De golf van oneindigheid

Zeven kosmische golven van bewustzijn gingen over de Aarde heen. Zij waren als de zeven dagen van Genesis. De zesde kosmische golf bereidde zoals Johannes de Doper de zevende kosmische golf voor die in 2011 met het begin van de lente het Christuslicht op aarde bracht. Daarmee waren de dagen van Genesis op. Maar op 10 juni 2011 kondigde Judith de achtste kosmische golf aan die als de golf van oneindigheid werd aangeduid en vanaf de zomerzonnewende zou samenwerken met de zevende kosmische golf. Hoewel we aan het begin van 2012 al in de negende kosmische golf zitten, zijn de raadgevingen die bij de komst van de golf van oneindigheid gegeven werden nog steeds actueel:

‘Er zal nu een golf van nieuwe ascensiewerkers komen die op aarde gaan ontwaken. Er zullen vele duizenden ascensiewerkers wakker worden in de komende tijdsperiode. Te beginnen op 21 juni 2011 is er de golf van oneindigheid, de achtste kosmische golf. Er zal een overlap met de zevende kosmische golf zijn. Het is als een vesica piscis waarin de 8ste en de 7de kosmische golf in een staat van energetische synergie zijn. Er is een periode vanaf 21 juni waarin de zevende kosmische golf haar hoogtepunt zal bereiken en de golf van oneindigheid opent. Deze twee golven gaan beide tegelijkertijd erg actief worden op onze planeet. Als de 7de kosmische golf haar piek bereikt, zal daar een effect van uitgaan en de golf van oneindigheid zal een heleboel verandering brengen…  

Wanneer deze twee golven samengaan, werken zij voorbij de chaosfactor. Hun werkzaamheid zal de energie van mensen dreigen te verstrooien. De uitdaging is om gegrond te blijven. Het belangrijkste wat we nu kunnen doen is om gegrond te zijn en gefocust op de intentie van vrede op ieder moment en in iedere situatie. Dat zal ons vermogen om multidimensionale vlakken te verankeren en te aarden optimaal maken omdat de tijd van grote voorbereiding voor de Aarde bijna voorbij is. Er is een groot plan voor de Aarde die naar een erg actieve fase toegaat die de fase van voorbereiding gaat vervangen. We bewegen ons naar de actieve fase voor het te voorschijn komen van de Nieuwe Aarde.

Vanwege de aard van deze fase zal er op veel niveaus een enorme beweging van energie zijn. Zodoende is het aan ons om enkel zuivere kanalen van liefde te zijn en ons te focussen op de intentie die het universum ons toont. Als die intentie is om iemand lief te hebben of een gebed van vrede te doen of je 3D leven op orde te brengen, doe het meteen en volledig. Het is belangrijk om volledig geëngageerd in het proces van ieder moment te blijven omdat nu zelfs vijf minuten je leven kunnen veranderen. We bewegen naar een tijd toe waarin jullie ervaringen zullen zien die het leven veranderen en een impact zullen hebben op niveaus die absoluut verbazingwekkend zijn. Er doen zich vele gelegenheden voor, maar besef van de situatie is belangrijk [om ze te zien]. De golf van oneindigheid vloeit samen met de zevende golf van de kosmische Christus en gaat actie brengen. En dat betekent veranderingen in ons leven en veranderingen in de wereld.’

 

Graancirkel bij Jubilee Plantation

Jubilee Plantation bij Cherhill, Wiltshire, 15 augustus 2011.

Op 11 augustus 2011 kreeg Judith door dat de Oude Aarde op sterven lag. Tegelijkertijd moest de ziel van Gaia het potentieel in ontvangst nemen voor de Nieuwe Aarde die direct verbonden is met de oneindige eenheid van het hart van universeel bewustzijn. Onze planeet bevond zich in een periode van sterven en tegelijkertijd van conceptie en nieuwe geboorte. Vanaf 11 augustus zouden er voor de Aarde drie dagen van ontvangst van nieuwe frequenties zijn en op 14 augustus zou er een uitbarsting van Genesis-energie komen. Opvallend was dat op die dag in Nederland eindelijk de zon scheen. Aan een bijzonder koude augustusweek was een einde gekomen.

Vervolgens werd op 15 augustus bij Jubilee Plantation dichtbij Cherhill in Wiltshire een graancirkel gesignaleerd met vijf spiralen en in het midden een kristalstructuur die eruit zag als de projectie van een hogerdimensionale meetkundige structuur. Een dag eerder had Judith doorgekregen dat de pioniers van bewustzijn op aarde nu een collectief vormden dat door de Hand van God werd geleid: ‘Jullie vormen een team. Collectief is jullie psyche versmolten en toch kennen jullie soevereiniteit en individueel bewustzijn die synchronistisch reageert op jullie specifieke intuïtie en leiding. De energieën zijn zo uitgestrekt en moeten nu fijnmazig worden afgestemd op de grote frequentie die via het kristallen rooster over deze planeet stroomt.

De vele lagen van goddelijke alchemie zijn geopend via de kronieken van Eenheid. Jullie participeren van moment tot moment in een collectieve alchemie die alleen maar geïdentificeerd kan worden als de Hand van God die de tijd beweegt. Omdat jullie als de Hand van God de wilsuiting zijn, zijn jullie de fysieke manifestatie van de Godkracht die via jullie werkt. Jullie zijn geplaatst op specifieke plaatsen op aarde die een soort acupunctuurpunten zijn. En jullie kennen enthousiasme. Jullie volgen je innerlijke leiding. Jullie krijgen energie door individuele cocreatie en in gemeenschappen van geloof om tegemoet te komen aan de goddelijke formules die nu op hun plaats zitten.’

Een dag na het verschijnen van de graancirkel merkte Judith op: ‘De Meesters zeggen heel duidelijk dat het belangrijkste wat we kunnen doen op aarde op dit moment is om deze energie te channelen en het toe te staan in creatieve bronnen te vloeien. Wanneer dingen in ons persoonlijk leven uit balans raken, komt dat omdat de chaosfactor verviervoudigd is wat betekent dat de wilsuitingen van menselijke emotie enorm versterkt zijn. De tendens van energie om te gaan wervelen is op dit moment erg groot. Degenen die zich focussen op schoonheid en harmonie en in staat zijn om deze energie door hun systeem te laten stromen bewijzen een enorme dienst aan de planeet, meer dan zij kunnen bevatten. Het is absoluut noodzakelijk dat mensen hun aandacht richten op de principes van vrede en bekrachtiging. Wanneer deze scheppingsenergie met deze snelheid door het veld beweegt, zal zij een soort van vortex van mini-wielen van in spiralen bewegende energie creëren die zich erg snel kunnen uitbreiden. 

Wij gaan om met energieën waarmee we echt nooit eerder te maken hebben gehad. We hebben nooit deze soort snelheid ervaren vanwege de alchemistische componenten van de nieuwe energiegolf. Dus blijf gegrond, sta de energie toe met het manna in het kristalrooster te stromen en breng iedere situatie en iedere gedachte in vredige harmonie met het hart. Wanneer de energie erg intens wordt, ga er niet tegen vechten. Vecht niet tegen de intensiteit, omdat de energie om expressie vraagt. Laat haar door je heen stromen en zichzelf tot oplossing brengen en richt je aandacht op balans en op je hart. Als je begint tegen de energie te vechten, dan wordt zij sterker dan jij bent.

Diagram van Bertold Zugelder

Het enige dat je daarom kunt doen is om overgave te praktiseren. De gevolgen van de uitbarsting van Genesis-energie zal de menselijke geschiedenis nog millennialang beïnvloeden. Er zijn dynamische processen aan de gang die waarschijnlijk nooit op het nieuws getoond zullen worden, maar er zijn verschuivingen aan de gang omdat de kerndynamica moet verschuiven en de snelheid van deze energie is van dien aard dat die kerndynamica op aarde ook verschuift… De Genesis-energie gebruikt de spiraalvorm als frequentiepatroon. Het is geen lineaire energie. Als je jezelf in je lineaire brein bevindt, in de linkerhersenhelft of je logische brein, zal dat bij jou een desoriëntatie geven. Je kunt logica gebruiken in deze situatie maar laat je niet absorberen door je linkerbrein om gevolgen te willen zien, om de logica te willen zien, want dit is een dansende derwisj van energie.

St. Germaine moedigt jullie aan om te vertrouwen op de violette vlam van transformatie, de violette energie van de St. Germaine frequenties vanwege het belang van het focussen op alchemie via het hoogste principe van de creatieve bronnen van St. Germaine. Richt je op samenwerking met de energie en wel met de intentie van de hoogste alchemie in de hoogste frequentie van de energie van de violette vlam. De meesters van de stralen zeggen in de grond van de zaak dat je tegelijkertijd je moet vastklampen en loslaten, omdat deze energie zich gaat versnellen en een snelheid zal bereiken die bij de piekwaarden erg intens is, omdat gebruik wordt gemaakt van de kosmische frequenties van de golf van oneindigheid. Jullie zitten tussen de 7de en de 8ste kosmische golf. De golf van oneindigheid zal na de herfstequinox in oktober in beweging blijven. In oktober zijn er machtige gelegenheden voor planetaire harmonie. Nu is het zaak om deze energie door ons heen te laten stromen.’  

 

Judith K. Moore

 

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2012

 

De foto van de graancirkel en het fraaie diagram zijn ontleend aan de Crop Circle Connector:

Crop Circle at Jubilee Plantation, nr Cherhill, Wiltshire. Reported 15th August   2011.