Biodynamica van de alchemie van de Ark van het Verbond

5 december 2011

 

De kosmische principes van galactische Eenheid hebben betrekking op een grote geometrische dynamica van universele proporties. Net zoals er levende hologrammen op aarde geactiveerd worden met variabelen van Metatronische frequentie en principes, is er een kosmisch Metatron raster waarin punten van betrekking in de kosmos gespiegeld zijn, via specifieke stellaire uitlijningen, assen voor de epifanie van licht om de dynamische vorm en het principe van ascensie te spiegelen. En als je je dat kunt voorstellen is de sleutel tot de Ark via de dynamica van het Metatron hologram op aarde belichaamd. [Dit hologram heet] de Gaia Ster en is in de hemelen gespiegeld. Dus er zijn bepaalde sleutelpunten, universele poorten van kosmische orden die de doorgangen van licht in een groter kosmisch Metatronraster openen.

De beste maner om dit te begrijpen is door je te focussen op wat jullie bekend is en aan jullie van de Ark van het Verbond is getoond. Stel je voor dat in het centrum van de Ark van het Verbond de Graal is, dat de Graal een multidimensionale sleutel is die met [jullie] DNA verbonden is. Stel je nu de punten op de Ark van het Verbond voor die dynamische bio-energetische systemen zijn. Binnen deze systemen zijn er formules voor bewustzijn. Maar er is een overall kwantumtheorema dat de dynamische wisselwerking betreft van kwantum-energetica gegenereerd vanuit elke formule als de bruggen voltooid zijn. De punten in de Ark van het Verbond vormen met elkaar bruggen. Wanneer één circuit voltooid is, springt de energetica [via een brug] naar het andere circuit.

Stel je voor dat de constructie van de Ark van het Verbond gelaagd is en je mag dat begrijpen door die constructie als lagen van goud te denken. Elk van deze lagen is specifiek geijkt op kosmische principes. Wanneer het theorema compleet is, springt het bio-elektromagnetisme over. Als de epifanie is bereikt, is elk van de lagen van de Ark van het Verbond vol energie. Er is in de Ark van het Verbond één gouden laag voor iedere scheppingsdag. Dus er zijn zeven dimensies in de biodynamica van de Ark. Dit is de kwantummechanica. Er is een verband tussen deze lagen van goud en de zeven zegels. Het achtste zegel is de vesica piscis, de oneindigheidscode die alleen met Graaltechnologie geopend kan worden. En die technologie is een erg machtige menselijke component van de Ark…

Scène uit 'Raiders of the Lost Ark' van Steven Spielberg

De individuen die zijn voorbereid om meesters van de Ark te zijn moeten inwijdingen ondergaan hebben die de lichtcodes in hun DNA geactiveerd hebben en moeten lichtcodes in hun DNA hebben en geschikte energie-inwijdingen [hebben ondergaan] in Melchizedek systemen, Merkaba systemen en Metratonische principes. Het DNA is de sleutel tot de Ark van het Verbond. Dus als iemand de Ark nadert met minder dan het volle vermogen om met deze principes te kunnen omgaan, zou die persoon verbrand kunnen raken. En wanneer het woord ‘verbrand’ wordt gebruikt, betekent dit dat de elektromagnetische frequenties ver uitgaan boven de capaciteit van het lichaam om die dynamische energieën aan te kunnen. De neuronen zouden overbelast raken en werkelijk de sensatie van ‘in brand staan’ veroorzaken. In het bijzonder zou de schittering de oogzenuwen kunnen beïnvloeden die de vensters naar de geest zijn. Omdat waarlijk het licht van de Ark zo schitterend is dat alleen zij die ogen hebben om te zien naar de Ark kunnen kijken…

Het is niet essentieel om alle punten op de planeet op te noemen die sleutelpunten voor de Ark vormen, maar het is evident dat Glastonbury er één is…

Dezelfde bio-geometrische formules die betrokken zijn bij de heilige geometrie van Gizeh zijn gecodeerd vanuit de Ark van het Verbond… Stel je nu voor dat er een kosmische Ark, een galactische Ark, een universele Ark is en dat al die dynamica de dynamica van bewustzijn van universele orde is die nu betrokken is geraakt vanwege de uitlijning van de Gaia Ster met de galactische bron en de grotere dynamica van geometrische principes die in de galactische en de kosmische Graal aan het werk zijn. Nu heb je een holografisch systeem dat principes van bewustzijn betrekt bij de principes van universele orde die een Metatronisch principe activeren.

Stel je nu watermoleculen voor. De beste manier om dit te begrijpen is via de woorden “solaire regen.” Verbeeld je dat als vocht op de Aarde neerkomt, als regen of sneeuw, dat elk kristallijn molecuul van water nu ingegoten is met solaire frequenties vanwege de grootmoedige solaire activiteit.

De Zon genereert de solaire vibratie, de lichtdeeltjesvormen die de kristallijne watermoleculen binnengaan. Net zoals regendruppels zijn er orbs van energie die neerregenen op aarde en natuurlijk is water het medium dat de God Kracht is, noodzakelijk als een supergeleidend verenigd veld om het kanaal te zijn voor het uitzenden van de solaire activeringskristallen die in het aardse rijk neerdalen. De beste manier om hierover na te denken is als een solaire regen.

Jij hebt gestaan in de macht van de stralen van de Zon en een instroom gevoeld. De ouden wisten zeker hoe de solaire frequenties te channelen voor verlichting. Jij past het solaire principe toe voor de activering van dit levende hologram van de Graal en de Ark van het Verbond, globaal, galactisch en kosmisch.

Dit is de God Kracht manifest, ieder van deze kristallijne, moleculaire systemen die de Aarde instromen vanuit de Zon. Solaire regen is betrokken bij de microkosmische omloopsvelden van de Levende Graal. Het Graal-DNA is de sleutel tot de Ark, de sleutel die de Code van de Onsterfelijken opent voor het herstel van de geofferde prins en de verheffing van de gesluierde prinses zoals in de hieros gamos van Isis en Osiris, geboren uit leven, geschonken uit waarheid, jullie zullen eeuwig leven. Dit is de meester alchemie. Dit is de meester alchemie. Wanneer je lichaam een bepaalde trilling[sfrequentie] heeft bereikt, ben je afgestemd. Je bent afgestemd op de energie die nu in dit theorema is gegenereerd en je DNA codeert de formules van de Ark. Dit wordt het openen van het Levende Boek genoemd, het Levende Boek van Eén. Want jullie zijn de zoons en dochters van het Licht en jullie zullen alle dagen van de eeuwigheid als zodanig bekend zijn.

Het doel van deze transmissie die verzonden is vanuit de Henoch Meesters van de Ark van het Verbond is betrokkenheid bij het theorema van het Verbond via het omni-bewustzijn van de telesynthese of telekinese van de 13:13:13 [zielengroep]. Deze transmissie met de God Kracht schept [deze betrokkenheid bij] de alchemistische lichtcodes in het Christus DNA. En herinner je: de 8ste sleutel, het 8ste zegel en het 8ste element van de Ark van het Verbond is de Graal…

En je kunt zeggen dat de aanraking van de hemelen terwijl je op aarde vertoeft het licht van de Stralende te voorschijn roept. De Stralende is het vrouwelijke Christusprincipe van Gaia ster Moeder Aarde. Er zijn zeven dagen nu. Vandaag is de Dag van de solaire regen en de activering van het Graalprincipe. Elke dag nu is een dimensie van de Ark…

 

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2012