Dank aan Johan Keijser

 

Voorjaar 2004. “Ik ontmoette Johan in Amsterdam in het voorjaar van 2004. Na de reading die ik voor hem deed, noemde hij het idee om samen een boek te maken over de Nederlandse graancirkels; ik stemde erin toe. Toen hij me later tekeningen van de Nederlandse graancirkels stuurde schrok ik wel omdat er geen foto’s beschikbaar waren.” …aldus Judith Moore in Taal van Graancirkels dat zij samen met Johan schreef. Het werd het begin van een boeiende graancirkelspeurtocht en een vriendschap met Johan en zijn vrouw Hennie Aleida. Het werd Johan’s bezielde levenswerk. Na Taal van Graancirkels verscheen in 2008 de vereenvoudigde en bij de tijd gebrachte versie Werken met Graancirkel Codes, evenals de dvd met zijn lezing Graancirkels in de tijd van Transformatie. Henny Aleida’s grote hartekracht drukt(e) zich o.a. uit in haar mandalatekeningen, waardoor die een helende kwaliteit dragen.

Judith en Aleida in meditatie, Sprengen 2008

“Speciale dank aan Johan Keijser en Hennie Aleida Hendriks,

ze maakten de publicatie van het graancirkelboek mogelijk

– op zichzelf al een Ibis archief .” Judith K. Moore

Op 29 juli 2009 toen Johan erg verzwakte, ontving Judith de volgende doorgeving:

….”Johan zal de eerste persoon zijn die het aardse lichaam zal verlaten en door de werelden zal reizen op het ascensie pad van de Duif. Zijn ziel zal door de Morgenster Lodge reizen en door de Poorten van Helios gaan. Zijn ziel zal door de poort van Nirwana naar de Ik Ben Bron (terug)gaan. Het eerste lid van onze zielengroep die de hogere rijken binnengaat, om vanuit zijn liefde de brug te zijn voor ascensie voor de mensheid. Ik kan zien dat hij op zijn aardse pad een toegewijde liefdevolle man is en diep verbonden met de principes van vrede. Wanneer hij binnengaat in zijn ascensie lichtlichaam zal hij eenvoudigweg de liefde van God zijn, de zuivere liefde van de schepping. En het zal zijn als het fysieke kloppen van ons hart. Hij zal bij ons zijn vanuit het hogere ascensiegebied en net als ons hart zal kloppen vol leven, zal hij vorm zijn als een opgestegen (geëvolueerde) meester. Hij zal zijn in zijn licht energie en bij ons komen in ons ascensie werk, en wanneer we hem zien en ons opnieuw verbinden, zal het zijn dat onze harten kloppen als één met de vibratie van ascensie. Zijn geschenk wordt dan stoffelijk, zoals het Woord van God vlees wordt in de stoffelijke wereld. Door onze liefde voor elkaar en omdat hij onze broeder is aan de andere zijde, maar voorbij de sluier is hij onze (bloed)verwant die de hogere werelden binnen ging.” Kadois, kadois, kadois, Adonai. As the spirit, so the soul.

Hartchakra, Hennie Aleida Hendriks www.helende-mandalas.nl

 

September 2009 Bij het ter perse gaan van zijn nieuwe boek overleed Johan Keijser.

Uitgever Guido Jonkers schrijft in zijn voorwoord:

“Toen ik op Johan’s verzoek, intensief de teksten en pagina’s redigeerde, pas toen kwamen de boodschappen én de beeltenissen van de graanformaties intens bij me binnen. Een heel bijzondere, maar vooral intense gewaarwording was mijn deel. Het leek alsof de graancirkels me op een bepaalde manier geruststelden in hun overweldigende kracht en klasse. En ook hier voelde ik weer dat het onvermijdelijke een rol speelde; het diende zo te zijn. Gelukkig heb ik deze emoties nog met Johan kunnen delen, hij was er zichtbaar mee in zijn sas. Zijn glimlach was een stil compliment voor mijn doorzettingsvermogen… Zo las ik het van zijn gezicht, toen hij op zijn ziekbed lag….

…Wat ik vooral van de graanformatie-boodschappen uit dit boek heb geleerd is dat de interactie tussen de mens en de formaties essentieel is. Daarom nodigen ze ons ook uit om ons gevoel van afgescheidenheid los te laten en ÉÉN te worden met hen. Hoeveel bezoekers van de graanformaties beseffen dat ze daadwerkelijk hiertoe ‘geroepen’ worden? En hebben hieraan ook – bewust of onbewust – massaal gehoor gegeven?!

Ik hoop dat u, lezer van Johan’s werk, dezelfde ervaring mag hebben: in verbinding te komen met de graanformaties en met de bijbehorende gliefen, ze vormen een stel. Niet zo zeer met het verstand, maar dat deze prachtige graancirkel codes in gesprek mogen raken met uw hart. Veel plezier met deze interactie! Dát zal één groot compliment zijn aan het pionierswerk van Johan Keijser; hij rust in vrede.”