De zeven wetten van het leven

Laiolin gechanneld door Judith Moore, mei 2002

Met een meditatie

Er zijn zeven wetten van het leven, goddelijke wezens. Ik groet jullie met de zegeningen van schepping, goddelijke gratie en manifestatie. Deze zegeningen zijn de drie universele wetten van het leven. Spreek deze woorden alsjeblieft hardop uit vanuit je hart. Absorbeer deze waarheden in je bovenbewustzijn. Dit zijn de eerste drie levenswetten die de aardse niveaus ontstijgen, gecodeerd met de pure trilling van de wetten van de Schepping.

Binnen het mensenrijk zijn er vier levenswetten, waarvan de eerste wet ‘respect voor de hele schepping’ is. Stap nu, mijn geliefden, in je hoogste staat van bewustzijn, wordt wie je werkelijk bent – wezens van licht en liefde. Maak contact met je ziele-zelf en resoneer een zuivere verbinding naar die goddelijke ziel. Terwijl je dit doet, overdenk de eerste van de vier wetten voor het menselijk leven: respect voor de hele schepping. Maak deze wet tot realiteit, wijdt je leven aan het leven van deze wetten.

De tweede wet is de wet van ‘evenwicht.’ Terwijl jij je gewaar bent van jouw goddelijke ziel, overdenk dan de wet van evenwicht zoals deze slaat op universele energie en jouw persoonlijke rol, jouw persoonlijke manier van leven. Overdenk de tweede wet van het leven, de wet van evenwicht.

De derde van de vier wetten is de wet van ‘compassie of mededogen’. Vanuit jouw goddelijke ziele-zelf, overdenk de wet van compassie, van mededogen, met de energie gefocusseerd op de hartchakra. Vraag om een onthulling van het tijdstip dat jouw ziel het contact met deze levenswet verloor. Wanneer, op jouw reis door vele lichamen met één ziel, op welk punt heb je een oordeel geplaatst op andere levende wezens, en door dat te doen, heb je ze veroordeeld als onwaardig, ongelijk en onrein? Wanneer, toen je dit deed, verloor je je focus op de derde wet van de menselijke schepping, de wet van compassie? Vraag wanneer je leerde haten, zodat je moest leren vergeven? Was de pijn op een bepaald moment zo groot? Was de woede zo diep, de angst zo verscheurend, dat je als menselijk wezen, je hart loskoppelde van de wet van compassie?

Je kunt denken dat je in dit leven een mens met zeer veel mededogen bent geworden, maar hoe ver reikt jouw mededogen? Heb jij mededogen voor de man die zijn kind slaat en de dood veroorzaakt? Waar ligt jouw grens voor mededogen? Vraag om die grens gedefinieerd te zien in je ziel, in de kern van jouw wezen. Zie dat monumentale moment toen jij – misschien – veroordeeld werd door een tribunaal, of aan boord werd gebracht als slaaf, of leed onder de nazi’s. Op dat moment voelde jouw hart geen mededogen voor die dader. Vraag dat dit je getoond wordt, en voel het, mijn vrienden, voel het. Vraag dan, vanuit de bron van jouw goddelijke ziel, om het geschenk van mededogen te mogen ontvangen, en vul je hart, vul je ziel en vul je geest hiermee, daarmee het Bodhisattva-Zelf wakker makend. Doe de zuivere heling ontwaken die de noodzaak tot vergeving ontstijgt. Vul nu iedere cel van jouw wezen met dit mededogen. En terwijl je dit doet, vraag om een visueel beeld van de geliefden voor wie jij dat mededogen voelt, stel je de hongerige kinderen voor, de onschuldigen die jij tegen je ziel wilt drukken, voeden, wiegen en liefhebben. Zie dan degenen waarvan je het gevoel hebt dat ze dit minder verdienen, misschien omdat ze hun gevoel van goddelijke Zelf hebben verloren. Breng hen tot die universele wet van mededogen.

We zullen de eerste drie van de vier menselijke wetten nogmaals herhalen: ‘respect voor de gehele schepping’, de ‘wet van evenwicht’ en de ‘wet van mededogen’.

De vierde wet is de wet van ‘zuivere bedoeling of intentie. Binnen deze wet ligt het meest bedrieglijke aspect van de mensheid, want de meeste pijn die mensen elkaar hebben aangedaan ging gepaard met goede bedoelingen.

Het is door het contact met jouw goddelijke ziel en het ontvangen, integreren en tot realiteit brengen in je leven en je essentie van de andere zes wetten, dat de zevende wet het Pad van Vertrouwen wordt. Waar heeft jouw eigen intentie je verraden en jij daardoor anderen verraden? Waar heb je jouw gedrag gerationaliseerd, want je had toch de beste bedoelingen? Mijn geliefden, de regel van de doodsangst is geweest ‘dat het doel de middelen heiligt’. De middelen worden nooit door de bedoeling of het doel geheiligd, tenzij de middelen in evenwicht zijn met de zeven wetten van het leven.

Maak een Davidsster met de zes wetten van het leven: waarvan er drie hemelse wetten zijn – de zegeningen van (de) schepping, de wet van evenwicht en de wet van mededogen.

Plaats het laatste punt in het midden – de zevende wet van zuivere bedoeling of intentie. Dan kun je de integriteit van jouw intenties of bedoelingen vertrouwen. Integreer deze uitgebalanceerde essentie vanuit je hogere ziele-zelf, visualiseer dat deze matrix wordt ingeprent op, of ontvangen door het collectieve bewustzijn van je soort, ter begeleiding van de wetten van vrije wil. Verlang dat allen die dit vanuit hun vrije wil wensen te ontvangen, zich kunnen verbinden met deze geometrische formule en het in hun bewustzijn kunnen integreren. Waar vangt dit geschenk aan, geliefden? Met het oeroude motto ’To shine our self be true’ [wees waarachtig aan je eigen Zelf]. Vraag vanuit de zetel van je goddelijke ziel een volledige integratie van deze zeven wetten van het leven.

Wanneer jij deze wetten begrijpt en manifesteert hoef je niet langer te worstelen om een goed leven te leiden. Het wordt vanzelfsprekend, je wezenlijke zelf. Nu, mijn geliefden, kun je dit geschenk ontvangen als een zaad van bewustzijn. Stuur het geschenk uit zoals je kleine zaadjes wegblaast op de ademhaling, door je te verbinden met jouw goddelijke ziele-zaad en de verbinding met het collectieve brein van jullie soort met deze formule voor een gouden tijd.

Meditatie: het inzaaien van de zeven wetten

Voor het volgende deel van de oefening hoef je deze zeven wetten niet te onthouden of herhalen. Visualiseer ze gewoon als zeven kringen van licht, die als tarsus ringen in jouw auraveld zijn.

Stel je voor dat zeven gouden ringen van licht je aura binnenkomen en je omringen. Je staat nu in zeven hoepels van gouden licht, één voor elk van de zeven wetten van het leven.

Zie hoe de gouden hoepels met energie beginnen te resoneren en – van beneden naar boven – zich door de andere heen bewegen en dan op hun plaats terugkomen. Terwijl ze door je aura bewegen worden ze een pilaar van licht. Stel je voor dat je in een gouden pilaar van licht staat, dat zuivere essentie is van de zeven wetten van het leven.

Trek die pilaar van licht nu in je zielekoord, de pranabuis, die van je kruinchakra tot je voetzolen loopt.

Wanneer je dit jouw zielekoord voelt ingaan, spreek dan in stilte, in je hart de mantra uit: “Ik ontvang de volle uitstraling van de zeven wetten van het leven.” Je kunt deze gouden ringen voelen uitstralen vanuit je zielekoord.

Breidt dit uit, sta toe dat je lichtlichaam zich volledig uitbreidt tot het iedere cel van je lichaam vult. Maak bewust contact met iedere cel, ieder subatomisch deeltje, ieder geheugenstukje in je DNA, en verzoek om een volledige afstemming op de zeven wetten van het leven. Je bent een levende schepping van de zeven wetten van het leven. Terwijl je jouw lichtlichaam laat uitdijen, voel jezelf een gouden bal van licht worden. Breidt dit lichtlichaam uit tot het je hele auraveld vult, zo je aura-energie coderend in harmonische frequentie met de zeven wetten. Breidt het nu uit tot je astrale veld, je astrale veld coderend met de zeven wetten die uitstralen uit je lichtlichaam. Breidt je lichtlichaam uit tot het etherische veld, waarbij je uiting geeft aan en ervaart hoe je etherische lichaam in goddelijke resonantie komt met de zeven wetten van licht.

De derde fase van het inzaaien van de zeven wetten van het leven is je lichtlichaam verder uit te breiden, en met je intentie, de gehele planeet met deze frequentie te doorstromen.

 

Bron, pastels in kosmische taal, Ines Ligthart Schenk, Bron maakt deel uit van de serie Wiel van Wijsheid, 2008. Atelier ‘De Roos van Jericho’

Je bent allemaal cellen van het levende lichaam; je bent absoluut onderdeel van Al Dat Is. Je hersencellen, die resoneren in je hogere structuur, dragen een frequentie die verbonden is met het Universele Brein. Breidt nu jouw lichtlichaam uit en doorstroom het brein van alles waarmee jij verbonden bent. Kom zo zacht als een briesje dat de herten leert waar te grazen, hoe te lopen, waar het water het zoetst is … kom als zo’n zacht briesje. Kom als de leraar voor de mensheid; met jouw bewustzijn onderwijs je de gemeenschap, de regering, het zakenleven, de gezinnen; wees de leraar van de zeven wetten van het leven. Laat dit een geschenk van trillingen, van frequenties zijn, een geschenk dat in vrije wil ontvangen wordt. Het bewustzijn van de schepping is er klaar voor deze wetten te leren kennen, omwille van de wezenlijke essentie van het weten, moeiteloze kennis. Accepteer nu dat dit goddelijke potentieel bereikt is. Door het bereiken van dit punt van perfecte balans zal de prachtige wereld waarop we zo lang hebben gewacht zich manifesteren door middel van vrije wil, vrede en onvoorwaardelijke liefde. Deze zeven wetten van het leven zullen de pilaren zijn waarop de nieuwe wereld gebouwd zal worden. Jullie, mijn geliefden, kozen er voor dit in het collectieve bewustzijn, het planetaire brein, in te zaaien.

Om de frequenties te verankeren: tone nu de vijf klanken ( klinkers) van de schepping: A-E-I-O-U, gevolgd door 3 x het universele AUM.

Begin dan zachtjes met gerichte aandacht je lichtlichaam terug te brengen in je etherische veld, je auraveld, terug in je lichaam en focusseer het dan in je prana buis.

Laat nu met een rustige ademhaling de zeven gouden ringen uitdijen, totdat ze in een resonerend energieveld in jouw aura blijven. Doe dit drie maal.

Accepteer nu dat je deze principes volledig hebt geïntegreerd.

Ontvang dit geschenk met een nederig hart, opdat het gebruikt zal worden voor de goedheid van het leven, voor vreugde en voor de Schepping.

Zo is het.

Zo boven, zo beneden,

Zoals de geest, zo de ziel,

Zo binnen, zo buiten. Wees gezegend.

Over het zielekoord

In je fysieke structuur is er een krachtige uitstraling van het zielekoord tussen je kruinchakra en je voetzolen. Een verlenging van die middellijn verbindt het zielekoord met de Schepping en met de kern van Moeder Aarde. Als jij je bewust kunt verbinden met het gouden zielekoord ga je hoger bewustzijn binnen. Het werk dat je doet terwijl je bewust verbonden bent met dat zielekoord draagt een hogere frequentie en een zuiverder integratie van alle energievelden, lessen, alle vormen van verruimd bewustzijn. Daarom is het zo belangrijk altijd je intentie te richten op het bewustzijn van jouw zielekoord. Sommige wezens op jullie planeet hebben zoveel trauma’s ondergaan dat de goddelijke ziel afgebrokkeld is van het zielekoord, maar dit kan geheeld worden.

Het zielekoord heeft drie aspecten: de geïncarneerde ziel, de goddelijke ziel en de as-ziel. Als alle drie aspecten op één lijn liggen met de pranabuis zijn mensen in staat hoger bewustzijn te ontvangen en hier op te reageren. De as-ziel is het electromagnetische energieveld dat in lijn ligt met jullie planeet. Om te kunnen existeren binnen het electromagnetische energieveld van jullie planeet, moet je een uitlijning hebben met de as van de wereldbol. Door het bombardement van chaotische energievelden op de planeet hebben de as-zielen van vele mensen aritmie, precies zoals een hart uit z’n ritme, uit z’n harmonie kan zijn. Dit kan resulteren in symptomen van angstige ongerustheid; het schept een gevoel niet in harmonie te zijn met de vibraties van de Schepping, niet op één lijn te liggen met de as van de planeet. Dit werkt sterk desoriënterend.

Door middel van meditatie en intenties kun je deze drie aspecten van de ziel op één lijn brengen, waarbij je de as-ziel in een trillingsfrequentie brengt die is afgestemd op de stabiliserende kracht voor de planetaire energieën. De Grote Meesters hadden deze staat bereikt. Ik houd niet zo van het woord ‘meester’, het is teveel misbruikt. Ik zou hen de Nederigen willen noemen, zij die het pad zochten van de zachte ziel, verlichting en éénheid met de Schepper God. Deze wezens konden de vibratie van de Aarde-as voelen en stemden hun as-ziel af op deze vibratie. Nu de polen verschuiven en de electromagnetische velden van jullie planeet een complete metamorfose ondergaan, wordt de as-ziel energetisch uitgedaagd wat resulteert in ernstige desoriëntatie. Vele aanpassingen en nieuwe afstemmingen zijn noodzakelijk voor de as-ziel nu jullie planeet de metamorfose ondergaat die nodig is voor de verschuiving van alle tijden. Misschien zal deze informatie je helpen, reiziger, bij het bereiken van een heldere en krachtiger verbinding met het zielekoord ofwel de prana buis, de bron van jouw goddelijke ziel.

Gepubliceerd in de Shield of the Command, mei 2002.Vertaling Jill van Maasdijk. Redactie Lina Hille.  De Shield of the Command is een maandelijkse nieuwsbrief over actuele spirituele ontwikkelingen, uitgegeven door Jill van Maasdijk, Prinseneiland 63e Amsterdam. Email jillvanmaasdijk@chello.nl

Afbeelding geplaatst met toestemming van Ines Ligthart Schenk, www.rose-of-jericho.nl