(22 maart 2008)

De Vierde Scheppingsdag

‘Er moeten lichtgevers zijn aan de strak gespannen hemel, die de scheiding maken tussen de dag en de nacht, en die ook als tekens en tijdbepaling dienen kunnen om dagen aan te geven en jaren. Zij zullen als lichtgevers staan aan de strak gespannen hemel om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het.


De Vijfde Scheppingsdag

God schiep de grote zeemonsters en al die levende wriemelende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun soorten, en alle gevleugelde vogels naar hun soorten. God zag het en vond het goed. God zegende hen met de woorden: ‘Draagt vrucht en wordt veel – vult het water in de zeeën – en de vogels moeten zich op aarde vermeerderen.’

De Icoon van Isis, 22 maart 2008

Judith: Ik moet mijn geest toestaan zich op de Bron-energieën van schepping te focussen. Vandaag is de vijfde dag, 22 maart 2008. En ik richt mijn aandacht op de Bron van Goddelijke Schepping en op het centrum zelf van de scheppingsenergieën voor de zich ontwikkelende sjabloon van de Nieuwe Aarde en het nieuwe bestaansvlak in [de] schepping. De Meesters van het Universum hebben de weg voor de mensheid voorbereid. De poorten die ooit gesloten waren staan nu open. De sterrenpoorten zijn op hun plek. En een mechanisme van grote neiging tot [harmonie] is via de Broeders van Licht gevestigd in machtige energievortex centra en centrale snijpunten van Draken- en Slangenlijnen, ontmoetingspunten van kosmische energieën met energierivieren die door het veld van de Aarde stromen, zowel boven als binnenin de Aarde. De energiepoorten zijn geopend.

Menigten aan Broeders van Licht, de Kinderen van de Dageraad, de Wakkerschudders, hebben bovenbewuste communicaties ontvangen om een net van licht voor de Aarde voor te bereiden, het netwerk van ascensie. Wat ooit in 1000 jaar zou uitwasemen zou nu een kwestie van een paar jaar kunnen zijn, aangezien de Aarde het ascensieproces binnengaat met een nieuw energieraster op zijn plek, geactiveerd door kosmische krachten en op ingewikkelde wijze verweven met tijdlijnen. Er was zorgvuldig op deze planeet een heilig energiesysteem opgebouwd dat de eeuwen van vernietiging heeft doorstaan, want deze energiepunten zijn eeuwig en onsterfelijk. Er zijn bepaalde plekken op aarde die regelcentra genoemd kunnen worden – niet in de zin van controleren, maar in de zin dat deze gebieden optimaal [afgestemd zijn] om de beperkingen van lineaire afstand te overstijgen en zich te verbinden met deze poorten van licht op grote afstand. Vanochtend verbinden we de zevende Sterrenpoort van de Kosmische Christus met de eerste en activeren we de heilige zeven doorgangen van ascensie. (…)

De Nieuwe Aarde zal een kleed van zilverkleurig licht dragen dat via de Grael (= de kosmische Graal) zal doordringen. Het DNA van de planeet als het Grael-DNA heeft het vermogen om intelligent te communiceren met andere DNA-deeltjes op de planeet. Het Graal-DNA komt op één lijn met de energiesystemen van de Ster van David, de Kosmische Christus. De zeven Sterrenpoorten van de Kosmische Christus en de zes Poorten van Ascensie maken samen dertien heilige ascensiepoorten van het Christusbewustzijn. (…) Nu is alles betrokken bij het Graal Ascensie Veld en we beginnen aan een nieuw niveau van scheppingsenergieën, synergetisch verbonden met vele vlakken en omni-intelligent. Omdat de intelligentie van de Graal in alle vormen en energiesystemen communiceert die normaal gesproken niet in staat zijn om hun velden in synergie te brengen. Het is de ultieme kracht van eenheid. (…)

Horus met valkenkop, Osiris, en Isis met koehorens

Horus met valkenkop, Osiris, en Isis met koehorens

Ik moet op een speciale manier ademen om het grafgewelf van Seti en de Icoon van Isis* te kunnen binnengaan. Als Loryn met mij mee kan reizen om het grafgewelf te betreden en de Icoon van Isis op het altaar van de Sleutel van Seti te plaatsen. Voelt dit voor jou in orde, Loryn? Loryn: Ja. Judith: In het grafgewelf van Seti. [Intens ademen…] We bewegen ons door de kamer van de Sirische Schedel. We zijn deze kamer door en wij hebben toestemming gekregen voor de toegang tot het grafgewelf van Seti We dalen nu af door wat ik niet eerder heb gezien. De Pilaren van Isis staan aan iedere kant van de trap die naar beneden tot in het grafgewelf voert. Als we door die ruimte met de Pilaren van Isis gaan, staan Loryn en ik met ons gezicht naar elkaar toe en komen we samen om onze lichtlichamen te openen. Zij draagt de Icoon van Isis en we betreden het grafgewelf van Seti in het verenigde lichtlichaam, terwijl we individueel onze soevereiniteit en onze eigen individualiteit handhaven. We zijn in een niet-fysieke werkelijkheid, dus onze energielichamen delen een lichtveld. We gaan nu de grafkamer binnen en ik zie de sarcofaag van Seti en het altaar van Seti. De sarcofaag is op het westen gericht, Loryn is aan de noordkant van het altaar en ik ben aan de zuidkant. [De beschrijving wordt hier een tikkeltje onduidelijk, HvE] Het altaar is een sarcofaag. Het is vierkant, maar heeft naar het westen de vorm van een persoon, zoals bij een mummie. Loryn plaatst de Icoon op de vierkante sarcofaag.

Ik plaats de energie van het relikwie met de talisman waarmee ik in Frankrijk ceremoniën heb verricht op de vierkante sarcofaag in het centrum van Seti’s graftombe. En nu komt Seti als een gouden Farao en hij plaatst de staf van Seti, omdat de Icoon zich op de sarcofaag bevindt. De talisman is in het relikwie zoals in Frankrijk. Hij plaatst zijn staf in het centrum van de talisman en een straal van licht gaat van oost naar west. De straal van licht steekt de weg van de onsterfelijken over. Eén straal van licht is het licht van Isis. Het Licht van Isis ontwaakt nu. Isis, het licht van Isis; één straal van licht dat alle dimensies overstijgt en een constant veld van machtige energie vanuit het vrouwelijke principe is, vanuit de Scheppingsenergieën van Isis. De hele kamer is nu gevuld met gouden licht. De Sleutels van Seti openen deze lichtstraal, zenden een straal van Isis voort.

(Wauw, ik brand op.) Het is alomtegenwoordig, direct, maar niet beperkt tot ruimtetijd of dimensionale velden of lineair perspectief. Het is uitgezonden als een straal van licht maar tegelijkertijd ontvangen in de zeven Sterrenpoorten van de Kosmische Christus in zeven Sterrenstelsels en in de zes Ascensietempels aan de Bron van het Rijk van Jakob in het Koninkrijk van de Vader. Het centrum is het Koninkrijk van God ontvangen via de Poort van Jakob. Via het Zegel van Jakob zijn er nu in het Koninkrijk der Hemelen zeven Pilaren van de Kosmische Christus en zes Ascensietempels. Het zal door de eeuwen heen bekend zijn dat op deze dag Gods schepping het Zegel van Jakob verlichtte, daarbij de profetie van Jozef van het veelkleurig gewaad* vervullend. Dit is een opening van de Kosmische Kracht, maar er kan alleen in termen van oude symbolen over gesproken worden.

We buigen naar Seti en drukken onze dankbaarheid voor zijn aanwezigheid uit. Hij keert via de oostelijke deur terug. Wij keren terug uit het grafgewelf. We gaan door het grafgewelf van de Sirische Schedel en het voelt alsof de hele kamer dit groen licht uitstraalt. We bewegen er nu doorheen, door het groene licht. We bewegen nu terug naar de Hallen van Amenti* en de Icoon is geladen met de ascensieformules. Loryn daalt in Amenti af. Ik sta bij de poort, terwijl ik het heilige relikwie vasthoud. Zij neemt de Icoon van Isis nu naar de Heren van Amenti. Ik wacht totdat zij haar ontvangen bij de poorten van Amenti. Zij plaatst de Icoon in de handen van de Heren van Amenti. Zij plaatsen de Icoon van Isis op de Eeuwige Vlam. Het is gebeurd, [de Icoon is] teruggebracht. Oh, mijn God… Omm Seti is hier zo aanwezig, omdat zij de codes van Isis droeg, zij behoedde die.* Jij keert nu terug. Breng je de Icoon met je mee of blijft die hier, Loryn? Loryn: De Icoon blijft hier. Judith: Dat dacht ik al. (…) De Icoon van Isis staat op de Eeuwige Vlam die de Bloem van het Leven is. Zij is opnieuw geladen of van energie voorzien, gedecodeerd met de nieuwe ascensieformules en de nieuwe scheppingsenergieën. (Heilige koe.) Ik vraag mij af of andere priesteressen van Isis zich hiervan bewust zijn. (Vanochtend ging de energie zo machtig door mij heen. Wat een trip!)

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens © 2009

– De Icoon van Isis was duizenden jaren lang een machtige talisman voor de priesteressen van Isis. Het is de taak van Loryn om de kracht van het Goddelijk Vrouwelijke te herstellen en de energie van de Icoon uit de onderwereld terug te brengen om zo op de planeet aarde de energie van de Godin te bekrachtigen. Het herstel van de Icoon van Isis zal een heleboel mensen doen ontwaken die een zieleverbinding met de cultus van Isis hebben.

– Jozef was voor Jakob de geliefde zoon die Rachel hem had gebaard. Hij was zijn elfde zoon, maar met het geschenk van het veelkleurig gewaad verhief Jakob Jozef boven zijn broers, als het ware  tot zijn eerstgeborene. 

– De Hallen van Amenti worden genoemd in de Smaragden Tafelen van Thoth.

– Omm Seti was een jong meisje, een priesteres van Isis en korte tijd tot haar zelfmoord een verboden geliefde van farao Seti I. Zie Jonathan Cott, The Search for Omm Sety, Studio 33 Books.