IK BEN de Onsterfelijke Magdala,

Ik doe de Ziel van de Mensheid ontwaken

Maria Magdalena via Judith K. Moore

4 maart 2018

 

Ik heb de zieners en boodschappers die de energiecodes dragen voor mijn onsterfelijk bewustzijn uit hun slaap gewekt. Ik heb ieders hart geraakt met het licht van de Geliefde en de belofte van het ontwaken van het Goddelijk Vrouwelijke in de zielen van de mensheid. De sluier licht op van het gezicht van de Moeder God. Niet langer zal mij mijn plaats naast mijn Geliefde worden geweigerd.

De kracht van het Goddelijk Vrouwelijke heeft gewacht op het oplichten van de sluier. De zaden voor het ontwaken van het menselijk hart en de menselijke ziel lagen diep in het leem van bewustzijn. Zij zijn de zaden waarover mijn Geliefde sprak in de gelijkenis van het “geloof van het mosterdzaadje en de zaden die op vruchtbare bodem vallen.“

De zaden hebben geduldig gewacht op het moment waarop Creatie het levende water doet stromen om het leem van bewustzijn te verzachten, in afwachting van de komst van de conceptie van het Grote Licht op Aarde. De kracht van het Goddelijk Vrouwelijke is de schoot van Creatie die de schoot van het leven is. Net zoals ik op de vereniging met de Geliefde wachtte voor de conceptie van de kinderen van de Christus. Jullie zijn mijn zonen en dochters. Jullie hebben vele namen en één hart.

Er zijn tal van mythologieën die door mijn boodschappers in ontvangst werden genomen en naar de wereld gebracht. Ze zijn allemaal verschillend, in details van mijn leven, mijn kinderen en mijn rol als een profetes van het licht. Toch is er één waarheid, namelijk de toewijding van Liefde die de eeuwen overspant en een levende aanwezigheid in de wereld wordt. De verhalen moedigen jullie, mijn geliefden, aan om te denken voorbij de grenzen van feiten en jullie te openen naar de mystiek en de geheimen die verborgen liggen achter de sluier in de niet-fysieke sferen.

Ik raak jullie aan en jullie voelen dezelfde kracht die tijdens de Renaissance en door alle tijden heen de religieuze kunstenaar ertoe inspireerde om mij te schilderen in toewijding aan de voeten van mijn Geliefde. Zij schilderden mijn bescheiden vorm zoals ik hem zalfde bij het laatste avondmaal. Ze schilderden mij staande naast Moeder Maria. En altijd portretteerden ze mij terwijl ik hem aanraakte met liefde. Ik ben vaak afgebeeld in het rood terwijl ik de albasten kruik droeg, en met een schedel aan mijn voeten. Iedere kunstenaar voelde mijn onsterfelijke aanwezigheid en verlangde ernaar om de schoonheid en de mystieke kracht van mijn levende aanwezigheid vast te leggen. Omdat zij mijn eeuwige ziel voelden, want ik raakte hen aan zoals ik jullie nu aanraak. Dit zijn archetypische symbolen die de onderdrukking doorstonden van de patriarchale orde die mij ontkende. Want er is geen menselijke wil die uiteindelijk de kracht van het Goddelijk Vrouwelijke die ik belichaam kan weerstaan, want het is een God Kracht.

Ik ben de Onsterfelijke Magdala, een raadsel dat het begripsvermogen tart. Ik kan niet worden onderdrukt, ik zal eeuwig te midden van jullie verrijzen. Mijn kracht is zichtbaar hoewel mijn verhaal niet is verteld. Nu zijn de verhalen als zaden van macht verspreid door ieder van mijn boodschappers. Elk zaadje is een zaadje van de Boom des Levens die zal bloeien en bloeien in de tuin van vrede van de Nieuwe Aarde. Worstel niet of probeer zelfs niet om te weten wie Ik Ben, want ik zal jullie ontgaan. Het is slechts door de kracht van visionaire krachten dat jullie mij kunnen kennen. Ik heb vele gezichten. Mijn beelden zijn de gezichten van vrouwen door de tijden heen. Mijn ogen zijn gevuld met moed en mijn hart is gevuld met liefde. Ik ben jou.

Ik ween voor de mensheid zoals ik weende om de wonden van de mensheid die mijn Geliefde belichaamde. Ik genees de mensheid zoals ik de wonden van de mensheid heelde die mijn Geliefde belichaamde. Ik ben de getuige van jullie opstanding zoals ik de getuige was van zijn opstanding. Ik ben de machtige kracht van God die de gewonde Christus herstelde in het graf en nu ben ik die kracht voor de opstanding van de menselijke ziel.

Ik ontmoette hem in de tuin en bracht de boodschap over aan de apostelen:  “Het graf van de dood is leeg, hij is er niet.” Hij leeft zoals ik eeuwig leef. Jullie hebben de steen opzij geduwd die jullie gevangen hield in het graf van de dood om de baarmoeder van het leven in te kunnen gaan en geboren te worden met de heilige macht en kennis van de goddelijkheid die in jullie woont.

Ik was getuige van de hemelvaart van mijn Geliefde en van zijn terugkeer naar het levende lichaam. Want hij oversteeg de dood en zo zal het ook de wereld vergaan. Het is slechts door de kracht van de wonderbaarlijke verlossing dat dit zal geschieden en wel door vergiffenis. Vergeeft jullie zelf en vergeeft anderen. Vergeeft hen die de wonden van de wereld dragen en anderen verwonden met hun pijn. Hebt vertrouwen dat ook zij naar de levende wateren komen en genezen. Zij zullen de kracht van de liefde kennen en de kracht van liefde zal hun gewonde zielen genezen.

Ik ben niet de rechter van de mensheid. Ik ben de moeder van mededogen. Ik sta niet boven jullie om aanbeden te worden als goddelijk. Ik ben in jullie. Hou van jezelf en je zult mijn liefde kennen. Want mijn liefde is zonder grenzen, mijn liefde is eeuwig en een levende kracht van de Machtige Eenheid, de oneindige Liefde van Creatie.

Dit bericht is een boodschap van profetie. Het is gegeven via de kracht van het Orakel van Creatie. Het is alchemistisch. De kracht van de heilige alchemie is bevat binnen de kracht van het geloof van het mosterdzaadje. Het is een kracht van actie. Zoals mijn Geliefde zei: “Als je het geloof van een mosterdzaadje hebt, kun je bergen verzetten.“ En: ”Wat ik heb gedaan, zullen jullie alleen groter doen.”

Dit is een profetie, geliefden, die zich manifesteert door het hart en de ziel van de mensheid van alle geloven en overtuigingen. Want er is geen verschil tussen het geloof van de ene persoon en de andere wanneer zij liefde omarmen. Het is allemaal heilig en goddelijk. De mythologieën die ik de wereld heb ingezonden spreken nu daarvan. Eén persoon zal de waarheid en betekenis vinden in één bericht en niet in een ander. Anderen zullen een waarheid zoeken en vinden die betekenis voor hen heeft in nog weer een andere boodschap.

Laat van enig religieus geloof liefde de taal zijn van de Oneindige Eenheid, van de Schepper van Al Wat Is. Zolang de boodschap die van liefde is en tot geloof inspireert, is zij waar voor de individuen die deze boodschap horen en de kracht ervan zien werken om hun leven heel te maken. De boodschap zal genezing brengen aan hun hart en hun zielen tot leven wekken. Wanneer een boodschap van liefde zonder grenzen, compassie en geloof getuigt is zij de waarheid.

Dit is de reden waarom God zoveel verschillende boodschappers naar de aarde stuurt. Dit is de reden waarom de boodschappers alle talen spreken en alle tradities eer aandoen. De diversiteit van de mensheid eert de tradities der eeuwen die gevonden worden in de toewijding van hen die liefde geven en ontvangen.

Ja, mijn geliefden, is er niet enkel één verhaal dat waar is. De grotere mythe ontgrendelt de psyche en opent het bewustzijn naar nieuwe dimensies van het licht.

IK BEN de Onsterfelijke Magdala, ik ben de Vrouwelijke Christus.

Weest gezegend. Zo zij het en zo is het.

 

Vertaling:

Herbert van Erkelens, augustus 2019