De grote cyclus van de Goddelijke Moeder in evenwicht met de Vaderlijke elementen van Creatie, 27 juli 2008, Honey Street, Allington Down bij Devizes, Wiltshire, Engeland.

Doorgeving via Laiolin

Deze graancirkel verscheen op een plaats die in aloude tijden een tempel van de Grote Moeder was. Diep binnenin de Aarde bestaan er in deze regio heilige energievelden welke werden gecreëerd tijdens ceremoniën in Neolithische tijden voordat de migratieroutes werden verbroken. De oervolkeren van over de gehele planeet verzamelden zich op een hoogtepunt van kosmische cycli welke energetische corridors openden naar de Moeder van de Schepping. Deze bijeenkomsten vonden plaats vóór de vrouwelijke energieën afdaalden in de onderwereld, vóór de ontheiliging van het heilige goddelijke vrouwelijke principe. De bijeenkomst vond plaats op twee locaties, van mannen bij Stonehenge en van vrouwen in de vallei van de Goddelijke Moeder, welke nu bekend staat als het gebied van Alton Barnes en Devizes, Engeland. De visionairs en mystici wisten dat de heilige leringen van de Godinnenculten uiteindelijk verloren zouden gaan of vernietigd zouden worden. Ze wisten dat het verlies van deze heilige tradities en ceremonieën een nadelig effect zou hebben op de planeet. De Neolitische mensen ontvingen heilige gezangen welke krachtige energieën in de aarde activeerden, gezangen die uiting gaven aan de adoratie voor de heilige moederplaneet. Ze wisten wanneer kosmische uitlijningen zich zouden openstellen voor de Moeder van de Schepping, om levengevende energieën toe te voeren aan de baarmoeder van de Aarde. Ze wisten dat de tijd in aantocht was waarin ze niet langer in staat zouden zijn om de Aarde te helpen en hun leefwijze zou verdwijnen. Hun kennis werd geleid vanuit de zelfde bron van intelligentie die de migratie-routes gepland had en die de cycli van de maan en van de vrouwen en van de geboorte van kinderen gepland had. Deze wijsheid kan niet uitsterven; zij maakt deel uit van de natuurlijke orde van Schepping van deze levende groene Moederplaneet.

Zo kwamen deze mensen bijeen om hun heilige gezangen te zingen naar de baarmoeder van de Godin in dit heilige gebied.

Ze brachten een gewijde tempel tot stand diep in de aarde en verzegelden deze tot de cycli zouden veranderen. Ze verzegelden de heilige trilling, tot het tijdstip waarop de kosmische krachten zich zouden uitlijnen vanuit het hart van Moeder Aarde naar het Hart van de Moeder van de Schepping. Dan zou de Godin wederkeren en zouden de heilige portalen zich openstellen zodat levengevende energie de aarde in zou kunnen stromen vanuit het Hart van de Moeder van de Schepping. Deze graancirkel markeert de grote cyclus van de Goddelijke Moeder in evenwicht met de Vaderlijke elementen van de Schepping. Deze graancirkel opent de portalen naar deze heilige en krachtige energieën welke zo lang geleden werden verzegeld en beschermd. Deze formule ontsluit de kracht van de aloude rituelen middels de Godinnenportalen zodat deze het wereldraster kan binnendringen.

Ellen Noome www.yoursoulmandala.com

Het gebruik van dit stel van graancirkel en glief is belangrijk voor helende meditaties voor de Aarde. Dit stel kan gebruikt worden om de portalen van de Grote Moeder te openen en te verbinden met de kosmische portalen naar de Grote Moeder van de Schepping. Dit bekrachtigt het ontwaken van de Aarde en de mensheid op een nieuw relationeel niveau dat de Moeder van Leven en de heiligheid van de Aarde eert, om zo bewustzijn van de mensheid te vergroten met betrekking tot de verantwoordelijkheid om de Aarde te behoeden en het leven te eren.

Noot: Deze cirkel verscheen op Judith’s verjaardag. Mandala geplaatst met toestemming van Ellen Noome www.yoursoulmandala.com.

Bron www.taalvangraancirkels.nl Eén van de 13 nieuwe graancirkels uit 2008, Aanvulling bij Werken met de Graancirkel Codes, Johan Keijser en Judith K. Moore, 2008. Uitgave Johan Keijser Publishing.