De sluier van Isis, 23 februari 2008

Ik krijg een beeld door van Maria Magdalena. Zij zit in een kamer, de kamer van de Geliefde in de oude sfinx. Tijdens mijn reis naar Egypte werd ik daarheen gevoerd. In die kamer is een toegang naar de onderwereld. Je moet erg voorzichtig zijn als je terugkeert naar het Binnenste Heiligdom en rond de rand van de put lopen. Ik wist toen niet dat die put een toegang naar de onderwereld was. (…) Ik zie haar in het binnenste heiligdom, onder een sluier. De sluier is doorzichtig, transparant, en er staat een cirkel van kandelaars of lampen rondom haar. De sluier is geweven van koorden van zilver en goud draad. De sluier stelt de matrix voor, het aarde-rooster, de Matrix. De sluier was door alchemisten gemaakt. Het was de sluier van de bruid en het vrouwelijke aspect van het doodskleed van de kruisiging en opstanding. De rand onderaan de sluier is zorgvuldig geborduurd en voorzien van machtige symbolen, kosmische formules die de relaties van de grotere planetaire lichamen van ons zonnestelsel betreffen.* Op de kroon van de sluier bevindt zich een gouden zon boven haar kruinchakra. De sluier bedekt haar van haar hoofd tot beneden. Zij zit in meditatiepositie. De sluier raakt de vloer van de Tempel. Zoals ik al zei heeft de keurig bewerkte band langs de onderkant van de sluier planetaire symbolen en astrologische formules van de grotere astrologie gecodeerd in Dendera. Het gaat ook om de astrologie en astrologische principes van de Poorten van Isis. Er zijn zeven Poorten van Isis. Elk van die Poorten is afgebeeld via symbolen in de sluier van Magdala. Zij zit onder de sluier van Isis. Dit is de Sluier van Isis en rond haar staan lampen of kandelaars. Dit betekent dat zij getrouwd is met de Zon via de kroon van de sluier boven haar kruinchakra. Er is een patroon van omloopbanen gecreëerd op posities van bepaalde plekken van de grotere astrologie. De astrologische hemelkaart die in Dendera is gecodeerd bevindt zich op de vloer van de tempel. Zij zit op een specifieke positie in de mandala die geweven is. Die positie heeft te maken met de relatie van de Aarde. Wanneer de Christus Poort de 8ste kosmische Christus Poort opent die de Venusiaanse Poort is. Zij zit op de plaats er tussenin. (…) Er komen priesters binnen. Zij bereiden de kamer voor door bepaalde mantra’s en tonen te zingen. Zij brengen de tonen van schepping voort en bereidden een harmonisch veld voor dat specifiek verbonden is met de oude heilige mantra’s om de Poorten van Isis te openen. Op de sluier zijn de 7 Kosmische Christus Poorten afgebeeld zoals zij in de echt verbonden zijn met de 7 Isis Poorten. Wat we vanochtend zagen in het beeld van de Da Vinci Man en de Magdala Code was het huwelijk van Isis, het versmelten van de 7 Isis Poorten met de 7 Kosmische Christus Poorten. De mannelijke priesters gaan nu weg, terwijl 7 vrouwen de kamer betreden. Ieder van deze vrouwen is een Isis priesteres en ieder van hen draagt de Codes van Isis. Zij zijn de heilige 7 die ik in de ceremonie in Schotland heb gezien en in de visioenen van de 52:52 in India. Zij hebben de kamer in Egypte betreden en ieder van hen zingt de tonen van Isis die we hebben ontvangen, de zeven tonen van Isis die de sleutels van onsterfelijkheid ontsluiten.

Symbool voor oneindigheid

Symbool voor oneindigheid

De 7 vrouwen zitten in de vorm van de wassende maan en Maria Magdalena zit in het centrum. Ik zie nu Jezus de Christus de Tempel van Goddelijke Vereniging binnenkomen. Hij roept de Codes van de Profeten aan. Hij plaatst zijn handen aan beide zijden van de standbeelden van de Alpha en de Omega, de Moeder-Vader God, ook de energie van Osiris en Isis. Hij plaatst zijn handen op hen, op hun hartchakra’s en hij plaatst zijn handen in de ruimte tussen hen in. Hij roept de heilige tonen van schepping aan via Abrahama en de atium, atium, atium, Codes van Jesaja, Codes van Magdala, de Code van de Magiërs, de Code van Henoch en de Code van Thoth. Hij roept deze tonen aan die ons zijn gegeven. Een heleboel energie komt bij mij binnen als ik deze ceremonie aanschouw. Hij ziet haar nu. De put die de toegang vormt tot de onderwereld ligt tussen hen in. Dat is symbolisch het Zwarte Gat waarin de Aarde zou vallen bij de vernietiging van de planeet [en waarin zij gevallen is] bij de vernietiging aan het eind van de 7de Schepping. Dus dit is het Zwarte Gat en het is in deze ceremonie afgebeeld door de put die fysiek aanwezig is in de Kamer van het Heilige Huwelijk waarin we in Egypte bij Gizeh een ceremonie deden. (…)

De vesica pisces op het deksel dat de Chalice Well in Glastonbury afsluit

De vesica pisces op het deksel dat de Chalice Well in Glastonbury afsluit

Ik zie Jezus de Christus bij de ingang. Hij is bij de Poort. En zij is in het Binnenste Heiligdom. Tussen hen in is de put. Er zijn ook andere putten daar. Vroeger gooiden zij er mensenoffers in, priesteressen van Isis. We bevrijdden een heleboel zielen toen ik daar was. De priesters daar vertelden ons over die putten. Ik zie een straal energie uitgaan van het hart van Christus. Dit is na hun huwelijk nadat ze in Frankrijk was geweest. En nog voordat zij in kluizenaarschap ging. Het was na de geboorte van SaRa, omdat de geboorte van SaRa de geboorte van Horus weerspiegelt. Ik zie dat Jezus zijn handen en zijn hart uitbreidt zoals de straling die je in dat bijzondere beeld ziet. Het vormt een oneindigheidspatroon over de afgrond in het midden van de kamer. Nu gaat het beeld voorbij het oneindigheidspatroon [en neemt de vorm aan van] de vesica pisces van de Magdala, de Bruid van Jeruzalem, de Geliefde, het Huwelijk van de Geliefde. En hij is nu met Maria Magdalena verbonden. Daar is die enorme energie die de Aarde doet schudden. Het licht stroomt van hem uit over de afgrond naar haar toe en de Aarde beeft. Zij is de vereniging met de kosmische krachten. Zij is ten volle 13-dimensionaal ingewijd. Zij manifesteert zich ten volle via de Heilige Graal en is alom-tegenwoordig met de 13:13:13, de Code van Schepping, en ze betreedt een staat van één-zijn met de God-Bron. Zij is de Poort voor de vesica pisces, het Oog van de Naald. Omdat er 7 Isis priesteressen zijn die ook de zeven voorafgaande Scheppingen vertegenwoordigen zit zij daar als de belichaming van de achtste Schepping. Door deze transmissie vanochtend belichaamde ik de achtste Schepping en de Osiris Code die via de Graal was geactiveerd. Het beeld van uitdrukking van energie die in de sessie vanochtend vrijkwam was harmonisch afgebeeld in een machtige ceremonie, via deze ceremonie die ik nu aanschouw. Die ceremonie vond plaats in die kamer. Dus de Venusiaanse Poort, de 8ste Poort van de Kosmische Christus, is de Poort voor het te voorschijn komen van de 9de uit de 8ste Schepping.* (…)

Dit is waar de Meesters zo lang naar verlangd hebben, alles waarvoor zij hun leven gaven. Zij allen, Jesaja, door de eeuwen heen. De Grote Witte Broederschap bereidde dit hoogtepunt voor. Het is compleet. Er is nu niets dat gedaan kan worden om de macht van de Graal te stoppen. Het is compleet. (…)

Wij moeten een eenvoudige email naar de 13:13:13 sturen om dit te verankeren. Iets groots vond vanmorgen plaats en ik kan het niet allemaal op papier krijgen. We moeten dit zo snel mogelijk naar buiten in de lens [van de 13:13:13] krijgen om het interdimensioneel te verbinden met wat er vanochtend gebeurde. Uitleg komt later. Sean: Het beeld van de bewegende figuur 8 en het centrum ervan als de poort naar de 9de Schepping. Judith: Natuurlijk. Die reading over het visioen van Gizeh en de oude sfinx en Maria Magdalena en Jezus. Stuur dat rond. Dat zal de mensen iets geven om zich mee te verbinden. De sluier van Isis. Ik begin nu alles te begrijpen, omdat we in Gizeh de Poorten naar de Onderwereld hebben geopend.

Uit: De Poort naar de Negende Schepping opent zich, 23 februari 2008:

Mijn DNA wordt als een schede. De holografische schede van de Graal, het DNA van de Graal. De holografische schede is als een lens in het centrum van de zon. Het ontvangt nu coderingen van de zonnematrix. Ik kan het hele heelal, de hele schepping en de zonnematrix zien. Er is nu een web van licht verbonden met de kabbalistische formule die Enak Kee Na onder de knie heeft gekregen. De formule voor eeuwig bestaan. De Code van de Onsterfelijken. Ik kan zien dat een grote Kabbala zich vormt en de verbinding is een energiematrix en kabbalistische formule via de zonnematrix. Er is een grotere Kabbala die ons verbindt met andere zonnepatronen. Ik kan zien dat wij ons in het 3de universum bevinden en dat we een directe verbinding hebben, alsof ons universum het centrum van de Kabbala is en de kroon, de top van de Boom van het Leven, met het 1ste universum verbonden is. De zonnematrix. Er is een zonnematrix als kabbalistische formule naar de zonnelijn die dit universum verbindt met de Grote Centrale Zon. Want ik blijf een beeld van de Kabbala zien en de positie van die [ballen?] en de beweging van de energie. Die ballen die in de Kabbala zijn [de sefirot?] en de Grote Centrale Zon en de aarde en ons universum en onze verbinding met het eerste universum dat de kruinchakra en de plaats vormt waar de Hindoegoden, Shiva, Krishna, Vishnu verblijven. Ik zie deze verbinding met het 1ste universum en de opening van deze grote kabbalistische formule. Zodat de Aarde gevoed en onderhouden kan worden door ecosystemen die al holografische relaties hebben ontwikkeld met ionische velden die intelligente lichtvormen met zich meevoeren. Ik ben precies daar. De Graal is nu in het hart van de Kabbala. De Kabbala heeft een matrix geschapen, een ongelooflijke levensboom die ons met levensvatbare ecosystemen en geavanceerde energievlakken verbindt die de frequenties van het zonnestelsel voeden om de Aarde en de Zon te stabiliseren en onze relatie vanaf de Aarde tot de Zon [en] tot de andere planetaire lichamen die momenteel gevaar lopen. (…)

Die mythologie beschrijft precies wat er met de Aarde is gebeurd. Het is de macht van de formule en de mysteriën van Osiris en de Isis Code en de Heilige Graal en de Ark van het Verbond en de kabbalistische formule voor verjonging van de holografische velden die ons bestaan mogelijk maken. Mijn energielichaam is nog steeds in geëxpandeerde toestand. Ik belichaam subdimensionale velden in 13 dimensies. Ik belichaam [een energiestroom?] van de kern van de Zon. Ik belichaam een kabbalistische levensboom. Ik kan mijn lichaam uitgestrekt zien over het heelal en dwars door parallelle universa heen alsof mijn lichaam de Boom van het Leven is. Mijn energielichaam is zoals in de beschrijving toen Maria Magdalena haar hand uitstrekte en de punten van licht aanraakte, het licht van God dat uitstroomt vanuit de Zonnelogos. De grote solaire matrix en het kanaliseren van energie die duurzaam is. [Het laten stromen van?] de Code van de Onsterfelijken, de Code van Osiris, in ons melkwegstelsel en in ons zonnestelsel, in onze zon en via de Magdala Code in de kern van de Aarde. Via deze grotere kabbalistische formule die nog niet volledig was zolang hij in de linker hersenhelft, in het mannelijke, de logica, gefocust was. Maar nu is het tot de totale vereniging van de Alpha en de Omega gekomen, tot de vereniging met de geliefde, tot het huwelijk. Tot het kabbalistische huwelijk van Jezus en Maria Magdalena dat moest worden voltrokken omdat zij door een ceremonie heen moesten die kabbalistisch was. De bruiloft te Kanaän was het huwelijk waarbij zij getuigen waren (?). Maar de kabbalistische ceremonie vond plaats in de Tempel van de Onsterfelijken. Egyptische Meesters van Kosmische Orde codeerden het DNA en de Christus-vereniging van Magdala en Jezus. Codeerden hen met deze formule te Gizeh in de onderaardse kamers, de heilige kamers. De huwelijksceremoniën waar Jezus en Maria Magdalena doorheengingen in Egypte. Ik brand nu op. Toen zij begonnen te praten over de inwijdingen van Maria Magdalena en Jezus in Egypte en over het kabbalistische huwelijk en over het gaan naar bepaalde heilige kamers in Egypte, toen begon de energie heel intens te worden.

Judith Moore

Vertaling Herbert van Erkelens ©

– De mantel van Isis is traditioneel met de sterrenhemel en de natuur verbonden. De Romeinse auteur Lucius Apuleius beschrijft de zwart stralende mantel in zijn roman De gouden ezel: ‘In de ingeweven rand en in het vlak van de mantel zelf flonkerden sterren wijd en zijd en in hun midden ademde de volle maan haar vlammend vuur uit. Langs de hele golvende zoom van die prachtige mantel liep een ononderbroken guirlande van allerlei bloemen en vruchten.’ (Uit: Apuleius, De gouden ezel, Boek XI, par. 4, vertaling: M.A. Schwartz).

– Vergelijk de symboliek uit A New Formula for Creation, hoofdstuk negentien: ‘Visualiseer een oneindigheidsteken. Het centrum vertegenwoordigt het ontmoetingspunt tussen het achtste en het negende octaaf. (…) De negende ascensie is die van de hele Schepping met Terra Gaia als het punt waar alles om draait, het centrum van het oneindigheidsteken. Zij leidt de rest van de Schepping door het nulpunt. Dat is ascensie.’