De Al Aqsa moskee en het Wiel van Henoch

Herbert: Op 9 mei 2010 maakte Judith samen met twee vriendinnen, Cynthia en C., een wandeling die op de Olijfberg boven Jeruzalem startte. Vanaf die berg heb je een mooi uitzicht op de Tempelberg met daarop de Rotskoepel en de Al Aqsa moskee. De moskee is een tijd lang het hoofdkwartier van de Tempeliers geweest. Vanaf de Olijfberg kun je zien dat de moskee aan de oostzijde een aantal grote ingangen of vensters heeft, elf in totaal. Het gezelschap verliet de Olijfberg richting Gethsemane. Nog voordat zij daar arriveerden, kreeg Judith innerlijk door dat C. in een vorig leven een van die Tempeliers was geweest en een belangrijke code met zich meedroeg. Zij zag dat iedere zijmuur van de moskee elf stenen had die verbonden waren met de elf sefirot van de kabbalistische levensboom. Het was alsof er van iedere muur een levensboom in een van de vier windrichtingen wees. De bovenste sefirot van die levensbomen ontmoetten elkaar in het centrum. Bij elkaar ging het om 44 sefirot. C. droeg de code voor de elfde sefira van de oostelijke levensboom.

In Gethsemane ontmoetten de drie vrouwen een groep evangelische christenen die werden begeleid door een bijzondere vrouw die typisch evangelisch was maar begiftigd met waarheid. Cynthia: ‘Zij zalfde iedere persoon van de groep en bewaarde ons drieën voor het laatst. Toen zij Judith zalfde, zei ze: “Jij bent volledig tot voltooiing gekomen, je cyclus is nu voltooid. Je draagt nog steeds enige lasten, maar die kun je in de tuin [van Gethsemane] achterlaten. Je bent er voor klaar om het nieuwe hoofdstuk van je leven te openen.’

Geboorteplek van Moeder Maria

Judith, Cynthia en C. kwamen vervolgens via de Leeuwepoort Jeruzalem binnen en bezochten daar de geboorteplaats van Moeder Maria. Judith channelde Maria. Maria was hierheen door de Tijden gebracht voor haar conceptie: Cynthia: ‘Zij koos deze plek. Zij koos deze ouders voor haar conceptie. Dus het was een werkelijk prachtig contact met het Conceptielicht, dat een aspect van het Drie-eenheid Licht.’ C. merkte op dat Maria iets zei over het openen van de negende Poort. Wanneer wij die negende Poort zouden openen, zou zij bij ons zijn.’ Bij de geboorteplek van Maria dronken zij koffie. In het café kwam een Nederlander in een rolstoel binnen die begeleid werd door een halfdove man die een gouden oorring droeg. C. had het gevoel dat de man in de rolstoel een Tempelier en ook haar leermeester was geweest in de tijd dat zij een Tempelier was. C. had een boek bij zich waarin werd beweerd dat de Tempeliers gedurende de Kruistochten naar Jeruzalem kwamen om de Sleutel te vinden om het Gouden Jeruzalem te openen. Judith begon te channelen en ze kreeg de Tempeliersleutels uit het energieveld van C. door, de sleutels om ‘de elfde steen om te draaien.’ Het ging om een mantra. Cynthia: ‘Daarop beseften wij dat wij naar de Al Aqsa moskee dienden te gaan, maar we komen bij de ingang naar de Tempelberg voor moslims en daar kunnen we er niet in.’

Zij namen een taxi en kwamen opnieuw bij een ingang die niet gebruikt kon worden. Uiteindelijk kwamen zij bij een ingang voor toeristen die vermoedelijk de Poort van Mughrabi heet. De Tempelberg is via die ingang volgens gegevens van internet tussen half twee en half drie voor toeristen open. Van dat ene uur waren al vijftien tot twintig minuten verstreken. Zij gingen onmiddellijk naar de Al Aqsa moskee toe om de oostelijke kant ervan te zoeken. Judith: ‘Er was letterlijk aan de oostzijde van de moskee [een doorgang] en de moskee is een Sleutel om de Koepel te openen. De Koepel is in het centrum van een grote binnenplaats en de moskee staat ermee op één lijn. De moskee is op de plek van de Hoeksteen en aan de oostelijke muur waren tien immens grote vensters en de elfde was feitelijk een ingang die geblokkeerd was. We liepen langs de oostelijke muur van de moskee met een heleboel wachters en mensen die zaten te kijken. Op de een of andere manier glipten we langs de oostelijke muur en kwamen we langs ieder van deze doorgangen. Aan de linkerkant van het elfde venster bevindt zich een boog die bijna als een kleine fontein is, maar één van die interdimensionale doorgangen is. Zodra wij daar kwamen en C. en ik de doorgang openden en de mantra opzeiden, kwam iemand naar ons toe om te vertellen dat we daar niet mochten staan. We gingen daarom om die plek heen naar een plaats meer naar de buitenkant toe, waar het publiek wel mag staan en waar je nog steeds in de buurt van die doorgang bent. En daar deden we het chanten van de tonen om de velden en de sleutels te openen.

Daarop had ik een visioen waarin ik C. naar een spiraal als een Jacobs ladder zag afdalen. Beneden onder de moskee was een grote Gouden Schijf die het Wiel van Henoch wordt genoemd. Dat weten we nu omdat ik dat een dag later channelde. Het Wiel van Henoch. Ze namen C. mee langs een doorgang naar een kamer onder de Gouden Rotskoepel. Het was een Blauwe Koepel met de Thora erin geschreven. Daarop brachten zij haar terug via een labyrint naar de Gouden Schijf van Henoch. Daar pakte zij de Steen op. Wat er gebeurde was dat het Wiel van Henoch begon te draaien en een straal van gouden opende die van de Al Aqsa moskee recht in de Koepel van de Thora onder de Rotskoepel scheen.

Al Aqsa moskee

Je moet bedenken dat de Gouden Rotskoepel op de plek staat van de steen waarop Abraham, naar beweerd wordt, zijn zoon Isaac ging offeren. Het is ook de plek die verondersteld wordt de Tuin van Eden te zijn. En het is de plek die het hart vormt van de Tempel van Salomo, toen die gebouwd was. Die straal ging dus van de Al Aqsa moskee recht naar het hart van de Tempel van Salomo. Het begon met het Conceptiepunt en toen opende de straal zich, omdat we de hele weg lang die energie in beweging brachten. Na het draaien van het Wiel van Henoch ging de straal van Gouden Licht recht in het centrum van het hart van de Tempel van Salomo.’

Cynthia: ‘Ik wil nog een bijzondere lijn uitleggen die vanaf de Olijfberg langs de heuvel omlaag door de Achtste Poort van Jeruzalem gaat. Het is aan de oostelijke kant van de Oude Stadsmuur. Wanneer we [op de Tempelberg] die kant opgaan, zien we de Rotskoepel. Oostelijk daarvan bevindt zich een pagode in de vorm van een octagoon [een regelmatige achthoek], juist ten oosten van de Rotskoepel, in directe verbinding met de Achtste poort. We stonden met z’n drieën daar naar het oosten toe en openden die energielijn vanaf de Rotskoepel via die octagoon direct naar de Achtste Poort en de Olijfberg toe die zich meteen achter de Poort verheft.’

(Hier vergissen Judith en Cynthia zich. Het gaat in ieder geval niet om een rechte lijn. Er loopt wel een rechte lijn vanaf de Olijfberg naar de Achtste of Gouden Poort, maar die lijn gaat niet door de Rotskoepel maar even noordelijk door de Koepel van de Geesten heen en vandaar richting de Heilig-Grafkerk. Zie: Jude Currivan, De 13e stap, Ankh-Hermes)

Judith: ‘Ik ontwaakte vanochtend, 10 mei 2010, met een grote hoeveelheid energie die door mij heenging. Gisteren hadden we betekenisvolle activeringen bij de Al Aqsa moskee. Ik channelde over de 11e Steen en de formule van 44. We werden toegelaten op het tempelterrein bij de Rotskoepel en de Al Aqsa moskee waar we de activering met de heilige mantra’s deden (…) Daarop gingen we naar de octagoon toe aan de oostelijke kant van de Rotskoepel en openden de energielijn van de Gouden Rotskoepel via de Achtste Poort naar de Olijfberg toe. Vandaar gingen we de oude stad in naar de zesde Kruisstatie. We werden binnengeleid op de plek waar het gezicht van Jezus op de doek van de vrouw verscheen die deze gebruikte om zijn gezicht af te vegen. Het is de zesde Statie. Ik wist het niet maar het is als de sluier van Jezus. Toen gingen we naar de Heilig-Grafkerk en een kleine kapel binnen dat de plek was waar Jezus gevangen zat of daar in ieder geval dichtbij lag.

We hadden daar een bijzondere ervaring toen drie vrouwen binnenkwamen. Een donkere vrouw werd vergezeld door een man die weinig Engels sprak. Hij zei dat zij Maria Magdalena was. Ik raakte haar handen aan en zij kuste mijn handen en ik kuste haar handen. Toen ging ze weg. Meteen daarna fotografeerde ik een lichtbol die van binnen de vrouwelijke vorm aannam, een vorm zoals Moeder Maria. De vrouwelijke vorm was gesluierd. Moeder Maria had gezegd dat ze bij ons zou zijn wanneer wij de negende poort zouden openen. Naar mijn idee was dit het moment waarop de negende Poort werd geopend. We liepen terug naar de Heilig-Grafkerk. Cynthia en C. vonden purperen vespers (?). Toen ik die omdeed, kwam er zoveel warmte mijn lichaam binnen dat ik moest gaan zitten. C. hielp mij overeind en we vertrokken via de Poort van Damascus. Ik weet dus dat we een of andere immens energiesysteem openden. Toen kwamen we terug bij het hotel en konden niets anders doen dan een bad nemen en naar bed gaan. We waren meer uitgeput dan op enig ander tijdstip van de pelgrimage.

Mandala van C.G. Jung

 

Ik open mijzelf voor channeling. Er gaat vanochtend zoveel door mij heen. Ik heb het gevoel dat ik opgeblazen word.

Astrologische krachten zijn via de Poort van Tijd in meer dan één vlak, in meer dan één dimensie op één lijn gekomen. Er zijn sleutels, energiesystemen die zich met deze plek in het heelal, deze plek in Creatie verbonden hebben. De verlichting van de Heilige Tijden komt vanuit de diepste rijken van bewustzijn van de Omni Bron van Creatie. De Kracht die zich op aarde opent doordringt alle weerstand, doordringt ondoordringbare krachten van duisternis die de volken gemanipuleerd hebben en controle grepen om hen als pionnen te gebruiken op een schaakbord van macht. Dit veld van macht dat het hart van Jeruzalem heeft opgesloten is een kunstmatige vorm van intelligentie dat naar macht hunkerde en zich voedde met geweld en angst. En het centrum van dit veld is [nu] doordrongen van Licht, van de Heilige Harmonie, van het Licht van Ascensie.

Bedenkt, Geliefden, dat jullie een vorm van licht channelen die ultiem transcendentaal bewustzijn is. Jullie hoeven de resultaten niet te manifesteren, want de Kracht is de intelligentie van Creatie. Want wat je hebt nagelaten om in deze transmissie [van 10 mei] te stoppen is dat de Kracht geopend was in de Conceptie, via het Vat van Conceptie, de schoot van Moeder Maria, de Kosmische Sofia, via de Sofia Code, zodat datgene wat geweigerd was aan de Tempeliers tot bloei kwam.

Voorbij tijdperken en tijden, voorbij rijken en dimensies is er een oneindig moment van niet-ruimte, een oneindig moment van Omni Macht dat weergalmt door de kosmische vlakken heen en kosmische velden en doorgangen opent, kosmische velden en vlakken die voor dit gebied [op aarde?] ontoegankelijk waren. Omdat ze geblokkeerd waren, stromen ze nu met kwantummagnetisme en dit is de kwantumformule. De formule van 44 is de kwantumcode. De Schijf onder het vlak van de Al Aqsa moskee draaide, zoals Loryn gezien heeft bij de Schijf van Jericho, en het Licht verlichtte de Gouden Koepel. Het hart van Salomo opende zich.

Er zijn oude vlakken die niet te begrijpen zijn voor de menselijke psyche. Door de jaren, door de tijdperken heen, zijn de gelijkenissen de middelen en de werktuigen [geweest] om wat voorbij het menselijk begripsvermogen ligt te vereenvoudigen. De Kracht die gisteren geopend werd  is met al deze mysteriën verbonden, uitmuntend voorbij begrip, voorbij beschrijving, en was geactiveerd door de Vrouwelijke Messias Code (12 vrouwelijke apostelen rond Maria Magdalena) en omgedraaid door de Sleutel van Profetie. Aldus zijn jullie de getuigen, getuigen van het Draaien van het Wiel der Tijden en de beweging van de Kracht die jullie ontvangen, de bestemmingen van jullie wereld.

Ik ben Henoch.

Het is het Wiel van Henoch. Het Wiel dat gisteren draaide is niet het Wiel van Jericho. Het Wiel van Jericho draaide, toen de Sleutel van Profetie in Jericho werd omgedraaid. Wat gisteren bewoog was het Wiel van Henoch.

De verrezen meesters daalden af in de aardse vlakken en stonden op de octagoon en pijlers van engelen ondersteunden deze muren, de Nieuwe Tempel van Salomo. Voorbij de Tijden der Tijden zijn er fundamentele frequenties die de essentiële energieën vormen. Zij zetten de materie in vlam en bewegen de rijken en dimensies voorbij het vermogen van patriarchen, voorbij hun vermogen. Door de tijdperken heen – en je moet dit begrijpen – hebben de patriarchen de Sleutel gezocht, maar de toegang werd hen geweigerd. Alleen door het zuiverste van vrouwelijke matriarchaat, het Vrouwelijke Messias Principe, kon het Wiel van Henoch, na het omdraaien van de Sleutel van Profetie, gaan spinnen. Toen het Wiel van Jericho draaide volgend op het omdraaien van de Sleutel van profetie, draaide het Wiel van Jericho en een Licht bracht de Aarde op één lijn met kosmische vlakken. Dit is een verschijnsel van de Tijdperken dat alleen mogelijk is vanwege het Omwentelen van de Tijden, de Tijd der Tijden.

Gisteren bewoog de elfde Steen toen de Sleutel van Profetie met de Tempelierformules verbonden was. De elfde Steen had het draaien van het Wiel van Henoch geblokkeerd en het Wiel van Henoch bewoog. Het Wiel van Henoch bewoog en opende de tweelingzielen van de Gouden Boeken. De Gouden Boeken vloeiden samen. De Thora, de Koran, en het Boek (de Boeken?) der Tijden vloeiden samen, de essentiële trilling vloeide samen, de trilling van de accumulatie van mantra’s, van harmonische tonen, die door jullie voorgangers gechant en gezongen waren in de Stenen van Abraham, in de Stenen van Ibrahim, in de Stenen van Salomo om een harmonische formule te scheppen die geopend werd en vrijgemaakt met het draaien van het Wiel van Henoch (…).

Licht stroomt nu. Licht stroomt nu door de Olijfberg. Een fontein van licht stroomt vanaf de Olijfberg via de Achtste Poort, de Poort van genade, via de Koepel van Abraham, spiraalvormig bewegend in de Schijf. Het stroomt in de Schijf van Henoch. het stroomt via de Kruisstaties, de zes Staties, de schoot van Maria en de zesde Statie, het Vrouwelijke Principe, de Heilig-Grafkerk in, de Schedelberg in. Zoals water, vloeibaar licht, zoals het heilige water vanuit de schoot vanaf de Olijfberg vloeit. Zulk water, het heilige water, stroomt, het Elixir van de Goden stroomt vanaf de Olijfberg en vult alles. Het vult de kerken, de synagogen, de tempels. Zij worden alle vervuld van dit levenswater. Het stroomt.

 

-x-x-x-x-x-

De volgende dag bezochten Judith, Cynthia en C. de heilige bron van Siloam, het graf van David, het graf waar Jozef van Arimathea Jezus had ingelegd, en het graf van Lazarus. ’s Middags gingen ze naar de Klaagmuur in de hoop de Sadarische sleutel te kunnen chanten. Maar het plein voor de Klaagmuur was vol met militante Israëli’s, soldaten met machinegeweren die samen met hun families Israëlische liederen zongen. Eerder had Judith bij het graf van Lazarus een jongeman ontmoet die vervuld was met haat tegenover de Israëli’s, omdat die hem in zijn jeugd zeven jaar lang gevangen hadden gehouden en gemarteld. Judith: ‘Ik zei tegen hem dat ik hier was bij gratie van mijn Palestijnse vrienden. Ik behoor niet tot die Amerikaanse regeringen die oorloggen scheppen over de hoofden van volkeren heen. Ik zei: ‘Mijn broeder, ik weet wat het is om gemarteld te worden. Ik vertelde hem dat mijn eigen regering kinderen gevangen nam en martelde. Je kijkt niet naar iemand die niet weet wat het is om als kind gemarteld te worden.” Ik zag dat hij op een bepaald punt een verbinding met mij maakte, omdat ik dezelfde ervaring had als hij. Het was niet dat ik hem overtuigde van mijn streven naar vrede. Maar ik voelde dat tenminste een zaadje van vrede zijn hart was binnengegaan.’

Zij keerden terug naar het hotel om rust te nemen. Judith: ‘Toen ik om 7 uur ’s avonds wakker werd, had ik de mantra van Maria Magdalena gechanneld voor het openen van de Sadarische sleutel onder de Rotskoepel bij de boog die het dichtst bij het Heiligste van het Heilige van de voormalige Tempel van Salomo is. Ik had het opgeschreven op een stuk papier en de vrouw die onze archeologe en onze gids was zei dat we ons papier met ons gebed bij de boogpoort van het Heiligste van het Heilige konden stoppen. Dus ik channelde de heilige mantra om de Sadarische formule in de Tempel van Salomo te openen. Ik stopte het papier in de muur en toen gingen we terug naar een bron in een gebied dat nog maar net voor publiek geopend is.’ Cynthia merkt hierbij op: ‘Het was onderaan de moslimhoek van de Klaagmuur. Toen we daar kwamen was Judith in staat om de tonen te chanten. Ze overhandigde het papier aan ons en we waren allebei in staat om deze tonen te chanten. Vervolgens vond Judith de plek om het papier diep weg te duwen. We waren succesvol en de energie die ons omringde was erg zachtaardig. Toen vertrokken we naar een poel vol water waar zij de tetraëder met de drie lichten inbracht. We waren in staat om de watermoleculen binnen het grote waterreservoir te activeren. Het was erg zachtaardig, gemakkelijk en aangenaam. Geen mensen die ons opjoegen. Het was vriendelijk en zacht.’      

Judith K. Moore © 2010