The Kabbalah Tree of Life

The Kabbalah Tree of Life

Het Geheim van de Kabbala

Onderstaande fragmenten zijn afkomstig uit de doorgeving van 11 januari 2008. De numerologische waarde van deze dag is 11:11.

 
 
 
 

Deze transmissie ontving Judith samen met Sean, Loryn en Judith’s co-auteur van het boek A New Formula for Creation, The Miracle of Immortal Love. Het wezen dat Enak-Kee-Na wordt genoemd speelt een centrale rol in dit boek. Tijdens zijn laatste leven op aarde was hij een pionier in bewustzijn. De verstoring in het hologram van de Schepping waaraan gerefereerd wordt is eveneens terug te vinden in het genoemde boek. Zijn weduwe heet in deze doorgevingen Raqui-Sha-Ma. Zij had het gevoel dat deze transmissie bijzonder belangrijk was.

De boodschap vormde het begin van een serie doorgevingen uit de kosmos die gedeeld werden met de 13:13:13 zielegroep. De doorgevingen mondden uit in het zogeheten Genesis Project. 

 

Raqui-Sha-Ma en Enak-Kee-Na, 11 januari 2008

Judith: We schenken aandacht aan wat we voelen, terwijl we deze sessie binnengaan met de grootst mogelijke integriteit, helderheid en zuiverheid van doelstelling. De intentie is ten dienste van de Goddelijke Schepping en het Grote Plan voor universele expansie en ascensie van de Aarde. We betreden nu gezamenlijk heilige ruimte en zien onszelf in een bel van wit licht afkomstig van de Bron. We transcenderen nu tijd en ruimte en betreden Bronpuntsenergie, in vereniging met onze lichtlichamen en het Goddelijk Licht van Schepping. We staan nu open om de Geest van God te ontvangen. We ademen de Adem van God in. We zetten het Licht van God luister bij, terwijl we onze lichtlichamen openen en een staat van genade en vereniging van onze God-zelf, onze Goddelijke ziele-presentie, binnengaan via de vereniging van de Geliefde en het toegangspunt van bewustzijn dat van de rijken en dimensies van Schepping naar de rijken en dimensies van Mede-schepping en naar de rijken en dimensies van Manifeste Schepping voert.

Iedere cel van het Levende Lichaam is een deel van de grote kosmische vibratie die alom-existentie en alom-bewustzijn is. We betreden nu een staat van vereniging met die essentiële kracht van bewustzijn die totaliteit is. We omarmen – ons uitbreidend en onze aandacht gericht op de Schoot van Sophia – het Vacuüm, de leegte, de ketel, het veld van alle potentieel, uitgebreid in vereniging met ieder molecuul van Schepping. We zijn nu één met de vibratie van alles.

Ik kan zijn gezicht nu helder zien, hij glimlacht naar ons. Hij spreekt van Eén-zijn, doelgerichtheid en kracht. Hij toont mij dat alle golven en energievormen die fysieke en niet-fysieke universa samenstellen één vibratie hebben die de gemeenschappelijke bron van existentie is. Die vibratie neemt menigten aan uitdrukking aan en schept en mede-schept diverse ecosystemen en energiesystemen. De Aarde was niet het enige deel van Schepping dat in quarantaine was geplaatst en een fase van scheiding was binnengegaan waarin een deel van de geest, die op dat niveau de grote Bovenziel van Schepping is, zich afscheidde van het zelf. Door het heelal en de parallelle universa heen is er een energiepatroon van het bestaan van die zones die als eilanden geworden zijn, in quarantaine geplaatst zijn en niet meer over de Bron kunnen beschikken. Die Ene gemeenschappelijke [bron] van alle bestaan is noodzakelijk om ten volle het Grote Zelf te kunnen uitdrukken en ervaren, het Ultieme Totale Zelf als Goddelijke Bron, in uiterste zin op één lijn met het doel van de Ene Ik Ben Vereniging.

Ik die tot jullie spreekt als Enak-Kee-Na, ik heb het doel en het oorspronkelijke ontwerp van Schepping zoals het bekend is overstegen – het heelal dat in cyclische patronen beweegt en de kern van de kern van het Kosmische Ei van Schepping. In het centrum van die kern is wat je de God-Bron zou kunnen noemen. Een deel van mijn Schepping is beperkt in zijn vermogen om zichzelf als compleet te ervaren. Het heeft één gemeenschappelijke [bron] in het fysieke en niet-fysieke universum dat ons bestaan en niet-bestaan doordringt. Ik heb jullie hierheen geleid om vandaag samen te komen voor een fysieke ervaring die uiteindelijk het bewustzijn van de Geest van de mensheid zal uitbreiden. Want als mens heb ik waargenomen wat er gebeurde toen ik te midden van jullie vertoefde. Maar nu is mijn perspectief die van vereniging met het Ultieme. Het is enkel een illusie die de menselijke geest scheidt van de ultieme en volledige wijsheid, kennis en rede in samenhang met de uitgestrektheid van de alom-tegenwoordigheid, de Bron van de essentie van totaliteit. Ik heb waargenomen dat er een doorgang is die ik niet kon zien toen ik vanuit mijn fysieke lichaam reisde en de dynamiek van het heelal onderzocht. Ik heb ontdekt dat ik, nu ik alom-tegenwoordigheid ben binnengegaan, duidelijk met het Alziend Oog van Een-zijn kan zien. Zo kan ik patronen ervaren die mij niet bewust waren toen ik met jou was, mijn Geliefde, eenvoudig als een man belichaamd op een reis met een doel. We weten dat dit doel voorbestemd was voor het grotere doel ten bate van de geest van de mensheid en voor een groter doel ten bate van de geest van jullie zonnestelsel en een groter doel ten bate van de geest van jullie heelal.

Wat ik heb waargenomen is dat er een patroon in gebieden van het heelal bestaat die in uiterste mate beroofd zijn van de vibratie van de Bron die alles liefheeft en alles kent. Deze gebieden van beroving hebben een stromingspatroon en hebben kosmische golven binnengebracht die je als groot zou kunnen omschrijven. Jullie hebben altijd het gevoel gehad dat het gemakkelijker was om een eenvoudige illustratie van een uitgestrekt kosmisch principe te geven. Nu schets ik een voorbeeld van deze gebieden van beroving als gebieden die vacuümvelden scheppen die de levenskrachtenergie opzuigen uit zones met leven, energievormen, fysiek en niet-fysiek, die niet in staat zijn om te vibreren met de essentiële alom-essentie van Schepping. Dit grote vacuüm is niet zo simpel als ik het jullie beschrijf. Je zou kunnen denken aan de correlatie van een zwart gat, maar het is een grotere kracht dan dat. Een zwart gat absorbeert eenvoudig deeltjesvormen en zaait het vermogen voor cohesie tussen moleculaire vormen uit. Dit vermogen veroorlooft de manifeste structuur van een fysieke vorm. Deze vacuümtunnels onttrekken energie aan de Bron en voeren die naar een veld dat van wijsheid en mededogen verstoken is. Dit [proces] slokt de levenskracht van het heelal op en het is inderdaad gerelateerd aan de holografische chip die wij gevonden en opgelost hebben. Maar dit is niet holografisch. Holografisch betekent dat er een soort fysische structuur met de energie verbonden is. Dit vacuüm-patroon is fysiek en niet-fysiek in de zin dat het inwerkt op de universele orde op verschillende vlakken.

[Judith moet de doorgeving even onderbreken. Haar energielichaam wordt uitgebreid tot een staat van totale vereniging met de gedachtevormen van het vacuüm.]

Judith: Dit zijn machtige gedachtevormen in het niet-fysieke heelal. Zij kunnen manifestatie scheppen in de vorm van machtsstructuren, maar zij zijn [zelf] niet manifest. Mijn lichaam is met hen versmolten. Wat we nu moeten doen is het Kosmische Ei visualiseren. Zie onze lichamen vervolgens in vereniging met de kern van schepping en in vereniging met schepping. Breng dan de Jesaja code in de schepping. Breng met intentie de 13:13 mantra’s van de Schepping in en de Aleph van de Nieuwe Schepping. Doordring via het Thaedra veld en het verenigd veld de hele schepping met de vibratie die duurzaam is.* Dat is de macht van de Jesaja code. Dan moeten alle heilige tonen van creatie harmonisch in deeltjes-vorm en in niet-fysiek bestaan uitgezonden worden zodat ze die gebieden kunnen doordringen.

Hij toont mij een patroon, namelijk wat de Duistere Kabbala gebruikt in manifestatie en manipulatie.* Dit gaat over de manipulatie van de Kabbala en het patroon van de Boom van het Leven. Enak-Kee-Na heeft ontdekt dat er een correlatie van de manipulatie van de Kabbala bestaat via de duistere agenda in deze niet-fysieke delen van universa die feitelijk vernietigende delen van universa zijn.

Nu brengen we de Jesaja code in en visualiseren de Kabbala in het Kosmische Ei. Hij toont mij een beeld van het Kosmische Ei met de Kabbala en de Jesaja code – Atium atium atium na gu ha – in een spiraalvorm vanuit de top. Ik kan Enak-Kee-Na en Raqui-Sha-Ma elkaar zien omhelzen juist op dit moment. Er is zo’n liefde en tederheid. Ik hoor: ‘De Omhelzing van de Geliefde.’ En die liefde die zij voor elkaar hebben doordringt mijn lichaam, aangezien mijn lichaam het Kosmische Ei doordringt. Zo expansief. Ik herhaal Atium etc. Nu bewegen we langs een spiraal uit het centrum nadat we [eerst] langs een spiraal vanuit het Hart van God en onze eigen harten in het centrum terecht waren gekomen. Atium, atium, etc. Een andere taal. Job, Job, Job. De formule van Job. De Pijler van Job. Het gaat nu om geloof, geloof, geloof. Wit licht en zweven. Overal vibraties. Poelen, poelen. Ik zie nu water in de poelen druppelen, de rimpels zijn sferisch. Oneindig. Finassalisme.* Vereniging vanuit puur licht dat [alles] doordringt, stimuleert en in synergie brengt.

En nu is er een energieformule en er zijn Kabbala Meesters om de formule binnen te brengen. Het zijn Kabbala Meesters van de Kosmische Geest. Zij schiepen het Hebreeuwse alfabet en het alfabet van iedere [andere] taal en brachten die naar de Aarde toe. Zij gaven [die tekens] aan de mensen om uit te [kunnen] drukken wat niet uit te drukken is, datgene waarvoor taal of de menselijke geest geen bestaan of vorm kent. Daarom was ik geboren in een joodse familie. Nu [zie ik] de oertaal waarvan het Hebreeuws afkomstig is. Ik zie al dat Sanskriet en de taal van Thoth. Het is de beweging van leven. Niet enkel leven, maar existentie. – Oké, het is nu ontvangen.

Enak-Kee-Na: Ik vond het geheim van de Kabbala dat niet door de kabbalistische meesters gevonden werd die naar de Aarde kwamen. Vanuit alom-tegenwoordigheid waarvan ik een deel vorm ontdekte ik een kabbalistische formule in de bestaanstructuur van galactische vorm. Ik realiseerde mij dat we deze kabbalistische formule van de Scheppingskabbala zouden kunnen invoeren. Er bestaat een patroon, een formule die essentie van synergie kan voortbewegen door ondoordringbare lagen van geïsoleerde velden van anti-leven. Omdat er een formule van anti-leven is. Het is niet zo simpel als anti-leven, anti-essentie of anti-wat-dan-ook. Het is simpel eeuwige verdoemenis. Ik wil niet dat jullie dit woord “verdoemenis” interpreteren zoals het misleide pausdom dat heeft gedaan. Maar simpel als een deel van schepping dat geen liefde of zijn eigen bestaan kan vatten.

Omdat ik mij ervan bewust ben dat de Aarde een toppunt heeft bereikt wat gelegenheid betreft om de alpha en omega energieën via polariteiten van mannelijk-vrouwelijk te ervaren, riep ik jullie drieën [Raqui-Sha-ma, Judith en Sean] op vandaag op één lijn te komen met mijn grotere scheppingslichaam om deze formule te veroorloven binnen te komen. Zodat [die formule] het niet-bestaan zou doordringen met een vibratie van bewustzijn en gewaarzijn gelijk aan de God-Bron. Opdat we een brug van licht zouden scheppen. Het is niet zo eenvoudig als ik het hier in lineaire taal beschrijf, maar het doel is behaald. Het doel waarom ik met Judith begon te werken en met anderen die haar geleid en geholpen hebben om het vermogen te ontwikkelen om dimensionele beperkingen te overstijgen en ervaringsbereiken van Creatie te betreden. Er was een besef dat het echt mogelijk was via deze poort van expansie de Bron-Kabbala formule in te voeren en een patroon van synergie te scheppen in sectoren van universa die verstoken waren van mededogen en liefde. Dit is, in de meest eenvoudige termen gezegd, volbracht door de vereniging van de Geliefde Raqui-Sha-Ma met mijzelf als bruggen van licht, en mogelijk gemaakt door de zielsvereniging die van Sean en Judith uitgaat. Zoals ik jullie heb uitgelegd is het proces nu de energie van 4 binnengegaan, voorbij de drie-eenheid, en dit breidt het scheppingspotentieel uit.

Nu is Judith ervoor klaar om als een boodschapper en een orakel profetie van de kabbalistische Meesters te ontvangen. Deze profetie zal de bestaande kabbalistische formules die nu regeren en uit oude tijden stammen uitbreiden. Daarom is alle andere activiteit in haar plannen opgeschort, want dit heeft prioriteit. Uiteindelijk zal zij door de Meesters van het Universum geleid worden om deze bestemming te vervullen, aangezien dit alle potentieel overstijgt die mogelijk werd geacht op dit moment in het continuüm van de tijdlijnen van de Aarde. De energiepatronen zijn nu gevestigd en de reden waarom ik jullie bij elkaar heb geroepen is vervuld

(…)

Judith: Ik zag het Kosmische Ei en daarop zag ik de Kabbala. Ik zag de energieformules van de Kabbala. Zij maken existentie mogelijk. En toen zag ik de duistere Kabbala en de formule die Enak-Kee-Na ontdekte. De duistere Kabbala gebruikte de formules van de Kabbala aan de linkerkant om de bestemming van de Aarde te manipuleren. Ik kon het kosmische ei zien en daarop kon ik delen van universa zien verstoken van mededogen. En ik zag [opnieuw] de kabbalistische formule die Enak-Kee-Na ontdekte. En hij bracht de energie van de grotere Kabbala in met de scheppingstonen en de Jesaja code. Hij schiep een nieuw potentieel. Verbazingwekkend. Toen kwam al dat Sanskriet en Hebreeuws te voorschijn – nieuwe taalvormen of nieuw potentieel voor scheppingsformules of iets dergelijks. Hij ontdekte een of ander kabbalistisch geheim. De Kabbala moest vanuit een Bronpuntsenergie voor creatie komen. De grotere Kabbala moest die energie dragen.

(…)

Noot: 

– Het Thaedra veld is de uitdrukking van God in een alomtegenwoordige vorm. Het Thaedra veld is een constante duurzame trilling die alle aspecten van schepping doordringt. Het verenigde veld is een essentie en het Thaedra veld is de grondslag van essentie. Het Thaedra veld is het kwantumveld van alle potenties.

– De Kabbala is de wetenschap van de vele universa van hogere intelligentie die de godheid dienen. De naam verwijst verder naar de oudste verzameling van wijsheid die de sleutels tot de geheimen van het universum en tot de mysteries van het menselijk hart en de ziel bevat. In de joodse mystiek betekent de Kabbala ook de Boom van het Leven. De linkerzijde de Kabbala wordt bij Itschak Luria als duister opgevat als de verbinding met de rechterzijde ontbreekt.

– Finassalisme: een nieuwe term van Enak-Kee-Na afkomstig uit A New Formula for Creation. Het heeft betrekking op eindigheid die niet beperkend, maar juist expansief is. Finassalisme omvat afwezigheid van frictie. Finassalisme betekent ook dat schepping zich kan uitbreiden zonder zichzelf eerst te vernietigen.