Een overzicht van de boeken waarvan Judith Moore (mede-)auteur is, vind u hieronder. Door de enorme gevarieerdheid van haar werkveld, zijn deze boeken hiervan een spiegel. Maar het is niet alleen de gevarieerdheid van haar werk dat indrukwekkend is; het is vooral de diepte in de reikwijdte van haar werk die ronduit verbazingwekkend is; Judith is werkelijk een kosmisch medium! Veel van haar boeken, zeker de boeken die hier getoond worden, zijn nog steeds normaal verkrijgbaar, bijvoorbeeld bij Amazon.com. 

Via Nederlandse kanalen, bijvoorbeeld via uitgeverij Dolphins & Whales publishing bv, zijn veel van haar Nederlandse boeken ook nog te koop. Klik voor een lead naar verkoopkanalen op de afbeeldingen van de covers van de boeken, of kijk in de tekst voor bestelmogelijkheden. Vanzelfsprekend zijn deze boeken ook normaal nog in de boekhandel te bestellen.

* * *

Maria Magdalena,

profetes van het Levende Verbond

Judith Moore & Herbert van Erkelens
Dolphins & Whales publishing bv

Een uniek boek, dat fragmenten bevat uit het leven van Maria Magdalena, die nooit eerder openbaar zijn gemaakt. Maria Magdalena werd geboren in Ethiopië en werd door Jezus in een verboden Kabbala ingewijd. Na de kruisiging en opstanding van Jezus vertrok zij naar Zuid-Frankrijk, o.a. naar het land van de Katharen, waar zij visioenen ontving en de evangeliën van het ‘Levende Verbond’ optekende.

Maria Magdalena is de Levende Graal die ons tot gids dient naar huis, naar vrede. Zij biedt aan onze pijn en ons verdriet te dragen op de weg die van de tombe van lijden naar de tuin van vrede en overvloed voert: “Wanneer je mijn naam roept, zal ik bij jou zijn. En zelfs wanneer je er niet aan denkt om mijn naam te roepen, zal ik bij jou zijn.”

Judith over haar boek: “Het boek beschrijft een intense periode in mijn leven. Twee keer maakte ik een pelgrimstocht naar Jeruzalem en in 2010 bezocht ik de graancirkels van Zuid-Engeland. Maar het accent ligt in dit boek bij Maria Magdalena. Sinds 1998 heb ik visioenen van haar die vaak de vorm van een herinnering hebben. Maar ik ben geen reïncarnatie van Maria Magdalena; wel belichaam ik haar af en toe zo krachtig dat ik haar emoties voel en werkelijk het gevoel heb dat ik het verleden her-beleef. Het doel van de belichaming is om haar tegenwoordigheid te versterken voor de transformatie van ons bewustzijn en de geboorte van het Gouden Jeruzalem.

In mijn visioenen zie ik Maria Magdalena met lang donker haar, een olijfkleurige gelaatskleur, fijne gelaatstrekken, een echte schoonheid en ze verschijnt altijd hetzelfde aan mij. Mijn archieven bevatten honderden transmissies waarin zij een rol speelt. Zij was een profetes van het ‘Levende Verbond’. Zij ontving 2000 jaar terug heilige evangeliën die vermoedelijk vernietigd werden of verloren zijn ge­gaan. Wat zij aan mij doorgeeft, wordt gedaan met het bewustzijn van nu. Zelf noemt zij de transmissies die op haar betrekking hebben ‘Het Boek van het Levende Verbond’. Ik weet dat dit Verbond binnenkort tot bloei zal komen.

In relatie tot Moeder Maria is Maria Magdalena de Zwarte Isis, de Zwarte Madonna. De Lichte en de Donkere Isis vormen de balans van licht en schaduw. Wanneer de schaduw de metgezel van het licht wordt in plaats van de vijand te zijn, kunnen we het bewustzijn van Eenheid betreden. Het is de taak van Maria Magdalena om in de on­derwereld af te dalen en licht te brengen in de duisternis. Alleen zij kan de breuklijn in de schepping en in het bewustzijn van de mensheid genezen.”

174 pag. full color.
ISBN 9789490443061 – prijs € 16,-

* * *

x

– Visions of Wisdom –

Messages from the Spirit Council of the Thirteen Grandmothers

Judith Moore & Sean Sands
x

Mei 2013 – Dolphins & Whales publishing bv

(klik op deze cover voor een volledig artikel op deze site over dit boek)

x

* * *

x

‘Werken met de Graancirkel Codes’

Johan Keijser en Judith K. Moore.

Dit boek is een gewijzigde en tot 2008 bijgewerkte uitgave van het in 2006 verschenen boek van dezelfde schrijvers getiteld ‘De Taal van Graancirkels’. 

‘Werken met de GraancirkelCodes’ vraagt om verbinding met u als lezer. Dit boek geeft een verrassende kijk op, of moeten we zeggen, kijk IN de graancirkels. Graanformaties die door intelligente entiteiten zijn gemaakt. Maar zijn we dat zélf of zijn dat ‘anderen’? Doet dat er wezenlijk toe? Want zeg nou zelf: Is het antwoord op die vraag niet feitelijk nutteloos?

Het gaat toch om de boodschap en niet om de boodschapper? De precieze geometrische afbeeldingen van de formaties, hebben een ongelooflijke dieptewerking op de Aarde én op de mens; dát is de boodschap van dit boek. Daarom heeft u een bijzonder en uniek boek in handen, een sleutel in uw zoektocht naar het raadsel achter de graanformaties!

Johan Keijser heeft samen met het medium Judith Moore, dit pionierswerk voor u verricht. Wellicht dat u Judith Moore al kent, mogelijk van het baanbrekende boek ‘Cropcircles revealed’, dat zij schreef met co-auteur Barbara Lamb. (zie verder in deze rubriek!)

Graancirkels zijn een verbazend fenomeen en zullen dat altijd blijven. Door de beperktheid van onze technische know-how, zijn wij (nog) niet in staat de totstandkoming van deze formaties te begrijpen. Maar zoals gezegd: dat is ook helemaal niet nodig! Wanneer u de informatie in dit boek zich voor u laat ontvouwen, zal uw kijk op de prachtige graanformaties, nooit meer dezelfde zijn. Dát is een ding wat zeker is; u bent uitgenodigd voor een diepgaande verbinding!

Uitgave Dolphins & Whales Publishing BV, Postbus 406, 2100 AK Heemstede, Nederland. hello@dolphinswhales.nl

U kunt dit boek eenvoudig bestellen door € 19,- + €3,- voor handling- en verzendkosten over te maken op bankrek. 4313174 tnv Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede, onder vermelding van ‘GCB’ en je VOLLEDIGE ADRES. U hebt het boek dan met een paar dagen in huis!

x
* * *
x

‘A New Formula for Creation, The Miracle of Immortal Love’,

Enak-Kee-Na and Laiolin through Judith K. Moore.
Uitgave: Light Technology Publishing, 2006

x

Een “Nieuwe Formule voor Schepping, Het Wonder van Onsterfelijke Liefde,” is een ‘must’ om te lezen als je een idee wilt krijgen hoe het Goddelijk Plan de transformaties die momenteel op planeet Aarde plaatsvinden manifesteert. Het boek brengt een inspirerende positieve boodschap betreffende de toekomst van onze planeet. Aarde ervaart de verschuiving van de eeuwen, een tijd die gemarkeerd wordt door massieve aardeveranderingen en sociale onrust. Dit is in vele profetieën voorspeld, inclusief de Hopi-profetieën en de Bijbelse Openbaringen. Ze waarschuwen dat bewustzijnsverhoging de enige manier is om een massale rampen af te wenden.

De wereld zoals wij die kennen is een holografische projectie gemanifesteert door de ultieme kracht van de schepping, wat liefde is. Een verstoring ontwikkeld in dit hologram, een dichte energie die afscheidde en zichzelf niet kende als deel van de liefde van de Schepping, resulteerde in cyli van destructie waaruit een nieuwe Schepping op moest rijzen uit de as van de oude. Deze grotere cyclus wordt gedemonstreerd door het opkomen en vallen van beschavingen in de geschiedenis.

In dit manuscript wordt de verstoring geïdentificeerd als een ‘chip’ in de holografische blauwdruk van de Schepping. De chip werd ontdekt en energetisch opgelost. Een nieuwe Schepping wordt geboren – een Schepping die niet gehinderd wordt door de verstoring, die manifesteert als angst, haat, hebzucht en macht. Een nieuw “leven tot leven” principe van de Schepping is aan het komen en elimineert cyclische destructie. De bedoeling van dit holografische manuscript is het kosmische bewustzijn van de lezer te laten ontwaken en de transcendentie van de Schepping zoals die gekend wordt, mogelijk te maken.

Het lezen van dit manuscript biedt een geestverruimende ervaring, waarbij de lezer zich op een omvangrijke kosmische reis begeeft. Van belang hierbij is ook de betekenis van de illustraties. Judith channelt een universele Taal van Licht, Sterrengliefen genoemd en ieder citaat van betekenis wordt geïllustreerd met ee’n glief, die de trilling uitdrukt van de weergegeven informatie en energie. Daarom wordt aanbevolen de sterrengliefen in meditatie te gebruiken, want ze openen slapende archieven die gecodeerd in het DNA liggen opgeslagen.. Zodra deze energievelden bij een kritisch aantal mensen geactiveerd worden, bereiken ze een kwantumveld en activeren het collectieve brein van universeel bewustzijn.

* * *

 

‘Song of Freedom, my journey from the Abyss’,

Judith K. Moore

Uitgave Light Technology Publishing, 2002

x

Judith Moore wist dat ze bij liefhebbende ouders opgroeide. Vóór haar 40e jaar had ze geen herinnering aan kindertijd trauma, hoewel ze vaker ziek geweest was dan de meeste andere mensen. Toen zij ging deelnemen aan een incest-overlevingsgroep om haar geadopteerde dochter te helpen, begonnen haar eigen herinneringen naar boven te komen. In dit moedige en baanbrekende werk deelt Judith Moore haar ontredderende onthullingen van de werkelijkheid van high level mind control. Ze opent de bladzijden van haar dagboek en haar diepste hartsgevoelens om haar indrukwekkende reis naar heelheid en heling te delen met de lezer.

Haar vroegere omgeving, rijk in Native American folklore, helpt haar bij haar naspeuring. Met de hulp van zorgzame professionals doet ze onderzoekingen, reist en mediteert ze in een poging haarzelf te bevrijden, haar diepste besef van haarzelf als persoon terug te eisen. Haar zoektocht leidt haar naar angstaanjagende, onbekende gebieden en verlichtende ontdekkingen over haar eigen geest en die van de hedendaagse samenleving. Judith ontmoette haar uitgeefster, Melody Swanson, tijdens een reis naar een Star Knowledge Conferentie in Sedona, Arizona (1998), zij nodigde Judith uit haar verhaal te publiceren. Aldus geschiedde!

* * *

‘Cropcircles Revealed, Language of the Light Symbols’

Judith K. Moore & Barbara Lamb.

Uitgave Light Technology Publising, 2e druk 1993

x

Judith’s reis als boodschapper van de graancirkelmakers begon in 1992 toen zij contact kreeg met de verschijning van Laiolin. Laiolin vertelde haar over de Arcturianen, sterrenschepen en multidimensioneel bewustzijn. In 1999 ontmoette Judith Barbara Lamb, een geweldig onderzoekster op het gebied van graancirkels. In een reading met haar begonnen Judith’s doorgevingen, daarbij gebruikmakend van automatisch schrift in de vorm van een sterrenglief.

Samen besloten zij een boek te schrijven, en dat boek werd “Crop Circles Revealed’. Dit boek geeft de kosmische betekenis van 67 oogstformaties die tot 2000 in Engeland verschenen. Graancirkels – of beter gezegd oogstformaties – zijn een over de hele wereld voorkomend verschijnsel. Elke graancirkel heeft zijn specifieke formules en effecten. De graancirkels, de graanformaties, hebben invloed op mensen, planten- en dierenleven, water, lucht, culturele en maatschappelijke verhoudingen, en op Moeder Aarde.

In hun boek gaan Judith en Barbara Lamb in op de achtergronden van deze graancirkels en worden de cirkelmakers ook in het zonnetje gezet..! Een boek dat nog niets van zijn waarde heeft verloren, ondanks de publicatiedatum van het boek, 1993..!

x