(Paasmaandag)

God zegende de zevende dag en heiligde hem, want daarop had Hij een rustdag gehouden na al Zijn werk, heel de scheppingsdaad van God.

Genesis Project, 24 maart 2008

Judith: Ik ontwaakte met sterke sensaties in mijn brein en ik kan dat geluid horen dat ik de geluid van het universum noem. Ik weet niet zeker wat het is, maar ik kan het deze ochtend horen. Ik open mijn vat van licht voor de boodschappen van de Meesters van het Universum. Ik ga heilige ruimte binnen om zuivere boodschappen te ontvangen van de Welwillenden in het eeuwige moment, een gelegenheid voor menselijk bewustzijn om een groter besef van kennen aan te boren dat tijd en ruimte overstijgt.

Je bent op het eeuwige Nu aangesloten. De mechanismen van schepping breiden zich uit in deze ruimte van eeuwig Een-zijn. Alles wat mogelijk is bevindt zich in een veld van potentiële vibratie die voortkomt uit de bron van Een-zijn. Wij die onszelf de Meesters van het Universum hebben genoemd worden simpelweg gedefinieerd door het [voor jou] bewuste aandeel waarin we participeren als wevers van manifeste schepping. Enak-Kee-Na is een geest… een niet-fysiek wezen dat participeert als een brug voor menselijk bewustzijn, participeert in het besef van eerdere pogingen tot weven en eerdere mechanismen van de kosmische geest. Hij is in staat om deze principes voor de mensheid te communiceren in een vorm die het zich uitbreidend besef vergemakkelijkt en de kosmische geest binnen het menselijk spectrum stimuleert.

Het Genesis Project kan niet in lineaire tijdruimte begrensd worden. Maar we hebben deze zeven dagen op de aardse kalender uitgekozen omdat er een venster open was, een venster van de lineaire dimensies naar de sferische velden van schepping. Dat venster opende zich vanwege het op een lijn komen van de Grote Cycli van Schepping en de universeel werkzame krachten in het Grote Scheppingsplan, het Grote Plan voor de Aarde en de mensheid…

In laatste instantie is het grootste geschenk van het Genesis Project om via dit venster van licht dat gebied van bewustzijn in de lineaire dimensies te openen dat uit ons [kosmisch] rijk voortkomt. Het bewustzijn van de menselijke geest kent oneindige mogelijkheden die nog maar net geactiveerd zijn en we moedigen jullie aan hen niet te beperken via de parameters van het bestaande paradigma…

In laatste instantie is het doel van het Genesis Project om trillingen in het menselijk bewustzijn, in het menselijk bereik binnen te brengen vanuit het kosmische rijk, vanuit kosmische vlakken. Deze trillingen kunnen in de linker- en rechter hersenhelft geassimileerd worden en gebieden van de geest stimuleren die normaal gesproken in de menselijke ervaring onbenut blijven. De participatie van een groep zielen aan het Genesis Project toont de bereidheid van de mensheid aan om een grote sprong voorwaarts in perceptie te maken en om gebieden van bewustzijn in hun individuele en in hun groepsgeest te openen die verknoopt zijn met de zich ontvouwende kosmische principes van een nieuw mechanisme van schepping, een nieuw geluid van schepping.

Het potentieel voor ieder individu die zich bewust op dit veld aansluit is dat van uitgebreide creativiteit, flexibiliteit en voortdurend besef dat in het zielsniveau straalt, zoals via deze doorgevingen van het Genesis Project. De individuen die participeren zijn in de gelegenheid om met bewuste intentie deel van het Genesis Project te zijn. Zij koesteren openlijk de intentie om het potentieel van schepping, mede-schepping en creativiteit in hun eigen bestaansvlak uit te breiden. Maar dit wordt geleerd op zielsniveau. Het is niet een van de lessen van de menselijke ervaring die wordt achtergelaten wanneer de ziel het lichaam verlaat. Maar het is een vat of voertuig, een manier van communiceren en zich uitdrukken waardoor de ziel een vermogen verwerft om op een niveau van begrijpen, vatten en mede-scheppen met vlakken van bewustzijn samen te werken die uitgestrekt zijn. Daarom willen we deze vaardigheid de onsterfelijke groei van de ziel nomen. En de ziel die deze onsterfelijke groei ervaart beweegt daarbij naar een veld van oneindig potentieel voor toekomstige cycli van schepping.

We beperken de weldadige effecten voor de mensheid niet tot de kleine groep van zielen en menselijke geesten die erin hebben toegestemd om deze boodschappen en doorgevingen van het heelal te ontvangen, want in waarheid is kosmische wijsheid [overal] levensvatbaar waar geest en materie zijn, vorm en uitdrukking van vorm, bewustzijn en interpretatie van bewustzijn. De levensvatbaarheid van kosmische wijsheid en een eeuwig vlak van bestaan is niet tot je lichaam beperkt of tot je capaciteit om uitgestrekte kosmische principes intellectueel te ontvangen en te begrijpen om er interpreteerbare informatie van te maken in de linker hersenhelft. Het gaat er eerder om de menselijke geest te bezielen met de Geest van God op een hoog niveau van bestaan dat de mensheid verheft en het uitgestrekte potentieel van menselijk besef en vermogens opent voor het mede-scheppen van duurzame en levensvatbare relaties met de natuurlijke wereld om jullie heen.

Aarde

Aarde

Het Genesis Project opent op deze wijze het individu naar uitgestrekte creativiteit en creatief potentieel, omdat het de geest in directe manifestatie met de Bron brengt. Maakt dit van mensen goden? Mensen vormen een complexe myriade van parallelle werkelijkheden en parallelle expressies en iedere ziel ontwikkelt zijn eigen capaciteit van vereniging met de Bron en uitbreiding van de geest. Het Genesis Project vormt dus een unieke gelegenheid, simpelweg omdat het tijd is voor deze expressie van de Kosmische Geest om met het menselijke principe te communiceren en via alom-bewustzijn in een alom-gewaarzijn van de multidimensionele menselijke vorm te treden.

De vibratie van deze doorgeving is absoluut niet beperkt tot de woorden die hierin ontvangen worden, aangezien de vibratie van het Genesis Project alle rijken en dimensies, vlakken en subdimensionele velden doordringt. En wat is het grotere doel hiervan? Deze rijken zijn met weinig of geen besef door de driedimensionele menselijke geest van andere werkelijkheidsvlakken afgescheiden. Het Genesis Project straalt via alom-bewustzijn, alom-tegenwoordigheid, gebruik van de Jesaja Code en bewuste communicatie in alle dimensies tegelijk uit. Alle delen van het zelf die erin toestemmen zich bij de Genesis Code aan te sluiten hebben dus het vermogen om hun multidimensionele aard af te stemmen op de vibratie van de Bron en [het vermogen] om op een meer bewust niveau te participeren in het Grote Plan, in het bestaan van totaliteit en in de mechanismen van schepping die in jullie wereld multidimensioneel aan het werk zijn.

Het niveau van communicatie die via de 13:13:13 zielengroep ontvangen wordt heeft een holografische lens geschapen die zowel geluid als licht is en uitgaat van een sleutel, een sleutel DNA-code. Ieder van de individuen die participeren heeft alom-communicatie met andere DNA-codes op deze planeet omdat het DNA een intelligentie kent ver voorbij wat de menselijk bewustzijn voor mogelijk houdt. Die DNA-code is afgestemd op de vele aspecten van de scheppingscyclus van het biomechanisme van het bestaan van de Aarde. De vibraties van het Genesis Project zijn gecodeerd om energieën, synergetische frequenties te stimuleren in vibraties van plankton, in vibraties van algen, in vibraties van mos en gras, [in vibraties] op ieder niveau van zoogdier tot insect. Omdat [het Genesis Project] divers is in zijn vermogen tot communiceren, ongeacht de intellectuele capaciteit van ieder organisme om informatie te ontvangen en te interpreteren zoals jullie die zien, ongeacht wat de mens als belangrijk voor communicatie ziet. Enkele van deze soorten hebben een uitgestrekte capaciteit en hebben nooit het vermogen verloren om op iedere aparte emanatie van het Grote Scheppingsplan afgestemd te zijn. Zij hebben ecosystemen in stand gehouden ongeacht het gebrek aan wijsheid van de menselijke cultuur.

De menselijke soort ziet andere soorten waarmee zij de Aarde delen in bepaalde opzichten als inferieur. En dit is een grap van jewelste. Want de intelligentie voorbij die van de linker hersenhelft is uitgestrekt wat haar vermogen betreft om zich aan te passen en mede te scheppen met de Geest van de Bron en het ecosysteem van de Aarde in de juiste vorm te houden aangezien de Aarde zich steeds ontwikkelt en verandert. Zonder het vermogen van sommige soorten om de ecosystemen aan te passen zou het leven niet langer op aarde bestaan. Maar de 13:13:13 DNA is gecodeerd om bepaalde scheppingskrachten zo te stimuleren dat ecosystemen zich snel en gemakkelijk kunnen aanpassen aan de stress van de indelingen die het linker brein aan het bioveld van de planeet heeft opgelegd.

De myriade aan potentieel in de scheppingsmatrix zal niet altijd op dit vlak van bestaan als massa en materie worden uitgedrukt, maar zij is [toch] gecodeerd in deze Moeder Planeet. Terwijl zij frequenties uitzendt naar de kosmos, zijn er geschikte omgevingen, kosmische vlakken van bestaan, die deze codes kunnen interpreteren en ontvangen en met die bijzondere codes die niet geschikt zijn voor de manifestatie van massa en materie op aarde in een scheppingsmatrix kunnen treden. Het zijn codes, DNA boodschappen van de Geest van Schepping naar de Schoot van Schepping in de grote spiraal van de Universele Geest. En wanneer die codes hun thuis vinden, zullen zij in werking treden om ecosystemen te bouwen die divers zijn voorbij de capaciteit van de Aarde om die blauwdrukken in stand te houden en te bevatten, omdat zij op de geschikte plaats zijn aangeland. De Aarde is deel van dit Grote Plan van het inzaaien van de kosmos met die lichtcodes die uniek zijn en de Genesis toestand kunnen ingaan via de zich steeds ontwikkelende moederlijke connectie van de Aarde tot de Schoot van de Grote Moeder.

Er is dus via deze doorgevingen een besef aan jullie gegeven van de participatie op vele niveaus. En het is wezenlijk om te begrijpen dat veel van deze communicaties voorbij de bereidheid van de menselijke geest tot weten gaan. Het Genesis Project heeft zaad uit de kosmische geest gestrooid, heeft zo te zeggen zaadpakketten gezaaid in de geest van het menselijke bewustzijn, in het collectieve bewustzijn, voor de toekomstige groei van de Hof van Eden, de Nieuwe Hemel/de Nieuwe Aarde.

Zo heeft het Genesis Project gediend om een verbinding te zijn die lineaire tijd transcendeert. En zo waardevol als dit project is voor het uitbreiden van de menselijke capaciteit tot omgang met de Geest van Een-zijn en de geesten van de Meesters van het Universum, zo waardevol als die doelstelling van het Genesis Project ook is, het uitgestrekte principe van het zich ontwikkelend web van leven en licht is via het Genesis Project hier gezaaid in de capaciteit voor het collectieve bestaan om diverse energie-systemen voor de zich ontwikkelende Aarde te creëren. Zo heeft de Geest van Schepping via het gesproken en het niet-gesproken woord dit vat (Judith) gekozen voor communicatie, via alom-intelligentie, zowel met de individuen die bewust het Genesis Project ontvangen en integreren, als ook met de myriade aan intelligente vormen die nooit zouden en zeker nooit intellectueel aan deze communicatie zullen deelnemen. En op die manier kent het [Project] uiterste expressie in het menselijk besef en in het besef van niet-menselijke intelligentie.

Vandaag is deze boodschap ontvangen op wat we de Zevende Scheppingsdag hebben genoemd. Wij, de Meesters van het Universum, hebben ervoor gekozen om een context te geven aan een scheppingskracht in een vorm die jullie vermogen om het geschenk te begrijpen vergroot – het geschenk dat zorgvuldig beoogd en voorbereid is door de Essenen, de Elohim, Meesters van Ascensie, en door die zoekers van het zelf die weten dat hun menselijk bestaan niet enkel eruit bestaat om deel te nemen aan de wereldse vorm van het eren van menselijke behoeften, die weten dat er meer mogelijkheden voor mensen klaar liggen. En aldus hebben zij volhard en met hun pionierswerk de fundamenten gelegd voor de Grote Opening – de Grote Opening die nu nabij is – voor deze gelegenheid nu de nieuwe scheppingscyclus te voorschijn komt. Een nieuwe kalender, een nieuw mechanisme voor die kalender, voor het scheppingsmechanisme, opent nieuw potentieel.

Dus als je het Genesis Project en deze Zeven Scheppingsdagen zou willen uitleggen, dan zou je kunnen zeggen dat de 2013-kalender werd geïnstalleerd en dat het Genesis Project de eerste zeven dagen van de 2013-kalender omspant, daarbij een verbinding leggend met de zeven dagen waarover in bijbelse termen in Genesis gesproken wordt.

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens © 2009