afgezanten van heelheid en bruggen van licht voor het verschijnen van een Nieuwe Wereld van Vrede en Vrijheid. Jullie reis op het pad van innerlijke vrede leidt je naar een staat van helderheid. Als heldere bokalen van licht en liefde word je intuïtief geleid naar een Pad van Dienstbaarheid aan je planeet. Op het pad naar de hogere rijken van bewustzijn zal jullie gereedschap aangereikt worden, opdat jullie de geschenken van hoger bewustzijn kunt integreren in je dagelijkse leven. Door in een diepe staat van vereniging met het innerlijk heiligdom van je bewustzijn te gaan, leer je de weg van schoonheid bewandelen in je dagelijkse leven.

Geleide meditatie

Ga een staat van diepe meditatie in. Roep jouw Goddelijke Zielsbewustzijn naar de voorgrond en zet je intentie dat je dit goddelijke zielsbewustzijn wilt belichamen.

Roep nu jouw levende tempel van licht op, het innerlijke heiligdom van jouw ziel. En terwijl je jouw levende tempel van licht binnentreedt, accepteer dan de goddelijke bescherming, leiding, wijsheid en verlichting. Zie je zelf als volledig goddelijk verwezenlijkt zitten in jouw levende tempel van licht, in het innerlijke heiligdom van jouw ziel.

We nodigen je nu uit diep, diep, naar binnen te gaan in het innerlijke heiligdom van de ziel, naar de plaats van transcendentie. Diep binnen de innerlijke rangschikkingen van je ziel bevindt zich een vibratie van zuiver bewustzijn, van innerlijke gelukzaligheid. Een plek die stil en vredig is: neem deze plek waar, ervaar het.

Wanneer jij je vervolgens opent om de geschenken van dit innerlijke heiligdom te ontvangen, zul je vanuit jouw hartchakra een warmte voelen verspreiden.

Vele mensen ervaren de ziel als een wezen, een entiteit, maar er is weinig over de ziel bekend. Wij willen jullie leiden naar het diepe, innerlijke heiligdom van het innerlijke licht van jouw zielsbewustzijn. Je zou dit innerlijke heiligdom kunnen zien als een vlam in het absolute centrum van je hartenergie, of als een parel in het absolute centrum van je wezen. Laat iedere behoefte je te identificeren met je fysieke vorm en structuur los. Wanneer je aan jouw ziel denkt in jouw vorm van je lichaam beperk je het bewustzijn dat bereikbaar is en de onmetelijkheid van de essentie van je ziel.

Roep nu communie (verbinding/vereniging/communicatie) op met dit innerlijke heiligdom, het innerlijke licht. In deze ruimte van goddelijke gelukzaligheid zul je de perfecte afstemming ervaren met de krachten van de Schepping. Je ervaart de diepe Bron van de ziel; de adem die de Adem van (het)Leven is, die geboren wordt uit de diepste lagen van jullie bewustzijn.

Laat alles dat fysiek is los, alles dat des vlees is, iedere vorm van drang of verlangen, laat het los.

Versmelt nu, drijf in dit innerlijke licht. Voel hoe de warmte ervan jou vervult. En vanuit de bron van dat innerlijke heiligdom: wordt dat licht, wordt die innerlijke vlam. Ga een staat van zuivere essentie (wezenheid) binnen. Adem zachtjes en ontspan, en voel die innerlijke vlam. Vanuit deze bron van goddelijk licht kun je communiceren met het Bewustzijn van de Goddelijke Schepping.

De Geest, die de Schepper en de Schepping is, heeft een ritme en een pulsering. Het is gelukzaligheid. Het is sereniteit. Het is goddelijke essentie. Jij bent nu een voertuig voor zuiver zielsbewustzijn.

Vanuit dit punt van verlichting wordt alles gemanifesteerd als goddelijk, in volkomen harmonie en balans met het ritme en de pulsering van het Bewustzijn dat Schepping is. Herhaal deze mantra: “Ik ben het licht dat zich als Goddelijk manifesteert”.

Voel nu hoe de warmte vanuit het innerlijke licht van jouw hart zich uitbreidt om je met dit geschenk te vullen.

Neem het aan met deze woorden: “Ik ontvang het geschenk dat zich uitdrukt als zuivere Liefde”. Ga dan dieper in deze woorden, en overpeins de kracht van het Woord dat manifest gemaakt wordt. Herhaal de mantra “Ik ontvang het geschenk dat zich uitdrukt als zuivere Liefde.” Adem het dóór alle aspecten van jezelf heen.

Wanneer je jouw innerlijke kern afgestemd hebt op de Goddelijke Geest, straal dan dat zuivere bewustzijn uit in de totaliteit van je wezen.

Stem je ritme af op de Ene, op de harmonie, op de pulsering van de Schepping.

Jij bent het Levende Licht dat zich manifesteert dóór het hart van het menselijk bewustzijn. Zoek nu perfecte en goddelijke vereniging met de Geest van de Schepper en breng je bewustzijn middels deze ervaring op één lijn met het Goddelijke. Herhaal de mantra: “Ik ben een bewust uitdrukking van de Schepper. Ik ben het bewustzijn van de Goddelijke Wil van de Schepper.” Breng deze woorden tot diep in je wezen. Voel hoe de vrede je vervult. Weet dat deze essentie verwezenlijkt mag worden voor de hele mensheid.

Jij bent een levende tempel van licht, een tempel van de Ik Ben Aanwezigheid. Ervaar dit geschenk en breng het tot leven in je dagelijkse leven. Je hebt alle dimensies bereikt, van je innerlijke niveaus tot aan de oneindigheid van de Geest van de Universele Schepping; je bent in harmonische vereniging met de Geest van God gekomen. Wees die Essentie.

In deze staat van afstemming is er geen reden voor weerstand of chaos. De chaos in de wereld is wordt dan eenvoudigweg tot gebeurtenissen die dóór jou heen vloeien om makkelijk ontvangen, gezegend en losgelaten te worden; soepel en met de minst mogelijke weerstand. Afstemming op het innerlijke licht is de weg naar ware Vrede.

Hoe zou het zijn als 6 biljoen wezens op deze Aarde simultaan deze innerlijke vlam zouden ervaren, de diepe eenheid, op één lijn met de Schepper? Het zou de manifestatie van zuiver Godbewustzijn zijn voor de mensheid.

Dit ontwaken is de wil van de hemel, de Wil van de Geest van de Schepper. Weet dit mijn geliefden, jullie maken deel uit van een machtige kracht, het ontwaken van het Christusbewustzijn, en als zodanig zijn jullie de homeopathische remedie voor het ontwaken van jullie soort.

Jullie hebben je bewustzijn versmolten met die innerlijke bron, versmelt nu die essentie in het collectieve energieveld van jullie soort. Projecteer op holografische wijze de vibratie die jullie hebben bereikt, in het collectieve bewustzijn van jullie planeet en de mensheid.

Hartchakra, Hennie Aleida Hendriks, www.helende-mandalas.nl

Open je hart en sta toe dat al het bewustzijn van de mensheid eenvoudigweg door je heen vloeit. Sta toe dat alles dat van angst of chaos afkomstig is gewoonweg door het innerlijk heiligdom (heen)stroomt. Als het daar binnengaat is het uit de pas met het goddelijke ritme. Terwijl je het door jouw hart laat stromen wordt het getransformeerd tot een staat van ritme die in overeenstemming is met het bewustzijn van de Goddelijke Geest.

Vraag dat de Wil van de Hemel de Wil van de Aarde mag zijn. Vraag dat de dimensies zich openen, en Hemel en Aarde verbonden zijn door vereniging met de Bron.

Breng dan het collectieve droomveld dóór je hart, waar het een staat van vereniging met de Bron van het Goddelijk Licht binnengaat, het licht dat jij hebt ontstoken in het diepe innerlijke heiligdom van jouw zielsbewustzijn.

Terwijl je dit doet, ontvang en zegen Al Dat Is, zonder oordelen of de behoefte aan controle. Stem gewoon het bewustzijn van de collectieve geest af op het Bewustzijn van de Goddelijke Geest in een ritme van pure gelukzaligheid.

Je kunt die energie nu door je hartchakra (heen) voelen gaan, absorbeer het, ontvang het, en terwijl je het weer loslaat, laat het dan – harmonisch afgestemd op de Wil van het Goddelijke – los.

Jij bent de levende tempel van licht, die het massabewustzijn ontvangt en op liefhebbende wijze alles omarmt als Eén.

Je bent de transformatie van het bewustzijn op jullie planeet aan het ervaren; voel de gedaante verandering van het bewustzijn van de gehele mensheid terwijl het allemaal door je heen stroomt. Herhaal nu de volgende mantra: “Ik ontvang nu het innerlijke licht van de ziel van de mensheid. Ik ontvang nu de afstemming van het innerlijke zelf van de ziel van de mensheid met de Geest van de Schepper en de Schepping. Ik manifesteer dat de Wil van het Oneindige Licht, de Oneindige Liefde, de Oneindige Gelukzaligheid, op Aarde zal worden beleden, zoals in de hemel, gelijk het Uw Wil is, en mijn wil is, en gezegend zijn zij.”

Vergroot nu je lichtlichaam en stel je voor dat je een holografische lens creëert uit deze manifestatie van transformerende energie, een verenigd veld van innerlijke vrede en gelukzaligheid. Breng de collectieve energie van de lens in perfecte harmonische resonantie met het ritme van de Goddelijke Schepping.

Begin deze lens uit te rekken, vergroot de lens, en zie het tot een warme deken worden die jullie planeet omvat. Wikkel het lichaam van Moeder Aarde in je collectieve lens, zodat zij zich kan baden in dit zuivere Goddelijke bewustzijn. Zie jouw collectieve lens de hele planeet omvatten.

Net zoals jullie je innerlijke heiligdom van je ziel hebben, zo heeft Moeder Aarde dit ook. Jullie hebben haar ingewikkeld in je collectieve harmonische energieveld van het hart. Stem je af op haar innerlijke vlam en versmelt het collectieve energieveld met het innerlijke licht van jullie Moederplaneet, terwijl je dit ritme van innerlijke vrede en goddelijk bewustzijn afstemt met het ritme van de hartslag van Moeder Aarde.

Sta je bewustzijn toe die plaatsen op het lichaam van Moeder Aarde op te zoeken die niet in het ritme met het goddelijke licht is.

Ziekte kan je lichaam binnenkomen wanneer het niet in ritme is met het goddelijke. Moeder Aarde haar lichaam wordt ziek wanneer het niet in ritme is met het Goddelijke Licht. Haar fysieke lichaam heeft te kampen gehad met de disharmonieën van de moderne samenleving, de disharmonieën van oorlogsgebieden en de gedachtenvormen van individuen die zich in angstvibraties bevinden. Wanneer haar lichaam in stress gaat, beeft het hier en verschuift het daar. Ze is in een staat van massale metamorfose; deze stressgebieden leggen een zware last op haar vermogen stabiel te blijven tijdens de Grote Aarde Veranderingen.

Harmoniseer nu al haar energievelden met de lens die je hebt gecreëerd. Geef bijzondere aandacht aan de gebieden in kritieke nood, zoals de oorlogsgebieden. Focusseer je lens als een laserstraal van holografisch licht op Yellowstone, op breuklijnen langs de San Andreas, op India, op de ring van vuur – de vulkanische bedden die dichtbij de oppervlakte liggen in Japan, Hawaii en Mexico, [e.a. die nu actueel zijn]. Doorstroom deze stressgebieden met de perfecte harmonische vibratie van de holografische lens die je gemanifesteerd hebt. Zie deze gebieden een staat van ritme ingaan met het Goddelijke Bewustzijn, in de frequentie van harmonische gelukzaligheid en innerlijke vrede.

Je zou kleurvelden kunnen gebruiken voor een betere visualisatie. Zie met je derde oog de gebieden die donkerrood, paars, zwart of oranje zijn. Met je voorstellingsvermogen projecteer je met je lens helende kleuren in deze gebieden. Zie dan hoe de kleuren (geleidelijk) lichter worden en de gebieden minder verdicht.

Doorstroom de verdichte gebieden met de blauwgroene liefdestrilling, die de essentie is van deze Moederplaneet. Help haar om haar lichaam in harmonie te brengen met haar innerlijke vlam, met het innerlijke heiligdom van haar ziel.

Jullie zijn haar kinderen, jullie zijn een deel van haar levende lichaam. Dat is wat de inheemse mensen bedoelen als ze zeggen ‘Mitakyue Oyasin’, we zijn allemaal familie. Jullie zijn de Een en de velen. Wees zoals je bent, de essentie van goddelijke manifestatie.

Neem een moment om deze staat van innerlijke en uitdijende eenheid te ervaren. Integreer het op een cellulair niveau met je intentie. Stel de intentie dat wanneer je deze ervaring hebt afgerond, alles waaraan jij hebt deelgenomen bruikbare, levensvatbare energie wordt voor het scheppen van een diepere staat van harmonie in jouw fysieke dagelijkse leven. Dat je de wereld in kunt gaan in een diepe staat van harmonie en afstemming met jouw innerlijke vlam, met de Geest van het Goddelijk Bewustzijn, met het bewustzijn van jullie soort en met de innerlijke vlam van de ziel van Moeder Aarde. Bewustzijn is de afstemming op de Geest van de Schepping en het op één lijn zijn met de essentie van de innerlijke vlam, het meest innerlijke heiligdom van de ziel.

Mijn geliefden, jullie zijn gezegend met het ervaren van de zuiverheid van je ziel, de diepe en schitterende vibratie die jíj bent, jullie wezenlijke essentie. Alles wat gemanifesteerd wordt in de microkosmos, wordt gemanifesteerd in de macrokosmos. Alles Dat Is in het Oneindige punt van het Goddelijke Licht is (eveneens) in de uitbreiding van de Schepping. Je hoeft slechts je bewustzijn te richten op dit punt van verlichting om de Goddelijke Geest in je dagelijkse leven te activeren. Wanneer je dit beoefent zul je steeds minder weerstand en chaos ondervinden in je leven. Je zult een staat van goddelijke gratie ingaan, een staat van vreugde. Dat is Universele Liefde.

Namaste, ga in vrede.

  • Gepubliceerd in de Shield of the Command, maart 2004.Vertaling Jill van Maasdijk. Redactie Lina Hille. De Shield of the Command is een maandelijkse nieuwsbrief over actuele spirituele ontwikkelingen, uitgegeven door Jill van Maasdijk, Prinseneiland 63e Amsterdam. Email jillvanmaasdijk@chello.nl
  • Afbeelding geplaatst met toestemming van Hennie Aleida Hendriks, www.helende-mandalas.nl