Boodschap van de Grote Witte Walvissen en Henoch, via Grandma Chandra en Judith

Graancirkel bij het Witte Paard bij Alton Barnes, 25 juli 2010. Foto: John Montgomery © 2010

 

De Zeven Walvissen van Creatie vormen een cirkel van licht in deze graancirkel en een ring van licht rond de Grote Witte Kosmische Walvis. Deze graancirkel bevat universele trillingen uit het bewustzijn van de Grote Witte Walvis. Dit bewustzijn is Henoch, de meester van ascensie. De walviscodes in deze graancirkel zijn formules van ascensie. Deze graancirkel zendt vanuit de Geest van Universele Eenheid lichtvormen en trillingen naar de mensheid uit die polariteiten tot harmonie brengen.

De geluidsformules van de Geest van Universele Eenheid zijn verzonden via de walviscodes in formules die het bewustzijn van de mensheid openen voor de ascensie van de Aarde. Vormen van licht zenden oneindig [veel] trillingen van harmonische polariteiten uit via de universele geest naar de geest van de ziel van menselijk bewustzijn. De Grote Witte Walvis opent het hart van galactisch bewustzijn, het hart van de ziel en de geest van de ziel van universeel bewustzijn.

De Grote Witte Kosmische Walvis zwemt in de schoot van Sophia, de Grote Moeder van Wijsheid. De Grote Witte Walvis zwemt door het hart van Sophia, het hart van de Grote Moeder, naar het hart van de Grote Vader. Dit bewustzijn opent de ziel naar een nieuw niveau van wijsheid en een ongestoorde, geliefde relatie met de Wijsheid van Sophia. De energie is gezonden via de Geest van het Universum in de lichtcodes in deze graancirkel. De Zeven Walvissen van Creatie zenden de walviscodes door tijd en ruimte om de ascensieformules in het planetaire DNA te activeren. De Grote Witte Kosmische Walvis zwemt in de vruchtwateren van jullie nieuwe wereld van vrede en de vruchtwateren van leven.

De licht- en geluid fractals van deze graancirkel genereren trillingen die de oorspronkelijke krachten van Creatie binnen het planetaire DNA doen ontwaken. Deze trillingen zijn als triggers om de oorspronkelijke krachten van Creatie binnen de blauwdruk van de Aarde te activeren. Oorspronkelijke schepping is verenigd via de geluidsharmonieën van Eenheid, de harmonie van het Ene en het tetraëder licht van Creatie. Oorspronkelijke schepping is onbeperkt, zij is oneindige liefde. Deze graancirkel is een boodschap vanuit de oorspronkelijke schepping. Deze macht dient te ontwaken op cellulair niveau. Het ontwaken van de macht van oorspronkelijke schepping doet de Aarde door de eindtijd bewegen naar een nieuw niveau van energie genaamd de Gouden Genesis.

De mensheid heeft geleefd met beperkingen. Deze beperkingen zijn niet alleen zelf opgelegde gedachtevormen van gebrek. Het zijn grenzen aan de capaciteit van goddelijke manifestatie en zij vormen het teken van het einde van een tijdperk of een cyclus van schepping. De energie van de planeet en het bewustzijn van de mensheid zijn niet in balans. Gedachtevormen van gebrek en angst genereren energieën die manifestatie van overvloed en vrijgevigheid beperken. Deze twee factoren creëren gecombineerd sociaal verval en gebrek aan balans in de betrekkingen van de stroom van overvloed en voeding naar alle delen van de beschaving. Het resultaat is dat de weinige in weelde levende elites de overvloed van de planeet controleren ten koste van de massa’s. Dit gebrek aan balans wordt ook gedemonstreerd door het gebrek aan wijsheid in het gebruik van energiebronnen en andere bronnen die van vitaal belang zijn voor het voortbestaan van de mensheid.

De cyclus van de Aarde is uit dit patroon verschoven naar een oorspronkelijke scheppingscyclus die de gehele dynamica van planetaire overvloed verandert en wel van verval naar ascensie. Jullie zijn geroepen om de zegening van de broden en vissen (Johannes 6:26) in ontvangst te nemen. Deze zegening is oneindige compassie, organische vrede en harmonie in families, gemeenschappen en naties. Het is een globale en een galactische harmonie. Dit is de waarheid die in jullie leeft. Jullie ziel voelt het ritme van het galactisch centrum en de krachten van oorspronkelijke schepping die de aard van bestaan op jullie planeet wijzigt in die van Creatie. Jullie zielen voelen dit ritme. Jullie zielen kennen de harmonie en jullie zijn de harmonie. Jullie zijn verankerd in licht, geschapen door licht en gezegend door licht. Iedereen heeft op zielsniveau een afspraak om zich te verbinden met deze formule en om vrede te zijn. Je bent hierop voorbereid gedurende vele levens. Wees één, wees alles wat je bent dat je bent. Jij bent de eenheid, de belofte en de waarheid.

Het geschenk van deze graancirkel is bruikbare energie die jullie mogen doorgeven om de ascensie van onze planeet en het ontwaken van de Nieuwe Aarde te versnellen. Dit is het geschenk van de Grote Witte Walvis en de Zeven Walvissen van Creatie. Dit is de macht van de Zeven Walvissen van Creatie. De graancirkel is een heilige, holografische harmonie die de stroom opent om overvloed te manifesteren voor de ascensie van de Aarde. Sta deze formule toe door je hart te stromen. Open je om van Henoch de Zeven Walvissen van Creatie in je hart te ontvangen. Wees de stroom, wees de vrede en wees het licht. Ik ben Chandra en ik ben Judith.

Geliefde IK BEN, IK BEN HET LICHT.

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens © 2011

De herkomst van de foto: 

Crop Circle at The White Horse, nr Alton Barnes. Wiltshire. Reported 25th July  2010.

-x-x-x-x-x-

 

Judith Moore bezocht deze graancirkel met haar groep op 25 juli 2010. De formatie was zojuist ontstaan bij het Witte Paard op Milk Hill bij Alton Barnes. Daar kwamen zij Kiara Windrider tegen die net zoals Judith een transmissie over de betekenis van de graancirkel doorgaf. Windrider sprak eerst namens de walvissen, vervolgens als vertegenwoordiger van de menselijke familie:  

Ik ben de Witte Walvis, degene die zich nu verheft en antwoord geeft op deze verankering van goddelijk licht. Dit [licht?] is een frequentie, niet een vorm of gestalte, het is een frequentie die al diegenen ontvlamt die ervoor kiezen haar te belichamen. Het is een frequentie die in de oceanen als trilling leeft en een verbinding legt met de oude Akashakronieken die we hebben bijgehouden. Het is een frequentie die nu ontwaakt binnen de harten in al diegenen die ervoor gekozen hebben een bondgenoot van deze trilling te zijn. Jullie allen zijn hier gebracht voor dit doel. Wij ontwaken binnen jullie, omdat wij niet door vorm begrensd of beperkt worden; jullie zijn dat nu ook aan het leren. Deze woorden doen iets binnen jullie ontwaken dat voorbij het denken in het vormloze voert. Dit is de manier waarop water zich vermengt en stroomt via bewustzijn. Het is een ontwaken van de centra van jullie hersenen die door jullie zenuwstelsel bewegen de rasters van de Aarde in. Moeder Aarde bevat veel meer ruimte dan jullie beseffen. Er zijn grote hoeveelheden aan bewustzijn en materie die erop zijn voorbereid om als een baarmoeder een nieuwe vorm vast te houden. Deze vorm staat nu op het punt geboren te worden [en bevat] vormen voorbij wat jullie je tot nu toe hebben voorgesteld. Deze graancirkel-ontwerpen zijn eenvoudigweg kleine representaties hiervan. Deze geometrieën verbinden jullie met aspecten van jullie zelf die voorbij vorm en dimensie zijn. Jullie doen dit werk samen met Moeder Aarde, jullie doen dit niet gescheiden van anderen. Alle rijken zijn hierbij betrokken. Wij vertegenwoordigen het rijk van de walvissen en het rijk van de dolfijnen, jullie vertegenwoordigen het rijk van de mensen. Samen zijn we deel van het lichaam Aarde, van het bewustzijn van de Aarde, deel van de vele andere rijken die samen Moeder Aarde vormen. Het is nu tijd om te ontwaken en [de nieuwe wereld] geboren te laten worden. Dit is de boodschap die wij heel duidelijk naar jullie over willen brengen. We hoeven niet te wachten op 2012. Dit is het moment om het nieuwe hier en nu te verankeren, wij verankeren het met jullie in deze levenswateren. 

Graancirkel van 25 juli 2010 bij Alton Barnes, wijzend in de richting van het Witte Paard. Foto: Frank Laumen.

 

Ik spreek nu als vertegenwoordiger van de menselijke familie. We zijn de nieuwe kinderen van de Aarde, een nieuwe soort ver voorbij wat we als mensen kennen die ons zijn voorgegaan. Als deel van deze nieuwe generatie en nieuwe soort wens ik vergeving te vragen voor wat ons voorafging. Ik vraag vergeving voortkomend uit de Aarde aan Moeder Aarde voor alle manieren waarop we haar vertrapt hebben en voor het vele mooie en liefdevolle dat we vernietigd hebben. Dezelfde reflectie dragen we binnen ons en buiten ons. We vragen vergeving niet vanuit een plaats van schuld maar vanuit een plaats van erkenning dat we nog niet compleet zijn, nog steeds onwetend zijn. We zijn nog steeds op de weg van groei, van leren en groeien, we staan nog steeds open voor verandering, we dienen nog steeds verder te gaan. In deze staat van nederigheid vragen we om als menselijke soort tot vervulling te komen, opdat we bruggen van licht mogen zijn tussen de Aarde en de Hemel, tussen het oude en het nieuwe mannelijke en vrouwelijke en alle polariteiten die ons verdeelden. We betreden een nieuw tijdperk, samen als een nieuwe schepping. De tijd is gekomen, de tijd is nu, we openen nu de poorten aangezien deze graancirkel een pijl voorstelt die de weg wijst naar het Witte Paard Pegasus, de Eenhoorn, opdat we gedragen mogen worden naar domeinen van magie waar alle werelden in harmonie samenkomen. Moeder Aarde, we vragen u ons te helpen om bewust onze moeder te zijn. Wij bieden onszelf aan om bewust hoeders van de Nieuwe Aarde te zijn.

Vertaling Herbert van Erkelens © 2011

De foto van Frank Laumen is ontleend aan:

Crop Circle at The White Horse, nr Alton Barnes. Wiltshire. Reported 25th July  2010.