Deze dagen wordt het hoofdstuk omgeslagen waarin Seth zijn broer Osiris naar het leven staat. Twee jaar terug hebben Judith en Sean al een heel bijzondere transformatie van Seth ervaren. Sean was in december 2009 midden in het proces om zijn innerlijke kind en de gewonde energie van angst in het gebied van de zonnevlecht te genezen. Judith was bezig om Seans lichaam te scannen toen spontaan bij haar deze boodschap doorkwam. Judith zag een zwarte slang van het soort dat de priesteressen van Isis in aanvallen op elkaar gebruikten. De zwarte slang had het hart van Sean niet verwond of geïnfecteerd, maar was daar wel met dat potentieel.

Judith: Toen we de zwarte slang met liefde lokaliseerden, strekte Sean zijn rechterhand uit met zijn linkerhand op zijn hart. Ik zag dat de zwarte slang langs zijn rechterarm naar beneden kronkelde en via zijn rechterhand [zijn lichaam] verliet in de spiegel van Maria Magdalena. Toen hij deze spiegel binnenging, werd hij tot webben van gouden licht. Voor een moment leek de hele spiegel van Maria Magdalena alsof die verbrijzeld was. De spiegel was al deze webben van gouden licht.

Aan de andere kant van de spiegel werd de zwarte slang een gouden slang. Ik zag een wezen dat de vrouwelijke Seth voorstelde. Deze riep de slang naar zich toe als deze gouden slang. Zij strekte haar linkerhand uit, bracht de slang naar haar mond en at hem op. De slang ging omlaag naar haar hart. Ik zag hoe zij zich omdraaide en het mannelijk aspect van Seth aankeek. Ik zag dat de slang zich in de eigen staart had gebeten. Ik zag duidelijk dat er één vorm van de mannelijke en vrouwelijke Seth was. Zij keek naar het mannelijk aspect van het grotere wezen. Er was een gouden bal van licht, duidelijk gemarkeerd door de staartbijter die zij met elkaar deelden in hun gemeenschappelijke hartmatrix.

Ik kijk naar de andere kant van de spiegel en het voelt alsof Sean zich nu in het multiversum bevindt. Als ik rondkijk zie ik Sean in het universum of zo. Het is iets kosmisch. Ik zie hem nu en het ziet eruit als de doorgang in de film Space Odyssey 2001. De spiegel van Magdala bevindt zich tussen Seth en Sean. Sean is de gouden Osiris of de gouden Christus, niet in fysieke zin, maar dit is wat ik hem zie belichamen. Via de aspecten van de Christus die hij draagt heeft hij dit belichaamd. Hij gaat naar de spiegel toe. En dat is erg komisch. Er vindt nu een samensmelting plaats omdat ik een spiraalbeweging in het lichaam van Seth zie. Het gaat om de versmelting van de dualiteit van het vrouwelijke en het mannelijke die door het archetype van Seth werd gedragen en man en vrouw tegen elkaar opzette om elkaar te vernietigen. Ik zie dat in het lichaam van dit wezen van de vrouwelijke en mannelijke Seth vanuit het centrum een licht begint uit te stralen. De straling vanuit de hartmatrix van de gouden slang verandert in een spiraal die al draaiend licht stuurt in de vorm van Seth om een nieuw besef van harmonie en vereniging te bewerkstelligen tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteit die de oorlog tussen de seksen wordt genoemd, de vernietiging tussen mannelijke en vrouwelijke energie van de Seth-matrix.

Ik zie dat de gouden kosmische Christus of de gouden Osiris naar de spiegel van Maria Magdalena is gelopen. … Hij strekt zijn beide handen uit en plaatst ze op zijn hart. Dan breidt hij de energie uit naar de spiegel via zijn handen die een piramide van licht op de spiegel vormen. Hij heeft zijn handen in een piramide van licht op de spiegel van Magdala geplaatst. Via zijn hart stroomt een gouden rivier van licht door de piramide heen. Het gouden licht versmelt met het vloeibare heilieon licht [van Creatie], het graallicht in de spiegel. Dan vormt het aan weerszijden een triniteitspoort. Het wordt een vorm van vloeibaar goud en dit is het elixir van Osiris. Het stroomt als een rivier en verdeelt zich dan en vormt een schil, een bol. Het licht dringt niet de ruimte van Seth binnen maar omgeeft zijn wezen. Dat is erg komisch. Ik kan de sterren en melkwegstelsels rondom zijn wezen zien. Ik kan het gouden elixir van de gouden Osiris zien stromen en een ei, een schil of een bol vormen. Seth kijkt om zich heen en dan ziet hij het. Hij reikt er nu naar. Hij heft zijn handen op. Het is zo’n verbazingwekkend visioen. Vanuit het centrum van de gouden slang werd de straling een spiraal die zijn lichaam doordrong, een spiraal door het mannelijke en het vrouwelijke heen die het innerlijk bewustzijn van Seth doordrong. De androgyne Seth observeert het web van licht dat zich om hem heen vormt. Hij reikt ernaar bijna alsof hij dit moet onderzoeken. Interessant is nu dat de spiegel van Maria Magdalena feitelijk de vorm van Isis aanneemt. De spiegel is Isis, de kosmische Isis, de totaliteit. … Het hart van Isis is de spiegel van Maria Magdalena. Het gaat via haar hart. Want ik zie de kosmische Christus aan één kant van de spiegel met zijn handen in de piramide van licht en het gouden licht stroomt via de spiegel van het hart. Deze rivier van licht vormt de lichtbol rond Seth en Seth ontvangt dit ook vanuit de innerlijke vlakken van het vrouwelijke aspect dat de zwarte slang had verorberd die in de gouden slang veranderde. Dat gouden licht werkt van binnenuit en doordringt de duisternis van Seth.

Hij reikt nu zeer behoedzaam naar het web van licht dat hem omgeeft. Het web van licht dat Seth omgeeft lijkt erg op een placenta met al die aderen rondom. Hij reikt er behoedzaam naar om het te onderzoeken. Ik kan zijn handen zien bewegen. Het is bijna zo alsof hij vele handen heeft op vele plaatsen, omdat ik zijn handen zo snel zie bewegen dat ik ze niet kan volgen. Of hij heeft vele handen omdat hij het web van licht bespeurt en voelt. Hij voelt het. Ik kan aan zijn uitdrukking zien dat hij het onderzoekt. Hij is er onzeker over of hij het ook nog wil aanraken, maar vanuit het web van licht zijn er heel kleine gouden lichtbolletjes die bijna als sterretjes lijken. Zij vormen een soort douche die dit energievlak doordringt, zij worden losgelaten zoals sporen van een bloem die sporen loslaat om de grond in te zaaien. Seth strekt zijn handen nu naar voren uit en heeft een van deze zaadjes in zijn hand genomen. Hij heeft het zaadje voor hem gebracht en al zijn handen worden één rechterhand. Zijn linkerhand reikt naar zijn hart waar de gouden lichtbol is en nu legt hij zijn linkerhand op zijn hart. Op de rechterhand ligt het zaadje, het sterrenzaadje, het lichtbolletje van het web van licht van de kosmische Christus dat hem als een placenta omgeeft.

Oh, mijn God! De Levensboom verschijnt. Ik zou willen dat iemand dit kon schilderen. De Levensboom ontspringt aan zijn rechterhand en hij staat daarnaar te kijken en hij heeft zijn hart nu met zijn linkerhand aangeraakt. Warmte verspreidt zich door hem heen. Ik kan aan zijn linkerhand een soort gloeien en opwarmen zien. In zijn rechterhand is de Levensboom. Nu brengt hij zijn rechterhand naar zijn linkerhand en hij plaatst de Levensboom in zijn hart. Het is zo duidelijk – de kosmische slang die zich in de staart bijt en de gouden bol van licht van de hartmatrix van Seth. Toen hij zijn linkerhand op zijn hart plaatste, ontving hij zijn eigen hart-energie en die verwarmde hem. Die warmte opende een plaats waar zijn rechterhand de hand van actie kon worden om het kosmische zaadje in ontvangst te nemen. De Levensboom ontkiemde en nu heeft hij die binnenin zijn hart geplaatst. Het lijkt wel of tijd eindeloos is, dat er een oneindige ruimte van tijdloze, eeuwige tijdloosheid is, juist deze minuut. Het voelt alsof ieder idee van tijd wordt overstegen. Het woord is ‘de tijd staat stil.’ Ik kan voelen dat de tijd stil staat, het voelt dat de schepping of het heelal aan Seth de genade verleent om dit te ervaren zonder de beweging van tijd en de kwelling die hem achtervolgde. De kwelling dat de ene actie door een andere moet worden gevolgd omdat de tijd voortschrijdt.

Ik ga nu in een diepere trance omdat ik tussen Sean en mij kan voelen dat we het Thaedra-veld zijn binnengegaan. Dit veld is de uitdrukking van de geest van God in een alomtegenwoordige vorm. Ik kan voelen dat ons verenigd lichtlichaam zich voorbij lineaire tijd heeft uitgebreid en dat we Eenheid zijn binnengegaan. Het verenigd lichtlichaam is Eenheid binnengegaan voor mij als orakel en voor hem als klerk van Delphi. Ik zie de Steen van Delphi, de Gouden Steen van Delphi. … Ik kijk in de Orakelsteen van Delphi en ik zie Seth. Zijn rechter- en linkerhand zijn over zijn hart als een androgyn wezen en de gouden spiraal heeft hem vervuld en vervult hem vanuit zijn innerlijke vlakken. De Levensboom zendt zijn wortels en zijn takken uit vanuit het hart. Ik voel dat de opening hiervan de elfde sefira is omdat ik dit duidelijk in kabbalistische zin zie. Hij stapt nu naar voren naar de spiegel en de spiegel is het hart van Isis. De kosmische Christus heeft zijn handen nog steeds op de piramide op de spiegel. Seth plaatst zijn handen nu op de spiegel in een piramidevorm, precies op de handen van Osiris. Zij staan nu aan weerszijden van de spiegel van het hart van Magdala, de spiegel van Isis, het hart van Isis. Waar hun handen elkaar raken vormt zich een piramide van licht in de vorm van de piramide van Gizeh. Het is de piramide waarbij het Oog van God zich niet aan de top bevindt. Hun handen vormen een triniteit aan weerszijden van de spiegel en samen vormen zij de piramide met het Oog van God in het centrum. Ik zie dat al deze activiteit van de Levensboom en de spiraal van de Gouden Kosmische Slang binnenin Seth nog steeds in de innerlijke vlakken van Seth gaande is. Hij is niet in beweging, maar zijn handen zijn uitgestrekt en hij heeft de verbinding [met Osiris] gemaakt. Het voelt alsof de spiegel van Magdala zichzelf tot vervulling brengt. Ik hoor de woorden ‘zo zij het en zo is het.’    

Kadoish, Kadoish, Kadoish Adonai Tsebayoth.

Judith K. Moore © 2009

Vertaling: Herbert van Erkelens.