Het omzetten van dualiteit, als dagelijkse spirituele oefening   

Laiolin via Judith

Ascensie is verenigd bewustzijn in alle rijken van de Schepping. Wanneer een ziel eenmaal deze staat van verenigd bewustzijn bereikt, keert hij terug naar God / de Bron. De hele schepping zoekt ascensie; de hele schepping reist terug naar de Bron.   

Gegroet, lichtfamilie! Wat een buitengewone kansen presenteren zich als uitdagingen voor deze unieke tijden. Jullie zijn de bewustzijnspioniers die het aangedurfd hebben voorbij de grenzen van dualiteit te reizen en eenheidsbewustzijn te ervaren. Leven in de 21e eeuw als ontwaakt wezen op Aarde vereist dat jullie leren de dimensies te bevaren en de rijken te ontdekken die voorheen gesloten waren voor allen behalve een paar ingewijden en wijsheidszoekers. 

Jullie planeet reist voorbij de bekende rijken om een nieuw paradigma voor de gehele schepping tot leven te brengen. Alles wat op deze planeet gebeurt wordt op de een of andere wijze ook in andere dimensies ervaren. De dimensionale velden vernauwen zich, terwijl de sluier tussen de werelden dunner wordt. Dit heeft de actie/reactie respons geïntensiveerd. Zoals gebeurtenissen in dit rijk ervaren worden, worden ze gelijktijdig in andere dimensies ervaren en teruggespiegeld naar dit rijk, om tot een oplossing gebracht te worden voordat ze energetisch vastzittende gedachtenvormen worden in de collectieve geest van de schepping. Dit betekent dat zodra je een bepaalde handeling manifesteert en deze uitzendt in het universum, die bijna ogenblikkelijk terugkomt.

Ogenblikkelijk karma
 
Het resultaat is ogenblikkelijk karma. Karma wordt jullie teruggegeven zodra je het manifesteert, in plaats van in toekomstige tijdslijnen of levens. Karma zoals jullie dat gekend hebben op de planeet is aan het veranderen. De Aarde zit in een overgangsfase en zal binnenkort niet meer beschikbaar zijn als een plaats waar zielen kunnen komen om hun karma in te lossen. Tijdens deze overgangsfase is de Wet van Karma geïntensiveerd en jullie zullen zeker de effecten voelen. Een wijze keuze is om nauwkeurig te kijken naar gedragingen die negatief karma zouden kunnen veroorzaken. Evalueer alle gedachtenvormen die je uit gewoonte zou kunnen hebben en die een energetische lading dragen die oordeel en afscheiding creëren. Het verbazingwekkende van persoonlijkheden is dat de persoon die zich op een manier gedraagt die scheiding creëert, meestal de laatste is om het eigen gedrag op te merken. Het kan zijn dat jij jouw gedrag onder controle hebt, maar is er een onderliggende energetische lading – die zich, vanwege oordeel, zou kunnen manifesteren als negatieve lading – waarvan jij je niet bewust bent? Als je deze ladingen de schepping instuurt, duiken ze onmiddellijk in je dagelijks leven op als weerstand. 

Voel jij je geblokkeerd of gefrustreerd? Als dit het geval is, kijk dan nauwkeurig naar de energetische ladingen die je uitzendt in gedachtenvormen die scheiding ondersteunen. Multidimensionaal bewustzijn heeft zo zijn uitdagingen. Jullie zijn niet alleen bezig verantwoordelijk te worden voor je eigen gedachten en acties, maar moeten ook leren om tegelijkertijd vrede en welwillendheid te creëren in andere dimensies dan deze. Jullie kunnen je afvragen “Hoe weet ik nu wat ik aan het doen ben in andere dimensies?” Dat kun je ontdekken door je af te stemmen op je intuïtieve gevoel van weten en je bewust te worden van de multidimensionale aard van jullie bestaan. 

Wijsheid, Ines Ligthart Schenk, Pastels in kosmische taal. Wijsheid behoort tot de serie ‘Wiel van Wijsheid’ 2005, Atelier ‘De Roos van Jericho’ 

Velen van jullie hebben ‘innerlijk kind’ werk gedaan en hebben gemerkt dat wanneer er van je innerlijke kind gehouden wordt, je persoonlijkheid respondeert door meer liefhebbend te worden. Heb jullie interdimensionale essentie lief. Het is net zo eenvoudig als de intentie om harmonieuze, liefhebbende energie te focussen op parallelle werkelijkheden en dimensies. Wanneer jullie je energie op deze wijze inzetten zullen jullie de onmiddellijke bevrediging ontdekken van een harmonieuzer bestaan. Jullie gidsen zijn hier om jullie te helpen en ze zijn meer bekrachtigd dan ooit eerder.

Obstructie is zelf geschapen

Vragen jullie je wel eens af waarom er zovel weerstand komt van, wat lichtwerkers noemen, ‘negatieve krachten’? Vele lichtwerkers voelen dat ze belemmerd worden. Jullie creëren belemmering omdat een deel van jullie bewustzijn spiegelt wat je verfoeit. Het is in feite zo dat jullie gevraagd wordt diep te graven in jullie eigen schaduw om jullie eigen dualiteit op te lossen en jullie demonen te helen. Je zult precies tot je aantrekken wat je in dit rijk en in andere dimensies ervaart.

De samenleving als geheel is geconditioneerd op het bestrijden van het kwaad. De media worden gevuld met drama’s die het oude paradigma ondersteunen, dat gelooft dat het kwaad de vijand is. Helden trekken er op uit om het kwaad te vernietigen, maar wàt vernietigen ze eigenlijk? Ze vernietigen hun eigen spiegelbeeld, dat voortdurend teruggereflecteerd wordt naar diegenen die op zoek gaan om datgene te vernietigen dat hen scheidt van hun onsterfelijke ziel. Zulke demonen kunnen niet uitgebannen worden. De mensheid moet een gemeenschappelijke basis ontdekken met alles in de schepping, waar – vanuit het diepste deel van het wezen van de ziel – men de spiegel van liefde middels de God-Zelf reflecteert, gelijk het gereflecteerd wordt in anderen. Dit geldt speciaal wanneer jullie iemands negatieve gedrag niet kunt verdragen, omdat je weet dat zulk gedrag schadelijk is voor anderen. 

De Universele Wet verordent een continuïteit van universele orde in alle dimensies. Dus, wat in deze dimensie wordt weerspiegeld, moet op een of andere manier in andere dimensies of parallelle werkelijkheden weerspiegeld worden. Wanneer dualiteit in één dimensie opgelost wordt, is er een krachtig effect in alle dimensies. De hogere rijken weerspiegelen de God-Zelf aan de mensheid. De hogere rijken moeten overbrugd worden via de dimensies en zichzelf kennen als een geheel in harmonische vereniging met de Gouden Octaaf van de Schepping. De aard van de schepping is aan het veranderen; dualiteit moet opgelost worden, niet verhevigd. De Aarde is het speelveld voor deze oplossing van dualiteit.

Hoe kun je dualiteit in de schepping helpen oplossen?

Als jullie ontwaken en je eigen dualiteit oplossen, ervaar je de wereld op een andere manier. Schoonheid neemt toe, plezier wordt levendiger en gelukzaligheid wordt makkelijker bereikbaar. Jullie bemerken dat jullie je gevoelens makkelijker kunt loslaten, in plaats van steeds opnieuw oude thema’s uit te werken. Je ervaart dat je multidimensionaal afgestemd wordt op jullie bron van eenheid. Deze ervaring is krachtig om dualiteit in de schepping op te lossen op dit moment. Denk er aan dat het universum een hologram is. Verdichte energievelden hebben vervormingen in de holografische velden veroorzaakt, die het maaksel van de schepping achteruit hebben doen gaan. 

Iedere keer dat jullie je bewustzijn uitbreiden en je afstemmen op de Ene Geest van de Levende God – zuiver Godbewustzijn – dienen jullie als een brug van licht tussen de dimensies. Zo wordt het holgram van de schepping geheeld. Jullie zijn een stemvork voor de harmonische resonantie van de nieuwe golf van Hemel op Aarde, maar nog belangrijker is dat jullie energie harmonische resonantie in alle dimensies mogelijk maakt. Dit gebeurt omdat de sluier zo dun is. Zoals we bij het begin van deze boodschap al aangaven, er is een bijna ogenblikkelijke spiegeling van energie tussen de dimensies. Dit is een fenomeen dat het ascensieproces geweldig zal versnellen, zowel individueel als collectief. 

Er zijn vele manieren om ascensie en de vele fasen in het ascensieproces te interpreteren. Ascensie is verenigd bewustzijn in alle rijken van de Schepping. Wanneer een ziel eenmaal deze staat van verenigd bewustzijn bereikt, keert hij terug naar God / de Bron. De hele schepping zoekt ascensie; de hele schepping reist terug naar de Bron. Het is wijs om een verenigde ascensie te manifesteren. De ascensiereis is een reis naar de zaal van spiegels, en Merlijn is de meester van illusie in dat rijk. Het is zeer onverstandig beperkende overtuigingen of gedachtenvormen over ascensie te creëren. 

Blijf open zodat het goddelijke potentieel zich via jullie bewustzijn en de manifestatie van jullie gedachtenvormen tot uitdrukking kan brengen. Wees volledig vrij van verwachtingen en ideëen over ascensie. Alleen dan zul je gevuld worden met het ware en levende woord van de God-Zelf, die jouw unieke ascensiereis verlicht. Zegeningen op je pad, reiziger! Mogen jullie zoeken wat jullie vinden in vreugdevolle respons op het lied van jullie goddelijke zielsaanwezigheid. Namaste! 

Gepubliceerd in de Shield of the Command, juli 2005.Vertaling Jill van Maasdijk. Redactie Lina Hille. De Shield of the Command is een maandelijkse nieuwsbrief over actuele spirituele ontwikkelingen, uitgegeven door Jill van Maasdijk, Prinseneiland 63e Amsterdam. Email jillvanmaasdijk@chello.nl

Afbeelding geplaatst met toestemming van Ines Ligthart Schenk.