Meditatie: het zaaien van de Nieuwe Schepping

Laiolin en de Raad van Abboraha

Deze meditatie sluit aan bij: Jullie en het Hologram van de Werkelijkheid

De manifestatie van het nieuwe droomveld is een vitaal proces voor de Nieuwe Schepping. Met deze meditatie heeft een ieder nu de gelegenheid om deel te nemen aan het zaaien van de Nieuwe Schepping.

Kernbegrippen in de Meditatie: de gouden lotus van mededogen in het hart; de lotus van wijsheid in de pijnappelklier; de leegte en het scheppingspotentiëel in het centrum van de pijnappelklier; gebruik van het derde oog; merkaba of lichtlichaam; verbinden met de oorspronkelijke matrix van de Goddelijke Schepping; holografische projectie van de blauwdruk van de Nieuwe Schepping; de toekomst zaaien vanuit overvloedsbewustzijn en vrede; een liefhebbend en vredig energieveld creëren.

Het veld van perceptie

Wanneer je naar de wereld kijkt, neem je waar wat de neuronen in je hersenen verwachten te zien op basis van je ervaring van geboorte, opgroeien en tot volwassenheid komen. Eveneens wordt de waargenomen werkelijkheid begrensd als gevolg van historische ervaring. De Aarde heeft, evenals de Schepping, cycli van groei en vernietiging ervaren. Dit brengt een voorspelbaar patroon tot stand dat geanticipeerd en geprogrammeerd wordt in het DNA. Toch hoeft deze tijdsgeschiedenis zich niet te herhalen.

De perceptie, waarneming, wordt ook beïnvloed door het DNA-geheugen. Het DNA-geheugen lijkt op het celgeheugen maar is veel uitgebreider. Het DNA-geheugen draagt herinneringen mee aan alles wat je ervaren hebt tijdens de reis van je ziel naar het Zelf, je vorige levens en de ervaringen van je genetische familie. Al deze gegevens zijn van invloed op je vermogen de werkelijkheid waar te nemen en zonder vervorming te zien voorbij de sluier.

De dimensies versmallen naarmate de Aarde gaat door wat wij de smalle poort noemen. De dimensies worden steeds meer toegankelijk, en ieder krijgt de mogelijkheid om de waargenomen werkelijkheid te veranderen op die manier dat je je ervaring interpreteert, op de manier dat je nu nieuw potentiëel hebt. Het potentiëel voor vergroot bewustzijn is sterk versneld. Als fysiek organisme reageer je op de beschikbaarheid van lichtvelden die je de mogelijkheid geeft de werkelijkheid te interpreteren. De planeet heeft een heel nieuw spectrum van lichtfrequenties ontvangen en dit spectrum breidt de potentiële werkelijkheid zeer uit. Hoewel je zintuigen de werkelijkheid nog steeds interpreteren zoals hij was, is er inderdaad sprake van een nieuwe schepping. Mettertijd, naarmate de neuronen zich aanpassen aan de nieuwe frequenties, zal de mensheid ontwikkelen naar een veld van perceptie dat een sterke toename mogelijk maakt in de verscheidenheid van het potentiëel van de werkelijkheid.

Geboorte van een Nieuwe Schepping

De Aarde heeft haar koers gewijzigd en is een nieuwe tijdlijn binnengegaan. De oude profetieën (Armageddon), die geïnterpreteerd waren vanuit een vervorming in de blauwdruk, die potentiële tijdslijnen bestaan niet meer. De schepping, die is voortgegaan in een zich herhalend patroon dat voorspelbaar was vanaf de oorspronkelijke verschijning, dat patroon is veranderd. De hele schepping is in stroming en het patroon van alles wat bestond wordt veranderd. Dit is de tijd van de uiteindelijke manifestatie van de Nieuwe Schepping. Hoewel het onmogelijk is om de toekomst van deze planeet geheel te voorspellen en te zien, kunnen wij zien tot de visie van de Gouden Eeuw. Wij kunnen weten dat we aangekomen zijn bij het tevoorschijn komen van de hemel op aarde, maar hoe die tevoorschijn zal komen en wanneer dat zal zijn, is een mysterie. De koers van bestemming van deze planeet is en zal een mysterie blijven.

De ervaring van een nieuwe schepping is een onbekende factor. Daarom zijn zovelen van jullie ‘werktuigen van geloof.’ Daarom wordt op allerlei manieren in je leven en in je dagelijkse bestaan je geloof op de proef gesteld. Het is door wat aangeduid wordt als ‘het vertrouwen van het mosterdzaadje’ dat je bewustzijn deelneemt aan het openen en ontwaken van een heel nieuw paradigma. Kun je je een recept voorstellen? Er is een nieuw recept en dat wordt de Nieuwe Schepping genoemd. Hij is ontwaakt en je bent hier om deel te nemen aan het mirakel, het wonder en geboorte van een nieuwe schepping.

Manifestatie van het nieuwe droomveld voor de schepping

De manifestatie van het nieuwe droomveld is een vitaal proces voor de Nieuwe Schepping. En een ieder heeft op dit moment de mogelijkheid deel te nemen aan het zaaien van de Nieuwe Schepping door middel van deze meditatie.

Voorhoofdchakra, Hennie Aleida Hendriks, www.helende-mandalas.nl *

Haal diep adem en concentreer je aandacht op je hartchakra. Ga de gouden lotus van mededogen in je hart binnen, en wanneer de lotus in je hartcentrum opengaat, ga dan de lotus binnen en belichaam de goddelijke trilling van mededogen, terwijl je je goddelijke zielsbewustzijn aanroept. Zend trillingen van mededogen uit om elk deel van je wezen af te stemmen. Voel de energie nu, terwijl de warmte van mededogen de kamer vult. Je straalt dat licht van mededogen uit vanuit je hart. Reis naar je pijnappelklier (epifyse); in de pijnappelklier bevindt zich een lotuskamer van verlichting, de lotus van wijsheid. Ga die kamer binnen, en wanneer die lotus opengaat stap dan de lotus binnen en belichaam je goddelijke zielsaanwezigheid. Concentreer je aandacht een handbreedte onder je navel en laat je merkaba met de klok mee snel ronddraaien; hij ziet eruit als een dubbel zesvlak van de ster van David. Laat die lichtgevendheid van je afstralen.

Concentreer je weer op de lotus van wijsheid in de pijnappelklier waarbij je lichtgevend vermogen wordt wakker gemaakt. Verbeeld je dat je kijkt met je derde oog. Je bent een hologram en de hele Schepping is toegankelijk via portalen in je fysieke lichaam. Kijk met je derde oog helemaal bovenaan je pijnappelklier. Je kunt een cirkel zien die er heel donker van kleur uitziet, diep purper, bijna zwart. Concentreer je op de plaats bij het dak van je pijnappelklier dat in lijn, gericht met je kroonchakra ligt.

Dit is de plaats in je fysieke lichaam die heel sterk verbonden is met de oorspronkelijke matrix van Goddelijke Schepping. Sta jezelf toe door dat portaal heen te reizen. Dit is het ontmoetingspunt van de wereld zoals je die kende, en de oneindige expansie van de Nieuwe Schepping. Wanneer je dat centrum in je pijnappelklier binnengaat, ga je een leegte binnen. Want in deze donker purperen, diepe kleur, in dit centrum in je pijnappelklier, is alle potentiëel aanwezig. In dit gebied van kosmisch bewustzijn ligt de uiteindelijke expressie van wat nog manifestatie moet worden. De Schepping die nog geboren moet worden. Een wereld die een nieuw bewustzijn baart. Ervaar deze leegte. Sta jezelf toe om in de uitdrukking van leegte te zijn.

Reis dan verder, voorbij die leegte. In je blauwdruk bevindt zich een plan, een blauwdruk voor de Nieuwe Schepping. Het is gecodeerd in je energieveld. Wanneer je voorbij deze leegte reist, projecteer deze blauwdruk dan holografisch in de leegte. Dit is een energiematrix die de manifestatie begint van de gedachtenvorm van de Nieuwe Schepping. Je bent voorbij de leegte gereisd en bent de energiesfeer binnengegaan die manifestatie is van de gedachtenvorm van de Nieuwe Schepping. Sta toe dat je lichtlichaam groter wordt. Wees volledig aanwezig als een bol van licht, als een trillend veld van energie. Breng je lichtgevend lichaam van Christuslicht in dit veld van potentiëel.

Terwijl je met je derde oog kijkt, zul je zien dat er een ster geboren wordt. Er gaat een licht aan, in dat veld van heel groot potentiëel. Het is jouw luminescente lichtlichaam, jouw lichaam van Christuslicht. Breng nu dat scheppingspotentiëel in de potentiële Schepping. Onthoud dat jij afkomstig bent uit het hart van de Goddelijke Schepping, als God-zaad. Je hebt gereisd voorbij de werkelijkheid zoals je die in de voorbije scheppingscycli hebt ervaren. Jij bent het God-zaad dat het Scheppingslicht naar de leegte brengt.

Kijk met je derde oog en ontdek dan andere lichtlichamen, dat zijn de lichtlichamen van je kosmische familie die de blauwdruk meedragen van de Nieuwe Schepping en God-zaden zijn. Jij bent niet het enige licht in deze duisternis. Wanneer je de andere lichtlichamen ontdekt, groet elkaar dan door je lichtlichaam te vergroten en een verenigd veld van licht te vormen. Verenig jullie lichtlichamen met je intentie, zaai de toekomst in met de Goddelijke blauwdruk van de Nieuwe Schepping. Doe dit met je lichtlichaam.

“Jij bent nu het veld van het heel Goddelijke Potentiëel binnengegaan. Ieder van jullie draagt de Blauwdruk van de Schepping in je lichaam van lichtenergie, gezamenlijk creëer je nu een verenigd veld in die leegte. Kijk met je derde oog, zie je dat er nu een grote bol van licht is die steeds groter wordt en zich vermenigvuldigt? Dit is de organisatie van de matrix van de Nieuwe Schepping. Ieder van jullie heeft gedroomd van de nieuwe wereld van vrede. Je hebt gedroomd van een wereld waar liefde de uiteindelijke kracht is die geleidt, heelt en herstelt. Je hebt allemaal op één of andere manier door middel van je creatie, je eigen creativiteit, de wereld gerealiseerd zoals je wilt dat die is, niet door je eigen wensen maar door je wijsheid.

Lens van Manifestatie, Ines Ligthart Schenk, pastels in kosmische taal, 2008. www.rose-of-jericho.nl

Zie nu dat potentiëel. Het overvloedsbewustzijn. De mogelijkheid dat de mens gaat tot voorbij vergiffenis, naar een staat van goddelijke genade. De mogelijkheid dat de mens zich ontwikkelt tot voorbij conflictoplossing. Tot een toestand van harmonische energievelden, de toestand van harmonische polariteiten. Manifesteer de mogelijkheid dat creatief potentiëel geboren wordt uit heelheid en vrede. Manifesteer de beschikbaarheid van grote hoeveelheden voedsel en bevolkingsevenwicht. Manifesteer het herstel van de velden van groene energie, de soorten en het plantenleven. Jullie zijn de dromers. Droom nu deze Nieuwe Schepping. Droom nu deze Wereld van Vrede. Weet dat het is zoals je in dit veld van potentiëel hebt gemanifesteerd. Dierbare, je bent met je lichtlichaam een nieuwe schepping aan het bouwen, net zoals een mens een grote kathedraal droomt en de mens die hem bouwt. Roep de energie van dit veld van potentiëel nu binnen. De miljoenen mensen waarmee je hebt gebeden voor wereldvrede roepen dat energieveld in dit potentiëel op. Actualiseer die gebeden in je lichtlichaam.”

Nu je dit potentiëel hebt uitgebreid door middel van juist dit gebied van je pijnappelklier, kun je het potentiëel holografisch in de energetica van de Aarde projecteren.

Verbeeld je hiervoor weer die purperzwarte vlek bovenin je pijnappelklier en verbeeld je dat je je energie daardoorheen terug richt tot in je derde oog. Bundel die energie om het stabiliserende veld dat je gecreëerd hebt, – dat veld van expansief potentiëel – te projecteren in het hologram van de Aarde. Verbeeld je dat de holografische Aarde vóór je staat en dat je het grote potentiëel van de Nieuwe Schepping inzaait in de holografische Aarde. Manifesteer dat de aarde de energie ontvangt die ze nodig heeft om de planeet te stabiliseren door de veranderingen op aarde heen. Breng het potentiëel van de Nieuwe Schepping in deze tijdlijn en projecteer het in de holografische Aarde. Het veld van potentiëel dat voor de Aarde beschikbaar is, wordt hierdoor sterk uitgebreid.

Het is lastig dit sferische principe te moeten uitleggen in lineaire taal, de werkelijkheid is veel rijker en complexer, maar jullie intentie op dit punt is machtig.

Je hebt nu je bewustzijn gebruikt om de potentiële werkelijkheid van een nieuwe schepping te bereiken en de holografische Aarde in te zaaien met dat uitgebreide potentiëel. Door deze ervaring heb je de frequenties van het Goddelijk Potentiëel maximaal gemaakt. Je hebt alchemisch het potentiëel vergroot. Je hebt letterlijk deelgenomen aan het activeren van de Nieuwe Blauwdruk.

Breng nu geleidelijk je lichtlichaam terug uit het verenigd veld van licht dat je hebt gecreëerd en veranker je energie weer in het gouden koord van je ziel. Laat je merkaba stil gaan staan en de lotusbloesems zich sluiten.

Sommigen zullen zich nu afvragen: “hoe zal mij dit persoonlijk helpen, wat heeft dit te maken met mijn leven en de mogelijkheid om een positief resultaat te manifesteren in mijn dagelijkse leven?” Degene die de plek in de pijnappelklier is binnengegaan, heeft letterlijk het veld van de eigen potentiële werkelijkheid vergroot.

Wanneer je oefent in het binnengaan van dit gebied van uitgebreide potentiële werkelijkheid (in de pijnappelklier) ga je letterlijk dat deel van je bewustzijn binnen dat een heel groot potentiëel heeft. Je gaat je eigen persoonlijke leegte binnen en het is deze leegheid waaruit het hele Goddelijke Potentiëel afkomstig is. Je hebt je trilling, je luminescente lichtlichaam in dat energieveld gebracht, wat die kracht in je persoonlijke creatieve matrix activeerde. Je kunt je intentie richten op de manifestatie ervan in je dagelijkse driedimensionele leven.

Wanneer je de beginselen van vrede in praktijk brengt en deze liefhebbende trilling verspreidt naar de wereld, word je zélf de verandering die je in de wereld wenst te zien. Door in een liefhebbend vredig energieveld te blijven (en je daarin steeds bewust te verankeren) heb je de mogelijkheid de Aarde en de menselijke soort te helpen stabiel te blijven en door de uitdagingen van de overgang waarin de planeet Aarde gaat, heen te komen. Moedig ook anderen aan om een beter potentiëel te manifesteren. Moedig anderen aan om geen geloof te hechten aan doemdenken en onheilsvoorspellingen. Niets kan de geboorte van de Nieuwe Schepping tegenhouden. Maar doordat ieder zelf een beter potentiëel manifesteert is een vlotte geboorte nu vitaal voor dit proces. Van alle tijden in de cycli van de geschiedenis van deze planeet is de tijd van nu kritisch. Blijf met je aandacht gericht op vrede, en speciaal in je eigen persoonlijke leven.

In alle situaties waarin je in de verleiding gebracht wordt in een conflict te raken, kun je je concentreren op de energie die je in de meditatie hebt ervaren en dat energieveld vanuit chaos in een stabiel vredig energieveld brengen.

Jullie gebeden en meditaties zijn vitaal. Er zullen meerdere moeilijke momenten zijn. Jullie geloof zal je steun bieden. Jullie visie en droom is het geschenk voor de Nieuwe Schepping. Namaste.

  • Bron: De Taal van Graancirkels, Judith K. Moore en Johan Keijser, p.268 t/m 272 uit: Aanhangsel C ‘Het bezwijken van de Armageddon-tijdlijn’. Uitgave Johan Keijser Publishing, 2006.
  • Afbeeldingen geplaatst met toestemming van Ines Ligthart Schenk en Hennie Aleida Hendriks. Zie de gehele reeks chakra mandala’s op: www.helende-mandalas.nl