De Leeuwenpoort en de koningin van Sheba

Voor Judith zelf was de zesde juni 2012 een zware dag. ’s Ochtends vroeg om één uur Israëlische tijd overleed haar echtgenoot Randy die zij thuis stervende had moeten achterlaten. Bij zonsopgang stond zij met 21 anderen voor de Leeuwenpoort omdat die net zoals de Gouden Poort geopend moest worden. Veel deelnemers aan de Jericho Peace Conference hadden voorafgaande aan de Venusovergang energie-punten geactiveerd van een omvangrijk raster van licht. Al tijdens het laatste bezoek aan Nederland had Henoch tot Judith gesproken met de woorden:

Jij zal de Leeuwenpoort zalven en de levenswateren op de droge aarde gieten. Het heilige water van de schoot van de Grote Moeder zal zijn bron vinden diep onder de heilige stad. De levenswateren zullen zich in vereniging voegen bij de heilige bron van Jeruzalem. Terwijl Venus de solaire poort binnengaat, zullen de zeven deuren van de Leeuw zich openen en vanuit de hemelse bron, de bron van Onsterfelijke Eenheid zal een kracht neerdalen op aarde die gebracht wordt door wagens van gouden licht en door legioenen van hemelse wezens. En die kracht is de kracht van de Almachtige IK BEN Eenheid. Die kracht zal een gouden Jakobsladder zijn, stralend met het licht van Metatron. Zij zal licht schenken als zij spiraalsgewijs door het heelal beweegt, wijsheid verlicht, en genade en de vervulling van de belofte van vrede brengt. En de ladder van Licht zal het zaad vinden in het levenswater in de schoot onder de heilige stad. En de schoot zal geopend worden en licht baren. Allen zullen dit Licht worden dat Eeuwige Eenheid, Onsterfelijke Liefde en de Macht van Vereniging is. Dit is het huwelijk, het heilige ritueel van leven.

En deze Vereniging zal in de harten van de mensen geprezen worden. En de kinderen van het Licht zullen de heilige tegenwoordigheid ervan voelen en de kennis van Vereniging en Eeuwige Eenheid en de wijsheid van de Universele Wet smaken. En de kinderen van het Licht zullen luisteren naar de oproep terwijl de Pilaren van de Tempel beven. Want de macht van profetie is de vervulling van de visioenen van eeuwen her. Voor dit Licht zijn jullie naar de Aarde gekomen. Verheft, verheft jullie hart, heft je armen op in lofprijzing. Want de onsterfelijke tegenwoordigheid van de Levende God is het koninkrijk binnenin jullie. En de Zoon der zonen zal zijn glorie voortbrengen en de levenswateren, de rivieren van leven zullen stromen en de dorstige zielen zullen het levenselixir drinken. En de levenswateren zullen voort vloeien om de Levensboom van water te voorzien. Aldus zal de Levensboom bloeien en de vruchten zullen altijd overvloedig zijn en de kinderen van het Licht zullen gedijen in aantal de goede werken vieren van de opbouw van Israel, de Gouden Stad die de belofte is van vrede in vervulling en die het huis van eenheid van alle naties is, het hart en de bron van het levende lichaam van het Nieuwe Jeruzalem. Dit is het menselijk visioen van dit nieuwe tijdperk van vrede. Gezegend zij het Licht, gezegend de Weg, gezegend de oneindige glorie die binnen het hart en de ziel vertoeft van alle kinderen van God. Zo zij het en zo is het.’ (28 april)

De Leeuwenpoort in Jeruzalem

Om deze reden was Jakob in een droom van Judith verschenen met het Boek van Juda. In de Tafelen van Juda bevonden zich de sleutels om het Leeuwenraster van licht te openen. Zo merkte Metatron eind mei via Judith op: ‘Ik ben Metatron. Ik transformeer de wereld tot licht. De sleutel is een Jakobsformule die zorgvuldig gecodeerd is in het Boek van Juda en beschermd in het Huis van de Leeuw van Juda. De formule zal nu geopenbaard worden in de heilige stad van licht. En de macht van God zal bekend worden aan de zoons en dochters van de mensheid aangezien ieder kristallen raster, ieder krachtpunt in het raster van Metatron met specifieke vibraties geladen zal worden. De specifieke vibratie van de Sleutel van Juda zal door het planetaire raster voortbewegen tijdens de Venusovergang. Dit is het doel van de symbolen van David, het doel van de afstamming van David. Het is het doel van de macht van de kracht van Creatie.

Judith opende het Leeuwenraster met de Sleutel van Juda. Het werd gevuld met vloeibaar licht en rond de zomerzonnewende verbonden met de solaire energiepunten op aarde. Een dag voor de zonnewende zag zij een beeld van Lord Sananda die zijn linkerhand op zijn hart had en met zijn rechterhand zijn stralen naar ieder energiepunt op aarde zond: ‘Ik zie dat dit een katalysator is voor de energie die nodig is voor transformatie en actie ten behoeve van het rentmeesterschap van onze kostbare Moeder Aarde, actie ten behoeve van conflictoplossing, actie ten behoeve van houdbaarheid en balans van het ecosysteem van onze kostbare Moeder. We ontvangen deze macht nu die ons vult met het licht en de hoop en de belofte als we naar deze zonnewende kijken als naar het begin van licht en het toppunt van de solaire kracht.’

De koningin van Sheba. Door Conrad Meyer.

Maar iedere actie die Judith onderneemt lijkt wel weer opgevolgd te worden door een nieuwe actie. De Leeuwenpoort staat ook centraal in het verhaal van de koningin van Sheba die ooit naar Jeruzalem reisde om zich te verbinden met koning Salomo. Dit ritueel legde de energielijnen klaar voor wat in onze tijd nog manifest moet worden: ‘De schoot van Jeruzalem zal pas totaal vloeien wanneer de Sleutel van Sheba is omgedraaid. De energie is voorbereid, maar het licht moet van het eiland van de koningin van Sheba verlost worden om de schoot van Jeruzalem te vullen, aangezien zij naar Israël ging als de Bruid van Salomo. Het licht moet Israël binnengaan vanuit de heilige schoot van het gouden rijk van Sheba. 

Magdala en Jezus vertegenwoordigden een vereniging van krachten en een huwelijk van rijken en dimensies in Creatie  die ver voorbij datgene ligt waarover via de mysteriën van goddelijke orde gesproken is. Een heilig huwelijk is het ritueel dat de krachten van Creatie doet ontbranden en goddelijke elementen in beweging zet. Het grote ritueel van de reis van Sheba naar de Leeuwenpoort van Jeruzalem wordt herinnerd in heilige archieven. Die reis legde de energiebanen klaar voor de vereniging van dimensies en psychische krachten die elkaar zullen ontmoeten in het huwelijk van het Licht van Ethiopië via Egypte naar de schoot van Jeruzalem.

Het raster van de Leeuw van Juda ligt nu open en wacht op het licht van Sheba, aangezien de gouden schatten van de verloving van Sheba naar de poort van Salomo gebracht zullen worden en de schoot van Jeruzalem zullen vullen met de kracht van Creatie die het goud van Salomo naar de Aarde bracht.

Het goud van Salomo heeft geen monetaire betekenis. Het gaat om pure, goddelijke alchemie. Het goud van Salomo is de schat die velen hebben gezocht en verbonden is met de tijd van het huwelijk van het Licht. Dit is voor Judith een tijd van voorbereiding, een tijd om sterkte op te doen en voorbereidingen te treffen. Want wat op zes juni bij de Leeuwenpoort is begonnen in de heilige plaatsen van profetie moet op de komende reis volledig manifest worden via het vrijkomen van vloeibaar goud uit Sheba’s verlovingsschat.

Dit mystieke goud dient langs de Nijl te stromen, deze rivier te vullen met het goud van de farao’s en van het heilige land van Egypte in de schoot van Jeruzalem te vloeien. En net zoals Jezus van zijn geboorteplaats naar Egypte was gebracht, moet het licht nu vloeien vanaf deze plaats naar de schoot van Jeruzalem om de levenswateren te verlichten met het goud van het hemelse koninkrijk.… Dit is de macht van de kracht van de Ark van het Verbond.

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2012

 Judith gaat t.z.t. een reis naar Ethiopië maken om uit het Tanameer het licht van Sheba vrij te maken. Nadere informatie volgt nog.