Het mysterie van de graancirkels – Herbert van Erkelens

Tijdens haar lange reis van genezing, die zij beschrijft in Song of Freedom, kreeg Judith Moore in maart 1992 contact met Laiolin: ‘Ze was een prachtig hemels lichtwezen, stralend blauw. Ze kleedde me in een prachtig blauw kleed, en toen zei ze dat ze altijd naar me keek, en dat ze pas kwam, nu ik haar het meest nodig had. Ze vertelde dat ik uitgekozen was voor de zaak van de vrijheid op Moeder Aarde. Ze gaf mij drie geschenken: kracht zonder macht, slag zonder oorlog, bescherming zonder verdediging. Toen plaatste ze me in een lichtkamer, alsof ik in de zon lag. Mijn lichaam werd bestraald met het licht, met het Christuslicht… Ze vroeg of ik met haar wilde werken, en letterlijk of ik wilde helpen Moeder Aarde te genezen.’

Wie is Laiolin? In De Taal van Graancirkels merkt Judith op: ‘Zij is ambassadeur van de Raad van Abboraha, lid van de Galactische Federatie en de Galactische Raad van Licht. Laiolin is een dertiendimensionaal wezen van zuivere frequentie. Zij heeft mij uitgelegd dat zij zuiver licht is, haar aanwezigheid is zo helder dat het menselijk oog erdoor verblind wordt. Zij koos ervoor om aan mij te verschijnen als een engel van licht om mij te helpen de verschijning te accepteren. Zij heeft mij geleerd dat er in totaal dertien dimensies zijn, zij is het dertiendimensionele aspect van mijn goddelijke ziele aanwezigheid. Zij komt van de Grote Centrale Zon. Ik ben een kind van de Zon, dochter van wezens van de Zon der zonnen.’

Tijdens een Star Knowledge Gathering in Californië leerde Judith in oktober 1999 graancirkelonderzoekster Barbara Lamb kennen. Tot haar verrassing kreeg Judith via Laiolin informatie door bij de graancirkels die Barbara haar liet zien. Ook tekende zij daar in automatisch schrift sterrengliefen bij. Deze gliefs bevatten dezelfde informatie als de bijbehorende graancirkels, maar dan in de universele taal van het licht. Judith beschouwt de sterrengliefs als geschenken van de cirkelmakers. Het zijn activeringscodes voor de formules die zich in de graancirkels bevinden: ‘Door de sterrenglief en de graancirkel te combineren worden alchemistische formules geactiveerd. Wanneer je het beeld opneemt, ontvangt je pijnappelklier dat en zendt de trilling door naar je DNA. Elke sterrenglief draagt een trilling die door je DNA wordt herkend. Het kristallijnen DNA is de levende bibliotheek van licht.’

Graancirkels zijn meetkundige patronen die ’s zomers over de hele wereld in verschillende gewassen verschijnen en van buitenaardse oorsprong zijn. Volgens Laiolin vormen graancirkels doorgangen naar andere dimensies. De mensheid ontvangt het geschenk van deze bijzondere meetkundige boodschappen om haar collectief bewustzijn te verruimen: ‘De graancirkels nodigen jullie uit om verder te reizen dan het bekende, en om grote gebieden van de microkosmos en de macrokosmos te gaan onderzoeken.’

De doorgevingen van Laiolin zijn bedoeld om belangrijke informatie over de mystieke en technische aspecten van graancirkels aan het grote publiek over te brengen: “Een band krijgen met deze informatie is een nuttige oefening om je kosmische bewustzijn te vergroten. Sta jezelf toe deze informatie op celniveau in je op te nemen. Verwacht niet van jezelf dat je alle aspecten en mysteries die deze doorgevingen bevatten zult begrijpen. Ervaar hen, straal hen uit, tril mee en neem hen in je op – door dit te doen zul je de mensheid een onmetelijke dienst bewijzen.”

Graancirkel in de buurt van Boryoung City in Zuid-Korea. 3 juni 2008 Graancirkel in de buurt van Boryoung City in Zuid-Korea. 3 juni 2008

Zelf meent Judith: “De graancirkels zijn formules voor ascensie en het ontwaken van de Hemel op Aarde. Een graancirkel is een taal van gewijde geometrie die een zichtbaar bewijs is van een kosmisch fenomeen. Graancirkels zijn alchemistisch van aard. Zij zijn de meest fantastische fenomenen die in de moderne wereld bekend zijn. Ze zijn prachtig, mystiek, en ze doen onze verbeelding watertanden. Een reis naar de graancirkels is een mythische reis. Graancirkels zijn een plaats waar de wetenschap en de spirituele wereld elkaar ontmoeten. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

De boodschap van de graancirkels is ronduit positief. Wij hoeven niet bang te zijn dat de wereld zal vergaan. Dat punt is al lang gepasseerd. Zo meent Laiolin: “De ascensiecorridor is nu open, en de Aarde bevindt zich in het geboortekanaal. De hele aarde ascendeert, niemand zal achtergelaten worden. Het goddelijke plan is eenheid in verscheidenheid, door vrijheid, heling en het ontwaken van de Hemel op Aarde. Liefde heeft de oorlog van de dualiteit gewonnen. Geloof mij niet, maar kijk in je hart, je hart is de plaats om de waarheid te onderscheiden. Jullie vragen en opmerkingen zijn welkom. Gezegend is jullie reis, en vergeet niet dat lachen de beste medicijn is voor deze ongewone tijden. Lach tegen en met jezelf en je lichtfamilie. Ga in vrijheid en vrede.” (De Taal van Graancirkels, p. 265)

Een Julia fractal Een Julia fractal

De activering van de Hemel op Aarde wordt bij Judith het Eden-project genoemd. De graancirkels vormen de meetkundige voorstelling van dit project. Maar wat is meetkunde? We zijn allemaal vertrouwd met Euclidische meetkunde die betrekking heeft op eendimensionale punten, tweedimensionale oppervlakten en driedimensionale objecten zoals een kubus en een bol. Maar de hedendaagse meetkunde kent dankzij de computer ook meetkundige vormen met een zogeheten fractale (gebroken) dimensie. De term fractal werd rond 1975 voor het eerst gebruikt door de wiskundige Benoit Mandelbrot om complexe meetkundige objecten te beschrijven met een hoge mate van zelfgelijkvormigheid en een fractale dimensie. Zelfgelijkvormigheid betekent dat wanneer op zulke fractals wordt ingezoomd hun onderdelen gelijkenis vertonen met het grotere geheel. Hetzelfde patroon herhaalt zich op verschillende schaalgrootten.

Graancirkels worden verder gekenmerkt door een getalsmatige structuur die verband houdt met de universele betekenis van getallen. De numerologie van de schepping vormt een belangrijk onderdeel van de heilige geometrie die aan het leven in de kosmos ten grondslag ligt. Onze universitaire natuurkunde probeert de kosmos nog steeds in abstracte algebraïsche formules te vangen. Maar dit streven heeft haar eigen grenzen bereikt: “De mensheid staat op het punt zijn abstracte denken te overstijgen en de oude, abstracte taal van de wiskunde waarop jullie wetenschap is gebaseerd zal als beperkt worden gezien. Jullie hedendaagse wetenschappers hebben de aard van het bestaan veranderd in iets dat uiterst complex is. Wanneer zij eenmaal de codes en de eenvoud van getallen hebben begrepen, zal zich een nieuwe zienswijze openbaren.” (Barbara Marciniak, Family of Light, p. 110)

We kunnen de Aarde helpen door ons te verbinden met de meetkundige patronen die op de akkers verschijnen. Op die manier brengen we deze vormen in het collectieve bewustzijn van de mensheid en verhogen het potentieel ervan. Het collectieve bewustzijn is een sterke kracht die in hoge mate de manier bepaalt waarop we de werkelijkheid waarnemen. Door met graancirkels bezig te zijn bevorderen we het proces van planetaire ascensie. Wanneer we ons hart openen voor de prachtige vormen en de boodschappen die de graancirkels uitdragen, voorzien we het collectief bewustzijn van zaden van ascensie.

Verschillende foto’s van graancirkels werden ons vriendelijk verstrekt door Janet Ossebaard (Circular Site) en Lucy Pringle  (Crop Circle Photographic Library). Janet is sinds 1994 full time bezig met onderzoek van graancirkels. Ieder jaar reist zij naar Zuid-Engeland waar de meest fantastische graancirkels verschijnen. Zij maakt prachtige foto’s vanuit de lucht en begeleidt groepen die nader met het raadsel van de graancirkels in contact willen treden. Ze brengt momenteel een hele serie boeken over graancirkels uit waarvan de eerste, Graancirkels – de meest betoverende ooit, in 2007 verschenen is. De Engelse Lucy Pringle is eveneens een bekende fotografe en onderzoekster van graancirkels. Zij wordt internationaal als een autoriteit op dit gebied erkend. Zij is vooral ook geïnteresseerd in het effect van graancirkels op biosystemen. Zij schreef enkele best-sellers waaronder Crop Circles: The Greatest Mystery in Modern Times. Een recent boek heet Crop Circles. Art in the Landscape (mei 2007). Een bezoek aan haar website is een belevenis.

Februari 2010