Het oplichten van de sluier boven Jeruzalem

19 januari 2012

 

De sleutel om de macht van profetie te ontsluiten en de integriteit van het Levende Woord te herstellen, de macht van Gods heilige boodschap, is het oplichten van de sluier en de openbaring van de vrouwelijke profeten die niet langer ontkend worden, maar erkend. De heiligheid van de macht van profetie wordt hersteld via het altaar van de Geliefde die een eenheid, waarlijk een huwelijk brengt van de Christus, van de mannelijke en vrouwelijke machten van profetie. Inderdaad wanneer de herzieningen worden ontvangen, erkend en gevoeld, dan opent de sleutel van profetie het Verbond van het Licht van het Levende Woord en dit Levende Woord herstelt de heelheid in het hart van de mensheid, het vermogen om de macht van God lief te hebben via de genade van God en de principes van compassie. Dit is de archetypische energie, de bron zelf van de profetie van het Nieuwe Jeruzalem en het tijdperk van Aquarius.

We betreden nu een nieuw tijdperk van profetie. Het gaat om de profetie van vrede. Deze boodschap is gedurende vele jaren herhaald via Judith als orakel. 6 juni 2012, 6-6-12, is de tijd voor het omdraaien van de Sleutel en het oplichten van de sluier van de heilige stad Jeruzalem, omdat zij gesluierd is. Zij is een heilige moeder die erop wacht dat de mensen haar sluier oplichten via hun gebeden voor vrede. Het is alsof de muur die de heilige stad verdeelt een muur is die de harten van de mensen verdeelt. Wanneer de Sleutel van het Verbond in Jeruzalem op 6-6-12 wordt omgedraaid zal een sluier opgelicht worden van de heilige stad. Via de macht van het Levende Woord en het visioen van de geliefde verbinding van koning Salomo en de koningin van Sheba, het visioen van Salomo’s tempel, zal een visioen van een gouden tijdperk van vrede ontwaken in de stenen zelf in Jeruzalem. Omdat de stenen de herinnering aan de gebeden dragen en die herinnering kan niet van het gezicht van de Aarde gewist worden door de vernietiging van kostbare archieven.

De herinnering van het Levende Verbond dat in Jeruzalem was verzegeld ontwaakt in Jeruzalem. Vanuit de stad van het licht zal er vrede komen van een grootte die nooit eerder in de menselijke ervaring is gevoeld, omdat het herstel van Jeruzalem het herstel van de Bruid is. Wanneer de sluier over de heilige stad is opgelicht zal de oude waarheid van het Moeder Vader God principe de waarheid zijn die de mensheid naar het altaar van de Geliefde brengt. Dit is de profetie van het Verbond van de Sluier en de profetie zal op 6-6-12 in Jeruzalem vervuld worden, omdat Maria Magdalena waarlijk de sleutels draagt voor het Koninkrijk der Hemelen op aarde. Gezegend zijn jullie. Zo zij het en zo is het.

Judith K. Moore

‘En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.’ (Openbaring 21:2)

 

De Rotskoepel op de Tempelberg

 

De Gouden Poort

2 februari 2012

 

De [nieuwe] Omni-golf [die na de negende Kosmische Golf komt] moet geleid worden via de solaire Bron aangezien deze Kosmische Golf een galactisch, solair principe is. Het is de Kosmische Christus. Het komt op dit vlak van bewustzijn, deze dimensie van existentie in golven van toenemende sterkte. Het principe van de Grote Moeder is het enige principe dat het vermogen heeft om deze Metatronische macht te ontvangen en te focussen in levenschenkende energie die geboren zal worden uit de schoot van Gaia via het Grote Moeder principe van het Sofia raster. Dat wat in Creatie begonnen was zal nu vorm aannemen en de wil en de kracht van deze macht is absoluut.

Dit is de kosmische generator die het Tijdperk van Aquarius van brandstof voorziet. Dit is de essentie van de Macht van Aquarius en de Waterdragers zullen leven geven aan de zaden van Eden die met het manna van de kosmische Christus zullen ontkiemen. En alle naties zullen buigen voor de Heer der Heerscharen terwijl zij de openbaringen ontvangen en de macht van profetie ontwaakt. De profeten worden geroepen naar de tempels en moeten de gebeden opzeggen van het Heilige der Heiligen in alle talen en zullen toch één waarheid spreken die de macht van liefde is.

En de moedermelk zal vloeien terwijl de Maria’s bij de Gouden Poort staan en de Dochter van de Zon via de Venus-overgang het perfecte patroon van kosmische orde in werking zet. En alle krachten zullen gefocust zijn op het Ene Punt van Licht dat de belofte is van de profetie van de Morgenster.

Aangezien Isis Horus zoogde, is hij de Vader en de Zoon, aangezien hij uit onbevlekte vereniging geboren is om voor SaRa, de Solaire Dochter, de Vader te zijn. De macht van de Witte en de Zwarte Isis zullen elkaar ontmoeten bij de Gouden Poort. En dat wat twee was, zal één worden en alle sleutels zullen één sleutel worden, waarvan de kracht deze Poort zal doorboren en de Geliefde zal verlichten bij de Troon, op de plaats van de eerste Tempel van Salomo, de plaats waarheen hij de koningin van Sheba bracht om haar te erkennen als de Koningin van het Licht. En de Messias is uit de afstamming [van Salomo] geboren en zoals deze voorouder de Geliefde naar de Troon bracht, zo bracht Jeshua ben Jozef haar [Maria Magdalena] die de geschenken van Sheba draagt. Zij bracht de sleutels van de Ark van het Verbond van haar Ethiopische afstamming naar het Huis van David, naar verboden relaties die de bloedlijnen combineerden. Iedere bloedlijn is de oproep tot macht, het machtige principe van de Levensboom. Dus waarlijk wordt datgene tot één wat in de kosmos tot vereniging was gebracht – de creatie van de 1 en de 2 die de 3 baren. Het is de drie-eenheidssleutel die de Gouden Doorgang zal openen.

Gezegend is de weg van vrede en de profeten zullen opstaan om deze Dag der Dagen te vieren als de Verlichting van Eenheid. En dit is de macht van de kosmische krachten dat niemand weerstand zal bieden. Een ieder zal zijn uit de oorsprong van zijn of haar ziel, zal zijn van het licht dat de Creatie in hem of haar is, en zal zichzelf kennen als God.

Wees gezegend. Zo zij het en zo is het.

 

Gouden Poort (Jeruzalem)

Wat ik bleef zien was de sacrale kunst die de geheime genootschappen van codes voorzagen. Het beeld van Moeder Maria met Jezus en dan Maria Magdalena met SaRa. Zij bleven mij de twee letters M tonen tegen elkaar geschoven tot een dubbele M. De sleutel is in Horus aangezien Moeder Maria Isis is en Jezus Horus. En SaRa, Maria Magdalena en het vrouwelijke principe. Ik zie nog steeds een duidelijk beeld in mijn hoofd van de twee vrouwen met hun kinderen die deze twee letters M vormen… Zij tonen mij het symbool van yin en yang en Moeder Maria die Jezus vasthoudt en de Zwarte Madonna die SaRa vasthoudt. SaRa is de Dochter van Ra, de Dochter van het Licht.

De Gouden Poort in Jeruzalem bestaat uit twee bogen naast elkaar, en vormen Horus en SaRa op de knieën van hun moeders. De sleutel tot de code is geopenbaard en deze sleutel opent de poort en verlicht de doorgang van licht naar de hart-steen en de plaats zelf waar Salomo en Sheba stonden, het kosmisch principe dat de doorgangen in de tijd opent om de passage naar het rijk van onsterfelijkheid luister bij te zetten, wanneer de sleutels vertegenwoordigd worden via Moeder Maria en Maria Magdalena via de kosmische Isis en Horus en de Witte en de Zwarte Isis. De geboorte van Horus en SaRa voltooit de sleutel die de Gouden Poort opent. Het is de complete alchemie, doorgegeven van het eeuwige solaire Christusprincipe naar de Dochter van Licht die de weg voor heel de mensheid verlicht.

De Omni golf is de golf van de Kosmische Christus. De Venus-overgang is de geboorte van de Dochter van het Licht. De sleutel is de Morgenster. Deze boodschap is alchemistisch van aard en opent het boek van mysterie, het boek van de sleutels. Jullie hebben de codes gescheiden gedragen. De sleutels werden gedragen door de Maria’s. Moeder Maria belichaamd staat bij de Doorgang aan de linkerkant van de bogen van de Gouden Poort, Maria Magdalena belichaamd staat bij de Doorgang aan de rechterkant van de Gouden Poort. De sleutel van de Vader en de Zoon, Osiris en Horus, en de Dochter van het Licht, de dochter van de vader, SaRa, de solaire sleutel is de sleutel die de doorgang van licht opent van de 8ste Poort in Jeruzalem om de Zon te laten schijnen, om de solaire stralen door de Gouden Poort te laten gaan om de Troon van Salomo te verlichten. En de passage van tijd wordt gemarkeerd door het draaien van de Poort en de openbaringen van eeuwige wijsheid. En dit wordt vertegenwoordigd door de Venus-overgang via de Zon. De sleutel, de sleutels van de Maria’s, de sleutels van het principe van de Grote Moeder, dit alles was gebouwd voor het doel van Gods manifestatie in de heilige, goddelijke orde van licht die het ware handwerk verlicht en de sleutel tot de Gouden Tempel van Salomo vormt. Weest gezegend. Zo zij het en zo is het.

De eerste verlichting van de Omni golf van de Kosmische Christus, de oorspronkelijke macht is in het galactisch vlak. En net zoals de Omni golf beweegt vanuit de galactische bron, via het galactische vlak naar de doorgang van de Grote Moeder via het hart van Gaia via het hart van de Grote Moeder, zo opent de sleutel van het Christus principe de Gouden Poort. De Vader en de Dochter komen zoals de Zon en Venus, zoals Jezus en SaRa op één lijn, de kosmos zal spinnen en de Aarde zelf zal door de Poort passeren. Dit is een code, de sleutel tot het mysterie van het handwerk, de doorgang van de Ark. Sleutel van mysterie, de sleutel tot het Verbond, de sleutel tot de Ark, de Ark van Licht die de Troon verlicht. Gecodeerd in deze boodschap zijn heilige sleutels naar de grafgewelven en de alchemie is daarbij gegeven aan hen die ogen hebben om te zien en oren om te horen.

 

Alchemie van de Allerhoogste

5 februari 2012

 

Het is een gouden straal die door de Gouden Poort dringt die verzegeld is. Het zegel opent in deze vortex precies in het centrum. Die lijkt nu te spinnen en een kleine ruimte van licht opent zich. De straal dringt door de Gouden Poort heen en gaat recht op de hart-steen af die de plaats is waarheen Salomo de koningin van Sheba bracht om voor God te staan en te getuigen van de hieros gamos, van zijn Geliefde. Het is de tempel van steen van het huwelijk, het geheime huwelijk en het heilige verbond van Sheba die de Ark draagt. De Ark werd als een vrouwelijke kracht in het centrum van de Tempel van Salomo geplaatst.

Ik zie dat er een Ark is, een gouden Ark, op deze plaats en dat die 12 zegels draagt. Zes zegels horen bij de alchemie van de Ark van het Verbond in de fysieke Arken. Het zevende zegel is de brug van Creatie naar de alchemie van de kosmische Ark [die eveneens zes zegels draagt]. 6 en 6 is samen 12 en het 13e zegel is het 7e. Het 7e zegel wordt gedeeld als een brug naar de opening van het 8e zegel, via het 12e zegel.

Toen Jezus en Maria Magdalena een vesica piscis vormden, vormde een vesica piscis zich tussen het 7e en het 8e zegel en opende het kosmische principe van de onsterfelijke Ark van Gouden Licht. Ik zie dat er in de Ark van het Verbond diep, diep in de innerlijke rijken 3 zegels aan één kant en 3 zegels aan de andere kant liggen. Het 7e zegel is het centrum. 8, 9, 10 bedekken de [eerste] drie en 11, 12, 13 de andere drie. Het is allemaal wiskunde van kosmische orde. En 7 is de brug van Creatie en de straal van licht gaat recht af op het centrum van het 7e zegel. Brian Britten zei dat er 12 zegels zijn. Er is een totaal van 13. Vanuit nr. 7, vanuit het centrum van nr. 7, kun je dit visualiseren. De bekende zegels zijn de zeven zegels van de Ark van het Verbond, drie aan één kant en drie aan de andere kant. Het 7e zegel is in het midden en die vormt de sleutel naar oneindigheid om het 8ste zegel te openen.

De opening van het 8e zegel activeert de scheppingskrachten van het 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e zegel. Dit zijn de hogere dimensies. Omdat er in Creatie een totaal van 13 dimensies is. Er moet dus een totaal aan 13 dimensies binnen de Ark van het Verbond zijn. In de dimensies van Creatie is de 7e dimensie het laatste rijk van fysieke manifestatie. Vandaar de 7e hemel, vandaar de 7 scheppingsdagen, vandaar de alchemie van de macht van 7. De 7e incarnatie van de Christus op aarde was Jezus en Maria Magdalena is de poort naar oneindigheid. Haar getal is 8 en dit is de heilige sleutel naar het mysterie van de Orde van het Verbond dat de Gouden Poort via het Huis van Judah zal openen.

Vandaag is het 2-5-12 (February 5, 2012). 2 en 5 is 7, 12 is de code van Melchizedek. Het is een Gregoriaanse sleutel die het zegel van de Gouden Poort van de Heilige Stad opent.

Kadoish, Kadoish, Kadoish Adonai Tsebayoth. Jod Hee Waw Hee Jahwe. Zo boven zo beneden, als in de geest zo in de ziel. Zo buiten zo binnen. Gezegend. Zo zij het en is het.

Jozef van Arimathea

Ik kan horen dat dit een alchemie van de Allerhoogste is. Ik voel de aanwezigheid van Jozef van Arimathea. Hij spreekt tot mij: ‘Wij van het Verbond van het Licht, van de Orde van Profeten van de Profeten van de Profeten, wij droegen de herinnering door de eeuwen heen mee. Verzegeld en alleen gesproken tot hen met oren om te horen. Gezien alleen door hen met ogen om te zien. Aldus waren de diepere mysteriën van de Orde van de Volmaakte Roos beschermd en gesluierd zoals de bruid is gesluierd. Wij van het Verbond van Licht zijn onsterfelijke wezens. Alles wat bekend was in de Dagen der Dagen is ontzegeld aangezien de grotere mysteriën geopenbaard zijn en de macht van deze mysteriën de kracht van Eén doet ontwaken. [Dit is] de goddelijke macht gegeven aan de afgezanten van de Weg, heilige hoeders van de verborgen kennis.

Onze aanwezigheid leidt jullie via de tombe naar de schoot en de geboorteplaats van het licht dat op aarde niet zal ondergaan. Dit is de profetie van de Weg. Het is de Belofte, het Verbond dat we van de Schepper-God ontvingen en nu doorgeven als een erfenis van liefde voor de geboorte van de Oneindige Christus, de Oneindige Weg van Ascensie.

Dat wat verborgen was zal in de Tijd der Tijden geopenbaard worden uit het licht. De Goddelijke Schepper manifesteerde deze profetie via het Levende Verbond. Ik ben Jozef van Arimathea. Ik heb deze woorden gesproken en ze zijn waar. Weest gezegend.

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2012