DE VERLOREN TAFELEN VAN

ABRAHAM

Laiolin en de Raad van Abboraha

 

De verloren Tafelen van Abraham bevatten geheime mathematische formules die de Schepping organiseerden. Deze mysterieuze tafelen werden verzegeld en uit de geschiedenis verwijderd vanwege de macht die ze bevatten. Abraham was de oorsprong van de drie-eenheid van drie wereldreligies, het Jodendom, de Islam en het Christendom. Van zijn afstamming werden Lichtcodes wereldwijd uitgezonden in het collectieve droomveld via religieuze mantra’s en gebeden, om de trillingsvelden van klank voor te bereiden op de Nieuwe Schepping.

Het herhalend zingen of chanten van mantra’s heeft een diepgaand effect op de Schepping en de kosmologische orde. Houd in gedachten: “In den beginne was het woord”, en het woord is Hosanna. Deze mantra’s, het Derde Geschrift van de Tafelen van Abraham, waren zoals  klankborden voor de trillingen om te volgen en scheppen een kristallijnen mandala. Ze waren de vruchtbare leem voor de zaden van het Nieuwe Jeruzalem. Deze mantra’s arrangeren trillingsvelden van resonantie en maken de mathematische formules die in de oorspronkelijke tafelen besloten liggen, compleet.

Deze doorgeving omvatte veel méér dan een boodschap. Het was het derde-dimensionele verankeringspunt voor de beweging van de Schepping voorbij een punt ooit ervaren. Dit Derde Geschrift van de Verloren Tafelen van Abraham mocht niet gezongen worden. Het ging het collectieve droomveld niet binnen tot twintig dagen voorafgaand aan de retraite. Judith herhaalde deze mantra zoals was geïnstrueerd gedurende de negentien dagen tussen de datum waarop ze die ontving en de datum van deze doorgeving. Dit schiep een patroon van trillingsresonantie dat voltooid werd met de laatste mantra, ontvangen in de wildernis tijdens de retraite met Raqui-Sha-Ma.

Deze laatste mantra opende het Zevende Zegel verder. Net zoals in de eerdere analogie van de opening van de baarmoederhals tot vijf centimeter op de dag van de zonnewende, opende dit werk de baarmoederhals tot zes centimeter. Typerend is dat wanneer een vrouw deze staat van het baringsproces bereikt, de weeën intensiveren. De baarmoederhals moet zich tot tien centimeter openen om de baby geboren te laten worden. Dit is een vereenvoudigde uitleg voor een omvangrijk grondprincipe van kosmische omvang.

HET MYSTERIE VAN ABRAHAM

 

Enak-Kee-Na

 

 

Drievoudigheid vertegenwoordigt dualiteit in evenwicht gebracht door de Heilige Geest en, net als een geometrische manifestatie, is het mathematisch zichzelf-herhalend. Dit is waarom hoge spirituele wezens dikwijls in aardse belichaming komen als drietal. De religieuze geschiedenis heeft de herinnering aan het bestaan van Jezus en aan Abraham’ tweelingen uitgewist. Hun drielingen deden slechts mee als embryo’s, om de Goddelijke verbinding te verankeren.

Jezus had een tweelingbroer  die in het geheim werd grootgebracht in Mysteriescholen. Zijn bestaan weerspiegelt zich in de traditie van altaren voor de Zwarte Christus. De derde ziel kwam als een embryo in Maria‘s baarmoeder en keerde terug naar de Baarmoeder van de Schepping.

Abraham was eveneens van de geometrie van drievoudigheid. Hij was een boodschapper van de Oorspronkelijke, Goddelijke Schepper en verkoos de menselijke vorm te belichamen. Het drietal stierf als een embryo en deed  alleen mee opdat de ziel het punt van Licht zou verankeren, waar de dualiteit van de tweelingen opnieuw de Wet van Eén kan binnentreden.

Abraham had een identieke tweelingbroer, hetgeen betekent dat ze beiden de codering en het DNA van de Bron van Goddelijke Schepping droegen. De naam van de tweelingbroer was Bra Ma Ha A, een weerspiegeling van Abraham. Ze betraden dualiteit toen ze incarneerden. Jezus niet. Abraham kwam, net als vele grote Meesters, met twee harten, terwijl hij rondwaarde in beide werelden. Anders dan Jezus leefde Abraham door het grondbeginsel van scheiding, wat geen wet maar een regel is: oog om oog en tand om tand.

De volgelingen van Abraham hoorden nooit zijn tweelinghelft spreken. Die was een uitgestotene en werd beschouwd als een gek of krankzinnige, wauwelde in een taal die niemand kon begrijpen. In werkelijkheid sprak hij over de Verloren Tafelen. Het Woord kon niet worden ontvangen, maar het werd gesproken. Zijn boodschappen werden tot nu toe nooit gehoord en worden voor de eerste keer in deze doorgevingen gegeven.

Judith draagt aspecten van de moeder van de tweeling in dat leven. Zij was de hoedster van Abraham’s tweelingbroer en was de enige die hem kon begrijpen als hij over de Verloren Tafelen sprak. Zij zou naar de rabbijnen gaan en vertellen dat haar zoon een belangrijke boodschap bracht, maar niemand zou naar haar luisteren. Ze beschouwden haar ook als een beetje aangetast.

Ik spreek nu van de Verloren Tafelen van Abraham. Als je de leringen van de profeten Abraham, Jesaja, Joshua en Jakob bij elkaar zou plaatsen, zou je zien dat iedere lering ontbrekende stukken, gaten in de transcripties had. Dit zijn de incomplete codes. Abraham was de centrale spil; Jesaja, Joshua en Jakob waren als een piramide rond de spil. Dit is een codering. Ieder van deze zielen droeg de zaden van hoger bewustzijn waarvan ik sprak.

De betekenis van de ontdekking van het Derde Geschrift van de Verloren Tafelen van Abraham is dat het polariteiten verenigt. Het is het geschrift dat de uitstroming van de Heilige Geest beveelt, en Abraham’s twee harten tot eenheid brengt als één hart, één geest, één bewustzijn van de Wet van Eén.

De Tafelen van Abraham die bekend waren en door mensen werden bestudeerd waren incompleet. De Verloren Tafelen waren complete codes. De Licht-tweeling droeg  de volledige trilling van de negende octaaf. Maar de negende octaaf kon niet worden voltooid; het was slechts een zoete hemelse noot die door Abraham kon resoneren – één noot, maar dit is de Goddelijke noot die de Schepping van de achtste octaaf naar de negende brengt.

Terra Gaia draagt die noot van de negende octaaf van de Schepping in de derde dimensie. Daarom is zij, van alle planeten in het zonnestelsel, de enige groene en bloeiende. Zij draagt het potentieel voor uitbreiding van de Schepping.

Het Woord bevat de kracht van de Waarheid, en de Waarheid is de Wet van Eén. Deze boodschap draagt diepe en krachtige coderingen. De Verloren Tafelen hebben codes, de Lichtvezels die de doorgangen openen voor toegang tot de negende Schepping. De Tafelen brengen het nieuwe grondbeginsel van de Schepping tot manifestatie: Leven tot Leven.

Nu zal deze boodschap ontvangen en gehoord worden door de massa’s, omdat ik, Enak-Kee-Na, geïncarneerd was als Abraham. Ik stemde toe de reis van Abraham te maken, niet omdat ik afscheiding kende of gebonden  werd door die regel, maar omdat in het zijn de Waarheid wordt vervuld.

Het is door de Bedoeling van de Oorspronkelijke Schepper bepaald dat de Verloren Tafelen van Abraham via deze boodschapper vanuit het hart van Schepping worden uitgesproken worden, Judith.

-x-x-x-x-x-

Zo is het. Het is volbracht.

Het is “Leven tot Leven.”

 

Het Derde Geschrift Gaat Verder.

 

Ba qui mash ma hua mani busha

qua co qua co honan

usmia ma maka wa shie ko

wa shi koa

mash ma sha twami

hoa sha ra ma vi koa

haho sha wa ho sha ha hao sha

sha shoam biqui qauet ma

meh me ma shalom

 

-x-x-x-x-x-

 

Er zullen leerlingen zijn die ernaar zullen zoeken dit te vertalen, woorden te vinden die niet bestaan. Aha! Het licht gaat aan, want waarlijk, teneinde de Verloren Tafelen te (kunnen) ontvangen, wordt het Woord de negen octaven van (de) Schepping, niet slechts één noot. 

 

-x-x-x-x-x-

 

De Wet van Leven

De Wet van Eén

Shalom

-x-x-x-x-x-

 

'De Wet van Eén - Shalom."

 

DE ETHERISCHE TEMPEL

VAN SCHEPPING EN

VERVORMING

 

Judith

en

Enak-Kee-Na

 

 

We kwamen naar een plateau in een afgelegen gebied. Deze doorgeving werd ontvangen tijdens een reis in een veranderde bewustzijnsstaat in de etherische tempel binnen in het plateau.

 

Binnenin de berg, zie ik vóór ons een etherische tempel. Die ziet er uit als een octaëder in een piramide van Licht. Het is een biosfeer. We zullen die naam gebruiken, want “bio” verwijst naar levensenergie. Het is verbonden met de Aarde op de bodem. We zullen in deze etherische tempel gaan reizen.

 

Dit energieveld overstijgt woorden die bewustzijn zouden beperken. Het is een dimensioneel energieveld, zoals een biologische geest in geëxpandeerd bewustzijn. Het werd biljoenen jaren geleden in deze Lichtpiramide geïmplanteerd en is sindsdien slapend. Zelfs voordat de landmassa zich vormde bestond de biosfeer. Naarmate de landmassa zich vormde bewoog de biosfeer de tempel binnen die ervoor gecreëerd was. Het is verbonden met de Oorspronkelijke Schepping van Terra Gaia. In de biosfeer besloten is de blauwdruk van het sjabloon van de Schepping vóór de corruptie.

 

We zullen naar binnen reizen en de alledaagse werkelijkheid achterlaten. We zullen door een Tijdport gaan. Jij zult me leiden.  Ik zie ons in witte kledij. We zijn opgestegen Meesters. Het is zo verbazingwekkend – terwijl jij mij door de Poort leidt, roteren de hemelen boven ons. Ik zie de gang van de Zon, de Maan, en de planeten boven ons in snelle opeenvolging. Ik zie een ronde lichtsfeer; het is de Tijdpoort. Terwijl we deze naderen voel ik mijzelf getrokken zoals een baby zich zou kunnen voelen die door het geboortekanaal gaat. Alsof ik niet langer loop, ik drijf, word naar voren gedrongen door deze Poort. Ik geef mij volledig over aan dit energieveld – geen weerstand, geen verlangen mijzelf voort te bewegen; ik zweef alleen maar. Terwijl we zweven voel ik me alsof onze lichtlichamen samensmelten.

 

Nu zie ik ons als God-Zaden, samengesmolten tot één lichtlichaam. Het zaad zweeft door tijd en ruimte. Ik zie universa en melkwegstelsels terwijl we zweven. We gaan voorbij de Wet van Universele Orde van onze dimensie. Daar zie ik het kosmisch aspect van de biosfeer. Ik ben me bewust dat we zachtjes worden bewogen, alsof door de stroom van de Schepping, de winden van God. Zachtjes zweven we ernaar toe …

 

Ik zie een opening in de top van de biosfeer. We zweven door de opening. Als we naar binnen gaan neem ik een kosmische tempel waar. Deze verschilt van de etherische biosfeer-tempel in de berg, die met de Aarde verankerd is. De kosmische tempel zweeft. Het is een perfect octaëder. Ik zie, in het centrum, een blauw-groene schijf. Het is de oorspronkelijke Blauwdruk van Schepping van Terra Gaia. Het is een kolkend energieveld. Ik zie spiralen van goud en witgoud, blauw-groene kolken met kleine borrelende paarse energievelden die gelijk kometen door het veld bewegen. Het is zo prachtig! Poef, expanderen ze. Ik zie een kleur die ik nooit op Aarde heb gezien, stroken van groen dat voorbij emerald is en van blauw dat voorbij lapis is.

 

Mij wordt verteld dat we naar de oorspronkelijke blauwdruk reizen. Het wordt de Oorspronkelijke Code genoemd. De Bedoeling van de Schepping wordt gestimuleerd door de frequenties van deze oorspronkelijke Code. Het werd geschonden en we zijn hier om met deze verstoring aan de gang te gaan. Omdat het de oorspronkelijke blauwdruk is bevat het al het Goddelijke potentieel, zelfs de aanwezigheid van de bezoedeling en de schending. De blauwdruk is alomtegenwoordig.

 

De energievelden zijn in voortdurende beweging. Ik zie kleuren spiraalsgewijs bewegen naar de blauw-groene schijf, die er uitziet als in het water gedruppelde inkt. Het is niet gestructureerd als een sinus-golf of een torus-ring. Het kan alleen beschreven worden als een oorspronkelijke waterpoel van waaruit het leven voor het eerst ontstond. Het is pure frequentie.

           

Als we de biosfeer binnengaan komen we als Licht; we zweven net boven de blauwdruk. Onze lichtlichamen analyseren de blauwdruk. We beginnen orde in deze energievelden te zien als ze bewegen.

 

Nu kijken we naar alle cycli van de Schepping sinds het begin van Terra Gaia. Enak-Kee-Na toont me dat Terra Gaia door cycli heen is gegaan waarin de planeet werd vernietigd maar haar ziel intact bleef. Haar ziel ging daarop door een nevel en kosmische stofdeeltjes heen om een nieuw lichaam te vormen. Ze vormde een nieuwe Levenscyclus en werd vervolgens opnieuw vernietigd, exploderend als een supernova. Ik zie de oneindige cycli die Terra Gaia’s ziel ervaren heeft. Ik zie eveneens de opkomst en val van civilisaties sinds het begin van het huidige fysieke lichaam van Terra Gaia.

 

Nu wordt mij het deel getoond waar de blauwdruk werd vervormd. Er was een grillig continuüm herhaald in de cycli van Terra Gaia’s ziel. Er wordt ons verteld te focussen op de expansieve aard van de fysieke vorm die ze nu belichaamt. Het is als de eerdere, die eindigden in supernova’s of een zwart gat binnengingen en terugkwamen om opnieuw massa en materie te vormen. Dit is de expansieve aard van de ziel van Terra Gaia.

-x-x-x-x-x-

 

Terra Gaia’s ziel is de dochter van het Goddelijke Licht, de Bron. Ze koos incarnatie en nam kosmisch stof om een universum te scheppen, een melkwegstelsel en een zonnestelsel met planetaire lichamen. Elk aspect van onze zonne-essenties is noodzakelijk voor de balans die deze groene planeet de Schepping laat ervaren. Uit ieder goddelijk aspect van Terra Gaia stromen ringen van licht uit, circulaire trillingen die in de Kosmos uitstralen en energievelden scheppen waar leven gaande gehouden zou kunnen worden. Ze verkoos dit om een patroon uit te voeren, welk de blauwdruk is die de Goddelijke Schepping bevat. 

Om een mythologie te ontwikkelen: God zendt zijn meest geliefde dochter vanuit de Bron van Licht om fysieke vorm te worden. Ze schiep zichzelf een planetair lichaam van kosmische deeltjes; daarna een zonnestelsel met andere planeten zodat ze metgezellen zou hebben om mee rond te draaien, dan een energiegenerator, welke de Zon is. De Zon ontvangt energie van de Grote Centrale Zon. Andere planetaire lichamen zijn aspecten van Terra Gaia. Geen enkele is van haar ziel gescheiden. Haar levende lichaam is het gehele zonnestelsel, gefocust in een oneindige scheppende matrix van deze fysieke planeet. Aarde is het blauw-groene energieveld dat geboorte geeft aan het leven van Terra Gaia.

(wordt vervolgd)

Judith K. Moore

Vertaling Lina Hille © 2009

De hoofdstukken 9, 10 en het eerste deel van hoofdstuk 11 uit: A New Formula for Creation. The Miracle of Immortal Love, Light Technology Publ., Flagstaff, Arizona, 2006.