Op 6 november 2007 (1 Aarde) heeft Judith zich verbonden met Abboraha, de Raad van Licht van de kosmische Elohim. Ze wilde weten hoe Nederland ervoor stond. Het gaat erover dat onze samenleving een en al stagnerende energie is geworden. Daardoor is het voor de Nederlandse mentaliteit moeilijk geworden om een andere werkelijkheid te manifesteren:

St. Germain, de alchemist

‘Overgangsenergieën. De aard van overgangsenergieën creëert trillingen om bestaande gedachtevormen en frequentiepatronen te doen uiteenvallen. De holografische aard van de waargenomen werkelijkheid wordt bepaald door de stroom van energie die tot een ritueel is verstard, of stagneert en tot een gewoonte wordt, of een energiepatroon binnen is gegaan dat dogmatisch van aard is omdat het structuren creëert die een collectieve geest ondersteunen. Door de capaciteit te beperken voor uitbreiding van gedachtevormen beperken die structuren de capaciteit van de [menselijke] geest om een andere werkelijkheid te manifesteren. De lichtdragers breken ook grond open. Merlijn is zeker de meester en St Germain als magiër en alchemist. De weg van de alchemist en magiër is die van de onwaarschijnlijkheid. Het onverwachte creëert het potentieel voor de ontwikkeling van nieuwe infrastructuren en energiepatronen. Zolang de energie zich op een voorspelbare manier ontwikkelt, wordt het tot een gewoonte of vormt het energiekanalen die bijzonder stagnerend en onproductief zijn. De menselijke samenleving vereist stabiliteit en voorspelbaarheid, maar de bestaande energiestructuren zijn vernietigend voor de toekomst van deze planeet en de mensheid. Deze zelfde energiestructuren en de stroom van energie tussen individuen, gemeenschappen, naties, ideologieën, religieuze en filosofische groepen zijn onverenigbaar gericht op beperkende geloofssystemen. Het zijn energiepatronen, het zijn geen vrije vormpatronen en als deze energiestructuren op hun plaats blijven, dan zullen zij ernstig afbreuk doen aan de transformatie van de samenleving als geheel. En dat in een land waarvan de bestemming uiteindelijk is om een heel nieuwe vibratie van licht op de planeet te zetten.

Vaak bereiken samenlevingen een bepaald punt van schadelijke energie en verslechtering. Zij komen ten val door revolutie of oorlog en andere structuren komen te voorschijn. De nieuwe energiesystemen moeten als het bouwen van een nieuw gebouw zijn binnen een oud gebouw dat afbrokkelt. Zij moeten het oude gebouw ondersteunen totdat een nieuw gebouw stabiel en sterk genoeg is. Dan kan het oude gebouw verder afbrokkelen zonder te bezwijken en daarmee een volledige ineenstorting van de samenleving en de sociale orde te creëren. In dit stadium van een mondiaal dorp kan een volledige ineenstorting van één samenleving ertoe leiden dat de samenleving ook mondiaal ineenstort. Ten gevolge daarvan zou het jaren kosten om nieuwe sociale en politieke structuren op te bouwen die productieve relaties veroorloven tussen het individu en het geheel.

Als je de geschiedenis bestudeert vanuit het perspectief van de versnelling van tijd, kom je tot de conclusie dat de Aarde momenteel zo’n intense versnelling ondergaat dat de verhouding van vorm en inhoud tot context en bewustzijn het gevaar van een complete kernsmelting loopt, wat normaliter plaatsvindt wanneer er een grote verschuiving is aan het eind van een groot tijdperk en het begin van een nieuw. De uitdaging in dit scenario is om energievormen van overgang te creëren die de oude energiepatronen toestaan zich aan een nieuw harmonisch golfvorm aan te passen. Maar de overgangsperiode is gesmeed met onenigheid, chaos en ontwrichting. De enige leiding die een individu op dit punt heeft is om het onverwachte te verwachten en geen behagen te scheppen in bestaande situaties. Het emotionele lichaam van de mens heeft behoefte aan comfort en veiligheid. Die kunnen in de samenleving als geheel ervaren worden ook tijdens perioden van wedergeboorte. Maar bij het te voorschijn treden van zo’n periode moet er uiteraard een heleboel twijfel geuit worden. Er moet controverse en conflict zijn om oude patronen te verstoren en nieuwe te doen groeien. Het is als het omspitten van de grond voor een nieuwe tuin.

Het is belangrijk dat Judith [op het aanstaande Frontier symposium] een uiteenzetting geeft over de aard van alchemie en de overgang van energie naar nieuwe niveaus rond deze tijd. Dat vereist noodzakelijkerwijs conferentietijd en ook alchemie op zijn best om energieën te creëren die disharmonisch lijken. Alchemie is absoluut noodzakelijk voor de groei van nieuwe energievelden en het ontpoppen van nieuwe energievormen. Dit eenvoudige inzicht kan een basis vormen voor het maken van de reis met minder stress en meer aanvaarding van de noodzaak van deze verschuivingen in energie die vitaal zijn in de overgangsperiode op Aarde op dit moment.

Bedenk dat jullie gemeenschap van licht een microscopische energie is die erg krachtig naar het collectief toe is. De individuen die gekozen hebben om te ontwaken vormen het kleine percentage van de bevolking op de planeet en zij moeten de kracht hebben om de energie van de massa’s te veranderen. Deze massa’s zijn afhankelijk van een sociale orde die gedoemd is ineen te storten. De versnelling van de samenleving als geheel tezamen met de versnelling van de tijd hebben zwakke plekken in de samenleving gecreëerd. Deze gaan terug tot de mechanische aard van de intellectuele mentaliteit die een heleboel structuur heeft gebouwd zonder het hart, compassie en mildheid in acht te nemen. Die mentaliteit heeft doelstellingen die georiënteerd zijn op de behoeften van een individu en op het bereiken van bezittingen en materiële goederen met veronachtzaming van het welzijn van het geheel. De samenleving als geheel is topzwaar geworden en wanneer de behoeften van het grootste deel van de bevolking niet in acht worden genomen door de rijkere toplaag, dan zal er een ineenstorting van die sociale structuur komen.

De massa’s in de mensheid voor wie niet gezorgd wordt en aan wier behoeften niet tegemoet wordt gekomen creëren grote energiegaten in de sociale structuren die ineen zullen storten. Het is van vitaal belang in deze overgangsperiode dat er geen volledige ineenstorting komt. Sommige systemen zullen ineenstorten. Dat kan niet anders, maar een totale ineenstorting zou generaties vergen om de planeet te herstellen. De planeet moet door een vormcrisis en een snelle overgang heen zonder totaal ineen te storten. Elk van deze microscopische alchemistische ervaringen zijn waardevol voor deze kwantumfysische overgang. Er vindt een uitbreiding van bewustzijn plaats en een herordening van energiesystemen die nieuwe structuren veroorloven te voorschijn te komen. De simpelste manier om een begrip voor dit concept te creëren is te zeggen dat het noodzakelijke groeipijnen zijn. Als je er op die manier naar kijkt, maakt dat jouw taak een stuk gemakkelijker.

Het is evident uit het leven van Judith dat er een groot plan is en een beweging die van moment tot moment goddelijk is. Geloof en vertrouwen zijn vereist voor jouw reis alsmede de voorkennis dat het niet jouw taak is om mensen op hun gemak te stellen, maar om hun juist onbehaaglijk te doen voelen en om de bestaande parameters van hun bewustzijn uit te breiden. Wanneer je dat met een specifieke groep van individuen doet, kan het een kwantumenergie bereiken die als kritische massa functioneert en het collectief doet verschuiven. Maar de machtige energieën binnen dit microscopische veld veroorzaken van nature dat de emotionele lichamen van de individuen die in die velden werkzaam zijn vluchtig van aard zijn. Compassie, vriendelijkheid, oplettendheid en mildheid, sterkte en gerichtheid op het innerlijk centrum zijn noodzakelijk om de velden te stabiliseren zodat de energieën uiteengescheurd kunnen worden zonder ineen te storten. Kleine implosies zijn noodzakelijk maar massieve explosies zijn niet productief. De energiedans is essentieel om ieder moment met compassie en oplettendheid te kunnen hanteren. Houd je niet van moment tot moment aan de energie vast. Volledige oplettendheid en ieder moment loslaten vormen de beste manier om alle situaties tegemoet te treden.’

Judith K. Moore © 2007

Vertaling Herbert van Erkelens