Het openen van de 11e sefira van oneindige wijsheid

Judith, 5 juni 2009: Er is mij verteld door Enak-Kee-Na dat deze vrouw [Melody] die ik [in Flagstaff] bezoek de sleutel tot de 11e sefira draagt. Ik heb mij afgevraagd wat de 11e sefira is. Haar huis is gevuld met een verbazingwekkende bibliotheek en uit deze bibliotheek kwam een boek te voorschijn genaamd Kabbala: Tradition of Hidden Knowledge door [Z’ev ben Shimon] Halevi (…)

Het werk van unificatie

De taak van een kabbalist die ten grondslag ligt aan al het werk van persoonlijke ontwikkeling en aan al zijn bezoeken aan de hogere regionen is om te helpen bij de eenwording van de wereld. Het oude Jodendom geloofde dat er fragmenten van andere werelden overgebleven waren die de vervormingen van deze wereld veroorzaakten. Dat zouden de microchips zijn. Als hij in de vier niveaus van zijn wezen eenheid brengt, probeert hij dat wat boven is te verenigen met dat wat beneden is. In dit beeld verricht hij de handeling, hij wordt zich bewust van de twee bovenste werelden [de wereld van de nabijheid en de wereld van de schepping] en hun bewoning en trekt het Goddelijke licht naar beneden naar de wereld van formatie met zijn symbolische, planetaire archetypen, gerangschikt als een sefirot-boom, naar hemzelf en daarmee naar de Aarde. Dat is wat we doen.

Het begrip is nu niet de Adam Kadmon Blauwdruk, maar de Eva Adam Kadmon Blauwdruk, omdat de Eva Adam Blauwdruk de spiegel van de Geliefde is. Het is wanneer het gezicht van God de reflectie is van de Vereniging van de geliefde en de Moeder essentie niet langer verwaarloosd wordt. Eva en Adam keren terug naar één androgyne toestand en via deze toestand van androgynie hebben we allemaal de capaciteit en het werkelijke bereik van het Geliefde Huwelijk binnenin ons. Wij worden allen het huwelijk van het mannelijk Goddelijke, ons vrouwelijk Goddelijke, ons aards mannelijke en vrouwelijke.

In de Joodse filosofie van Schepping, die in mijn transmissie van 8-8-08 van de 4 Schepper Wezens was uiteengezet, gaat het om de beweging van Vuur naar de Adem naar de Levenswateren naar de Aarde, en de verwezenlijking van Spirit in het mystieke rijk is de beweging van al deze wielen, van wielen op wielen op wielen die op één lijn komen met één kosmische Boventoon die de Toon van de Duif is.’

De elfde sefira Da'ath (Kennis)

Uit een tweede transmissie van 5 juni 2009

Ik werd om twee uur ’s ochtends wakker en bleef [woorden] horen over de 11e sefira. Mij werd verteld dat wij vandaag [de sleutel tot] de 11e sefira gaan omdraaien. Volgens het boek dat ik gisteren vond is het de bron van innerlijke wijsheid van God. Dat is de 11e sefira. Telkens wordt er in mijn transmissies gezegd dat kennis zonder wijsheid macht is en zulke macht is destructief. Maar wijsheid, wanneer die gecommuniceerd wordt via het hart van het Goddelijke, in het huwelijk van de Geliefde, vloeit in harmonische overeenstemming via de Kosmische Boom van het Leven naar het hart van de [activiteit] in de ziel van ons wezen.

De boodschap van vandaag luidt: ‘Wij zijn, in het fysieke lichaam, maar een fractal van het bewustzijn van onze totaliteit. Wij vormen een microkosmische omloopbaan van een macrokosmische waarheid die de trilling van ultieme Schepping is. De trilling van ultieme Schepping is de manifestatie van wat het vleesgeworden Woord van God wordt genoemd. Via de trilling van essentie en Eenheid kunnen wij als vormen in de wereld van dualiteit het ultieme doel van het zelf verwezenlijken, die de vervulling van de bestemming van onze ziel is. Wanneer wij ons denken, lichaam, geest en ziel in de Toegangspoort in onze harten openen en wij de Eenheid van ons wezen bijlichten, zijn we de Geliefde in onze ziel. Dit is de Terugkeer naar Eden. Wanneer het androgyne zijn van menselijk bewustzijn in staat is om toegang te vinden tot de Hoge Geest van God en de geest van de mens in fysieke manifestatie van het wereldhologram is dit uiteindelijk in feite het hologram van deze Schepping.

Bij de val uit Genade zoals wij het noemen, het punt van scheiding, [uit] de spiegel van Eenheid en de Boom van het Leven, scheidde de Adam Kadmon Blauwdruk van de Eva Adam Kadmon Blauwdruk. Het herstel van de Grote Kennis en Wijsheid is een cellulaire ervaring via het vleesgeworden Woord van God., wanneer we onze eigen ascensiecodes verwezenlijken. In de Sleutels van Henoch openen we ons DNA naar de essentiële sleutels binnen onze trilling en de sleutels zijn in laatste instantie gegeven en ontvangen. Zij zijn verzegeld. Wij zijn niet gescheiden van ons God-zelf. Wij zijn ons simpel niet gewaar van de manifestatie van essentie, [namelijk] dat we ons via trilling en compassie – wanneer we ons tenslotte kunnen vergeven, wanneer we tenslotte tot een punt van Goddelijke Genade komen –  in balans tussen de werelden kunnen bewegen. Wanneer we het gouden pad proberen, verbindt dat pad onze lichamen aan onze ego’s, aan de Bron van alle Goddelijke Liefde, via het Hart van Creatie aan oneindige wijsheid.

Het is oneindige wijsheid omdat onze ziel dan de niveaus van Brahm (de niveaus van dualiteit) overstijgt; onze ziel treedt de code van Abrahama Ama binnen, de ultieme Eenheid. De verwezenlijking van de 144.000 (dit is niet een aantal mensen) verwijst naar de DNA-code voor de verwezenlijking van dat bewustzijn wanneer de mensheid zich opent naar een trilling op cellulair niveau die de harmonische boventoon is. De harmonische boventoon wordt de Toon van de Duif genoemd die zij een sleutel noemen en het is de harmonische trilling die de aard van ons bestaan verandert omdat in de grond van de zaak God de viool speelt (in plaats van Nero die dit deed terwijl Rome brandde). De essentie van de Ene Levende Godin, de essentie van de Onsterfelijke Schepping, zendt een kosmische frequentie uit via het Heilieon licht dat het licht van de Graal, het Christuslicht, of de vereniging van de Geliefde wordt genoemd. Iedere cel van ons lichaam geeft antwoord op de orkestraties van de harmonie van de duif. Ons bewustzijn in alle werkelijkheidsvlakken, waar denken, lichaam, geest en ziel, de ethers, subtiele dimensies, parallelle werkelijkheden, alle de Ene Goddelijke emanatie van het Nu ontmoeten. (…)

Wat betekent dit? De Toon van de Duif is de harmonie van het volledig mens-zijn dat op één lijn is gekomen met de melodie van het volledig Goddelijk zijn. Dan openen alle aspecten van ons bewustzijn het vermogen om ons uit een gevangenis van vergetelheid en angst te bevrijden. De Toon van de Duif opent het vermogen voor ieder levend organisme om zichzelf als essentie te ervaren, om het vloeibare licht van de Bron te ervaren dat door de kosmische Levensboom vloeit. Het opent nu het vermogen voor ieder levend organisme om zichzelf te ervaren als essentie. En in de ervaring van die ultieme wijsheid die passie met compassie is opent de Harmonie der Sferen zich in de multi-vlakken. Dit is het Omdraaien van de Sleutel wanneer wijsheid organisch is in het menselijk biosysteem via het vleesgeworden Woord van God in het Levende Organisme van de manifestatie van vorm via massa en materie in het bewustzijn van de ene goddelijke essentie, waarvan dit menselijk bewustzijn een fractal van onze totaliteit is. Maar het is een essentiële fractal, omdat door te kiezen via vrije wil voor Eén-zijn, de ultieme keuze van het hart de keuze is die ons thuisbrengt naar de essentie van de ziel van ons bewustzijn, de ziel van de Ene Goddelijke essentie die ons ziel zich herinnert te voorschijn te komen.

De Hathors

We worden dan onsterfelijke Goddelijke wezens, niet in de zin van God-wezens (die over andere mensen [heersen]), maar wij worden kanalen van licht voor de kennis, de wijsheid en de compassie om tot één sefira samen te smelten. Eén sefira is de 11e sefira, de ontmoetingsplaats van Goddelijke actie. Aldus is de 11e sefira geactiveerd. Het is als het openen van de sluis die de velden voor de Nijl van water voorziet. De Nijl is geopend. Volgens de leringen van de oude tempels van de Witte Ibis vloeide de Nijl door de Tempels van de Witte Ibis en werd voorzien van het water van de geest, de Goddelijke essentie. De Broeders waren toen priesters die de tempels niet domineerden maar als man en vrouw samen, priester en priesteres. In Dendera toonden de priesters mij dat de Nijl vroeger vanaf de heilige tempel stroomde en dat de Hathors de prachtige Nijl voorzagen van de vibratie van Eén, de Hathor frequentie, de Goddelijke essentie. Het omdraaien van de sleutel van de 11e sefira opent nu datgene wat geblokkeerd was zodat de woestijn weer tot bloei mag komen. De Nijl zal opnieuw [met deze Goddelijke essentie] beginnen te stromen in harmonie met alle grote rivieren zoals de Ganges, de Amazone. Herstel zal plaatsvinden via het stromen van vitale energie in de boventonen van de watermoleculen van de planeet.

Dit betreft de watermoleculen van de planeet. Ieder van ons is samengesteld uit de essentie van watermoleculen, zij zijn de essentie van de Galactische Kracht. Wanneer we ons afstemmen op de stroom van water, herinneren we ons dat zij – in de vier Schepper Wezens op 8-8-2008 – van vuur spraken, het Vuur van Schepping en de beweging van het oosten naar het westen en het openen van de Winden van Schepping. Dat is het lucht-aspect van Schepping. Dan vanuit het noorden opent de Sluis voor de waterstromen. Het Levenswater stroomt op het pad van spirit van oost naar west, van noord naar zuid en stroomt in de Aarde en schept en beweegt de planeet, de waterplaneet. Zo wordt het van zuurstof voorzien met vuur, lucht, water en wordt de Aarde van ons bestaan en het hart van de Aarde is Essentie, het 5e element, spirit.’

Judith K. Moore © 2009

Vertaling: Herbert van Erkelens