Sterrengliefen
Begrippen: sterrengliefen; universele taal van licht; levende bibliotheek van informatie; de Kronieken van Ra; persoonlijke sterrenglief of zieleglief; kosmische blauwdruk van de ziel; kosmisch bewustzijn; tweeledig doel van activaties van lichtcodes in het DNA; pijnappelklier; meditatie met de gliefen. (afbeelding: glief Versterking immuunsysteem)

De sterrengliefen zijn een hiërogliefische universele taal van licht van de Kronieken van Ra. De kronieken van Ra zijn de universele kronieken van de Moeder/Vader/God, bewaard binnen de lichtfrequenties van de Grote Centrale Zon. Deze kostbare taal is tijdens de lange donkere nacht van de ziel van Moeder Gaia bewaard door middel van codering van het DNA van de leden van het Huis van David. Deze universele taal is een vergeten mysterie dat tot nu toe nog geen deel was van het collectieve verwijderen van de sluier. Hij was gedeeltelijk bekend in de mysteriescholen, maar om hem te beschermen tot de tijd van verschijnen daar was, werd deze kostbare taal niet volledig onthuld.

Deze beelden worden afgedrukt op de neurosynapses en worden gecodeerd in je DNA. De doorgevingen zijn de (basis)vertalingen van de sterrengliefen. De gliefen bevatten veel meer informatie dan de doorgevingen. De talen van de gliefen zijn veelomvattend en verreikend. Hun beelden worden feitelijk gecreëerd in een vorm die bruikbaar is voor de psyche. In de kronieken van Ra of de Kronieken van de Grote Centrale Zon, zijn deze beelden zuivere klank en lichtfrequenties.

Ieder mens heeft unieke hersenfrequenties die resoneren met de harmonische energie van de collectieve geest, zowel binnen onze planeet als intergalactisch. Je hersenen (geest) zullen uitgebreid worden voorbij de tien procent die de meeste mensen gebruiken en zullen de signalen interpreteren naar licht- en geluidsfrequenties die van jou, de kristallijnen ontvanger van dit geschenk, zullen uitstralen. Eigenlijk zul je werken als een zendontvanger wanneer deze gecodeerde informatie wordt gedownload in je hersenen, die een schitterend werktuig zijn dat weinig werd gebruikt vóór de recente evolutionaire uitbreidingen van de neurosynapses in velen die ontwaakt zijn.

Dit zal een tweevoudig doel dienen, als je een werktuig bent voor activering van het collectief, zul je van de verschillende gliefs eveneens doorgevingen ontvangen voor jouw ascensie (evolutie). De sterrenglief is een activeringsmiddel of versnellercode.

Elke glief is een levende bibliotheek van informatie die vrijgegeven is naar de collectieve geest van het universele bewustzijn. De sterrenglief en je DNA reageren onderling om je DNA te activeren, en ook om te helpen bij het activeren van de formules in de graancirkel.

Ieder van jullie heeft een persoonlijke sterrenglief en tempelnaam van het oude Huis van David om te gebruiken als mantra en persoonlijke sterrenglief. Je persoonlijke sterrenglief is de kosmische blauwdruk van jouw ziel. Er zijn nooit twee gelijke. Ieder is uniek en verschillend, precies zoals elke cel een unieke schepping van de Moeder/Vader/God is.

Meditatie met je persoonlijke sterrenglief, je zieleglief, met de intentie gefocusseerd en in verbinding met de hartchakra, versnelt de kwantumvelden van resonantie voor het openen van de levende bibliotheken van licht om de lichtcodes in het DNA te activeren. Het tonen van klanken en het universele AUM hierbij kan de activering ondersteunen. Zo verbind je je met de levende blauwdruk.

Het proces van uitbreiding van jullie kosmische geest voorbij de beperkte funkties die werden toegelaten door het angstraster – dat vele eonen geleden rond jullie planeet geplaatst werd – is een aspect van het ontwaken van het evolutionaire proces op Moeder Aarde en het ontvouwen van wat het beginsel van Eden wordt genoemd. Andere uitdrukkingen hiervoor zijn Hemel op Aarde, of het geboren worden van Gaia, of het ontwaken van de Planetaire Christus.

Helderheid, Ines Ligthart Schenk, pastels in kosmische taal. www.rose-of-jericho.nl Helderheid, maakt deel uit van de serie Wiel van Wijsheid, 2005.

Alle creatie verplaatst zich vanuit de kosmische essentie en manifesteert zich uiteindelijk in de fysische vorm. Alles wat bestaat is een fractaal van een geometrisch patroon. Graancirkels zijn geometrische fractale formules en patronen van licht- en geluidsfrequenties die, gecodeerd, holografisch door de dimensies heen geprojecteerd worden in het hologram van de derde dimensie, en als gereedschappen voor ascentie dienen. Iedere graancirkel draagt een unieke trillingsformule van informatie. Sterrengliefen interpreteren de graancirkels en produceren het bericht in de doorgevingen.

De sterrengliefen zijn een sterrentaal van licht en codes voor deze activeringen. Combinatie van de beelden van de graancirkels met de sterrengliefen vormen een alchemische formule voor de activering van een vitale electromagnetische (im)puls-code. Want behalve activering van iedere nieuwe codering / formule voor de Schepping in het wereld- en aarderaster, moet de formule ook geactiveerd worden in het lichtraster van het lichaam, dit doet de sterrenglief samen met het beeld van de graancirkel.

Meditatie met de sterrengliefen, of met de sterrengliefen en de beelden van de graancirkels samen, zal helpen bij de activering van het goddelijk potentiëel om de nieuwe technische informatie te ontvangen en het creatieve bewustzijn binnen het collectieve bewustzijn van de mensheid, te activeren.

Handreikingen voor Meditatie met Sterrengliefen en Graancirkelformules

 • Algemene opmerkingen vooraf: Volg altijd de leiding van je intuïtie – Geef aandacht aan wat je lichaam vertelt terwijl je bezig bent – Wees goed geaard terwijl je werkt, de formules zijn heel krachtig, ze brengen veranderde bewustzijnstoestanden teweeg – Wees gecentreerd in je hart, werk op basis van liefde.
 • Gebruik van mantra’s, tonen, etc: Besef dat de alchemie van een graancirkel-glief-koppel wordt beïnvloed door het gebruik van heilige mantra’s, gebeden en gewijde taal. Besef dat bij elke variabele de formules nieuwe dimensies manifesteren. Het geluid van tonen, chanten, tibetaanse schalen, kristallen schalen, didgeridoo’s en trommels zijn krachtige werktuigen om de formules te versnellen.
 • Begin dan op je eigen manier een vredige meditatie. Vergeet alles om je heen, verbind je met Moeder Aarde en via je kruinchakra met de oorsprong van de kosmos. Ben je in een meditatieve staat? Doe dan het volgende:
 • Kijk een poosje naar het beeld van de graancirkel en de sterrenglief, stel je voor dat je met je derde oog en je fysieke ogen een foto neemt.
 • Sluit je ogen en focus je aandacht om de trillingen via je derde oog en je pijnappelklier die de dynamiek ervaart, diep in je hart te brengen.
 • Open je voor het hoogste aspect van je bewustzijn.
 • Verbeeld je dat de trillingen in de formule uitstralen als rimpelingen in het water, uitgezonden om het licht in de fijnere lagen van je energielichaam te beschijnen.
 • Richt de intentie op het maximaal ontvangen van de trillingen.
 • Stuur dan een boodschap naar je DNA en je cellen om de codes van de gliefen te ontvangen en die tot bruikbare informatie en energie te maken voor jouw proces van spiritueel ontwaken en de activatie van je DNA.
 • Zet dan de intentie dat het beeld maximaal wordt ontvangen op het niveau van je lichaamscellen (die bewustzijn dragen).
 • Chant – als je wilt of dit voelt – het universele AUM en/of andere tonen, terwijl je je voorstelt dat de trillingen zich geleidelijk uitbreiden in concentrische cirkels (zoals een steentje in een vijver het water doet rimpelen).
 • Adem diep in, en adem uit met 6 korte ademhalingen en één lange. Deze ademhaling bewerkstelligt integratie van de trillingen en bekrachtigt de sterrengliefen.
 • Blijf alert op de leiding van je intuïtie en de signalen van je lichaam tijdens je meditatie.

Soms suggereert een graancirkelformule, behalve het activeren van codes, een oproep uit te zenden naar een bepaalde groep wezens of zielen, bv. voor de eenheid van de gehele broederschap op de planeet, voor herstel van het bewustzijn, vervorming, etc.

 • Projecteer dan de trilling naar het energieveld van de betreffende groep wezens of zielen, of naar het raster van planeet aarde, of naar de collectieve – of planetaire geest – zoals wordt aangegeven in de bijbehorende tekst.

Weet dat alles in de Schepping het licht van het Goddelijke zoekt omdat de oer-herinnering van alle manifestatie de Bron is, zuivere Goddelijke Liefde van de Schepper.

Glief Ontwaken van de Meesters van Licht, van Meester St. Germain, om de slapende codes van de Meesters van Licht te activeren. Glief bij graancirkel in Emmen, 11 juli 1997 (pg.187)*

Wat zal het effect hiervan zijn ?

Het openstellen van je bewustzijn voor de patronen, interpretaties en doorgevingen zal de collectieve geest doen ontsteken. Het is belangrijk te onthouden dat je vanuit je hart naar alle dingen gaat; het is de diepe kracht van onvoorwaardelijke liefde die de katalysator is voor alle universele transformaties. Iedereen die de interpretaties van de graancirkels tot zich neemt en op de sterrengliefen en graancirkels mediteert, zal helpen bij het evolutionaire proces van de collectieve geest en het collectieve hart. Eenmaal geactiveerd zal dit de doorgeving van de informatie toelaten die nodig is voor het volvoeren van de verschillende evolutionaire processen op alle niveau’s van de schepping. Dit zal geschieden door de collectieve geest in te zaaien met het uitgebreide potentiëel. De formules moeten in het aarderaster geactiveerd worden, hetgeen door de graancirkel gebeurt. Als de formule eenmaal binnengehaald is in het wereldraster (het collectieve patroon) zijn wij het menselijke element voor het activeren van de formules.

 

Algemene kanttekening: Codes, kleuren en geometrie van de pasteltekeningen en mandala’s werken – net als de sterrengliefen – in op een ander niveau dan de tekst.

 

Voorbeelden van sterrengliefen om zelf mee te werken vind je onder: Sterrengliefen voor heling en ascensie, deel 1 & deel 2

Bron: Taal van Graancirkels, Judith K. Moore en Johan keijser, p.29-30, 33-34, 103, 187 afbeelding glief. uitgave Johan Keijser Publishing, 2006. Eerder verschenen in Crop Circles Revealed, Language of the Light Symbols, pg.120, Judith K. Moore en Barbara Lamb,Light Technology Publishing, 2e druk 1993.  Afbeelding geplaatst met toestemming van Ines Ligthart Schenk.