Meestergetallen, Grandma Chandra

 

11 LAAT ALS BROEDERS EN ZUSTERS DE VERBINDING ZIEN TUSSEN AL DAT WAS, IS EN ZAL ZIJN.

Kwaliteiten: BESCHERMING, EERLIJKHEID EN VREDE.

22 DE BOUWER, HET VIERKANT, DE VERWERKELIJKING VAN DE GOD-ZELF IN ALLES.

Kwaliteiten: BELONING EN ZEGENINGEN.

33 VERMOGEN TOT MANIFESTEREN.

Kwaliteiten: VRIENDELIJKHEID EN PUURHEID.

44 GELEIDELIJKE ONTWIKKELING EN OMMEKEER VAN HET ZELF OP ALLE LAGEN.

Kwaliteiten: SOEVEREINITEIT, BEVORDERING EN KRACHT.

55 HET VERMOGEN OM GEMAKKELIJK KENNIS TE VERGAREN.

Kwaliteiten: HUWELIJK, GELUK EN DE STERREN.

66 DE VERWEZENLIJKING VAN HET GODDELIJKE IN HET PERSOONLIJKE BESTAAN OM IN STAAT TE ZIJN HET LEVEN TE ORGANISEREN.

Kwaliteiten: VOLTOOIING EN KUNDIGHEID.

77 DE VOLTOOIING VAN ALLES IN ALLE DIMENSIES.

Kwaliteiten: ONTSPANNING EN VRIJHEID OP HET PAD.

88 ONBEGRENSD BEGRIP GEPAARD AAN COMPASSIE EN GENADE.

Kwaliteiten: BESCHERMING EN BILLIJKHEID.

99 HET WARE PAD ZIEN DOOR HET ONTVOUWEN VAN HET VERLEDEN, HEDEN EN DE TOEKOMST.

Kwaliteiten: VREUGDE EN RUST

Bron: www.grandmachandra.nl – november  2009