Jakob spreekt vanaf de Steen van het Lot en Rachel is daarvan de getuige

8 december 2011

 

Het haar van Jakob is lang, niet lang langs zijn schouders maar lang genoeg om los op het kussen te liggen op de Steen van het Lot waar zijn hoofd rust. De gouden Straal van Metatron is zijn derde oog binnengegaan dwars door zijn pijnappelklier naar de Steen van het Lot en het haar van Jakob ligt los op het kussen. Het lijkt te stralen met een gouden licht. Jakob ondergaat een gedaanteverandering en is niet langer de Jakob die ik ken. Zijn gedaante is veranderd. Ik ben Rachel. Ik hoor Jakob spreken.

Stone of Destiny. Edinburgh Castle.

‘Ik ben Jakob, ik draag de sleutel, de Jakobssleutel. Ik plaats de sleutel in het 8ste Zegel van de Ark van het Verbond. Het hoofdkussen (van Jakob) rust op een plaats van bestemming beschermd tegen de verleiding dat Elia de heilige bedoeling van God en de gerechtigheid van het Koninkrijk van Onze Vader zou ontwijden. Ik ben een meester van de rijken. Kosmische krachten komen op één lijn precies zoals God heeft verordend. De profetie van Jakob is geopenbaard en het gouden licht van Metatron zal over de Aarde stromen en de openbaringen van de profetie doen ontwaken die via de Orde van Jakob manifest zal zijn als de 1 de 12 zal verenigen en 13 worden…

Zij die het Levende Verbond [tussen God en mens] hebben geschonden zullen daarvan getuige zijn en zij zullen geoordeeld worden als waard om vergeven te worden. Het Jakobszaad ligt in het leem van de Aarde. Het is nu vruchtbaar. De tijd van Gods wil komt over de Aarde en niemand zal weerstand bieden tegen de arm (?) van vergelding. Ik ben Jakob IK BEN. En mijn verloofde, Rachel, is mijn getuige. En dat wat was gesproken vanaf de Steen van het Lot is nu geopenbaard als het Levende Woord.’

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2012