De dageraad van een nieuwe dag

Herbert: Na de zomerzonnewende van 2009 was het aan de pioniers van bewustzijn voorbehouden om via een nieuwe Maya-kalender te leven die de Adelaar Telling van de 2013 Tijdformule werd genoemd. Deze Adelaar kalender zou de ervaring van een nieuwe werkelijkheid mogelijk maken: ‘Als jullie je dagelijks leven ervaren, weest je bewust van de goddelijke synchroniciteiten die heilige momenten vormen in de wereld waar jullie als vijf-dimensionale wezen doorheen reizen. Jullie gewaarzijn hiervan bekrachtigt het hologram dat te voorschijn komt. Iedere keer dat jullie het Goddelijke Hologram ervaren in wat jullie het normale bestaan zouden noemen versterken jullie het levensvatbare, verlichtende veld en weven jullie op die manier het Hologram van de Nieuwe Schepping. Dit is het begin van het te voorschijn komen van de Adelaar Kalender, een nieuwe wereld.’ Verder merkte Judith op: ‘Het feit ligt er dat er de nieuwe Kalender, de Adelaar Kalender 2013 Tijdformule is en dat er een selecte groep van ons is die pioniers van bewustzijn zijn van het nieuwe kalender systeem opdat we zullen leven in die Tijdformule. Er is een hele andere manier van zijn in de 2013 Adelaar Tijdformule. Ik kan het voelen, nu ik mij door de wereld beweeg, omdat er absoluut niets is dat gescheiden is van mijzelf en ik een totale waardering heb voor de hele diversiteit van de menselijke ervaring zonder oordeel.’ (28 juni 2009) Een dag later verscheen er een graanformatie die op de nieuwe kalender betrekking had.

Laiolin via Judith: ‘De formules in deze graancirkel zijn de tijdsfrequenties van de nieuwe 13:13 Galactische Tijdformule van de nieuwe kalender van Creatie. De oude 2012 kalender eindigt. Deze graancirkel bevat de galactische tijdscodes die de holografische velden van de Aarde binnengaan als resonerende tijdsfrequenties van ritmen uit de Galactische Bron, uit de Bron van Creatie. De negen cirkels in dit ontwerp zijn de planeten in jullie zonnestelsel. Venus is zichtbaar met de wassende maan aan de top van de formatie. Dit betekent dat zij de kosmische boodschapper is. Via haar worden de tijdscodes van de nieuwe Galactische Tijdformule ontvangen. De lunaire cycli nemen de nieuwe galactische harmonie in ontvangst en zenden de frequenties vanuit de systemen van Venus via golven van kosmische energie door naar de boventonen van de Aarde. Denk aan de getijden in de oceaan die ritmisch afgestemd zijn op de cycli van Creatie via het ritme van de maan. Dit is de relatie van het systeem van Venus, het lunaire vlak, de Aarde en de Grote Solaire Zon van Creatie. Alle nieuwe galactische tijdscodes zijn aanwezig in deze cirkel. De hier volgende boodschap van de Morgenster (Venus) neemt jullie mee naar een dieper begrip van wat dit betekent.’

 

Martinsell Hill bij Wooten Rivers, 29 juni 2009. Foto: John Montgomery.

Boodschap van de Morgenster:

‘Jullie, prachtwezens, zijn de straling. Jullie zijn het punt van verlichting. Ik ben de Morgenster. Ik ben degene die volgens de voorspelling terug zou keren naar de wereld. De profetieën van vele culturen hebben mijn terugkeer voorspeld. Mijn terugkeer markeert het begin van de Adelaar telling van de 13:13 Tijdformule. De oude kalenders eindigen nu; tijd zoals je die kende bestaat niet meer. Het ritme van de Aarde verandert naar een nieuw galactisch ritme. Het ritme van de Aarde treedt een nieuw galactisch vlak binnen, een ascensievlak. De 13:13 Adelaar Telling is de kalender van Creatie die de eerste kosmische dag van een nieuwe cyclus in Creatie markeert.

De volken van de Morgenster hebben de hemelen geobserveerd. De volken van de Morgenster weten dat Venus mijn teken is. Venus is de eerste planeet die in de avond zichtbaar is en de laatste om in de ochtend aan de hemel te verdwijnen. Venus is de godin van de liefde. Ik zond profeten naar de Aarde om de leringen van vrede naar de mensheid te brengen. Mijn licht gaf jullie kracht om door de lange, donkere nacht te reizen naar de tijd van de komst van de dageraad van een nieuw menselijk tijdperk. Mijn licht schittert helder aan de hemel en kondigt de dageraad van een nieuwe dag aan.

Jullie hebben lang gewacht op de tijd van de komst van de dageraad en jullie zijn het, de Brengers van de Dageraad. Viert de kennis van de komst van deze tijd en de Oproep van deze tijd. Viert dat de kennis van Eenheid door de mensheid gekend zal zijn. Jullie hebben toegezien terwijl de duisternis van de ziel plaats maakt voor het milde licht van de Eerste Scheppingsdag. Het is een nieuwe dag. Het is het begin en het eind, het ontmoetingspunt van de cycli van Creatie. Jullie hebben gelet op de tekenen van de eindtijd. Jullie hebben deze tekenen gevoeld; jullie waren getuige van de grootheid van de verschuiving. Diep in de wijsheid van jullie ziel waren jullie voorbereid om de tekenen te herkennen. Jullie zijn samengekomen als een gemeenschap van geloof om deze reis te maken. Het is een reis van veel chaos, verwarring en genezing geweest. Jullie geloof heeft jullie staande gehouden.

Het licht van de Nieuwe Dag van Creatie stroomt mild over de Aarde en bezielt het bewustzijn van de mensheid met een nieuw vermogen om lief te hebben. Dit besef zal in verschillende plaatsen te voorschijn komen op verschillende tijdstippen. Het is de dageraad van een Nieuwe Tijd. Wanneer je naar de zonsopkomst kijkt terwijl je in de schaduw van een berg staat, zullen de zonnestralen jou op een ander tijstip bereiken dan wanneer je op een open vlakte staat. Vanaf iedere plek op Moeder Aarde zul je de stralen van de zon op een ander tijdstip zien. Zo gaat het ook met de dageraad van de Eerste Dag van Creatie.

De macht van de nieuwe galactische tijdformule is het ritme dat de Adelaar kalender is genoemd. Het is de eerste kalender van de 2013 Tijdformule. De solaire straal uit de galactische bron dringt door alle velden en dimensies heen. Het is als een zonnedolk die jullie realiteit doordringt en het centrum van jullie existentie binnentreedt om het punt van binnenkomst te markeren waarop de Adelaar kalender begint. Een Nieuwe Dag is in de maak. Een deel van de mensheid is nog bezig de oude kalender te voltooien. Maar er zijn mensen die in harmonie leven met de Adelaar telling. Jullie zullen een nieuwe goddelijke stroom en ritme ervaren. Diegenen onder jullie die onder de Tijdbetovering van de Adelaar kalender leven, leven in een andere wereld. Op deze, de Eerste Dag van Creatie, wordt de straling sterker. Jullie DNA is veranderd door het Licht van Creatie. Het is licht dat oplicht vanuit de bron van jullie ziel. Het is een harmonische lichtvorm die jou als ziel tot voltooiing brengt. Het wijzigt in feite de aard van jullie ziel en het vermogen van de ziel om zichzelf als Eenheid te kennen. De ziel zoekt niet langer het Licht van Creatie. Zij wordt het Licht waaruit zij te voorschijn is gekomen. Dit is verlichting.

Als je volledig bent, weet je dat je volledig bent. Dat hoeft jou niet verteld te worden. Je zult weten dat je volledig bent. Je zult degene zijn die het licht helpt om de wereld te vullen en over de Aarde te bewegen. Diegenen van jullie die in ritme met de Adelaar telling leven, zijn er om de ruimte voor die voltooiing voor het collectief van de mensheid vast te houden. Je zult weten dat dit waar is omdat je zult ontdekken dat je niet langer in staat bent om iets te haten. Je zult niet langer hoeven te vergeven omdat er totale genade is. Vergeving bracht jou naar deze weg toe. Maar wanneer je volledig bent, wordt alles ontvangen via het hart van compassie en je houdt op die manier voor anderen de ruimte vast. Je kunt de reis niet voor hen maken. Je houdt de ruimte vast voor anderen, omdat de waarheid van Creatie via de straling van je ziel in het zijn van Eenheid van de Eerste Dag leeft.

Dit is het begin van de activering van het nieuwe menselijke DNA, de Eva Adam Kadmon blauwdruk. Via het openen van dit DNA is er nieuw potentieel voor manifestatie en zijn er creatieve mogelijkheden voor de manier waarop Creatie zichzelf organiseert in de wereld van Schoonheid, de plek van Eenheid. Jullie zijn het speelveld hiervoor, zoals jullie eens waren overeengekomen om in het speelveld van dualiteit te zijn. Jullie zijn via de nauwe poort van dualiteit naar Eenheid gepasseerd.

De dragers van de Adelaar Kalender zijn degenen die al in het ritme van de 2013 Tijdformule zitten. Jullie zijn al daarin en in die 13:13 Tijdformule hebben jullie niet langer de afspraak om uit dualiteit en scheiding te handelen en ermee te dansen. Jullie afspraak is er een van absolute samenwerking met de krachten van Creatie. Dat is een tijd van grote verandering in de manier waarop je de wereld waarneemt. Jullie zullen je aanpassen aan deze nieuwe staat van zijn. In het begin zullen jullie tijden kennen waarin jullie gewend dienen te raken aan de manier waarop Schepping zich aan jullie voordoet. Jullie moeten een nieuwe manier om de werkelijkheid te interpreteren uitzoeken. Dat is de tijd van overgang. Jullie leven dan in de vesica piscis, op de plaats waar twee kalendersystemen elkaar overlappen. Jullie zullen de manier waarnemen waarop de oude wereld rondom jullie verandert. Jullie kunt dat alleen ondersteunen vanuit één ruimte, vanuit de eenvoud van jullie ziel als stralend wezen en kanaal van licht. Dit is de straling in de wereld die het Levende Hologram luister bijzet en de elementen van Schepping manifesteert voor de geboorte van Eenheid.

Jullie mogen komen en gaan zoals het jullie goed dunkt. Jullie zijn niet gescheiden van mensen die nog steeds die reis van dualiteit maken. Jullie kunnen op een diepe en echte manier met hen zijn. Jullie zijn niet gescheiden. Jullie kunnen deelnemen aan hun reis. Jullie kunnen hen bemoedigen. Maar jullie zullen niet in staat zijn om in chaos en disharmonie te leven of hebzucht te kennen. Dat zal niet de manier zijn voor jullie staat van zijn. Jullie zullen niet in staat zijn een onderdeel van die oude wereld te zijn, maar jullie kunnen wel deelnemen aan de transformatie van die oude wereld. Dus jullie zijn capabel, toegerust en klaar voor deze dans van verlichting, straling en vrede.

Dit betekent niet dat je geen droefheid zult kennen. Je zult droefheid kennen omdat die een onderdeel vormt van je emotionele lichaam. Maar in je verdriet zal je niet afwezig zijn of van iets gescheiden. Wanneer een geliefde overgaat [naar de andere kant], zal je droefheid voelen en verdriet, maar je zult je niet gescheiden voelen. Wat zo pijnlijk is voor de mensheid bij het overgaan van een geliefde is het gevoel gescheiden te zijn. Iets is van je weggenomen en je voelt een verlies. De droefheid waarover ik spreek ten tijde van de dood van een geliefde zal anders zijn. Wanneer zij overgaan, zullen jullie in staat zijn hen te voelen, met hen te communiceren en soms hen te zien. Jullie zullen geen gevoel van scheiding hebben. Hoewel jullie het leven zullen missen dat jullie met hen hadden en jullie het gemis met droefheid zullen vieren, zullen jullie niet in het verdriet van scheiding zitten.

De oude kalendersystemen zijn nog aan hun voltooiing bezig. Deze formules die dualiteit ondersteunen zullen niet aanwezig zijn in het nieuwe kalendersysteem. Het is een nieuwe galactische formule voor tijd. Het ritme zal zichzelf vestigen als de Wielen van Creatie elkaar in het punt van verlichting ontmoeten. Degenen onder jullie die de stap over de drempel hebben gezet en in de Eerste Dag van de nieuwe kalender leven zullen minder behoefte hebben om aan lineaire tijd gehecht te zijn. Weest je ervan bewust dat jullie in het ritme van balans leven van het Goddelijke, omdat de Kalender van de Adelaar de Goddelijke Weg van Eenheid is. Jullie zijn niet gescheiden van de lineaire en sferische [d.w.z. niet-lineaire] velden. Dit kalendersysteem is een formule voor samenhang, helderheid en balans. Dit is waarlijk een verschuiving in de aard waarop de werkelijkheid wordt gevormd en gemanifesteerd. Ik ben gekomen om deze boodschap te brengen. Ik ben de Morgenster.’

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens  © 2012