De Droomtempel van Isis

Laiolin via Judith: ‘Ik ben het ene visioen dat jou via Ibis van de Vogel Clan oproept om de visioenen van Isis te doen ontwaken. Deze visioenen zijn in de droomtijd. Het zijn de dromen van de priesteressen van Isis, dromen die op aarde de vrouwelijke spirit bekrachtigen. Lang geleden viel het huis van Isis en werden de tempels en de priesteressen ontwijd. De priesteressen werden tempelprostituees en de macht van Isis werd onderdrukt. Op die manier werd de stem van de Moeder tot zwijgen gebracht. Vrouwen verloren hun stem, zij werden vervloekt en onderdrukt. Zij waren niet langer godinnen om te vereren en te koesteren, maar iets verschrikkelijks om terzijde te werpen.

Knoll Down bij Beckampton, 1 juni 2009. Foto: Lucy Pringle.

Ik overhandig deze graancirkel als een geschenk voor het leven, want de schoot van Isis opent zich met het licht ervan. De formule in deze graancirkel ontsluit de sleutel van alchemie van de Triniteit van Isis: de Zwarte Isis, de Witte Isis en de Blauwe Isis. Deze Drie-eenheid opent de Zeven Stralen van Isis onder welke de Zwarte, de Albasten, de Witte, de Blauwe en de Scharlakenrode Isis. De Achtste Straal van Isis is de Regenboogstraal, de straal van de Oneindige Isis, een straal van zuivere liefde. Schoonheid wordt geboren als de zeven stralen het bewustzijn van het Goddelijk Vrouwelijke luister bijzetten.

De Zeven Stralen van Isis lichten op via de formules in deze cirkel. Deze zeven stralen vormen de hartstralen van Isis. De Achtste Straal van Isis is de Regenboogstraal die het Huis van dromen opent. De Achtste Straal van Isis opent het hart van Isis via de droomtijd. Hier worden dromen in zuiverheid ontvangen en niemand betreedt deze tempel om angst te veroorzaken. Dit is de Tempel van Eenheid. De Tempels van Isis keren nu terug om opnieuw opgebouwd te worden. Ik ben niet van het verleden, ik ben onsterfelijk. Mijn macht is nooit uitgestorven. De Isis Tempels waarvan ik spreek zijn niet de tempels van het oude paradigma. Het zijn centra voor vrede en cocreatie. Het zijn energetische tempels die vrouwen bijeenbrengt voor goddelijke cocreatie vanuit de Gouden Isis IK BEN. Ik heb gewacht totdat de tijd kwam om de macht van het Goddelijk Vrouwelijke te doen ontwaken en om te verrijzen in het gouden licht van een Nieuw Tijdperk van Vrede.

Hier in deze ruimte van vrede mogen de priesteressen van Isis de waarheid van hun harten tot manifestatie dromen. Deze ruimte is de bron van verlichtende ervaringen van hun zielen. Ik open het geschenk van Eenheid dat het oneindige geschenk van de Gouden Isis is. De dromen die nu naar vrouwen toekomen geven hun kracht om de mensheid op te tillen en het zusterschap van liefde te vieren. De Gouden Tempel van Isis is nu manifest op aarde. Ik ben Isis IK BEN, de Gouden Isis. Treedt nu de tempel van dromen binnen via deze formule. De formule activeert jullie DNA en is tegenwoordig in de wereld als een machtige kracht die in het diepste deel van jullie bewustzijn ontwaakt. Welkom, priesteressen van Isis, want jullie zijn teruggekeerd, jullie zijn thuis. Dit is de Oneindige Onsterfelijke Poort van Isis.

Deze boodschap markeert een tijd van het bloeien van de geschenken van de Godin. Het zijn geschenken voor de verlichting van het hart. De luister van het zusterschap is nu een Levende Tempel zonder muren. Het bewustzijn van de Godin opent een nieuw gebied van cocreatie tussen mijn minnaar Osiris, nu opgestaan [uit de dood], en de macht van de Geliefde die Horus baarde.

Ik roep op tot de viering van het Zusterschap van Licht, de viering van Isis. Vrouwen van de wereld, rijst op als een feniks uit de as van het verleden. Vergeeft jezelf en bevrijdt jezelf van de herinnering slachtoffer te zijn van angst en onderdrukking. Jullie zijn een machtige kracht in de wereld. De moderne priesteressen van Isis zijn op alle manieren actief om het bewustzijn van de wereld te transformeren. Jullie zullen gehoord worden wanneer jullie spreken. Jullie zullen de macht van manifestatie voelen als jullie je verheffen. Ik zal jullie via jullie dromen begeleiden. Ik zal jullie in de droomtempels van de Gouden Isis genezen. Jullie zijn van alle kleuren zoals de Regenboogstraal van Isis. Jullie licht straalt over de wereld en waar jullie geboren worden, wordt ook licht geboren.

Jullie zullen samenkomen in groepen, en cirkels en genootschappen vormen. Zoekt jullie Isis zusters op. Ooit vochten jullie met elkaar uit jaloezie die jullie macht uitputte en jullie doelstellingen saboteerde. Nu is het tijd om die wonden te helen, de wonden van strijd van vrouw tegen vrouw. Jullie zijn zusters, de wonden zijn diep maar jullie zijn met elkaar verbonden via het Huis van Isis en jullie zullen het Goddelijk Vrouwelijke genezen. Jullie zullen jullie moeders genezen, en jullie zullen jullie dochters genezen zoals jullie jezelf genezen.

Jullie zijn gekomen om spiegels te zijn van genezing van het mannelijke en vrouwelijke paradigma. Verenigt jullie zelf met liefde en opent jullie hart naar de opgestane Osiris. Niet langer zal jullie minnaar door de duistere krachten in stukken gesneden worden. Hij zal zich niet langer tegen jullie keren, maar jullie omhoog heffen en de waarheid vieren dat jullie hem bevrijd hebben. Hij is heel zoals jullie dat zijn. Het Tijdperk dat nu daagt brengt jullie samen als geliefden en vrienden om alles mede te scheppen wat tot het Gouden Tijdperk van Vrede hoort.

Deze graancirkel is een Droomtempel van Isis. Opent jullie zelf om een nieuwe wereld van vrede te dromen. Ik zal jullie leiden. Ik ben de Gouden Isis. De tijd van het Geschenk van Isis is nabij. De macht is sterker dan ooit. Het ligt in jullie vermogen om je hart te openen naar de Regenboogstraal van Isis. Deze formule heeft vele aspecten met genezende energieën en energieën die tot dromen inspireren. Er zijn energieën in deze formule die zich via jullie als zaden van vrede zullen manifesteren. Dit is de macht van mijn alchemie, de macht die nu ontwaakt.’  

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2012