De golf van eenheid en ascensie

7 september 2011

De Aarde is in feite verschoven naar een vlak van bewustzijn dat het vlak van het galactisch hart wordt genoemd. De negende kosmische golf is de golf van het hart. Als jullie naar deze herfstequinox toegaan, openen jullie de negende kosmische golf, de golf van het hart en die dynamica bereidt het bewustzijn van de ziel voor op de overgang van de dominantie van woede en angst naar de balans van het hart, licht en oneindige liefde.

 

16 september 2011

De negende kosmische golf is een veld van relativiteit dat het vermogen heeft vergroot om kosmische frequenties te gebruiken om een stroom van goddelijke energetica te scheppen ten aanzien van de relaties van ziel, geest en materie. Die energetica speelt zich af in de dynamica van bewustzijn in de harmonische eenheid in de nulpuntsenergie. De negende kosmische golf is niet zoals de golf van energie die kwam om ondoordringbare velden te doorboren en een nieuw potentieel te openen. De negende kosmische golf gebruikt het nieuwe potentieel via de stroom van energie van ziel naar geest en materie. De goddelijke harmonieën zijn optimaal gemaakt.

Het is door geloof en wat je ervaart als geloof dat je in staat bent om het nulpuntsveld aan te boren, de stroom van gesynchroniseerde harmonieën die een constante factor en geen bipolair veld vormt… Overvloed is een feite die stroom van relativiteit en het utopische principe van Shambhala… De negende kosmische golf breidt het veld van relativiteit uit en vergroot jullie relaties met de utopische trilling. Deze golf doordringt de bipolaire velden van psychologische onbalans die de trillingen ontberen om het levende hologram van de Aarde te stabiliseren.

Het speelveld van de Apocalyps is de energie gegenereerd vanuit de chaos van angst, de energie gegenereerd vanuit het onvermogen om [betere] relativiteitspatronen in massa’s mensen te scheppen. Deze massa’s maken geen gebruik van de energie in het nulpuntsveld. Zij schommelen heen en weer tussen extreme polen van polariteit, fluctueren tussen behoefte aan en misbruik van vitale energiekrachten, en begeven zich in chaotische emotionele patronen die uitgedrukt worden via depressie, woede en wat je een gebrek aan vrede zou kunnen noemen.

Het doel van deze transmissie is om de frequenties van het relativiteitsveld van de goddelijke harmonieën te laten stromen in een duurzaam patroon tussen de bipolaire velden van het instortende hologram. Terwijl de financiële wereld achteruit gaat en instort, neemt angst toe alsmede de effecten van angst- en traumaprogrammering.

Maria Magdalena en Jezus vestigden het relativiteitsveld toen zij in de onderwereld afdaalde en hij afstand moest nemen van het veld van nulpuntsenergie en de chaos moest binnengaan via de kruisiging. Daarop keerden zij terug om een liefdesrelatie te vestigen tussen mannelijke en vrouwelijke harmonieën midden in het veld van doodsstrijd en trauma. Zij vestigden het relativiteitsveld tussen de God Kracht en datgene wat achteruit gaat en instort in zich opeenhopende patronen van trauma.

De negende kosmische golf is een ascensiegolf. Zij vergroot het vermogen voor harmonische betrekkingen om te kunnen stromen door de trilling van het hologram van de levende Aarde. Het is de supergeleiding die gebruik maakt van de Graal-energieën. Het is evident dat het emotionele lichaam het speelveld is voor occulte apocalyptische chaos en voor fysieke apocalyptische krachten die zich opgehoopt hebben to een naar degeneratie neigend patroon van bipolaire intensiteit in het emotionele lichaam van de collectieve werkelijkheid.

De negende kosmische golf is een intense instroom aan trillingen van de alomtegenwoordige Eenheid die het relativiteitsveld onderhoudt en voedt. Als deel van het creatieve proces van het verrijzende bewustzijn van vrede in de holografische Aarde is de negende kosmische golf een zielsgolf. Zij wordt gegenereerd vanuit de ziel, de materie en Creatie. De golf boort de zielsvibratie en het deel van de zielsvibratie aan die in een bewuste betrekking staat tot de ziel van Creatie. Zij laat energie stromen van de ziel van Creatie naar de niet-fysieke geest. De verwijzing naar het woord geest betekent jullie niet-fysieke levensgemeenschap als gidsen, engelen, voorouders, etc. Daartoe behoort ook het spirituele lichaam dat jullie lichaam verlaat als jullie sterven. Dit is de geest-ziel connectie. De negende kosmische golf vergroot het relativiteitsveld in de geest en het vermogen tot spirituele relaties.

Jij, Judith, hebt de capaciteit om de goddelijke harmonie te ervaren van een relatie met je eigen ziel omdat jij die capaciteit bezit net zoals Maria Magdalena. Dit zal de ruimte vasthouden voor de kruisiging van de mensheid in deze chaotische Apocalyps die de doodsstrijd van de mensheid is uitgedrukt in de doodsstrijd van de energetica van zich opeenhopende patronen van degeneratieve levenskracht-energieën, de bipolaire velden die lijden worden genoemd. Jij bent de Isis die de stukken van Osiris verzamelt en dit is het punt van bewustzijn nu. Jij bent de stukken van Osiris aan het verzamelen om het gebroken hologram terug te brengen naar bewuste relativiteitspatronen om het leven vanuit de graftombe te herstellen. De graftombe is deze transmissie is de Apocalyps.

De negende kosmische golf bereidt de weg voor nieuwe ervaringen van de hart-trilling. Zij is een “Aha, er is schoonheid in de wereld” golf. Zij is een “Aha, iemand houdt van mij” golf omdat zij de golf is die ziel, geest en materie met elkaar verbindt.

Isis met de zonneschijf tussen de horens van Hathor

19 september 2011

Bereid je voor want de deur naar de graftombe opent op 11:11:11. De tombe die eens het graf van de Aarde was is de schoot van de Nieuwe Aarde. Het graf waar de lijdende Christus was ontvangen baart nu de opgestane Christus aangezien de poorten van de tombe open gaan op 11:11:11.

 

21 september 2011

De negende kosmische golf doordringt als de golf van Eenheid het weefsel van de tijd met het bewustzijn van alomtegenwoordige Eenheid. Zij zendt frequenties uit vanuit universele orde, vanuit sferische velden van energie uit de Bron van wat de Grote Universele Klok wordt genoemd en zij zet een ritme of frequentie neer die het verenigde veld is.  

 

28 september

De negende kosmische golf is een kracht van God, van scheppende Eenheid, Oneindige Liefde en een macht waarmee geen manipulatie door mensenhanden kan afrekenen. Zij is ultiem, alomtegenwoordig, de Golf van Eenheid

 

30 september

De negende kosmische golf is als een douche met zaden van bewustzijn. Zoals eens een deeltje uit de universele geest door een profeet naar zich toe getrokken werd en zo kostbaar werd en creatieve intelligentie in de beperkte structuur van menselijke existentie bracht, zo opent de psyche van de mensheid zich nu om de instroom te ontvangen van de trilling van het Oneindige Bewustzijn. En dit is de betekenis van de verschuiving in relativiteit in de transmissies van deze dagen. Dit is de betekenis van de creatie van het nieuwe weefsel van tijd.   

 

21 oktober

De eucharistie van licht is een eucharistie van verlossing. De eucharistie van licht is de eucharistie van de heilige goddelijke relatie van oneindige levenskrachtenergie die in het wereldraster stroomt, het lichaam van Gaia voedt met de manna van het leven en het licht herstelt, het licht dat de wereld verlicht. Deze eucharistie is de Weg, de Weg van vrede, en pure vibratie van de negende kosmische golf.

 

8 december

De schoonheid is dat de kristallen binnen de planeet de trilling van het geluidshologram versterken. Net zoals je een harmonische generator kan creëren door een kristal en frequenties te downloaden, heeft het kristallen raster van de planeet de harmonische boventonen van goddelijke harmonie gecodeerd en genereert deze trilling de kosmos in. De kern-energetica van Gaia genereert de trilling van goddelijke boventonen de kosmos in.

Deze geluidshologrammen zijn gegenereerd vanuit het bewustzijn van liefde en stromen in de kracht van universele levenskrachtenergie en in de goddelijke harmonieën van Creatie. Zij worden  teruggebracht naar de Aarde en van nieuwe energie voorzien met de frequenties van de goddelijke Bron. Het kanaal dat deze frequenties draagt is de negende kosmische golf.

 

29 december

De komende epifanie van de negende kosmische golf overbrugt in feite het potentieel voor het God Zelf om zich te manifesteren. De bewering dat jullie als goden zullen zijn betekent niet dat jullie zullen regeren over de wereld. Natuurlijk betekent het dat jullie een niveau van communie met krachten van Creatie binnengaan. Overdenk alsjeblieft deze woorden. Jullie zullen een niveau van communie (vereniging) met de krachten van Creatie betreden, een verenigd principe van de God Kracht aan het werk in de fysieke wereld en manifest via jouw leven lichaam.

Natuurlijk is de essentie van de God Kracht alles wat jij bent en alles wat jij ooit bent geweest. Maar het gaat in deze transmissie om de harmonieën van het Goddelijke, het Licht dat de wereld verlicht. Het is gemakkelijk om het verschil te vertellen tussen een kinderspeeltje en een Stradivarius viool wat betreft kwaliteit en capaciteit om de harmonieën te orkestreren die uitgelezen en schoon zijn. Met dat concept in gedachten is het gemakkelijk te begrijpen dat in de oude wereld van trauma en afscheiding de instrumentatie van jullie bewustzijn en de capaciteit voor jullie licht afgestompt waren. Jullie zintuigen waren afgestompt en nu zijn jullie ontwaakt.

 

31 december  

De epifanie van de negende kosmische golf mondt uit in de dagen van wonderen. Deze dagen waren voorzien en bekend in het verleden, nu is de tijd van wonderen nabij. Zie verder:

Boodschap van verlichting – Judith K. Moore

 

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2012