Genesis 4 is de komst van de Eeuw der Verlichting

12 december 2011

 

Gedurende de Epifaniedagen van de negende kosmische golf ontvangt de Aarde nieuwe lichtcodes. Het DNA van de Aarde ontvangt nieuwe lichtcodes. Deze lichtcodes liggen aan het fundament, in de kern zelf van de blauwdruk voor de structuur van de te voorschijn tredende werkelijkheid. Jullie zijn de architecten. Op een erg werkelijke en bewuste wijze zijn jullie de architecten van het Aarde hologram voor de toekomstige Aarde. De energieën zijn fundamenteel. Zij zijn afkomstig van de oorspronkelijke Schepping en de [nieuwe] lichtcodes zijn scheppingscodes die het levende hologram binnengaan met een intentie, een richtlijn om een nieuw potentieel te creëren in het levende hologram van Gaia Aarde Ster…

Er is een intelligentie van de universele kracht van Creatie die dynamisch is, omni (alom) machtig in deze cyclus van in elkaar grijpende velden van overgang. De intelligentie van kosmische Eenheid is manifest in een vorm van universeel bewustzijn die de capaciteit vergroot voor het bewustzijn van universele vrede om manifest te worden in actie, woord, gedachte en daad. Alles in deze wereld, in deze planeet, Gaia Aarde Ster, is fundamenteel betrokken bij de richtlijnen van Creatie en zal uiteindelijk beantwoorden aan de harmonieën gegenereerd door de lichtcodes van Creatie en het geluid van de universele Eenheid. Uiteindelijk is het patroon van het hologram van Aarde Ster Gaia gewijzigd en is er nu een manifestatie van nieuw potentieel. Jullie bewuste lichtlichamen tappen uit de machtige elementen van Creatie en genereren fractals van licht die de infrastructuren vergroten van de manifeste vorm die bewustzijn aanneemt. Dit zijn de bouwstenen van Genesis 4.

Genesis 4 is de komst van de Eeuw der Verlichting. De gelegenheid en de uitnodiging is er op dit moment om de elementen van chaos te gebruiken voor verandering. De gelegenheid op dit moment is om je te focussen op het bewustzijn van je lichtlichaam en wel met intentie en co-creatieve energie naar de dynamica van de fractals van bewuste geluids- en lichtvibraties toe om de energieën, de macht en de kracht van het levende hologram te channelen via je hart, via je compassie tot een vorm [geschikt] voor het niveau van manifestatie dat nu vereist opdat die energieën als een kracht van Creatie het levende hologram van Aarde Ster Gaia kunnen manifesteren.

Jullie zijn de architecten van deze Nieuwe Wereld van Vrede. Jullie zijn de bouwers. En in de geest van het ware en oude begrip van maçonnieke principes is de grondsteen geplaatst in de Tempel van Licht en de blauwdrukken zijn al manifest als de levende blauwdrukken voor de archetypische vorm die heilige geometrie in fractals van licht- en geluidsharmonieën aanneemt voor de manifestatie van het levende hologram van Aarde Ster Gaia. Jullie hebben deze hoeksteen geplaatst en er is waarlijk een verband met het visioen van Jakob en het kussen van Jakob. De hoeksteen van de Levende Tempel van Licht is het goddelijk hologram van Aarde Ster Gaia, de te voorschijn tredende Creatie voor de manifestatie van Genesis 4. En jullie hebben de bouwstenen aangenomen die waardevol zijn, en jullie plaatsen hen nu liefdevol steen voor steen, omdat al deze oude stenen, deze oude vormen die bewustzijn aanneemt deel moeten zijn van de infrastructuur van de Levende Tempel van Licht van het Gouden Jeruzalem en jullie zijn de architecten van vrede.

Denk hieraan iedere keer dat jullie de uitdagingen van chaos betreden, iedere keer als je te maken hebt met je eigen emotionele lichaam of met de dynamica van een wereld in chaos en wanorde. Jullie zijn de kanalen van licht, de ascensiewerkers die samenwerken met de essentiële elementen van Creatie voor de manifestatie van de Nieuwe Holografische Aarde en vandaag, 12-12-11, is de dag van het hart. Geef jezelf totaal over aan het begrip dat het hart van Moeder Aarde sterk is en haar liefde zuiver is zoals die van jullie. Deze liefde is de factor van cohesie, het element, het vijfde element dat de patronen van aanhankelijkheid schept voor de fractals van licht- en geluidsharmonieën om vorm aan te nemen en zich te manifesteren. Gezegend zijn jullie. Zo zij het en zo is het.      

 

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2012