Maria Magdalena:

Wat is de macht van mijn kracht die zich manifesteert in de wereld van het menselijke bewustzijn?

Het is niet alleen de macht van het goddelijk vrouwelijke die wordt ontkend. Het is ook niet alleen de macht om de gewonde Christus in de mensheid te genezen. Ik breng de macht van verandering en de ultieme transformatie van het vlees dat gewond is, de materiële werkelijkheid die gewond is, de transformatie door de wonderbaarlijke aanroepingen van licht die zich over de wereld verspreiden terwijl de macht van de Christus wordt geopenbaard aan de zielen van de mensheid .

Want wat ik de wereld breng, is de macht van licht die niet alleen negativiteit transmuteert en de gewonde Christus in de mensheid geneest, maar die diep doordringt in de essentie van de ziel van de mensheid. Dat wat je in jezelf hebt ontkend. In jou ben jij de gewonde Magdala. Je bent de geweigerde bruid. Jij bent de gewonde Christus. Ik onthul de spiegel van Maria Magdalena om jou diep in je eigen ziel de plaatsen te laten zien waar je je vereniging met de Geliefde hebt ontkend. Waar je de macht van de vrouwelijke scheppingskracht die in je ziel zit hebt ontkend. Waar je ongeziene geheimen hebt die jouw psyche verwonden en waar je ervoor kiest om niet te genezen.

Want ik roep de genezing van de menselijke ziel op. Ik transformeer de werkelijkheid door de wonden in het materiële rijk, de wonden in de mensheid te veranderen, door haar te transformeren, via de macht van mystieke krachten, om te herrijzen, hersteld te worden en een hemelvaart te ervaren.

Ik kom naar jou toe op deze dag van licht zodat je mijn stem mag horen en deze boodschap mag kennen. Ik raak elk deel van de mensheid aan, elke gedachte in de geest van mensen en elk deel van de menselijke ziel.

Dit is de macht van de vrouwelijke Christus die nu ontwaakt in het Tijdperk van Licht.

IK BEN Magdala Jahwe.
Wees gezegend, zo zij het en zo is het.

Judith K. Moore, 7 april 2019

Fra Angelico: Noli me tangere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonen van Isis voor de hemelvaart van de ziel van Jezus

Judith ontving in Chimayo de volgende boodschap in de vroege ochtend toen Maria Magdalena via haar sprak:

Toen het lichaam van mijn geliefde hersteld zou worden tot heelheid, sprak God tot mij en zei: Maria van Magdala, ik zal het levende lichaam van je Geliefde herstellen. Ga naar zijn kruin en ik zal de levensadem door jou heen in zijn levende lichaam ademen.

Ik beefde, bij alle wonderen waarvan ik getuige was geweest, heb ik nooit het idee opgevat dat ik het vat van liefde zou zijn door God uitgekozen om mijn Geliefde weer tot leven te brengen. Was ik zo’n wonder waardig? Ik voelde warmte in mijn baarmoeder en wist dat ons kind binnenin was. Ik kende het wonder van de conceptie van ons kind. Ik kende het wonder van leven en dood. Het is slechts een overgang van de ziel van het ene levende lichaam als een vat van leven in een ander. Het is maar een passage zoals van nacht naar dag. Ik voelde mijn hart sneller kloppen en ik wist dat ik Gods oproep kon beantwoorden.

Ik stond bij zijn kruin en opende mijn hart en herinnerde me de gezegende vereniging van onze lichamen en zielen die het leven in mijn baarmoeder had gecreëerd. Ik opende mijn ziel en ontving de adem van God en zond die voort in zijn kruin en ik zag de levensadem terugkeren in zijn levenloze lichaam.

De graftombe was gevuld met licht, alles straalde, een licht zoals ik nooit had gekend. Toen zag ik Isis die met zoveel macht en goddelijke kracht naar mij lachte. “Je bent een levende aanwezigheid van mijn essentie in de schepping. Ik ben Isis en jij moet mijn bestemming vervullen om de gewonde Osiris te herstellen en de fragmenten van de werkelijkheid in de werkelijkheid te helen en de menselijke ziel tot Eenheid te herstellen.”

 

Ik kende toen de macht van mijn inwijdingen in Egypte en hoe ik door Moeder Maria was voorbereid als Isis-priesteres. Ik opende mijn ziel en de levende essentie van Isis kwam in mij naar binnen. Ik werd Isis. Ik staarde neer op het pas herstelde lichaam van de Geliefde Christus en ik zag hem als een belichaming van de Gouden Osiris. Ik wist toen dat onze vereniging een vereniging was van Isis en Osiris, gezegend door de Levende God en de scheppingskrachten.

We waren mensen, ja, maar we waren zoveel meer. Op die tijdloze momenten in de graftombe van Lazarus realiseerde ik me dat de macht in elke ziel de macht van Creatie is.

Ik begon de Heilige Tonen van Isis te tonen:

RA KA NA, RA KA NA, RA KA NA

 Ik was getuige van de opstanding toen zijn ziel de fysieke realiteit overschreed en omhoog steeg naar de Bron. Ik zag in een visioen dat zijn ziel de Bron van eenheid binnenkwam en terugkeerde naar de schoot van het leven. Ik voelde de schepping weer levend worden terwijl ik getuige was van zijn vereniging met de Bron.

 

Ik ademde de heilige levensadem in, in de wetenschap dat ik van het levende lichaam was en hij van de eeuwige Bron. Ik voelde de Aarde beven, met de macht van dit eeuwige moment in de tijd. Ik betrad een staat van eenheid met het goddelijke toen ik de tonen van manifestatie van de ziel in het levende lichaam zong: RA KA MA NA. Mijn visioen was schitterend toen ik getuige was van de geboorte van de verrezen Christus in de schoot van de schepping. Zijn ziel was verenigd met de Ka van zijn geest en reisde langs het heilige pad van Ra om terug te keren naar zijn levende lichaam om de verrezen Christus voor de hele mensheid te belichamen. Manna stroomde uit de schoot van het leven en vulde de schepping met de essentie van de Goddelijke Bron van Al Wat IS.

 Ik zag de millennia die de spiegel van Creatie waren van de kruisiging. Ik voelde het lijden en de doodsstrijd en ik voelde de hoop. Ik zag het wonder van geloof dat de gewonde Christus in de werkelijkheid genas. Ik ervoer de wonderbaarlijke kracht die de menselijke ziel zou genezen en de mensheid zou voorbereiden op opstanding en hemelvaart, en die daarbij de gewonde wereld van dualiteit zou genezen en EENHEID zou herstellen.

Ik was er getuige van toen zijn ziel verjongd zijn levend lichaam binnenging. Ik zag het leven terugkeren naar onze kostbare planeet toen ik getuige was van zijn terugkeer als de verrezen Christus. Ik zalfde zijn levend lichaam toen hij zijn ogen opende. Hij staarde me met zoveel liefde aan. Dat zijn de ogen die ik me herinner. Ik voelde zijn liefde toen ik hem omhelsde en Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah zong. We vierden het wonder van onze liefde. Geliefden, vier met ons dat het wonder nabij is.

Kadoish, Kadoish, Kadoish Adonai Tsebayoth, Jod Hee Waw Hee Jahwe.

 

Judith K. Moore, 10 februari 2020

 

Judith: Merk op dat ik dit visioen voor het eerst in 1998 kreeg toen ik zag dat Maria Magdalena leven blies in de kruin van Jezus. Ik had het visioen van zijn ascensie, toen we de tonen RA KA NA en RA KA MA NA ontvingen in januari en april 2019. (Zie: Tonen van verlichting) Vandaag ging ik zitten om deze heilige tonen aan de formules van verlichting toe te voegen. Maria Magdalena gaf daarbij de bovenstaande channeling door.