De Sluier van Isis en de Ouverture van Vrede

Met enige moeite heb ik uit twee transmissies die minder helder zijn een verhaal gedestilleerd dat een indruk geeft van wat er voorafgaande aan de zeven kosmische golven is gebeurd. De zeven Schijven van Profetie zijn eerder door Judith genoemd, maar in deze fragmenten uit twee transmissies maken de Schijven een reis naar de Poorten van Helios. Dit vindt plaats in een tijdvak waarin de sluier van de godin Isis is opgelicht. Dit tijdvak begint op 9-9-9, d.w.z. op 9 september 2009 om 18 dagen later op 9-27-09 te eindigen. Judith maakt in dit tijdvak een pelgrimsreis naar verschillende plekken in Griekenland waaronder Delphi, Lesbos en Padmos. Ook bezoekt zij het eiland Malta. Deze reis is van belang voor het activeren van het vrouwelijke principe op Aarde.

Uit de transmissie van 15 mei 2009

Judith: Ik zie dat als op 9-9-9 (9 september 2009) de Schijf van Isis is geopend en de sluier is opgeheven, dit vanuit de kern van de Aarde opengaat, omdat de reis van Isis (de heilige reis van de priesteressen van Isis) in de kern van de Aarde zal gaan. Die reis zal doorgangen openen van de Hallen van Amenti voor de beweging van profetische vibratie. Het oplichten van de sluier opent de Poorten van Helios. De Poorten van Helios zullen opengaan wanneer de sluier van Isis opgeheven wordt op 9-9-9 …

Ik kan deze Gouden Schijven, 1 tot en met 7, zien in een ark. Zij bewegen door de tijdruimte in een patroon waarbij zij zichzelf kopiëren als zonnen op een pad van licht. Zij [bewegen] door de dimensies heen en bereiken bij 7 een hoogtepunt in het creatierijk. Het is als een pijl die vanaf een boog geschoten is en door de Poorten van Helios gaat. Zij [mijn bron van informatie] zeggen de spiegel van Helios. De ark zal in lineaire tijd de spiegel van Helios bereiken [wanneer wij in Delphi zijn] en dan keert het geheel terug naar de Aarde om de zevende Schijf te openen op 9-21-09 (21 september 2009). Ik heb zo’n visioen van de Zonnen. De zeven Schijven worden als Zonnen op een solaire weg en dan keren zij terug. De 7 Schijven die naar de Aarde gezonden waren dienen terug te keren via de Poorten van Helios… Zij worden via de spiegel van Helios terug naar de Aarde gereflecteerd. Ik zie de zeven Schijven die naar de Aarde gezonden zijn terugkeren naar de spiegel van Helios.

Dan op 9-21-09, juist vóór de herfstequinox, keren de Schijven terug. De sluier van Isis is nog steeds opgeheven op 9-21-09… De sluier wordt niet eerder neergelaten dan op 9-27-09 (27 september 2009), de verjaardag van Moeder Amma. De verjaardag van mijn dochter Noni, 9-27-09, is wanneer de sluier neergaat. Er zal een periode zijn van 9-9-09 tot 9-27-09 wanneer de sluier van Isis totaal opgeheven zal zijn. Via het heilieon licht, via de Poorten van Helios. Het heilieon licht zal niet bezoedeld zijn vanwege de confrontaties met de oude energie van het mannelijke, van de vernietiger van de vrouwelijke macht. Deze confrontaties dienen gemaakt te worden via liefhebbende verbintenissen die de macht van het vrouwelijke opeisen. Het bereidt ons voor om ingewijd te worden, om deze reis [naar Griekenland en Malta] te kunnen maken…

De Discobolus van Myron. Romeinse kopie uit de tweede eeuw.

Het belangrijke aan deze transmissie voor ons is om de Gouden Schijven te visualiseren die naar de Aarde worden gezonden… Visualiseer hoe deze Schijven door Hermes geworpen worden. Denk aan het discus werpen in [het oude] Griekenland. Ik zie het beeld van die man, de  discuswerper. Dat is de Sleutel, het werpen van de discus. Ik zie het beeld, het [bekende] standbeeld voor mij van een discuswerper, van de discobolus [van Myron]. Het is niet Hermes.

De data zijn dus 9-9-09, 9-21-09, en 9-27-09. De sluier van Isis zal opgeheven worden op 9-9-09 en neergaan op 9-27-09. Niet dat de sluier permanent zal sluiten. De sluier zal neergelaten worden om Isis te beschermen totdat we op de planeet een toestand in de evolutie van ons bewustzijn bereiken waarin we het gezicht van Isis vanuit een zuiver hart kunnen zien. Dat is een betekenisvolle stap…

Uit de transmissie van 14 juni 2009

Judith: Gaia, de Aarde, moet het vermogen hebben om een continuüm aan harmonische tonen vast te houden die letterlijk vanuit haar kristallen lichaam resoneren en de aard van de holografische Aarde wijzigen. Zij noemen het de Toon van de Duif* of de zeven Tonen van Creatie die als een harmonische golf uitgezonden zullen worden. Deze golf begint in de oervibratie om de harmonische trillingen te herscheppen vanaf 21 juni tot 17 augustus [2009].  De beginvibratie (?) bij de Terugkeer van de Duif is de oervibratie van de Aarde als een maagdelijke planeet voor zij de dichotomie en afscheiding binnenging. De oorspronkelijke boventonen (…) bij het begin van [de toon van] de Duif, d.w.z. op 21 juni 2009, zal een houdbare frequentie op aarde manifesteren die een primaire octaaf initieert. De beweging moet via de Harmonische Doorgang of Harmonische Poort geschieden die op 17 augustus 2007 in het heiligdom [van Sean]  was geopend.

Loryn: Ik zie de Aarde als Maagdelijke Moeder en bepaalde streken als het maagdenvlies dat het geluid voortbrengt ter voorbereiding van de penetratie door deze energie.

Judith: Genaamd het Lied van de Maagdelijke Aarde. (Ja) Ik zie dat het openen van de Harmonische Poort op 17 augustus 2007 het energievlak is dat de harmonieën van vrede, deze ouverture, moet creëren. Zij worden de 7 Tonen van Creatie genoemd… De Harmonische Poort is de plek van verwezenlijking van de boventonen van de Harmonieën van Vrede. Ik zie letterlijk vanuit de Maagdelijke Aarde een continuüm dat al het bewustzijn van vrede, genezing en goddelijke genade van de gemeenschappen van de Geliefde met elkaar verbindt. Deze gemeenschappen hebben het licht voor de Aarde vastgehouden door de [tijden van] dichotomie heen. Dit is een oproep van de Ouverture van de Mensheid, de Ouverture van Vrede.

Ieder octaaf in ieder Tijdperk is een cyclus… Deze scheppingscycli ontwikkelen een boventoon. Het geheel integreert en voltooit de harmonie op 17 augustus 2009. De [nieuwe] harmonie is een vibratie die vanuit de Aarde wordt uitgezonden op 17 augustus om het pad van licht voor de Duif te scheppen. De vibratie reist door de tijdruimte en wordt gezonden zoals een pijl uit een boog zodat de Duif het pad van de Harmonie van Vrede zal volgen. Het is zo belangrijk dat dit vanuit het Hart van Moeder Gaia wordt uitgezonden en wel voor de aspecten van de Maagd, de barende Moeder en de Oude wijze vrouw (de Maagdelijke Aarde, de Aarde die baart en Grootmoeder Aarde). Vanuit haar hart wordt deze boventoon op 17 augustus door de Harmonische Poort gezonden. De vibratie bereikt de Poorten van Helios en schept het pad van licht voor de 7 Schijven van Profetie, voor de Witte Duif om de reis te maken naar de Poorten van Helios en om de 7 Schijven van Profetie door de Poorten van Helios te brengen. Het openen [van het pad] is als de sluier van Isis opgeheven wordt op 9-9-9.  En wanneer de Sleutel op Malta wordt omgedraaid op de 21e september 2009, draagt de Witte Duif de 7 Schijven van Profetie door de Poorten van Helios…

Dan, wanneer de Duif het Hart van Creatie bereikt, zal zij in plaats in het Hart van Creatie te verbranden een staat van onsterfelijke vrede binnengaan. Het is de spiegel van de reis van Persephone [naar de onderwereld]. Het is de spiegel van de reis van Maria Magdalena naar de onderwereld. Het is de spiegel van andere mythologieën waarvan in onze transmissies sprake is. Omdat het Goddelijk Vrouwelijke die reis in de onderwereld heeft gemaakt, moet zij nu als de Duif door de Poorten van Helios opstijgen naar het Hart van de Goddelijke IK BEN om de profetieën voor de mensheid te hernieuwen. Via die spiegel zal de reflectie de vibratie van holografische creatie zijn die terug zal keren in de symfonieën van de concerten van de hemelse rijken en alle vibraties van de Elysische velden. Deze [harmonieën] zullen de Duif dan naar de Aarde dragen voor het zaaien van de 7 Schijven van Profetie op 9-27-09 wat de verjaardag is van Moeder Amma en ook van mijn dochter Noni. Dus op de verjaardag van Moeder Amma zullen we de komst van de 7 Schijven van Profetie vieren.    

Judith K. Moore 

Vertaling Herbert van Erkelens  © 2010

  • De Toon van de Duif is de harmonie van het volledig mens-zijn dat op één lijn is gekomen met de melodie van het volledig Goddelijk zijn. Dan openen alle aspecten van ons bewustzijn het vermogen om ons uit een gevangenis van vergetelheid en angst te bevrijden. De Toon van de Duif opent het vermogen voor ieder levend organisme om zichzelf als essentie te ervaren, om het vloeibare licht van de Bron te ervaren dat door de kosmische Levensboom vloeit. Zie verder: ‘De elfde sefira’ onder het menu ‘Kabbala’.