Essentie van de vibratie van creatie – Verschuivende werkelijkheid – Judith in Chimayo in sessie met Agnes met haar kristallen schedel Amigo in Amsterdam op 5 december 2021 om 8 uur MST

Beste 13-13-13 zielenfamilie, ik doe regelmatig meditaties met Agnes van de Beek in Amsterdam en haar kristallen schedel Amigo. Ik werd geleid om deze transmissie te delen met de 13-13-13 ascensiegroep. Mijn intentie voor degenen die geleid worden is om de frequenties van deze boodschap te activeren in het multidimensionale veld waarmee jullie werken en in datgene wat door jullie heen werkt voor jullie goddelijke missie.
Sean Sands  en  ik  sturen  jullie  onze  zegeningen.  Judith

Judith: We openen ons voor de Wijsheid van Universele Eenheid en de Kosmische Gnosis via Amigo. En (voor) de kosmische verbinding van de Drie-eenheid van Licht in het centrum van de Galactische Bron.

 

Boodschap van Universele Eenheid en de Kosmische Gnosis:

Jullie leven in de meest wonderbaarlijke tijden die de mensheid ooit heeft gekend. De structuren van de werkelijkheid vormen coherente patronen met de goddelijke harmonische frequenties van de scheppingskrachten. Dit betekent dat er een samenhang en een spirituele gemeenschap is van de energiedeeltjes van massa en materie met de stroom van goddelijke harmonische frequenties van de Bron van Eenheid. Er is een enorme regeneratie die de levenskracht van Moeder Aarde nader voedt.

Stromen van licht vloeien vanuit de integrale gebieden om zich te verbinden met de uitgestrekte aard van Creatie. Dat wat zich begint te vormen in de omni vibratie van de essentie van de Bron van Eenheid is het in-gieten van deeltjeslichtcodes uit de kosmos in het subatomaire vlak van materie voordat het vorm krijgt. Dit betekent dat de essentiële aard van de werkelijkheid op Aarde zich in een enorme metamorfose bevindt.

Tijdens de Tijdperken van Dualiteit waren er vervormingspatronen, dissonante frequenties in het holografische veld die werden gegenereerd vanuit de organisatie van de structuren van Creatie. De vervormingen verminderden de levensvatbaarheid van de levenskracht op de planeet, waardoor het web van leven verzwakte dat het lichaam van de levende Aarde ondersteunde, en daarmee ook het evoluerende bewustzijn en de patronen van geometrische lichtvormen verzwakte die de architectuur van de werkelijkheid creëren. Jullie hebben de effecten van deze vervorming gezien en ervaren. Jullie hebben de effecten ervan gevoeld. Jullie hebben de verwoesting gezien. Het is een degeneratief proces dat, zodra het begint, het morfogenetische veld beïnvloedt en daarmee de verbinding die elke elementaire kracht heeft met de levensvatbaarheid van de levenskrachtenergie in massa en materie.

Zodra de cohesie van de deeltjesvorm is geschonden, is het een voortgaand proces.  Jullie begrijpen dit misschien als jullie bedenken hoe het lichaam verslechtert zodra de levenskracht het verlaat. Dat geldt voor elk levend wezen.  De vervormingen hebben het levende hologram van de planeet geschonden, waardoor de capaciteit die massa en materie hebben om de levensvatbaarheid te behouden, is onderbroken.  Naarmate de levenskracht uitgeput raakt, verslechteren de omgeving en het collectieve bewustzijn en er ontstaat een onbalans in de stroom van de harmonische frequenties van bewustzijn en realiteit.

Dit is de oorzaak geweest van het grote einde van tijdscycli. Het was het essentiële element tijdens de ineenstorting van Atlantis en het einde van dat tijdperk. Maar nu de ineenstorting (opnieuw) plaatsvindt, is de kracht van Creatie de staat van Genesis binnengegaan en Creatie zelf brengt licht voort. Deze kracht stroomt in het hologram van de Aarde en veroorzaakt golven van Genesis-frequenties.  Het is een gelijktijdige dood en wedergeboorte van de levende Aarde.

Creatie zelf bevindt zich in een staat van conceptie en geboorte en expansie en dat geldt ook voor de Aarde. Dat wat gevormd wordt uit Creatie heeft meer energie. Het is echt lichter. De gaten en de ruimtes in dichtheid binnen de energiepatronen die de werkelijkheid beïnvloeden, worden getransmuteerd door de kracht van Creatie die de verlichting is. Jullie voelen dit in het centrum van jullie wezen omdat jullie ziel meer licht ontvangt van de Bron van Eenheid. De vibraties resoneren, vullen de kosmos en stromen vanuit de Galactische Bron in elk patroon van universele orde, in elk systeem en in jullie bewustzijn en het collectieve bewustzijn.

Creatie van Creatie van Creatie !!!!! De Aarde is een vibratie van de kosmische kracht die unieke eigenschappen en capaciteiten heeft voor het menselijk bewustzijn om te evolueren en voor de omgeving om te worden verjongd en voor het creëren van nieuwe dynamische systemen in de architectuur van de werkelijkheid. Er is een stuwkracht naar voren, een versnelling van de tijd en elk lichtdeeltje op de planeet ondergaat een versnelling.

Het menselijk DNA is uniek. Het is buiten jullie bevattingsvermogen. Elke kristallijne streng in het DNA wordt gecodeerd met de gnosis van Creatie. De essentie, de kracht en de verlichting vormen levende hologrammen in de collectieve werkelijkheid. Het DNA is een holografisch fenomeen. De menselijke geest moet nog in staat zijn om de enorme verschuiving in de werkelijkheid waar te nemen die zich vormt in het bewustzijn van het hologram. [Het gaat om een verschuiving] van het holografische veld van de collectieve werkelijkheid.

Jullie geest moet in staat zijn om de evolutie waar te nemen die zich in Creatie heeft gevormd, zodat jullie deze in de werkelijkheid kunnnen projecteren.  Jullie ervaren je perceptuele verschuiving. Jullie beseffen dat jullie niet gebonden zijn aan de grenzen van een disfunctionele en dissonante realiteit. Dat jullie de gave hebben om in harmonie te zijn met de synthese van Creatie. Die synthese vormt zich in een synchronisatie van de gebeurtenissen in jullie leven en jullie perceptuele veld.

Alles wat jullie zien en waarnemen is gelaagd, lagen en lagen en lagen aan holografische filamenten. En wanneer er een kernverschuiving is in de holografische vibratie van de werkelijkheid, wordt die verschuiving duidelijk voor het individu dat de werkelijkheid waarneemt, interpreteert en projecteert in het collectief. De realiteit wordt laag voor laag geactiveerd vanwege de filamenten in het holografische veld. Ook al is jullie wereld al veranderd, ook al vindt de verschuiving al plaats, de beperkingen van jullie perceptuele veld vormen nog steeds relatiepatronen met de levensvatbaarheid van deze scheppingskracht via het interpreteren ervan en het maken van die essentiële fundamentele verandering in de menselijke psyche.

Dit proces doordringt de werkelijkheid omdat alles in de werkelijkheid wordt bepaald door de capaciteit die elke eenheid van het geheel heeft om trillingen te ontvangen en te projecteren. En wanneer een collectieve kritische massa van mensen synchroniseert met de krachten van Creatie, manifesteren de krachten van Creatie zich, dan ontdekken jullie een manier van zijn die harmonie in jullie werkelijkheid ondersteunt en onderhoudt. In deze staat van ontwaakt bewustzijn verbinden jullie je rechtstreeks met de harmonie van Creatie, met universele krachten en met kosmische gnosis.

De planetaire trilling is versneld voorbij de capaciteit voor het meten van Schumann-resonantie of elektromagnetische velden. Elk molecuul trilt met de essentie, met de kwantumtrilling, en versnelt de elektromoleculaire deeltjes van massa en materie. Simpel gezegd is jullie geest niet in staat de realiteit bij te benen. Jullie bevinden je in het proces van manifestatie van het nieuwe ontwerp. Maar jullie realiteit verandert sneller dan jullie haar kunnen waarnemen. Elke keer dat je je concentreert op wat de essentie is van harmonie en licht, wat liefde is, versterk je het vermogen dat jullie perceptuele veld heeft om zich aan te passen aan de verschuiving. En omdat jullie geboren zijn in het Tijdperk van Dualiteit, zijn jullie geboren in een Tijdperk waarin er extremen waren. En wanneer jullie je waarneming verschuiven en je richten op de dissonante realiteit die ineenstort, dan vertragen jullie je vermogen om de vibratie van de nieuwe holografische Aarde waar te nemen en te genereren. Maar daar (in die focus) kunnen jullie niet blijven. Het is nu de aard van de menselijke evolutie om naar het licht te gaan. Heb geloof en overgave. Weet dat jouw vezel van de werkelijkheid aan het veranderen is en dat geldt ook voor de vezel van de werkelijkheid in het collectief.

Het doel van deze transmissie is om de harmonische resonantie met de levensvatbaarheid van de krachten van Creatie te verbeteren door middel van een bewuste communicatie die jullie perceptuele veld verbetert.  En om deze energie door te geven aan ascensiegroepen en de 13-13-13 zielengroep. Deze meditatie in het centrum van het hart van Amsterdam in het Walvishuis (aan de Keizersgracht) is een alchemie die zorgvuldig is beschermd door Agnes als de bewaker van de Walvistempel. Deze dag werd gekozen voor deze transmissie vanwege de trilling van de zonsverduistering op 4 december. Energieën kwamen de Aarde binnen vanuit Creatie voor de conceptie van Leven en Licht die absoluut fenomenaal zijn.

Deze communicatie via de Walvistempel wordt uitgezonden naar elk molecuul van water, naar het walvis-DNA, om de realiteit te doordringen met deze essentiële wijsheid. Weest gezegend, het zij zo en zo is het.

© Judith K. Moore

  1. Agnes merkte op dat deze transmissie en deze energie als een kosmische herbalancering zijn, zoals resetten of opnieuw ijken. Agnes: Inderdaad en als we die harmoniserende balans specifiek voelen dan kunnen we die ook manifesteren in de 3D realiteit waarin we leven. Judith: Ja, dat is fundamenteel  voor  deze  transmissie.