Een ervaring van 23 april 2009

Henoch

Ik adem en focus mijn adem via mijn hart. Ik ben mij bewust van de verlangens voor de duizenden en miljoenen mensen om een manier te vinden een betere wereld te creëren. Ik word geïnstrueerd door mijn gidsen om, terwijl ik adem haal, mij op mijn hart te richten en op al die mensen op de planeet die zich ervan bewust zijn dat onze gedachten een effect hebben op de manifestatie van onze wereld. Ik moet mij richten op alle mensen op aarde die zich de kracht van de geest herinneren, via het bewustzijn van het hart met compassie en overgave aan het perfecte plan van Creatie. Ik hoop mij af te stemmen op dat groepsbewustzijn. Terwijl ik adem haal dien ik te denken aan hun adem halen en dien ik mij in mijn geest deze lammeren van God voor te stellen die over de hele wereld leven vanuit alle variëteiten van religie.

Nu dien ik mij te verbinden met ons collectieve hologram, met het bewustzijn dat is gevormd door het liefdevolle mededogen en het geloof van de collectieve Brengers van de Dageraad, de Wakkerschudders, die de lammeren van God genoemd worden. Nu dien ik mij de verbinden met het DNA, er is juist nu een helix [gevormd] binnen de Aarde. Ik kan binnen Moeder Aarde kijken en zien hoe dit prachtige hologram zich aan het vormen is. Het is als een fractal, een Mandelbrot verzameling, met patronen op patronen. Wanneer ik erg zorgvuldig kijk, kan ik zien dat de vorm van dit hologram zich oneindigvoudig kopieert vanuit mijn gezichtspunt en dat van een Mandelbrot verzameling. Het ziet eruit als een hemisfeer vol facetten en binnenin is een helix. Deze maakt een spiraal zoals DNA, maar het is een levend iets. Het is levend. Wat het ook is, het is een levende energie en ik vraag aan mijn gidsen wat ik eigenlijk zie. Zij vertellen mij dat het de levende essentie van het hologram van nieuwe schepping is. De levenskracht van Moeder Aarde heeft zich aangepast, samengesteld en gemanifesteerd vanuit de zaden van Maulaupi Aya. Deze zaden waren naar haar gebracht toen de kosmische poorten werden geopend voor 2013/2022 (…) toen Maulaupi Aya ( de Grote Witte Walvis) de planeet binnenkwam.

De Grote Kosmische Kennis van Ascensie, de Grote Witte Walvis Code, het Grote Wezen dat deel van Creatie is, kwam de Logos van de Aarde binnen en drong door in iedere cel en in al het licht en in de watermoleculen. Nu heeft Moeder Aarde de coderingen gelezen vanuit die watermoleculen en vanuit de waterdeeltjes en vanuit haar levenskrachtenergie die zij gebruikte voor dit hologram. Het is doorschijnend en stralend. De hoofdkleuren zijn kristallijn blauw en wit. Het is duidelijk een helix van een DNA patroon. Ik kan de RNA–staafjes zien en het is als perfect DNA, zoals sperma en eicel een embryo worden, omdat dit een levend ding is. Het is een lichtvorm. Het is een levend hologram en ik vraag om met de grotere kennis te mogen communiceren. (…)

Aangezien het hologram van de negende Schepping zich heeft gemanifesteerd vanuit de uitbreiding van Creatie vanuit de IK BEN Bron, is die expansie van Creatie bewust ontvangen. Het is een deel geworden van de kosmische geest van de Ene die jou de naam Maulaupi Aya heeft gegeven, de Grote Witte Walvis, de leermeester van de principes van ascensie ofwel de medeschepper met de Godkracht van de zielen van de komende verrezen meesters. Dit is dus een zuivere ascensie blauwdruk. Toen het bewustzijn van Maulaupi Aya Gaia binnenging en met Gaia samensmolt, kon zij het levende hologram ontvangen. Dit is in een kosmische zin Creatie aangezien dit het leven is dat zij in haar schoot opnam van de Schepper. Er wordt over gesproken als inzaaien. Via de Witte Walvis Code, via de kosmische trilling van het element van Creatie waar de zielen van de verrezen meesters vandaan komen is een nieuw hologram verschenen, de levenskracht binnen Gaia als een lichtlichaam.    

Kon iemand maar schilderen wat ik nu zie en dit levende, 13-strengen DNA schetsen in al zijn kristallijnen perfectie. Het ziet er bijna uit als een Hope diamant, een kristalveld met vele facetten en het lijkt allemaal vloeibaar licht te zijn. Binnenin is dit bewegend, levend, ademend wezen. Zij is de Nieuwe Gaia. Zij is het kind van Creatie en het kind van haar Moeder Gaia 3. Zij vertellen mij dat Sophia dit in het kristallijne hologram vormt, van de materie van haar schoot, om de zaden van de Vader te ontvangen. Dit kind van Creatie is geboren uit eeuwig leven via het goddelijk huwelijk van elementen van Creatie die ver buiten het menselijk begripsvermogen liggen. 

Via het heilieon licht in de Graalcode moet dit levende hologram van de Nieuwe Gaia – die een omni veld is – het DNA coderen van de 144.000 met nieuwe levenskrachtenergie en de nieuwe codes van Creatie. (…) Ieder van jullie Wakkerschudders, de gezegende missie hoeders, degenen die de visie van hoop en geloof hooghouden, zijn de eerste golf van ascensie en jullie ontvangen nieuwe codes via de natuurlijke daad van Creatie, zo natuurlijk als de metamorfose van iedere soort, zo natuurlijk als de nieuwe micro-organismen die zich vormen in de oceaan. Jullie DNA ontvangt nu via het heilieon licht de Jakob sjabloon voor de eerste verrezen meester van het nieuwe rijk van ascensie. Jullie zullen weten dat de verrezen meester Jakob is geboren. Zijn ziel is geschapen uit de pure vereniging van Alfa en Omega elementen van de God Bron en anderen zullen volgen. Deze infusie van jullie DNA opent nieuwe kristallijnen structuren. (…) Jullie DNA is klaar voor de code van de Alfa en Omega. Wij openen nu de geliefde gemeenschap van geloof en jullie worden de levende lichamen van deze Nieuwe Schepping. Jullie zijn deel van het levende hologram van de Nieuwe Gaia zoals die zich vormt in jullie levend lichaam. Jullie zijn het Boek van het Levend Verbond (…)

En het werd gesproken tot de Kinderen van het Licht: richt jullie op, getrouwen, jullie getrouwen. Richt jullie op, getrouwen, verheft jullie handen naar de Heer van de schepping. Plaatst jullie voeten stevig op het aardoppervlak, deze moeder die jullie wereld geboren liet worden. Staat jullie toekomstige lichtlichamen toe om – terwijl jullie je handen naar de hemelen verheffen – om voorbij tijd en ruimte te gaan. Terwijl ieder van jullie deze boodschap ontvangt, verbeeld je dat je door de schepping heen reikt en dat je handen de Bron betreden. Jullie lichthanden zijn het centrum van de Bron van schepping binnengegaan en daar klappen jullie handen samen. Jullie lichtlichamen zijn nu een staat van eenheid binnengegaan met de Alfa en de Omega, met het ultieme goddelijke, met de Schepping

Adem nu met de ademhaling van het heelal, met de adem van Creatie. Met iedere inademing ontvangen jullie het nieuwe Brood van het Leven en met iedere uitademing zenden jullie dit Brood van het Leven naar jullie planeet, naar de mensenkinderen, naar jullie broeders en zusters. Jullie lichtlichamen vormen nu een prachtige bol, een prachtige ster. Jullie stappen van de Aarde, waar jullie ook maar heengaan, zelfs zij die deze boodschap niet in hun dromen of in hun gewaarwording van licht horen. Niettemin is zij daar. De ervaring van de ziel van de mens die uitreikt naar de ziel van God…

Heden hebben jullie die ontwaakt zijn, de kinderen van God uit heel de schepping, dit gevoeld in alomvattende zin dat de ziel van de mens zich voorbij het oude geloofssysteem heeft gestrekt. Vroeger voelden jullie dat jullie onvolmaakt geboren waren en dat niet in staat waren om je met de Levende God te onderhouden. Jullie ziel, de ziel van de mens, is nu voorbij het bereik van aardse beweringen en beperkingen gegaan. De ziel van de mens heeft jullie lichtlichaam uitgestrekt in vereniging met de ziel van de Goddelijke Schepper.   

De Jakobsladder of -trap volgens William Blake

 Ik zie een beeld voor mij van de 144.000, een kwantumveld van ontwaakte wezens en zij zijn als golven die uitstralen van de Aarde, als hun lichtlichamen zich door ruimtetijd uitstrekken. Hun handen klappen samen in het hart van Goddelijke Creatie, in hun zielen en hun lichtlichamen. Zij klappen samen met elkaar, deze gemeenschap van geloof in een pure daad van adoratie. De schittering van de schoonheid is dat van Creatie gemanifesteerd vanuit de God Bron en geboren vanuit de vereniging van goddelijk bewustzijn. Als we onze zielen toestaan een staat van volkomen vereniging met de Schepper binnen te gaan, zie ik een nieuw patroon te voorschijn komen in de nieuwe holografische aarde, de nieuwe blauwdruk.

Ik zie dat mijn eigen DNA een nieuw kristallijne, holografische capaciteit vormt, het is het DNA van de Adam Kadmon blauwdruk. Ik zie Henoch op zijn troon. Hij glimlacht. Zijn haar is als wit goud en zijn kleren zijn hemels. Zijn gezicht is altijd zo vriendelijk en zachtaardig. Hij vertelt mij dat de Adam Kadmon een blauwdruk is, een levend hologram van de Adam Kadmon blauwdruk ontbrand in kwantum 7 phi 9, E = mc13, via het heilieon licht en de levenswateren via de Witte Walvis Code en de verrezen meester code via de Jakobsladder. Daarom zal de eerste nieuwe verrezen meester die in het aardse rijk afdaalt meester Jakob zijn. Jij kent hem en kunt hem aanroepen. (…) Meester Jakob met het zegel van Jakob en de Jakobsladder, kind van vereniging, gaande in het licht, vertegenwoordigt een meester code voor de hele mensheid, de levende code van ascensie vanuit de Adam Kadmon blauwdruk, ontbrand in een kwantumveld. 

Ik open nu het eerste Gouden Boek van Henoch van de Nieuwe Eeuw van Creatie. Dit Boek van Henoch is van het Levend Verbond, een Levend Boek. Het is het werk van Creatie dat het levende hologram manifesteert. Alle zoons en dochters van God en de zoons en dochters van de mens zullen zichzelf als Eén kennen, of ze nu van het licht of van de duisternis zijn. Zij zijn vanuit het luister van het ene Licht. Jullie zijn de versmelting van jullie voorouders en toch zijn jullie nieuw gemaakt. Jullie zijn de eerste man en de eerste vrouw van het Nieuwe Eden en de open poorten van het Elysische veld. Engelen dalen af in het aardse rijk. Zij dragen geschenken voor degenen die kozen voor het licht en het geloof en die alles overgaven voor de dienst van liefde. Deze geschenken zijn de geschenken die jullie zullen gebruiken om de nieuwe tempels, de nieuwe tehuizen en gemeenschappen voor het verrijzende paradigma te bouwen, aangezien jullie waarlijk volledig vijfdimensionale wezens zijn. De vijfdimensionale Aarde is jullie thuisplaneet. Zoons en dochters van het Licht, jullie zullen jezelf als liefde kennen. Als jullie mededogen naar al jullie broeders van menselijke vorm zenden, zal dit golven van ascensie vormen. Bidt voor hun verlichting. Heft hen op met jullie hart.

Heilig is de naam van de tijd van het jubeljaar.

Kodoish Kodoish Kodoish Sebayot

-x-x-x-x-x-

Oh, Heer, ik ben dankbaar voor deze nacht van 23 april 2009. U hebt mij doen ontwaken uit mijn diepe slaap. Ik vraag mij af waarom ik alleen ben en het antwoord is natuurlijk dat ik nooit alleen ben want ik ben met God. Ik ben het Koninkrijk der Hemelen binnengegaan.

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens © 2011