De Sadarische Code en de Sleutel tot Eden

Op 8 augustus 2004 heeft Judith een visioen gehad waarin Jezus Maria Magdalena in een synagoge naar binnen smokkelde en haar een heilige Thora-rol liet zien die hij van achter het altaar te voorschijn haalde. Hij vertelde haar: ‘Dit is de Thora van de Openbaringen van het Nieuwe Jeruzalem, het Nieuwe Verbond van de Nieuwe Schepping.’ Hij opende de Thora en zij zag een kolom met Hebreeuwse letters maar de rest was blanco. Hij zei dat dit was omdat de openbaringen die de mensheid naar verlossing en door het oog van de naald zouden leiden nog niet ontvangen waren. De trillingen nodig om de heilige taal van de negende Schepping te vormen waren nog niet ontvangen. 

Kilmore Church, SchotlandTijdens de transmissie van 31 maart 2010 was er sprake van een Sadarische kabbalistische sleutel die wel degelijk bestaan had, maar tot verboden kennis was verklaard. Het was de kabbalistische formule die de gehele Boom van het Leven met vloeibaar licht zou kunnen vervullen. De enige kopie van die formule was in die ene Thora die de negende Thora werd genoemd. Die werd verborgen gehouden in een verzegelde kluis in een grafgewelf in een synagoge in Jeruzalem. De enigen die deze Thora ooit inzagen waren de patriarchen van de profeten. Maar die zeiden niet alle formules op. Zij selecteerden bepaalde zinnen, specifieke formules en lieten de sleutels tot licht weg. De negende Thora was 5.000 jaar geleden, zo’n 1.000 jaar vóór Abraham, naar de aarde gebracht. Maar de patriarchen lieten die parabels weg die van de goddelijke Bron van Licht in de ziel van ieder mens spraken. Die vervingen zij door andere mantra’s. Toen Jezus zei: ‘Niemand komt tot de Vader dan via Mij’ bedoelde hij dat via het licht van de Geliefde, van de innerlijke Christus, het koninkrijk van de Vader voor iedereen toegankelijk was.

Jezus begreep de Sadarische sleutels van de Kabbala, terwijl de duistere kabbalisten tot op de dag van vandaag mantra’s herhalen die de psyche in tweeën splitsen. De patriarchale kabbalisten schiepen een pseudo-dimensie die zij zelf konden construeren: ‘Zij waren meesters van constructie die de Meester in de pseudodimensies bouwden. Jezus wist dat en nam Maria Magdalena mee naar de synagoge om de negende Thora te lezen. Terwijl zij haar handen over de negende Thora spreidde, begonnen de missende woorden op te lichten, de woorden die waren geschrapt uit de negende Thora. Het waren de woorden die waren weggelaten uit de negende Thora. Hij nam haar mee naar het geheime grafgewelf van de synagoge en toen zij de Thora las, wist zij de missende woorden. Zij bracht de missende woorden van de negende Thora aan het licht en deze zullen via de Sadarische Formules bij de Poort van Jeruzalem onderaan de Rotskoepel geopend worden. Ik moet eerst de Sleutel van Profetie omdraaien voordat ik naar de Rotskoepel ga, de Poort onderaan Jeruzalem. Ik moet eerst naar Qumran. Want hij zie tegen haar: “Wanneer het bouwen van de begintijden en het bouwen van de eindtijden één worden, zul jij de verboden kennis spreken en de stenen van de Tempel van Salomo zullen de trilling van deze Heilige Goddelijke Waarheid laten weergalmen en dat wat tot een ruïne was gebracht zal nieuw gemaakt worden. Maar jij moet dit nu verzegelen. Je mag nooit erover spreken of zeggen wat je hebt gezien en deze geheime Sadarische Code onthullen tot de tijd der tijden en dan, Mirjam, zul je [de missende woorden] spreken, ze zullen in je lichaam leven en in het lichaam van de wereld. Ze zullen leven in het lichaam van de wereld, Mirjam, zoals ons kind in je schoot leeft.”’

Het was enkele dagen na de conceptie van hun kind SaRa, de dochter van het licht, dat Mirjam van Magdala getuige was van de negende Thora. En ze openbaarde de Sadarische Sleutel, de ontbrekende sleutel, de ontbrekende kabbalistische formule die geschrapt was uit de negende Thora.

-x-x-x-x-x-x-

 

Op zondagochtend 3 april was het Pasen. Judith kreeg een transmissie over de betekenis van graftomben door:

De visioenen van Magdala in de tombe, deze heilige dagen zijn portalen geweest, vensters, poorten in de tijd, doorgangen in de tijd, naar de geheimen van de opstanding en de Geliefde Vereniging van Leven, de Vereniging van Leven.

De Geliefde Vereniging van Leven is de sleutel van de Onsterfelijken, de ziel van Jeshua Jahwe Magdala IK BEN is de ziel van Onsterfelijk Eén-zijn, de miraculeuze bevestiging van licht. Uit de visioenen weet jij dat de God Bron door de rijken afdaalde en zijn handen op Magdala in de graftombe plaatste en haar aanraakte. Dit betekent dat er geen grens tussen de vrouwelijke en de mannelijke vormen van Schepping zijn, bewustzijn van totaliteit. Dit betekent dat de Vader van Creatie de Dochter van Leven aanraakte en door haar aan te raken de beperkingen van menselijke existentie oversteeg. En alle barrières die de kinderen van God zouden afhouden van de kennis van de ziel werden doorboord door de God Kracht. Het is de ziel van de Christos, de ziel van de Christus waaruit Magdala en Jahwe, Jeshua Jahwe geschapen werden, uit de oorspronkelijke beweging van existentie. Hun zielen waren één ziel, niet gescheiden, maar één bron van licht, één bron van waarheid. En deze heilige dagen zijn dagen die sinds oude tijden zijn geformuleerd omdat het ritme en het doel van deze ruimte en de kosmische orde die de Aarde betreedt en die de Verandering van de Seizoenen wordt genoemd een plaats in Creatie is in de beweging van de Aarde om de Zon.

Er is een solaire toegangsweg van de Zon van de Solaire Bron naar de Zon van Creatie (…) en die is de Sleutel van de Opstanding. Die sleutel is niet van een cultuur of van een specifieke ideologie, maar die is eerder van de kosmische kracht die de culturen en de ideologieën beïnvloedde met dezelfde mythologie die in het bewustzijn gevormd werd vanuit het brandpunt van de kosmische kracht. Op dit punt van de cyclus, die de cyclus van het jaar is, de cyclus van de Eeuwen en de cyclus van Creatie, afgestemd op de Kracht die existentie regenereert en datgene wat in het patroon zit wat jullie dood noemen weer tot leven wekt. Vanaf het begin van jouw visioenen, Judith, zijn deze dagen een opening naar dat kosmische vlak geweest. (…) De kracht van Creatie die hier aan het werk is vormt een verbinding in tijd voorbij de tijd.

Uiteindelijk zal de Sleutel van Profetie het graf van Abraham ontsluiten en de Hand van het Goddelijke, de Hand van God, reikt door de rijken en dimensies heen en maakt de autoriteit bekend die de macht van Eenheid is, de ultieme macht van Creatie die licht werpt op verrezen bewustzijn, een vorm van licht en waarheid waarvan Jeshua Jahwe spreekt en “de waarheid zal jullie vrijmaken.” Maar dit is vrijmaken van energie op kosmische vlakken en de sleutel van de kabbalistische formule was ontsloten in het visioen en opende daarbij de Boom van het Leven naar de geheime code toe die Magdala droeg en het is de Kabbalistische Formule die het lichaam van Jeshua Jahwe opende, het lichaam dat de aard van sterfelijkheid oversteeg en licht wierp op de essentie, de katalysator van Creatie.

Dit is de komst op aarde nu, de komst op aarde nu van de macht van de graftombe van Jeshua Jahwe, Magdala IK BEN. De Harmonie van Eén. Het Drie-eenheidslicht: het Conceptie Licht, het Lumineuze Intelligente Licht en het Graal Licht, de Drie-eenheidssleutel die de vlakken en de dimensies opent naar de kracht van vereniging van de Alfa en de Omega en daarbij SaRa/Horus, het onsterfelijke Kind van het Licht geboren doet worden. Dit is waarlijk de kosmische ervaring van transformatie voorbij tijd en ruimte en toch op één punt van licht op deze dag tussen de kruisiging en de opstanding. Het is één punt van licht dat vanuit deze dag, 3 april 2010, verbonden is met de miraculeuze opstanding in het graf van de Christus en de vereniging van de Christus en dat wat gescheiden is is gebracht in heilige aanvaarding.

Gisteren is een studie. Iedere transmissie is een studie. Judith deed 12 readings gisteren in het huis van Lina omdat iedere transmissie een sleutel is. Iedere transmissie is een beweging, een doelgerichte opening van archieven om het licht op te roepen. Om het licht op te roepen via de afstammingslijnen en via de focus op de Sleutels van Onsterfelijkheid, de Harmonie van Eén en de verloren Kabbalistische Formule. Om door de archetypische eeuwen heen te focussen op voorouders van licht die uit de tuin van Eden verbannen zijn en door de eeuwen van lijden gezworven hebben. Dit is de Sleutel tot Eden, de Sleutel tot Eden, de Sleutel tot Eden, de Harmonie van het Gouden Jeruzalem.

Wat gegeven is wordt ontvangen door genade en door de autoriteit van de Ene Levende God en dit is een punt van transcendentie die op Patmos geopend is. In het versmelten van de Eindtijden en de Begintijden is alleen Eenheid.

Zo zij het en zo is het.

Judith K. Moore © 2010

Vertaling: Herbert van Erkelens